Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δωρεάν εμβόλια για όλους!
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Δωρεάν εμβόλια για όλους!

  • A-
  • A+
Κάθε Δευτέρα η «Eφ.Συν.» θα ενημερώνει τους αναγνώστες της σταθερά μέσα από αυτήν τη σελίδα για ειδήσεις που «γεννιούνται» στα όργανα της θεσμικής Ευρώπης και δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Η πανδημία του κορονοϊού δίνει την ευκαιρία να δοκιμαστεί ένας κρίσιμος θεσμός της Ε.Ε. που βασίζεται στην κινητοποίηση των πολιτών. «Η δημόσια υγεία πάνω από τα κέρδη», είναι το κεντρικό σύνθημα των διοργανωτών της νέας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας που θα πρέπει να συγκεντρώσει το προσεχές διάστημα την υποστήριξη τουλάχιστον 1 εκατ. Ευρωπαίων, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει νομοθετικές και άλλες δράσεις

Εμβόλια κατά των πανδημιών δωρεάν και για όλους είναι το κεντρικό αίτημα της νέας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), την οποία την περασμένη Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει, ώστε σε δεύτερο χρόνο να εξετάσει την ουσία της με ενδεχόμενο να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Είναι προφανές, πέρα από το γεγονός ότι η νέα ΕΠΠ με τίτλο «Δικαίωμα θεραπείας» κρίθηκε τυπικά παραδεκτή, ότι στα κριτήρια της Κομισιόν μέτρησε και η απόλυτη επικαιρότητά της καθώς και ο «συγχρονισμός" με τη δική της στρατηγική εμβολίων και τις συμφωνίες προαγοράς που η Επιτροπή είτε έχει ήδη συνάψει είτε έχει προσυμφωνήσει με τέσσερις εταιρείες και αντίστοιχα πιθανά εμβόλια.

Οι διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Δικαίωμα θεραπείας» καλούν την Ε.Ε. «να θέσει τη δημόσια υγεία πάνω από το ιδιωτικό κέρδος και να καταστήσει τα εμβόλια κατά των πανδημιών και τις θεραπείες παγκόσμια δημόσια αγαθά, δωρεάν προσβάσιμα σε όλους».

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας ζητούν:

■ Να ληφθεί μέριμνα ώστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, να μην παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε μελλοντικού εμβολίου ή θεραπείας για την αντιμετώπιση της COVID-19.

■ Να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της Ε.Ε. για τα δεδομένα και την εμπορική αποκλειστικότητα δεν περιορίζει την άμεση αποτελεσματικότητα των υποχρεωτικών αδειών που εκδίδουν τα κράτη-μέλη.

■ Να θεσπιστούν νομικές υποχρεώσεις για δικαιούχους κονδυλίων της Ε.Ε. -κράτη, οργανισμούς, εταιρείες- να ανταλλάσσουν γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία υγείας και τις πατέντες που αφορούν τον COVID-19.

■ Επίσης, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή εμβολίων ή θεραπειών, εφόσον τυγχάνουν χρηματοδότησης από την Ε.Ε., να υποχρεούνται να παρέχουν διαφάνεια στις δημόσιες διαβουλεύσεις και στο κόστος παραγωγής, καθώς και ρήτρες προσβασιμότητας και οικονομικής προσιτότητας σε συνδυασμό με μη αποκλειστικές άδειες.

Είναι σαφές ότι φιλοσοφία της πρωτοβουλίας είναι να αποτραπεί ο «εθνικισμός των εμβολίων», όπως ζήτησε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο «ανταγωνισμός της πατέντας» ανάμεσα στις εταιρείες που επενδύουν στα πιθανά εμβόλια, αλλά και ο διαγκωνισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη για «προτεραιότητες» στην εξασφάλιση δόσεων εμβολίων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένας σχετικά νέος θεσμός της Ε.Ε. «δημοκρατίας από τα κάτω» (από το 2012), που δίνει τη δικαίωμα σε Ευρωπαίους να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 1 εκατ. υπογραφές πολιτών της Ε.Ε. από τουλάχιστον 7 χώρες πάνω σε μια πρόταση ανάληψης νομοθετικής ή άλλης δράσης από την Κομισιόν για θέμα που εντάσσεται στις αρμοδιότητές της και στις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές.

Τα στατιστικά

Από το 2014 έχουν υποβληθεί 98 αιτήσεις καταχώρισης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. 75 έχουν καταχωριστεί, έχουν απορριφθεί 29, ενώ μόνο 5 έχουν πετύχει, συγκεντρώνοντας τον αναγκαίο αριθμό υπογραφών. Η πρώτη επιτυχημένη πρωτοβουλία ήταν το «Δικαίωμα στο Νερό» (Right2Water), με 1,6 εκατ. υπογραφές, για την οποία Επιτροπή έχει ξεκινήσει μεταξύ άλλων διαδικασία αναθεώρησης των οδηγιών για το πόσιμο νερό και για τη διαχείριση των υδάτων. Επιτυχημένη ήταν επίσης η ΕΠΠ για την απαγόρευση της γλυφοσάτης. Από τις πρόσφατες ΕΠΠ που είναι σε εξέλιξη, ενδιαφέρουσα είναι αυτή για τη «Χορήγηση βασικού και άνευ όρων εισοδήματος (UBI) σε όλη την Ε.Ε.».

#Οχι κέρδη από την πανδημία

#Right2Cure, #Οχι κέρδη από την πανδημία, είναι τα «χάσταγκ» της πρωτοβουλίας, οι διοργανωτές της οποίας μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Ερευνητές σε όλο τον κόσμο εργάζονται για ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών, συχνά χρησιμοποιώντας τεράστια ποσά από τα δημόσια ταμεία. Πνευματικά δικαιώματα, όπως πατέντες, δεν πρέπει να περιορίζουν γρήγορη πρόσβαση σε εμβόλια και θεραπείες για όλους. Θέλουμε να διασφαλίσουμε εγγυημένη πρόσβαση σε διαγνωστικά τεστ, θεραπείες και εμβόλια σχετικά με τον COVID-19.

Οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες δεν πρέπει να κερδοσκοπήσουν από την πανδημία σε βάρος της υγείας των ανθρώπων. Τη δεκαετία του 1990, πολυεθνικές φαρμακευτικές χρησιμοποίησαν τις πατέντες για τη θεραπεία του HIV για να επιβάλουν εξωφρενικές τιμές στα προϊόντα τους. Εκατομμύρια ζωές χάθηκαν... Η Ε.Ε. πρέπει να θέσει τη δημόσια υγεία πάνω από τα ιδιωτικά κέρδη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εγγυηθεί ότι εμβόλια και θεραπείες ενάντια στην πανδημία θα καταστούν καθολικό δημόσιο αγαθό, ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας ως μέσο για να μπορούν οι πολίτες να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της Ε.Ε. Αρχισε να εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2012. Για να καταχωριστεί επίσημα μια ΕΠΠ πρέπει η Κομισιόν να την κρίνει παραδεκτή. Προϋποθέσεις γι' αυτό είναι η πρόταση της ΕΠΠ να είναι εντός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, να μην είναι καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και να μην αντίκειται στις αρχές της Ε.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Για να ξεκινήσει κανείς μια ΕΠΠ δημιουργεί πρώτα λογαριασμό διοργανωτή και στη συνέχεια υποβάλλει αίτηση καταχώρισης, σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., επομένως και στα ελληνικά. Στον ιστότοπο: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_el υπάρχει αναλυτικός οδηγός με τα έξι βήματα μέχρι να γίνει δεκτή μια πρωτοβουλία.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ: Αφού η Κομισιόν κρίνει παραδεκτή την πρωτοβουλία, οι διοργανωτές έχουν 12 μήνες προθεσμία να συγκεντρώσουν -ηλεκτρονικά ή έντυπα- τουλάχιστον 1 εκατ. υπογραφές υποστήριξης από πολίτες με δικαίωμα ψήφου, από τουλάχιστον 7 χώρες. Ακολουθεί διαδικασία επαλήθευσης των υπογραφών υποστήριξης από τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας (στην Ελλάδα το υπουργείο Εσωτερικών) και στη συνέχεια η υποβολή της ΕΠΠ στην Επιτροπή.

Στη συνέχεια οργανώνεται συνάντηση των διοργανωτών με εκπροσώπους της Επιτροπής και δημόσια ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φέρει και ψήφισμα υποστήριξης της πρωτοβουλίας. Τέλος, η Επιτροπή ανακοινώνει αν προτίθεται να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ή άλλες δράσεις προώθησης των αιτημάτων της ΕΠΠ.


Ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας όπου συγκεντρώνονται υπογραφές:

https://www.right2cure.eu/el (και στα ελληνικά)

Η επίσημη καταχώριση της πρωτοβουλίας «Δικαίωμα θεραπείας»:

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000005_en

Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στα ελληνικά:

https://europa.eu/citizens-initiative/home_el

 

ΕΥΡΩΠΗ
Η στρατηγική για τα εμβόλια
Τρεις κατ' αρχήν συμφωνίες προαγοράς με μεγάλες φαρμακευτικές πολυεθνικές για πιθανά εμβόλια και για πάνω από 1 δισ. δόσεις έχει μέχρι στιγμής συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Θέλουμε το εμβόλιο να είναι ένα...
Η στρατηγική για τα εμβόλια
ΕΥΡΩΠΗ
Επικίνδυνα τα δεδομένα του Covid-19
Τους κινδύνους από την ψηφιοποίηση των στοιχείων της πανδημίας επισημαίνει στη γνωμοδότησή της για την τεχνητή νοημοσύνη η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Επικίνδυνα τα δεδομένα του Covid-19
ΕΥΡΩΠΗ
Τα ευρωπαϊκά όργανα ως εργοδότες
Πόσους απασχολούν και τι δαπανούν οι 41 οργανισμοί που εποπτεύει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα από την τελευταία έκθεσή του ● Η ακτινογραφία της απασχόλησης των 90.000 υπαλλήλων στα κέντρα αποφάσεων της...
Τα ευρωπαϊκά όργανα ως εργοδότες
ΕΥΡΩΠΗ
Κλειδί ο γρήγορος εντοπισμός
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) εκτιμά ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως η τήρηση φυσικής απόστασης, η υγιεινή και η χρήση μάσκας προσώπου, έχουν αποδειχτεί επαρκείς για τη μείωση...
Κλειδί ο γρήγορος εντοπισμός
ΕΥΡΩΠΗ
Φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες
Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία, αν εφαρμοστεί, μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που προέρχονται από τις πωλήσεις στις...
Φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες
ΕΥΡΩΠΗ
Τι προβλέπει η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
Σύμφωνα με τον συμβιβασμό που θα θέσει στο τραπέζι της συνόδου κορυφής του Ιουλίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόσβαση των κρατών-μελών στα 750 δισ. εξαρτάται πλήρως από την αξιολόγηση...
Τι προβλέπει η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας