Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Περιφέρεια Κρήτης: Ζητά να περάσει η δακοκτονία στην αρμοδιότητά της

Περιφέρεια Κρήτης: Ζητά να περάσει η δακοκτονία στην αρμοδιότητά της

  • A-
  • A+

Να περάσει στην αρμοδιότητά της Περιφέρεια Κρήτης το πρόγραμμα δακοκτονίας, ζητά με επιστολή το προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Μανώλης Χνάρης.

Στην επιστολή παράλληλα ζητείται η «ανάληψη από την Περιφέρεια Κρήτης των αρμοδιοτήτων που αφορούν, στην προμήθεια των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και ελκυστικών ουσιών (διαγωνισμός προμήθειας υλικών) καθώς και εκείνων που αφορούν, στις διαδικασίες κατανομής-πρόσληψης εποχιακού προσωπικού στις Περιφερειακές Ενότητες».

Η Περιφέρεια ζητά ακόμα την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης των διαδικασιών, την υποστήριξη της έρευνας με έμφαση στην αναζήτηση και εφαρμογή κατάλληλων δραστικών ουσιών με σκοπό την μέγιστη αποτελεσματικότητα και την αποφυγή ανθεκτικότητας του εντόμου στα εντομοκτόνα, καθώς και την αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται στην Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να καλύπτονται τουλάχιστο 6-8 ψεκασμοί, με δεδομένο ότι οι επικρατούσες εδαφο-κλιματικές συνθήκες εννοούν την ανάπτυξη των δακοπληθυσμών και ο αριθμός των ελαιοδέντρων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας υπολείπεται σημαντικά των υφισταμένων ελαιοδέντρων.

Αναλυτικά η επιστολή:

«H σημαντικότερη καλλιέργεια της Κρήτης είναι η ελαιοκαλλιέργεια, καθώς καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της καλλιεργούμενης έκτασης του νησιού. Η προστασία του ελαιοκάρπου και κατά συνέπεια του εισοδήματος του παραγωγού εξαρτάται άμεσα από την αποτελεσματικότητα του προγράμματος δακοκτονίας. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Προγράμματος για την προστασία της ελαιοπαραγωγής και την οικονομία του νησιού, η Περιφέρεια Κρήτης έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες, με σκοπό την καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων του Προγράμματος, τον εκσυγχρονισμό – βελτιστοποίηση του, καθώς και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαρκούς στήριξης και ενίσχυσης ενάντια στις μελλοντικές προκλήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήσαμε με την με αρ. πρωτ. 239444/10-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης  «Ομάδα Εργασίας για τη Δακοκτονία». Γενικότερα προκύπτει ότι, τα προβλήματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας είναι σημαντικά και αφορούν αφενός τη χρηματοδότηση του προγράμματος και αφετέρου τις προβλεπόμενες και εφαρμοζόμενες σήμερα γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οποιαδήποτε, αδυναμία εκτέλεσης των  εργασιών την κατάλληλη και ενδεδειγμένη χρονική περίοδο όχι μόνο επιβαρύνει το κόστος και την ποιότητα της παραγωγής, αλλά θέτει σε κίνδυνο το σύνολο της εθνικής παραγωγής ελαιολάδου. 

Συγκεκριμένα καταγράφονται:

  • Καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες, στην προμήθεια υλικών δακοκτονίας και τις προσλήψεις προσωπικού. 

Η περιφέρεια Κρήτης, για την επίσπευση των διαδικασιών και την έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών, εφάρμοσε με το διαγωνισμό του 2017, 3-ετή ανάθεση (2017-2019) για τους  ανάδοχους-εργολάβους από εδάφους ψεκασμών και το ίδιο προτίθεται να κάνει και για την επόμενη τριετία (2020-2023). 

Oι προσλήψεις των τομεαρχών δακοκτονίας πραγματοποιούνται κατόπιν έκδοσης ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και της σχετικής απόφασης του ΥΠΑΑΤ για την κατανομή του προσωπικού στις οικείες Περιφέρειες. Οι παραπάνω διαδικασίες είναι χρονοβόρες, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στις προσλήψεις προσωπικού και στην έναρξη των ψεκασμών. Εφέτος για πρώτη φορά οι διαδικασίες ξεκίνησαν πολύ έγκαιρα, η σχετική απόφαση του ΥΠΑΑΤ εκδόθηκε τις 12.02.2019 (Αρ. Πρωτ. 1323/28346) και οι προσλήψεις στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων πραγματοποιήθηκαν αρχές Ιούνιου. Ευχής έργου, η τήρηση και για την νέα δακική περίοδο, της παραπάνω καλής πρακτικής και σε αυτό το επίπεδο παρακαλούμε για την δικιά σας  παρέμβαση.

Η διεξαγωγή ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υλικών δακοκτονίας διενεργείται από τη Δ/νση Προμηθειών διαχείρισης υλικού και υποδομών του ΥΠΑΑΤ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, η παραλαβή νέων σκευασμάτων ξεκίνησε από τις αρχές Σεπτέμβριου – Οκτώβριο  και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

  • Ελλειμματική Χρηματοδότηση-μη επάρκεια πιστώσεων.

Τεκμηριώνεται ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις του Προγράμματος Δακοκτονίας (7.947.300 το 2019) δεν επαρκούν για την πραγματοποίηση των απαραίτητων ψεκασμών στην Περιφέρεια Κρήτης, με δεδομένο ότι:

Η εξάπλωση και η δράση του εντόμου στην Κρήτη ευνοείται από τις επικρατούσες εδαφο-κλιματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και οξυνθεί με την κλιματική αλλαγή. Με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σοβαρές πρώιμες και όψιμες προσβολές του δάκου που αποδεδειγμένα απαιτούν τουλάχιστον έξι(6) έως οκτώ (8) ψεκασμούς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Π.Ε. Ηρακλείου οι διαθέσιμες πιστώσεις επαρκούν για την πραγματοποίηση μόλις 2,98  ψεκασμών. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα η αδυναμία αντιμετώπισης της έξαρσης των δακοπληθυσμών την φετινή περίοδο, όπου οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν  επαρκούσαν  για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ψεκασμών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την προστασία της παραγωγής και το εισόδημα των παραγωγών. 

Ο αριθμός των ελαιοδέντρων που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας υπολείπεται σημαντικά των πραγματικών ελαιοδέντρων. Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου όπως προκύπτει από τα  στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα υφιστάμενα  ελαιόδεντρα είναι 2.022.886 περισσότερα  από αυτά που εντάσσονται στο πρόγραμμα δακοκτονίας, με αποτέλεσμα να αντιστοιχεί εξαιρετικά χαμηλή τιμή ανά δένδρο.

  • Εκσυγχρονισμός των μεθόδων καταπολέμησης ελέγχου και διαχείρισης του Προγράμματος Δακοκτονίας.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι απαιτείται γενικότερα εκσυγχρονισμός του προγράμματος δακοκτονίας με προτεραιότητα στα υλικά δακοκτονίας. Από δημοσιευμένες πειραματικές εργασίες επίσημων εργαστηρίων, διαπιστώνεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας του δάκου σε αρκετές από τις φυτοπροστατευτικές δραστικές που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα δακοκτονίας.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών του ΥΠΑΑΤ με κωδικό έργου NT4D όπου εφαρμόζεται, πιλοτική χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικής και αυτοματισμών (ηλεκτρονικές παγίδες, έξυπνα κινητά με GPS) αλλά και επισκοπήσεις  της ευαισθησίας των πληθυσμών του δάκου στις χρησιμοποιούμενες δραστικές εντομοκτόνες ουσίες .

Κύριε Υπουργέ,

Η Περιφέρεια Κρήτης βασιζόμενη, στην εμπειρία της από την εφαρμογή του Προγράμματος Δακοκτονίας , λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των μελών της Ομάδας Εργασίας και με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος Δακοκτονίας, προτείνει:

  1. Αξιοποιώντας τις διατιθέμενες από τους κεντρικούς πόρους πιστώσεις, την ανάληψη της συνολικής διαχείρισης του προγράμματος Δακοκτονίας. Η πρόταση είναι σύννομη με τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Ανάληψη από την Περιφέρεια Κρήτης των αρμοδιοτήτων που αφορούν,  στην προμήθεια των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και ελκυστικών ουσιών (διαγωνισμός προμήθειας υλικών) καθώς και εκείνων που αφορούν, στις διαδικασίες κατανομής-πρόσληψης εποχιακού προσωπικού στις Περιφερειακές Ενότητες. Ο αριθμός των τομεαρχών  και ο συνολικός χρόνος απασχόλησης τους να ορίζεται από την  Περιφέρεια.
  3. Την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης των διαδικασιών  
  4. Την υποστήριξη της έρευνας με έμφαση στην αναζήτηση και εφαρμογή κατάλληλων δραστικών ουσιών με σκοπό την μεγίστη αποτελεσματικότητα και την αποφυγή ανθεκτικότητας του εντόμου στα εντομοκτόνα .
  5. Την αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται στην Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να καλύπτονται τουλάχιστο 6-8 ψεκασμοί, με δεδομένο ότι: οι επικρατούσες εδαφο-κλιματικές συνθήκες εννοούν την ανάπτυξη των δακοπληθυσμών και ο αριθμός των ελαιοδέντρων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας υπολείπεται σημαντικά των υφισταμένων ελαιοδέντρων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας  ενέργειες προκειμένου από κοινού, να  επιχειρήσουμε μια ολιστική προσέγγιση του Προγράμματος Δακοκτονίας με σκοπό την αύξηση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας του».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μ. Βορίδης: Ερευνούμε τρόπους αποζημίωσης των ελαιοκαλλιεργητών της Κρήτης
Στην πολύωρη συνάντηση του υπουργού με τους τέσσερις αντιπεριφερειάρχες της Κρήτης, τέθηκαν όλα τα ζητήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε μια ουσιαστική αρωγή προς τους ελαιοκαλλιεργητές.
Μ. Βορίδης: Ερευνούμε τρόπους αποζημίωσης των ελαιοκαλλιεργητών της Κρήτης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χανιά: Παράσταση διαμαρτυρίας από τους αγρότες για τη δακοκτονία
Οι αγρότες των Χανίων διαμαρτυρήθηκαν για τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στους ελαιοπαραγωγούς η προβληματική δακοκτονία.
Χανιά: Παράσταση διαμαρτυρίας από τους αγρότες για τη δακοκτονία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ζητούν μέτρα για τους ελαιοπαραγωγούς για τις ζημιές από τον δάκο
Ο δήμαρχος Γόρτυνας ζητάει την αναστολή της παρακράτησης της εισφοράς δακοκτονίας κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο - Παρεμβάσεις στη Βουλή από τους βουλευτές Ηρακλείου Βαρδάκη και Κεγκέρογλου.
Ζητούν μέτρα για τους ελαιοπαραγωγούς για τις ζημιές από τον δάκο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηράκλειο: Διαμαρτυρία ελαιοπαραγωγών για τις ζημιές από τον δάκο
Οι ελαιοπαραγωγοί ζητούν οριζόντια κάλυψη του χαμένου εισοδήματος από την καταστροφή της παραγωγής λόγω ελλιπούς αντιμετώπισης του δάκου.
Ηράκλειο: Διαμαρτυρία ελαιοπαραγωγών για τις ζημιές από τον δάκο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χανιά: Κίνδυνος για τις ελιές λόγω έλλειψης φαρμάκων για την δακοκτονία
Τεράστιους κινδύνους για τη σοδειά της ελιάς και την υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιόλαδου διαφαίνονται και τη φετινή ελαιοκομική περίοδο, καθώς...
Χανιά: Κίνδυνος για τις ελιές λόγω έλλειψης φαρμάκων για την δακοκτονία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στ. Αρναουτάκης: Παρόμοια με την Thomas Cook η ζημιά από τον δάκο
Πάνω από 100 εκ. ευρώ εκτιμάται η ζημιά στην ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη εξαιτίας του δάκου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη - Αναγκαία η στήριξη κι η αποζημίωση στους παραγωγούς.
Στ. Αρναουτάκης: Παρόμοια με την Thomas Cook η ζημιά από τον δάκο

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας