Απεμπλοκή στις Σκουριές με υπογραφή Σταθάκη

ellinikos_xrysos.jpg

Ελληνικός Χρυσός Με απόφαση του νέου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 15 Νοεμβρίου εγκρίθηκε η συμπληρωματική τεχνική μελέτη για τη μονάδα εμπλουτισμού της «Ελληνικός Χρυσός»

Ενα βήμα πιο κοντά στην απεμπλοκή της επένδυσης της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές Χαλκιδικής οδηγεί απόφαση του νέου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη με την οποία στις 15 Νοεμβρίου εγκρίθηκε η συμπληρωματική τεχνική μελέτη για τη μονάδα εμπλουτισμού στις Σκουριές.

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση που αφορά τις επενδύσεις της «Ελληνικός Χρυσός», μετά τη νέα άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων φόρτωσης που χορηγήθηκε στο τέλος Οκτωβρίου από το ΥΠΕΝ στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Με τη νέα απόφαση του Γ. Σταθάκη εγκρίθηκε συγκεκριμένα το Συμπληρωματικό Τροποποιητικό Τεύχος Τεχνικής Μελέτης Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών, του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών», του έργου «Μεταλλουργικές-Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» στον Δήμο Αριστοτέλη.

Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος ανέφεραν ότι η έγκριση της τροποποιητικής μελέτης έρχεται ως αποτέλεσμα και της απόφασης του ΣτΕ, η οποία δικαίωνε την «Ελληνικός Χρυσός».

Η αίτηση της εταιρείας για την έγκριση του συμπληρωματικού–τροποποιητικού έργου είχε υποβληθεί πέρυσι τον Μάιο στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ και η μη εξέταση και έγκρισή της είχε αποτέλεσμα οι εργασίες για το εργοστάσιο εμπλουτισμού να παραμένουν παγωμένες.

Ουσιαστικά μετά και την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ανοίγει πλέον ο δρόμος για να ξεκινήσει η λειτουργία του εργοστασίου απεμπλουτισμού, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται η επικαιροποίηση της πολεοδομικής άδειας.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων και υπολογισμών που περιέχει η μελέτη, έχουν οι μελετητές για τα αντίστοιχα κεφάλαια που υπογράφουν.

Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την εκμεταλλεύτρια εταιρεία από οποιαδήποτε προβλεπόμενη λήψη εγκρίσεων, αδειών κ.λπ. από το υπουργείο ή από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση των εργασιών και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη μελέτη.

Επισημαίνεται επίσης ότι η απόφαση δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι καθώς και για οποιονδήποτε λόγο δημοσίου συμφέροντος και ιδίως για λόγους προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων, των περιοίκων και του περιβάλλοντος.