Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Χανιά: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το λατομείο στην Κάνδανο

Ο λιθόκτιστος δρόμος, που κατασκευάστηκε την δεκαετία του '20 και διατρέχει όλο το φαράγγι της Καντάνου. Εκεί οι κάτοικοι αντιστάθηκαν στους Ναζί κατά τη Μάχη της Κρήτης.

Κωστής Πετράκης

Χανιά: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το λατομείο στην Κάνδανο

  • A-
  • A+
Να σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε ενέργεια επέκτασης της λειτουργίας των Λατομείων Σελίνου και να καταργηθεί η λατομική περιοχή Καντάνου, ζητούν με επιστολή τους προς τους αρμόδιους, φορείς και σύλλογοι της περιοχής.

Σε κοινή τους επιστολή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καντάνου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Φλωριανών και Φίλων “Τα Φλώρια”, ο εκπολιτιστικός – Επιμορφωτικός Σύλλογος των Απανταχού Κακοδικιανών, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – ΕΠΑΛ Καντάνου, ο Αγροτικός Συναιτερισμός Κακοδικίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κακοδικιανών Αττικής, ο Σύλλογος Καντανιωτών Αττικής “η Κάντανος και 164 πολίτες, κάτοικοι και δημότες του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ζητούν να καταργηθεί η λατομική περιοχή Καντάνου των 347,893 στρ. και να περιορισθεί αυστηρά στα 59,598 στρ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή, η επέκταση του λατομείου γίνεται σε έναν χώρο ιδιαίτερης φυσικής αλλά κυρίως ιστορικής σημασίας καθώς στις 24 και 25 Μαΐου 1941, λίγες ημέρες μετά την αεροπορική εισβολή των Γερμανών στην Κρήτη, οι Σελινιώτες αντιστάθηκαν και πολέμησαν τους ναζί, με τον ελάχιστο πολεμικό εξοπλισμό που διέθεταν, στην Αγριμοκεφάλα, στα Φλώρια και στο φαράγγι της Καντάνου.

Σύμφωνα με τους φορείς της περιοχής, παρόλο που σύμφωνα με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά του ιστορικού αυτού τόπου, αλλά τις αποφάσεις του υπουργού Πολιτισμού και του ΣΤΕ, «η όποια επέκταση του λατομείου εντός της λατομικής περιοχής εκ των πραγμάτων καθίσταται ασύμβατη με τον χαρακτήρα και τη φύση του ιστορικού τόπου αυτού».

Στην επιστολή ζητείται η τροποποίηση και ο περιορισμός της έκτασης της λατομικής περιοχής στα σημερινά όρια της εκμετάλλευσης των 59,598 στρεμμάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του ιστορικού τόπου και η μη περαιτέρω υποβάθμιση του.

Αναλυτικά η επιστολή που κοινοποιήθηκε στην συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την υπουργό Πολιτισμού, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Κρήτης, τον περιφερειάρχη Κρήτης, τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, την διεύθυνση Ανάπτυξης Χανίων και τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου:

«Η λατομική περιοχή Καντάνου έχει καθοριστεί με την ΚΥΑ 15367/83 «Περί καθορισμού περιοχών εντός του νομού Χανίων για εγκατάσταση λατομείων αδρανών υλικών χωρίς να απαιτείται άδεια εκμετάλλευσης» (ΦΕΚ 580Β΄/7-10-1983) με έκταση 347,893 στρέμματα (μπλε όρια) και παρατάθηκε η ισχύς της με την Φ14Λ/οικ.1315/99 (ΦΕΚ 2194Β΄/21-12-1999) απόφαση Νομάρχη. Με τη σύμβαση γίνεται έγκριση υπογραφής μισθωτηρίου συμβολαίου για όλη την λατομική έκταση αλλά η εκμετάλλευση περιορίζεται στα 59,598 στρέμματα (κίτρινα όρια) για την οποία έχει εγκριθεί ΑΕΠΟ (αρ. απόφασης 3048/16/10/2013 διαρκείας 10 ετών αρχικά και 4284/14/12/2018 τροποποιητική με παράταση μέχρι και το τέλος του 2048).

Όμως:

«Με την ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/50219/1085/4-6-2010 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΑΑΠ 267) χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικός τόπος τμήμα της επαρχιακής οδού Καντάνου (Κανδάνου) – Χανίων σε μήκος 6.640 μέτρων και σε πλάτος 50 μέτρων ένθεν και ένθεν του άξονα του δρόμου και με διεύρυνση άνω των 50 μέτρων εκεί όπου απαιτεί η γεωμορφολογική ενότητα του χώρου. Μέρος της ανωτέρω οδού βρίσκεται εντός του κέντρου της λατομικής περιοχής (κόκκινο χρώμα), ενώ το υπόλοιπο μέρος της οδού, γειτνιάζει και βρίσκεται σε άμεση οπτική επαφή με λατομική περιοχή.

Αμέσως μετά τον χαρακτηρισμό του ιστορικού τόπου η εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ Α.Ε.», η οποία εκμεταλλεύεται το υφιστάμενο λατομείο των 59,598 στρ., προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της πράξης χαρακτηρισμού του ιστορικού τόπου.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την τελεσίδικη ΣτΕ 366/20161 απόφασή του απέρριψε την αίτηση ακύρωσης και επικύρωσε την ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/50219/1085/4-6-2010 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, επισημαίνοντας ότι: «Το μήκους 6.640,00 μέτρων τμήμα της επαρχιακής οδού Καντάνου (Κανδάνου)-Χανίων χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος διότι αποτελεί ένα σύνθετο έργο του ανθρώπου και της φύσεως, αποτελούμενο από το ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος τεχνικό έργο των αρχών του 20ου αιώνα που διατηρείται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση χωρίς αλλοιώσεις και επεμβάσεις και το εξαιρετικού φυσικού κάλλους φαράγγι, το οποίο διασώζει την ιστορική μνήμη της περιοχής και, ειδικότερα, αποτελεί μοναδική μαρτυρία για την καταστροφή της Κανδάνου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι σήμερα εντός της λατομικής περιοχής Καντάνου υφίσταται ιστορικός τόπος.

Το κρίσιμο αυτό γεγονός δεν λήφθηκε καθόλου υπόψιν (ούτε καν αναφέρεται) στην από 12/3/2020 εισήγηση της κας Κασσιανής Τσιράκης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης “Για την μη επάρκεια των αδρανών υλικών από τις καθορισμένες λατομικές περιοχές και την αναγκαιότητα καθορισμού νέων λατομικών περιοχών στην ΠΕ Χανίων”.

Στην συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με την από 6/5/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (Αρ. Απόφασης 45/2020 ΑΔΑ: Ω1Γ57ΛΚ-3ΔΓ)) αποφασίζει κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσει «θετικά για την αναγκαιότητα καθορισμού νέων λατομικών περιοχών, ή επέκταση, ή τροποποίηση των ήδη υφισταμένων λατομικών περιοχών στην ΠΕ Χανίων» ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η λατομική περιοχή Καντάνου και τα Λατομεία Σελίνου ΑΕ.

Παρόλο που σύμφωνα με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά του ιστορικού αυτού τόπου, τις αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του ΣΤΕ η όποια επέκταση του λατομείου εντός της λατομικής περιοχής εκ των πραγμάτων καθίσταται ασύμβατη με τον χαρακτήρα και τη φύση του ιστορικού τόπου αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 β του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 5/17-01-2018) απαγορεύεται η εκμετάλλευση λατομείων, αν από αυτήν δημιουργείται άμεση ή έμμεση βλάβη σε […] ιστορικούς τόπους […].
Κατά το άρθρο δε 48 παρ. 9 του ίδιου ανωτέρω νόμου «Με διαδικασία ανάλογη εκείνης του καθορισμού της είναι δυνατ[ός] […] [ο] περιορισμός των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής».

Οι Λατομικές Περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 5 του ίδιου ανωτέρω νόμου καθορίζονται – και επομένως μπορούν να περιοριστούν – «ύστερα από σύμφωνη γνώμη της [επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών], με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Οι χρήσεις ιστορικού τόπου και λατομείου είναι προδήλως ασύμβατες.

Παραδόξως όμως, και έπειτα από την προαναφερόμενη από 6/5/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, υφίσταται σήμερα εν δυνάμει δυνατότητα επέκτασης του λατομείου των 59,598 στρεμμάτων σε ολόκληρη την λατομική περιοχή των 347,893 στρεμμάτων, που είναι όμως εκ των πραγμάτων αχρηστευμένη κατά τον προορισμό της μετά το χαρακτηρισμό της οδού της επαρχιακής οδού Καντάνου (Κανδάνου) – Χανίων εντός του φαραγγιού της Καντάνου ως ιστορικού τόπου, πόσο δε μάλλον που η έμμεση βλάβη στον ιστορικό τόπο έχει ήδη εντοπιστεί από τις Υπηρεσίες από την λειτουργία ακόμα και του Υπηρεσίες από την λειτουργία ακόμα και του υφιστάμενου λατομείου στην αδειοδοτημένη έκταση των 59,598 στρ.2 που έχει ήδη έχει επεκταθεί στα 115 στρ. περίπου!

Κατά συνέπεια η υπηρεσία σας θα πρέπει να λάβει γνώση των πραγματικών γεγονότων για την ύπαρξη του ιστορικού τόπου και να σταματήσει οποιαδήποτε ενέργεια επέκτασης της λειτουργίας των Λατομείων Σελίνου Α.Ε. ο δε Περιφερειάρχης, τηρώντας την νόμιμη διαδικασία, θα πρέπει να μεριμνήσει για την τροποποίηση και τον περιορισμό της έκτασης της λατομικής περιοχής -αυστηρά- στα σημερινά όρια της εκμετάλλευσης των 59,598 στρεμμάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του ιστορικού τόπου και η μη περαιτέρω υποβάθμιση του».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σ. Σακοράφα: Ασέβεια η απόφαση για επέκταση λατομείου στο φαράγγι Κανδάνου
Εξοργιστική και ανιστόρητη αποκαλεί την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την επέκταση του λατομείου στο ιστορικό φαράγγι της Κανδάνου, η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του «ΜέΡΑ 25»,...
Σ. Σακοράφα: Ασέβεια η απόφαση για επέκταση λατομείου στο φαράγγι Κανδάνου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χανιά: Καταγγέλλουν επέκταση λατομείου στο ιστορικό φαράγγι της Καντάνου
Την επέκταση του λατομείου της περιοχής στο φαράγγι της Καντάνου, σε έναν χώρο όπου αντιστάθηκαν οι ντόπιοι στους ναζί κατά τη Μάχη της Κρήτης, καταγγέλλουν κάτοικοι του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.
Χανιά: Καταγγέλλουν επέκταση λατομείου στο ιστορικό φαράγγι της Καντάνου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αντιδρούν οι κάτοικοι της Σητείας για το αιολικό πάρκο και το λατομείο
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Σητεία η σχεδιαζόμενη επένδυση του αιολικού πάρκου στον ορεινό όγκο Σητείας, με τους κατοίκους να είναι αποφασισμένοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το...
Αντιδρούν οι κάτοικοι της Σητείας για το αιολικό πάρκο και το λατομείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηράκλειο: Αντίθετοι στο λατομείο οι κάτοικοι της Δαμάστας
Την πρόθεση τους να μην επιτρέψουν άλλη επιβάρυνση στην περιοχή τους από το λατομείο ου δραστηριοποιείται στην περιοχή τους, εξέφρασαν οι κάτοικοι της Δαμάστας σε λαϊκή συνέλευση που έγινε στο Πολιτιστικό...
Ηράκλειο: Αντίθετοι στο λατομείο οι κάτοικοι της Δαμάστας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πλήρης αντίθεση του Δήμου Κισσάμου με τη λειτουργία λατομείου γύψου
Κατηγορηματικά αντίθετο στη δημιουργία λατομείου γύψου στην περιοχή Στόμιο Ελαφονησίου, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου.
Πλήρης αντίθεση του Δήμου Κισσάμου με τη λειτουργία λατομείου γύψου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αιολικό-Ιεράπετρα: Δεν βλέπει παρανομίες το ΚΑΣ. Απειλεί με μηνύσεις ο δήμαρχος
Για κατάφωρη επίθεση σε βάρος του κάνει λόγο ο δήμαρχος Ιεράπετρας Θ. Καλαντζάκης, αναφορικά με την στάση της δημοτικής αρχής στο θέμα του αιολικού πάρκου στην Επισκοπή, τονίζοντας για ακόμη μία φορά ότι ο...
Αιολικό-Ιεράπετρα: Δεν βλέπει παρανομίες το ΚΑΣ. Απειλεί με μηνύσεις ο δήμαρχος

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας