Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αναβολή με πολλά ερωτήματα

Η έκπτωτη πρόεδρος της Ε.Α. Βασιλική Θάνου και ο νέος πρόεδρος Ιωάννης Λιανός
 

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αναβολή με πολλά ερωτήματα

  • A-
  • A+
Ο απίστευτος παραλογισμός, καθώς στην αιτιολογία αναφέρεται «η εκκίνηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης της οδηγίας 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.», δηλαδή η κυβέρνηση σπεύδει να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή οδηγία που η ίδια παραβίασε.

Πολλές διαφορετικές ταχύτητες εμφανίζει το επιτελικό δημόσιο κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες είναι συνήθως -εντελώς συμπτωματικά- απολύτως ανάλογες με τις κυβερνητικές επιδιώξεις. Το ίδιο συμβαίνει και σε ό,τι αφορά την πορεία, τις αποφάσεις και τις δικαστικές διαδικασίες που αναμένονται στην εποπτευόμενη (και) από την Ε.Ε. «ανεξάρτητη» Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ενώ λοιπόν είχε προσδιοριστεί στο ΣτΕ για τις 6/12 η συζήτηση των προσφυγών των Β. Θάνου, Α. Νάκου, Ν. Ζευγώλη και Ι. Παύλοβιτς για τη βίαιη αποπομπή τους από την Επιτροπή, η πλευρά του Δημοσίου υπέβαλε αίτημα αναβολής με την αιτιολογία αφενός του «φόρτου εργασίας» και αφετέρου της «εκκίνησης της διαδικασίας ενσωμάτωσης της οδηγίας 2019/1 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.».

Το Δημόσιο ζητά μετάθεση χρόνου στην εκδίκαση της προσφυγής των μελών της Ε.Α.

Βιάζεται λοιπόν η κυβέρνηση των αρίστων να ενσωματώσει την επίμαχη Οδηγία που απαγορεύει απολύτως την εκ των υστέρων θέσπιση ασυμβίβαστου και πριν από τη λήξη της θητείας τους των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.).

Αφού πρώτα εκπαραθύρωσε με έκτακτη νομοθετική διάταξη τα μέλη, διορίζοντας πρόσωπα της επιλογής της, τώρα σπεύδει να ενσωματώσει την οδηγία προσπαθώντας να αποκτήσει ένα όπλο στη φτωχή φαρέτρα της προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Σύμφωνα με απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες, αρχικά πάγωσε η λειτουργία της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που επεξεργαζόταν το σχέδιο νόμου ενσωμάτωσης της επίμαχης οδηγίας, που στόχο έχει να θωρακίσει τις Επιτροπές Ανταγωνισμού της κάθε χώρας απέναντι στα καρτέλ και στα μονοπωλιακά συμφέροντα που συχνότατα βλάπτουν τις εθνικές οικονομίες. Πρόσφατο παράδειγμα, η επικύρωση και από τη δικαιοσύνη μιας από τις κρίσιμες αποφάσεις της Ε.Α. (επί προεδρίας Β. Θάνου) και συγκεκριμένα την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων κατά της μονοπωλιακής επιχείρησης εξόρυξης ελληνικού βωξίτη ΕΛΜΙΝ, συμφερόντων γαλλικής πολυεθνικής.

Τώρα, και ενώ έχουν πλέον διοριστεί με ωμή παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου οι αρεστοί της κυβέρνησης στην Ε.Α., με κορυφαία περίπτωση διορισμού στενού συγγενή ενός από τους αντιπροέδρους του ΣτΕ, το Δημόσιο προχωράει στο αίτημα αναβολής που πιθανότατα θα γίνει δεκτό από το ΣτΕ.

Αντιδράσεις

Στο μεταξύ όμως ετοιμάζεται άρον άρον από την κυβέρνηση, σε συνεργασία με τη σημερινή ηγεσία της Ε.Α., ένα σχέδιο ενσωμάτωσης της επίμαχης ευρωπαϊκής οδηγίας που είχε τελικό χρονικό όριο τον Φεβρουάριο 2021. Ηλίου φαεινότερο το γιατί επισπεύδεται αυτό εν όψει της εκδίκασης στο ΣτΕ, αλλά και των όποιων αναμενόμενων αντιδράσεων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την ωμή παρέμβαση. Ως εδώ καλά, μια και ο πόνος της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τους ανεξαρτήτους θεσμούς και τις οδηγίες της Ε.Ε. έχει πλήρως καταγραφεί στο επιτελικό κράτος.

Αναμένεται όμως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαπιστωθεί το πώς ακριβώς θα ενσωματωθεί από την κυβέρνηση η επίμαχη Οδηγία στο ελληνικό δίκαιο, δεδομένου ότι η ίδια η ουσία και οι διατάξεις της οδηγίας απαγορεύουν όλες τις ενέργειες εκπαραθυρώσεων και διορισμών στις οποίες κατέφυγε η σημερινή κυβέρνηση. Το άρθρο 4 της Οδηγίας πολύ καθαρά περιλαμβάνει την απόλυτη απαγόρευση θέσπισης εκ των υστέρων ασυμβίβαστων για τα μέλη που ήδη υπηρετούν στην Ε.Α., απαγόρευση που προβλέπει άλλωστε και το Ελληνικό Σύνταγμα.

Αναφέρει ότι: «Η λειτουργική ανεξαρτησία των εθνικών διοικητικών Αρχών Ανταγωνισμού θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΛΕΕ). Προς τούτο, η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπει ρητώς ότι κατά την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, οι εθνικές διοικητικές Αρχές Ανταγωνισμού προστατεύονται έναντι εξωτερικών παρεμβάσεων ή πολιτικών πιέσεων δυναμένων να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξάρτητη αξιολόγησή τους για τα θέματα των οποίων επιλαμβάνονται.

Για τον σκοπό αυτό, η εθνική νομοθεσία θα πρέπει ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ να ορίζει τους λόγους παύσης από την εθνική διοικητική Αρχή Ανταγωνισμού των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ασκώντας τις εξουσίες των άρθρων 10, 11, 12, 13 και 16 της παρούσας οδηγίας, ώστε να αρθούν τυχόν εύλογες υπόνοιες όσον αφορά την αμεροληψία τους και τη θωράκισή τους έναντι εξωτερικών παραγόντων.

Ομοίως, η εθνική νομοθεσία θα πρέπει ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ να ορίζει σαφείς και διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για την επιλογή, την πρόσληψη ή τον διορισμό των εν λόγω προσώπων» [ΟΔΗΓΙΑ (Ε.Ε.) 2019/1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις Αρχές Ανταγωνισμού των κρατών-μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς].

Η οδηγία είναι τόσο σαφής που δεν επιδέχεται καμία παρερμηνεία. Οπως ήδη είναι γνωστό αποπέμφθηκαν επί Κ. Μητσοτάκη από την επιτροπή η πρόεδρος Β. Θάνου, η αντιπρόεδρος Α. Νάκου και δύο εισηγητές-μέλη μετά την εκ των υστέρων φωτογραφική διάταξη, με την όποια παύονται μέλη της αρχής –εν τω μέσω της θητείας τους– εάν έχουν τα προηγούμενα της θητείας τους πέντε χρόνια υπηρετήσει σε γραφείο πρωθυπουργού ή υπουργού.

Θυμίζουμε εδώ ότι μια διάταξη ασυμβίβαστου (λόγω άμεσης συγγένειας με βουλευτές) επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε σε ισχύ με μεταβατική διάταξη χωρίς να διακοπεί κανενός η θητεία. Πριν ψηφιστεί εκείνη η διάταξη, εκτός από τη Ν.Δ. είχε αντιδράσει με σφοδρότητα και ο πρώην πρόεδρος της Ε.Α. κ. Κυριτσάκης διότι παραβιαζόταν η ανεξαρτησία της Επιτροπής.

Στη συνέχεια όμως επί σημερινής κυβέρνησης ο κ. Κυριτσάκης, του οποίου η θητεία ανανεωνόταν διαρκώς επί 10 χρόνια, δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση ούτε καν για τυπικούς λόγους συνέπειας με τις προηγούμενες απόψεις του. Αντίθετα ασμένως καλωσόρισε και συνεχάρη τον διορισμένο στη θέση του Προέδρου κ. Λιανό («Προσπάθεια άλωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού», «Εφ.Συν.» 5.08.2019).

Οι απορίες αναμένεται σύντομα να λυθούν μόλις το Σχέδιο Νόμου αναρτηθεί και διαπιστωθεί αν όντως η ελληνική κυβέρνηση ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία που δεν αφήνει κανένα απολύτως από τα γνωστά ελληνικά «παραθυράκια».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Eπιλεκτικές απαντήσεις από τη Βεστάγκερ
Με μεγάλη καθυστέρηση δόθηκε χθες η απάντηση της αντιπροέδρου και αρμόδιας επιτρόπου Ανταγωνισμού Μ. Βεστάγκερ στον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη σχετικά με τη βίαιη αποπομπή των μελών...
Eπιλεκτικές απαντήσεις από τη Βεστάγκερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βιαστικοί πανηγυρισμοί για το δεύτερο «όχι» στη Θάνου
Δεν μπορούν να κρύψουν τη χαρά τους οι κυβερνητικοί κύκλοι για την οριστική απόφαση του ΣτΕ μετά την απόρριψη της αίτησης αναστολής των 4 μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ωστόσο η ουσία της υπόθεσης θα κριθεί...
Βιαστικοί πανηγυρισμοί για το δεύτερο «όχι» στη Θάνου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι αθέμιτες πρακτικές του κυρίου υπουργού
Τη στιγμή που εκκρεμεί η προσφυγή της Βασιλικής Θάνου και της Αννας Νάκου στο ΣτΕ, για την αντιθεσμική αποπομπή τους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι αντικαταστάτες τους και αντίδικοι, Ι. Λιανός και Καλλιόπη...
Οι αθέμιτες πρακτικές του κυρίου υπουργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σκοπιμότητες πίσω από τα ασυμβίβαστα
Η α λα καρτ, φωτογραφική εφαρμογή του δημοσίου συμφέροντος αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, ενώ η αιτιολογική έκθεση του νόμου του Αυγούστου αναφέρει πως το (νέο) ασυμβίβαστο θεσπίζεται για όλες τις...
Σκοπιμότητες πίσω από τα ασυμβίβαστα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Εκδικάζεται σήμερα στο ΣτΕ η προσφυγή των έκπτωτων μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο ΣτΕ η προσφυγή των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.) που κηρύχτηκαν έκπτωτα αμέσως μετά τις εκλογές με κατεπείγοντα νόμο που θέσπισε εκ των υστέρων.
Εκδικάζεται σήμερα στο ΣτΕ η προσφυγή των έκπτωτων μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιατί η Βεστάγκερ ποιείται την νήσσαν
Πολύ εύκολα ξεπέρασε τα «εμπόδια» η επανεκλεγείσα αντιπρόεδρος και επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ στην καθυστερημένη και ολιγόλογη απάντησή της προς τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,...
Γιατί η Βεστάγκερ ποιείται την νήσσαν

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας