Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Έρχεται νέα δέσμη μέτρων – Ποιες είναι οι τελευταίες αλλαγές
Φωτογραφία αρχείου

Έρχεται νέα δέσμη μέτρων – Ποιες είναι οι τελευταίες αλλαγές

 • A-
 • A+

Την επέκταση της κατηγορίας των δικαιούχων της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ σε νέες κατηγορίες επαγγελμάτων αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα (30 Μαρτίου) στις 10.30 πμ. η διυπουργική Επιτροπή (Σταϊκούρας, Βρούτσης και Γεωργιάδης) κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων της τέταρτης δέσμης μέτρων σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του COVID-19.

Σήμερα, Κυριακή, δημοσιοποιήθηκε απόφαση του υπουργού Εργασίας με την οποία διευρύνθηκε η κατηγορία των δικαιούχων με την ένταξη 6 ακόμη επαγγελμάτων από επιστημονικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων και όσοι απασχολούνται (με εξαρτημένη εργασία) ως δικηγόροι, ιατροί ή εκπαιδευτικοί, καθώς και τεχνικά επαγγέλματα, όπως ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί (με σχέση εξαρτημένης εργασίας).

Χωρίς να αποκλείεται να συμπεριληφθεί στις ανακοινώσεις και η ένταξη και των αυταπασχολουμένων δικηγόρων στην αποζημίωση των 800 ευρώ, οι πληροφορίες, μέχρι αυτήν την ώρα, δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο, διατηρώντας σε ισχύ την καταβολή των 600 ευρώ, με τη μορφή επιταγής κατάρτισης. Μια τέτοια διεύρυνση δεν έχει αποκλειστεί αλλά φαίνεται να έχει μετατεθεί η απόφαση για την επόμενη δέσμη μέτρων ,εφόσον κριθεί αναγκαίο από τις συνθήκες.

Ωστόσο αναλυτικά για τα ζητήματα που ρυθμίζουν τα μέτρα σε αυταπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες αναμένεται να εκδοθεί ξεχωριστή κοινή Υπουργική Απόφαση (Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης)

Πάντως στις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην τελευταία Υπουργική Απόφαση, έχουν ενσωματωθεί αλλαγές και τροποποιήσεις στις ημερομηνίες υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων, αλλαγές στην εκ περιτροπής εργασία, διεύρυνση των κατηγοριών που θα μπορέσουν να παρατείνουν για ένα τρίμηνο την καταβολή των δόσεων και ρυθμίσεων στον ΕΦΚΑ, καθώς και διευκρινίσεις σε σχέση με την τηλεργασία και την αναστολή της σύμβασης εργασίας στις περιπτώσεις που ένας μισθωτός κατέχει δύο θέσεις εργασίας.

Οι τελευταίες αλλαγές για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

► Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών, μόνο εάν δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

► Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
 
► Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και κατ΄ επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

► Άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής προς εργαζομένους αίρονται αυτοδικαίως των 28η Φεβρουαρίου Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

► Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων - εργοδοτών οι οποίες έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται αυτόματα σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτή η αναστολή. Μετά τη λήξη της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

► Απαγορεύεται η απόλυση σε όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει με εντολή του κράτους και ακυρώνονται όσες έγιναν από 18/3/2020 και μετά

► Οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση του στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 24/3/2020 – 31/3/2020.

Οφείλουν να δηλώσουν:

 • την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ,
 • τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου  ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου
 • τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και
 • τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

► Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

► Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις σε αναστολή πρέπει να ξεκινήσουν την υποβολή των δικών τους δηλώσεων στη διεύθυνση: supportemployees.yeka.gr ,από την 1η έως τις 10 Απριλιου με την ακόλουθη σειρά:

 • Την 1/4/2020 όσοι εργαζομένοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1
 • Την 2/4/2020 όσοι εργαζομένοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 2
 • Την 3/4/2020 όσοι εργαζομένοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 3
 • Την 4/4/2020 όσοι εργαζομένοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4
 • Την 5/4/2020 όσοι εργαζομένοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 5
 • Την 6/4/2020 όσοι εργαζομένοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 6
 • Την 7/4/2020 όσοι εργαζομένοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 7
 • Την 8/4/2020 όσοι εργαζομένοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 8
 • Την 9/4/2020 όσοι εργαζομένοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 9
 • Την 10/4/2020 όσοι εργαζομένοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 0.

Τρόπος και χρόνος για την αναστολή συμβάσεων

► Οι πληττόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21.3.2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα 1 μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της από 20/3/2020 ΠΝΠ,  δηλαδή από 21/03/2020 μέχρι και την 20/04/2020 . Oι επιχειρήσεις οφειλουν να διατηρήσουν τις συμβάσεις για 45 ημέρες μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής των συμβάσεων.

► Σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων αλλά απαγορεύεται να κάνουν απολύσεις

► Για το προσωπικό του οποίο δεν αναστέλλονται οι συμβάσεις, οι εργοδοτες μπορούν να κάνουν χρήση προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου

► Επιχειρήσεις- που πλήττονται δηλαδή βάση ΚΑΔ μπορούν να να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιπλέον ποσό,  και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους,  εξ ελευθεριότητας.
Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τηλεργασία

Επιχειρήσεις-εργοδότες της συγκεκριμένης κατηγορίας  (που πλήττονται δηλαδή βάσει ΚΑΔ ), δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

Η τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο  έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του.
Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.   
 
Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

► Εργαζόμενοι σε ατομικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες όπως :σε επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους)
είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον τεθούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας από εργοδότες τους και ο ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους κλάδους σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών.

► Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με εντολή του κράτους ή πλήττονται σημαντικά και των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, δικαιούνται τα 800 ευρώ και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος  τακτικής ανεργίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Κουρεμένο» και για... λίγους το δεύτερο κύμα στήριξης
533 ευρώ θα εισπράξουν για τον Μάιο οι εν αναστολή εργαζόμενοι κλειστών επιχειρήσεων και από τον Ιούνιο, τα... κεφάλια μέσα • Τι θα γίνει με τα στεγαστικά δάνεια
«Κουρεμένο» και για... λίγους το δεύτερο κύμα στήριξης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξαφνική στροφή στα διαθέσιμα του «μαξιλαριού»
Σαφής είναι πλέον η στροφή του υπουργού Οικονομικών σε ευρύτερη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων των 34,5 δισ. για τη χρηματοδότηση νέου γύρου μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων.
Ξαφνική στροφή στα διαθέσιμα του «μαξιλαριού»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Και τα μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ στο πρόγραμμα αποζημιώσεων των 800 ευρώ
Και τα ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων του νόμου 4430/2016 που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας θα λάβουν την ειδική...
Και τα μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ στο πρόγραμμα αποζημιώσεων των 800 ευρώ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διορθώσεις και νέες εγγραφές στην ΕΡΓΑΝΗ για το επίδομα των 800 ευρώ
Δυνατότητα για νέες ή συμπληρωματικές δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις,  σχετικά με την Ειδική Αποζημίωση των 800 ευρώ, για τον Απρίλιο, μπορούν να υποβάλουν εργοδότες και εργαζόμενοι, από τις 7 έως  τις 12...
Διορθώσεις και νέες εγγραφές στην ΕΡΓΑΝΗ για το επίδομα των 800 ευρώ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Eπίλυση λαθών για το επίδομα ειδικού σκοπού
Σε μια προσπάθειας επίλυσης των χιλιάδων ζητημάτων που έχουν προκύψει κατά την υποβολή δηλώσεων εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Εργασίας επιχειρεί να δώσει εγκύκλιος του αρμόδιου υπουργείου.
Eπίλυση λαθών για το επίδομα ειδικού σκοπού

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας