Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πρακτορείο διανομής «Αργος»

Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πρακτορείο διανομής «Αργος»

  • A-
  • A+

Η εφημερίδα μας έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Δημήτρη Κυριτσάκη, την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου:

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Οπως γνωρίζετε, η υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς διανομής Τύπου λόγω της ύπαρξης ενός μόνο πρακτορείου, του πρακτορείου ΑΡΓΟΣ, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο επιχειρηματικού Ομίλου που ταυτόχρονα είναι και ανταγωνιστής των εντύπων που διανέμει, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη βιωσιμότητα και την υγιή λειτουργία του κλάδου και βέβαια για την πολυφωνία, θεμελιώδη και συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του πολιτεύματός μας.

»Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Σας ξεκίνησε να διερευνά το ζήτημα από τον Σεπτέμβριο του 2017.

»Η πρόσφατη απόπειρα μονομερούς τροποποίησης των οικονομικών όρων συνεργασίας του μοναδικού πρακτορείου με τα διανεμόμενα από αυτό έντυπα και μάλιστα παρά την ύπαρξη ενεργών συμβάσεων, όπως σας ενημερώσαμε ήδη με την από 26-11-2018 απάντησή μας στα από 2-11-2018 ερωτήματά σας, απαιτεί τη λήψη αμέσως μέτρων από πλευράς της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης από επικείμενο κίνδυνο στην εταιρεία μας, αλλά και στις επιχειρήσεις Τύπου γενικότερα. Τον κίνδυνο αυτό επισημάναμε με σχετικά δημοσιεύματα της εφημερίδας μας στα φύλλα της 26ης και 27ης Νοεμβρίου 2018

Την επομένη, χθες δηλαδή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, απέστειλε με τη σειρά του επιστολή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «αίτημα για εξέταση λήψης ασφαλιστικών μέτρων»:

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 5841/29-11-18 επιστολή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.”, καθώς και αποκόμματα των εξής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: “Εφημερίδα των Συντακτών” (26/11/2018 και 27/11/2018), “Documento” (26/11/2018) και “Δημοκρατία” (29/11/2018), όπου δημοσιεύεται σχετικό άρθρο του Γραμματέα της Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών κ. Ιωάννη Ν. Φιλιππάκη.

»Στη διαβιβαζόμενη επιστολή και στα διαβιβαζόμενα αποκόμματα καταγγέλλεται κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΑΡΓΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών” και αναφέρεται ότι η συμπεριφορά της καταγγελλόμενης εταιρίας απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα των εν λόγω εφημερίδων. Δεδομένου ότι υπάρχει δημόσιο συμφέρον για την πολυφωνία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο θα πληγεί ανεπανόρθωτα σε περίπτωση παύσης λειτουργίας ενός ικανού αριθμού εφημερίδων, παρακαλούμε να εξετασθεί το ενδεχόμενο λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), εφόσον πιθανολογείτε βασιμότητα των καταγγελιών

Είχε προηγηθεί την Τρίτη 27 Νοεμβρίου η κοινή επιστολή προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το ίδιο ζήτημα από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά, και τον υφυπουργό Λευτέρη Κρέτσο. Ζητούσαν «τις άμεσες ενέργειές της επί του θέματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της [...] μετά από δημοσιεύματα σχετικά με την πρόθεση συγκεκριμένου πρακτορείου διανομής Τύπου για την αλλαγή της εμπορικής του πολιτικής έναντι των διακινούμενων εντύπων, καθώς και των όρων συνεργασίας και τιμολόγησης αυτών εντός του προσεχούς διαστήματος».

Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάλεσε χθες τους εκπροσώπους του «Αργους» για ακρόαση και μετά εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, αποφασίζοντας τη «μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αλλαγής της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας ΑΡΓΟΣ στον τομέα της διανομής τύπου»:

Η “ΑΡΓΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών”, νόμιμα εκπροσωπούμενη, προσήλθε σήμερα, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του κ. Προέδρου της 28.11.2018, σε συνάντηση στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και αποδέχθηκε τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της πρότασής της για την αλλαγή της τιμολογιακής της πολιτικής στον τομέα της διανομής τύπου, αντί της 1ης.12.2018, την 1η.2.2019. Και αυτό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα, στο μεταξύ διάστημα, στη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να μελετήσει τα στοιχεία τα οποία θα προσκομίσει η ΑΡΓΟΣ και τυχόν τρίτοι το αργότερο μέχρι τις 15.01.2019, να σχηματίσει εικόνα σε σχέση με τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά διανομής τύπου και να ενεργήσει αναλόγως

Ο Γιάννης Φιλιππάκης, εκδότης της «Δημοκρατίας» και γραμματέας της Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, δημοσίευσε χθες ολοσέλιδο άρθρο-επιστολή προς τον Νίκο Παππά και τον Λευτέρη Κρέτσο, αναφερόμενος στο μονοπώλιο του «Αργους».

Ακολουθεί ένα απόσπασμα: «Η διοίκηση του Αργους με μια πρωτοφανή κίνηση για τα συναλλακτικά ήθη έστειλε στο σύνολο (;) των εκδοτών-πελατών της αυξήσεις για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει και που δεν είχε ήδη μονομερώς αυξήσει. Ο ισχυρισμός ήταν ότι υπήρξε “σημαντική οικονομική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της”, επειδή ανέλαβε το σύνολο της διακίνησης των εντύπων στην Ελλάδα.

Καταρχάς, πώς είναι δυνατόν το Αργος να έβγαινε οικονομικά όταν διένεμε το 40% των εντύπων (εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς τον Ιούλιο του 2017) και τώρα, που διανέμει το 100%, να έχει “επιβάρυνση”! Αυτή η δικαιολογία αποτελεί νέο θεώρημα στην οικονομική επιστήμη. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εισήλθαν στο μετοχικό σχήμα του πρακτορείου νέοι μέτοχοι, οι οποίοι προφανώς διείδαν επενδυτική ευκαιρία. Εκτός αν οι μέτοχοι αυτοί, με κοινό χαρακτηριστικό τη φιλική σχέση τους με τον κ. Μαρινάκη, θεώρησαν ότι, αυξάνοντας τα κόστη, είτε θα κερδοσκοπήσουν εναντίον όλων των υπολοίπων είτε θα τους εξουθενώσουν, άρα θα τους βγάλουν από τη μέση».

  

MEDIA
Η «Εφ.Συν.» είναι η εφημερίδα σας
«Για να διασφαλίσουμε αυτήν ακριβώς την πολύτιμη ανεξαρτησία μας, είμαστε αναγκασμένοι να αναπροσαρμόσουμε από το επόμενο Σάββατο 8 Ιουνίου την τιμή πώλησης της εφημερίδας μας κατά ένα μικρό ποσοστό,...
Η «Εφ.Συν.» είναι η εφημερίδα σας
MEDIA
«Παγώνουν» μέχρι την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων οι όροι διανομής εντύπων
Σε έκδοση προσωρινής διαταγής κατά της εταιρείας «Αργος Α.Ε.» προχώρησε χθες η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εβαλε έτσι προσωρινό φραγμό στην αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής που επιχείρησε μονομερώς να περάσει το...
«Παγώνουν» μέχρι την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων οι όροι διανομής εντύπων
MEDIA
«Documento» εναντίον «Αργους»
Σε εξώδικο και μήνυση εναντίον του πρακτορείου διανομής Τύπου «Αργος» προχώρησε ο Κώστας Βαξεβάνης. Αλλωστε εδώ και καιρό η «Documento» έχει αποχωρήσει από το δελτίο κυκλοφοριών, αμφισβητώντας πλήρως τις...
«Documento» εναντίον «Αργους»
MEDIA
Press Cafe: Μόνο η «Εφημερίδα των Συντακτών»...
Το θέμα του λιντσαρίσματος του Ζακ, της δολοφονίας του για να είμαστε πιο ακριβείς, αντιμετωπίστηκε εντελώς φοβικά από τις περισσότερες εφημερίδες. Μόνο εμείς, η «Εφημερίδα των Συντακτών», το κάναμε βασικό μας...
Press Cafe: Μόνο η «Εφημερίδα των Συντακτών»...
MEDIA
Το σκληρό, εργοδοτικό πρόσωπο του Βαγγέλη Μαρινάκη στα ΜΜΕ
Ο βίος και η πολιτεία του επιχειρηματία στον χώρο του Τύπου σκιαγραφείται με μελανά χρώματα, αφού κλείνει ραδιοφωνικούς σταθμούς, αφήνει τηλεοπτικά κανάλια να σβήνουν, βάζει λουκέτο σε εφημερίδες και απολύει...
Το σκληρό, εργοδοτικό πρόσωπο του Βαγγέλη Μαρινάκη στα ΜΜΕ
MEDIA
Press Cafe: Τηλεόραση σαν λούνα-παρκ
Βγήκε στις οθόνες μας το Νέο Κανάλι, όπως το λένε, New Channel, και έχει τόσους τηλεκύβους και τηλεμάρκετινγκ στη σειρά, που στο τέλος ξεχνάς ότι βλέπεις τηλεόραση, νομίζοντας πως βρίσκεσαι σε λούνα παρκ.★ Ο...
Press Cafe: Τηλεόραση σαν λούνα-παρκ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας