Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κομισιόν: «Παραβίαση προσωπικών δεδομένων» η αναγραφή διαγωγής στα απολυτήρια

Βρυξέλλες, το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

© Ani_snimki | Dreamstime.com

Κομισιόν: «Παραβίαση προσωπικών δεδομένων» η αναγραφή διαγωγής στα απολυτήρια

  • A-
  • A+

Οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της προστασίας των δεδομένων όπως αυτές ορίζονται από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απαντά σε σχετικό ερώτημα 6 ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για την απόφαση να αναγράφεται στα απολυτήρια και τους τίτλους σπουδών η διαγωγή των μαθητών.

Επίσης, η Κομισιόν παραπέμπει στην κρίση της Ελληνικής Αρχής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είχε χαρακτηρίσει ως «μη νόμιμη την αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους».

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Γεωργούλης, Δημήτρης Παπαδημούλης, Κώστας Αρβανίτης, Πέτρος Κόκκαλης, Στέλιος Κούλογλου και Έλενα Κουντουρά σημείωναν στην ερώτησή τους πως «ελλείψει ασφαλών κριτηρίων για την αξιολόγηση, η διαγωγή μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε αυθαίρετη κρίση και σε λόγο διάκρισης και στιγματισμού των μαθητών εφ’ όρου ζωής και να προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες στην επαγγελματική τους πορεία» και ρώτησαν την Κομισιόν τρία πράγματα:

• Αν είναι ενήμερη για την νομοθετική αυτή αλλαγή.

• Αν τίθεται ζήτημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

• Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να εφαρμοστεί ο κανονισμός στον τομέα της παιδείας.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Κομισιόν στην απάντησή της επισημαίνει ότι «Οποιοδήποτε εθνικό μέτρο πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της προστασίας των δεδομένων όπως αυτές ορίζονται από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)» και τονίζει τα κράτη μέλη «πρέπει να ζητούν τη γνώμη της εποπτικής αρχής της χώρας τους κατά την εκπόνηση πρότασης νομοθετικού μέτρου που θα εγκριθεί από εθνικό κοινοβούλιο, το οποίο αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

Σημειώνει δε ότι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία είχε προσφύγει μαθητής που αμφισβητούσε τη νομιμότητα της σχετικής νομοθετικής διάταξης για την αναγραφή της διαγωγής, είχε κρίνει ότι η αναγραφή της διαγωγής δεν είναι νόμιμη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «Η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι νόμιμη» αναπτύσσοντας το σκεπτικό πως «Η αναγραφή στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ».
 
Επίσης, αναφέρει ότι είναι ενήμερη για τη νομοθετική αλλαγή όμως «οποιοδήποτε τέτοιο εθνικό μέτρο πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της προστασίας των δεδομένων και για την συμμόρφωση αυτή απαιτείται μεταξύ άλλων οι επιδιωκόμενοι σκοποί να είναι θεμιτοί και να προσδιορίζονται στην νομοθεσία». 

Προσθέτουν ότι «εναπόκειται στις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια να αξιολογήσουν αν η πρακτική της καταγραφής της συμπεριφοράς ενός μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πιστοποιητικά και διπλώματα παραβιάζει τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων».

Απάντηση του κ. Reynders

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (28.9.2020)

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για αυτή τη νομοθετική αλλαγή. Ωστόσο, οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης —συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σχολικών προγραμμάτων και του περιεχομένου των απολυτηρίων— εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)[1] επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν εθνικούς νόμους προκειμένου να παρέχουν νομική βάση για επεξεργασία δεδομένων η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ).

Οποιοδήποτε τέτοιο εθνικό μέτρο πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της προστασία των δεδομένων και με κάθε άλλη προϋπόθεση που προβλέπεται στον ΓΚΠΔ. Για τη συμμόρφωση αυτή απαιτείται, μεταξύ άλλων, οι επιδιωκόμενοι σκοποί να είναι θεμιτοί και να προσδιορίζονται στη νομοθεσία, και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι κατάλληλη, συναφής και να περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της εποπτικής αρχής κατά την εκπόνηση πρότασης νομοθετικού μέτρου που θα εγκριθεί από εθνικό κοινοβούλιο, το οποίο αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, η παρακολούθηση και η επιβολή της εφαρμογής των κανόνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων εμπίπτουν, κατά κύριο λόγο, στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών και δικαστηρίων. Εναπόκειται στις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια να αξιολογήσουν εάν η πρακτική της καταγραφής της συμπεριφοράς ενός μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πιστοποιητικά και διπλώματα παραβιάζει τον ΓΚΠΔ. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο αξιολόγησης από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1–88.

 

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Ν. Φίλης: «Απίστευτη προχειρότητα στην επιστροφή μαθητών στο σχολείο»
Αυστηρές επικρίσεις στον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Παιδείας ανοίγει τα σχολεία, ειδικά όσον αφορά την πρόβλεψη για βιντεοσκόπηση του μαθήματατος, αλλά και του τρόπου με τον οποίο ανοίγουν οι εκκλησίες...
Ν. Φίλης: «Απίστευτη προχειρότητα στην επιστροφή μαθητών στο σχολείο»
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Φίλης: Άνευ προηγουμένου η «εντολή» για βιντεοσκόπηση μαθημάτων
Δριμεία κριτική στην υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, εξαπολύει ο Νίκος Φίλης σχετικά με την μέθοδο που αποφασίστηκε για τη συνέχιση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας για όσα παιδιά δεν επιστρέψουν στα σχόλεια.
Φίλης: Άνευ προηγουμένου η «εντολή» για βιντεοσκόπηση μαθημάτων
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ΣΥΡΙΖΑ: Στην Ε.Ε. τους βραβεύουν, η Ν.Δ. τους χαρακτηρίζει «σκευωρούς»
Στο θέμα της βράβευσης των προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis εστιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας παράλληλα βολές κατά της Νέας Δημοκρατίας. 
ΣΥΡΙΖΑ: Στην Ε.Ε. τους βραβεύουν, η Ν.Δ. τους χαρακτηρίζει «σκευωρούς»
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Ερώτηση στην Κομισιόν για τον νόμο περί ιδιωτικής εκπαίδευσης
Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσαν δύο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία σχετικά με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο για την ιδιωτική εκπαίδευση.
Ερώτηση στην Κομισιόν για τον νόμο περί ιδιωτικής εκπαίδευσης
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Οργή ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή των προγραμμάτων Ιστορίας στα σχολεία
Την... επιστροφή στο παρελθόν αποφάσισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Έντονη αντίδραση από την αξιωματική αντιπολίτευση.
Οργή ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή των προγραμμάτων Ιστορίας στα σχολεία
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
«Η κυβέρνηση 6 μήνες πετούσε χαρταετό στο θέμα των σχολείων»
Κριτική προς τη κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους μαθητές που ζητούν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού στα σχολεία, αλλά και για το πώς χειρίστηκε το άνοιγμα των...
«Η κυβέρνηση 6 μήνες πετούσε χαρταετό στο θέμα των σχολείων»

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας