Προτείνουν αξιολόγηση Διευθυντών από τον Σύλλογο γονέων και το Δήμο

sxoleio-arthro-.jpg

Προτάσεις από τους ΑΝ. ΕΛΛ. για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων | EUROKINISSI

Ο Αν. Γραμματέας Παιδείας του συγκυβερνώντος  κόμματος, των Ανεξάρτητων Ελλήνων (ΑΝΕΛ), Αλέξανδρος Καρβούνης, ενόψει σύνταξης του νέου νόμου κατέθεσε στον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου την συνολική πρότασή του για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Διαβάστε παρακάτω τα προτεινόμενα μοριοδοτούμενα κριτήρια καθώς και τις παρατηρήσεις για τον διευθυντή του νέου σχολείου όπως ορίζεται στην πρόταση:

Ο διευθυντής του νέου σχολείου θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να:

 • Είναι γνώστης της τεχνολογίας (ΤΠΕ Α επιπέδου καθώς το Β επίπεδο αφορά σε χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού),
 • Είναι γνώστης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας με αυξημένες απαιτήσεις καθώς καλείται να προτείνει ή/και να αναλάβει καινοτόμες δράσεις όπως ευρωπαϊκά προγράμματα,
 • Είναι αποδεκτός από τους φορείς που εμπλέκονται στη σχολική ζωή (το σχολικό συμβούλιο –σύλλογος διδασκόντων- σχολικός σύμβουλος- σύλλογος γονέων, είναι θεσμοθετημένο όργανο),
 • Έχει αποδεδειγμένες ικανότητες στη διαχείριση κρίσεων, επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, παιδαγωγική κατάρτιση όπως προκύπτει από το καθηκοντολόγιο,
 • Έχει εμπειρία σε διοργανώσεις- εισηγήσεις η οποία εξυπηρετεί τόσο την ενδοσχολική επιμόρφωση όσο και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
 • Η θητεία των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ορίζεται σε τριετής. Τα 3 έτη θεωρούνται ικανό χρονικό διάστημα ώστε να τεθούν στόχοι και να υλοποιηθούν.
 • Οι υποψήφιοι διευθυντές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα, για λόγους ισότητας και δημοκρατικότητας, να θέτουν υποψηφιότητα σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά ή στην οποία θέλουν να τοποθετηθούν (μόνο σε μία Διεύθυνση Εκπ/σης).
 • Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα στελέχη αξιολογούνται με σταθμισμένα αντικειμενικά κριτήρια  με μορφή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου (συγκεκριμένο για κάθε κατηγορία αξιολογητών), τόσο από τους άμεσους προϊσταμένους τους (Διευθυντές Εκπ/σης), τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και από: το Σύλλογο Γονέων, τον Σχολικό Σύμβουλο και τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου. Οι αξιολογήσεις θα είναι ετήσιες. Ο μέσος όρος αυτών, θα αποτελέσει την τελική αξιολόγηση η οποία θα μοριοδοτείται και θα συνοδεύει τον φάκελο του υποψηφίου ως Διευθυντή*.

Μοριοδοτούμενα κριτήρια:

 • Προϋπηρεσία ( 1,5 μόριο για κάθε έτος άνω των 17 συνολικής υπηρεσίας- μέγιστο 23 μόρια)
 • Ακαδημαϊκά προσόντα σε απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της βαθμίδας εκπαίδευσης (διευκρίνιση: Στην Α/θμια, ένας τίτλος π.χ. στην μοριακή βιολογία, δεν έχει να προσδώσει γνωστικό όφελος στους μαθητές. Οι τίτλοι θα πρέπει να έχουν συνάφεια είτε με τη διοίκηση είτε με τα γνωστικά αντικείμενα και τις ηλικιακές ομάδες): 5 μόρια το δεύτερο πτυχίο, 5 μόρια το μεταπτυχιακό, 9 μόρια το διδακτορικό. Σε περίπτωση που ο εκπ/κός είναι κάτοχος Πτυχίου Διδασκαλείου (Α/θμια Εκπ/ση) και Μεταπτυχιακού τίτλου, λαμβάνεται υπ' όψη μόνο ο ένας τίτλος, με 5 μόρια. Κάθε μη συναφής, ως ορίζεται ανωτέρω η συνάφεια, τίτλος (πτυχίο, μεταπτυχιακό), λαμβάνει 2 μόρια με μέγιστο τα 23 μόρια
 • Γλωσσομάθεια (με αναγωγή στα πτυχία γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας): επίπεδο LOWER: 1 μόριο  ADVANCE: 3 μόρια PROFICIENCY: 7 μόρια, με Συνολικό μέγιστο τα 14 μόρια ΤΠΕ Α επίπεδο: προαπαιτούμενο
 • Χρόνος σε θέσεις διοίκησης του ΥΠΠΕΘ: σε θέση Δ/ντή σχολικής Μονάδας, ΣΕΚ, ΙΕΚ: 2 μόρια για κάθε έτος, με μέγιστο τα 10 μόρια Σε θέση Υπο/ντή: 1 μόριο για κάθε έτος με μέγιστο τα 3 μόρια  Συνολικό μέγιστο: 13 μόρια
 • Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις- Ευρωπαϊκά προγράμματα ( 1 μόριο για κάθε ετήσια δράση, με μέγιστο τα 5 μόρια)
 • Αποδεδειγμένες δράσεις στη σχολική καθημερινότητα (Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής- Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων) 6 μόρια μέγιστο
 • Διοργάνωση ημερίδων- συνεδρίων με θεματολογία σχετική με την βαθμίδα εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού: 2 μόρια για κάθε διοργάνωση με μέγιστο τα 10 μόρια
 • Εισηγήσεις σε συνέδρια- Ημερίδες με θεματολογία σχετική με την βαθμίδα εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού ( 1 μόριο για κάθε εισήγηση με μέγιστο 5 μόρια)
 • Εισηγήσεις σε Καινοτόμα προγράμματα (συναφούς θεματολογίας με την ειδικότητα του Πτυχίου ή του Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού ή/και, με τα γνωστικά αντικείμενα της βαθμίδας εκπ/σης καθώς και με θέματα που άπτονται της σχολικής/ εκπ/κής πραγματικότητας) από Δημόσιους Φορείς, Πανεπιστήμια, Επιστημονικά σωματεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις,  0,25 μόρια για κάθε 1 ώρα εισήγησης με μέγιστο τα 24 μόρια
 • Επιμορφώσεις- Π.Ε.Κ. 2 μόρια για κάθε 20 ώρες με μέγιστο τα 10 μόρια
 • Συνέντευξη  από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής (23 μόρια)
 • Γραπτή εξέταση σε μικτής μορφής σταθμισμένο ερωτηματολόγιο (20 μόρια)
 • Έκθεση οικείου Δ/ντη Εκπ/σης με εισήγηση (αξιολόγηση) του υπεύθυνου Σχολικού Συμβούλου* (13 μόρια μέγιστο)
 • Εισήγηση Συλλόγου Διδασκόντων (7 μόρια μέγιστο) και Συλλόγου Γονέων του σχολείου (4 μόρια μέγιστο) με τα περισσότερα χρόνια υπηρέτησης του υποψηφίου εκπαιδευτικού  (Συνολικό 11 μόρια μέγιστο)  . Σε περίπτωση εκπαιδευτικού που θητεύει ως διευθυντής, η εισήγηση αντικαθίσταται από την αξιολόγηση Φορέων* (Σύλλογο Γονέων, Σχολική Επιτροπή του Δήμου, με ισόποση μοριοδότηση και λήψη μέσου όρου).

Σύνολο μορίων: 200 με αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα

Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια ακραιφνώς νεοφιλελεύθερης κοπής πρόταση, η οποία αντιμετωπίζει το σχολείο σαν επιχείρηση στις ράγες των «οδηγιών» του ΟΟΣΑ. Η πρόταση αυτή ήδη έχει συγκεντρώσει τα αρνητικά σχόλια της εκπαιδευτικής κοινότητας και αναμένονται εξελίξεις.