Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία

arxaio_theatro_mesinis.jpg

Αρχαίο θέατρο Μεσσήνης Αρχαίο θέατρο Μεσσήνης | ancientmessene.gr

Με στόχο μια διαφορετική προσέγγιση της γλώσσας, ως σημαντικού εργαλείου για την ανάδειξη του παρελθόντος και των αρχαιολογικών μνημείων και χώρων, το πρόγραμμα με τίτλο «Αρχαιότητες και Σχολείο για το Μέλλον: μια προσέγγιση αειφορίας» ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του στα τέλη Σεπτεμβρίου, με ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην Καλαμάτα.

Οι αρχαιολογικοί χώροι στους οποίους στοχεύει το πρόγραμμα είναι η Αρχαία Μεσσήνη (Ελλάδα), το ρωμαϊκό θέατρο της Βερόνα (Ιταλία), τα ρωμαϊκά ερείπια της Τάρακο (αρχαία Ταραγκόνα-Ισπανία), καθώς και οι αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές πόλεις του Εμπόριουμ (Ισπανία).

Δέκα εταίροι, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών οργανισμών όπως επίσης και σχολείων, θα συνεργαστούν για τα επόμενα τρία χρόνια, έως το 2018, σε μια σειρά από δραστηριότητες, σχετικές με τις αρχές αειφορίας στους αρχαιολογικούς χώρους και τη συνεισφορά τους στην οικονομική ζωή της περιοχής τους.

Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται σε τρεις στενά συνδεδεμένες περιοχές της Ευρώπης, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, και έχει βασικό στόχο την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των επιμορφούμενων σ’ ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων (κλασικές μελέτες, πολιτισμός, σύγχρονη και κλασική λογοτεχνία, επιστήμες, τεχνολογία και οικονομία), εφαρμόζοντας επιχειρηματικές λύσεις σε συγκεκριμένες προκλήσεις, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ψηφιακός γραμματισμός, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων κ.ά.

Οι συμμετέχοντες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη θεωρία του Κnowledge Βuilding (Γνωστικός Δομητισμός), καθώς και των εργαλείων της Εικονικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ Δράση ΚΑ2 «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης» και επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ελληνικού Εθνικού Συντονιστή, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.