Παράταση στην προεγγραφή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Παράταση για λίγες ημέρες και συγκεκριμένα μέχρι τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου δόθηκε από το υπουργείο Παιδείας στην ηλεκτρονική προεγγραφή των επιτυχόντων.

Οπως ανακοινώθηκε, οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, οφείλουν να επισκεφτούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική προεγγραφή είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Τέλος, παρατείνεται ώς τις 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς) το διάστημα κατά το οποίο οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους.