Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Δίκαιο

Σκληροί με τους αδύναμους και αδύναμοι με τους σκληρούς, η διδαχή όλων των ευρωπαϊκών «θεσμών»

EPA / PATRICK SEEGER

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Δίκαιο

  • A-
  • A+

H πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης Ιουλίου 2016 [1], για τη μη δεσμευτική έννοια για τα κράτη-μέλη της τραπεζικής ανακοίνωσης της Επιτροπής, δηλαδή η ερμηνεία των οδηγιών για τις κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσεως και τον καταμερισμό των επιβαρύνσεων [...] με βάση την προδικαστική παραπομπή που υπέβαλε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβενίας, βοηθά να σωθούν οι ιταλικές τράπεζες, ο Ρέντσι και η πολιτική της ηγεσίας της Ε.Ε. από μια πολύ μεγάλη και με σοβαρές συνέπειες κρίση.

Η υπόθεση που εξετάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αφορούσε προδικαστικά ερωτήματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σλοβενίας, πριν προχωρήσει σε αποφάσεις για υποθέσεις πολιτών που είχαν υποστεί απώλειες από τα έκτακτα μέτρα που είχε αποφασίσει η κυβέρνηση της Σλοβενίας το 2013 για να σώσει πέντε τράπεζες.

Τα μέτρα αυτά στην πραγματικότητα περιελάμβαναν τη διαγραφή του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και του υβριδικού κεφαλαίου και των τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως (δηλαδή η κυβέρνηση της Σλοβενίας είχε προχωρήσει σε bail-in ως πολιτική «καταμερισμού των επιβαρύνσεων»). Οι Σλοβένοι ρωτούσαν αν είναι υποχρεωτικό το bail-in για να δοθεί η άδεια από την Επιτροπή σε κρατικές ενισχύσεις για τις τράπεζες.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζοντας ότι η «τραπεζική ανακοίνωση έχει την έννοια ότι δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη-μέλη», εκτός από τη βάση για μια δικαίωση των Σλοβένων, έδωσε διέξοδο στις ιταλικές τράπεζες και την κυβέρνηση της χώρας, επιτρέποντας την ανακεφαλαιοποίησή τους μέσω κρατικής παρέμβασης χωρίς να έχει προηγηθεί διαγραφή κεφαλαίου.

Αυτή η «ανάγνωση» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της «τραπεζικής ανακοίνωσης» της Κομισιόν, ως μη δεσμευτικής για τα κράτη, δίνει μεν περιθώριο διαφυγής στην Ιταλία, πολιτικά, δε, ενθέτει μια αναγνώριση του αδύναμου στη διαχείριση της βαθιάς τραπεζικής κρίσης, που είναι μέρος της καπιταλιστικής κρίσης συσσώρευσης, αλλά και στην αφήγηση της γερμανικής ηγεσίας περί ενάρετου κύκλου, δηλαδή, το να προηγείται το bail-in της ανακεφαλαιοποίησης, ως δομικού στοιχείου στις πολιτικές της τραπεζικής ενοποίησης, μιας «ενοποίησης» όμως που το μόνο που έχει θεσμικά να επιδείξει είναι η άλωση των αδύναμων κρίκων, όπως είναι οι ελληνικές τράπεζες.

Επιπλέον, η τραπεζική κρίση στην Ιταλία και την Πορτογαλία, ως ρίσκο στην Ε.Ε., όπως επισημαίνει το ΔΝΤ, ο γνωστός μας «θεσμός» από το «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», μια επισήμανση που μπορεί να στηρίξει τον Ντράγκι στο να προχωρήσει και στην αγορά χρέους των τραπεζών, όμως προς το παρόν αυτό που η ΕΚΤ αγοράζει, εκτός από τα κρατικά ομόλογα, 80 δισ. τον μήνα, είναι το χρέος των γερμανικών και γαλλικών πολυεθνικών κολοσσών.

Οι γερμανικές BMW, BASF της χημικής βιομηχανίας και η γαλλική Sanofi, της ιατρικής βιομηχανίας, των κρατών των «ενάρετων» πολιτικών άρπαξαν 10 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα μήνα από την πρώτη αγορά εταιρικών ομολόγων από την ΕΚΤ. Ετσι διδάσκει «ενάρετη» και «δίκαιη» ανάπτυξη η Γερμανία και η Γαλλία.

Σκληροί με τους αδύναμους και αδύναμοι με τους σκληρούς, όπως διδάσκουν οι ηγεσίες όλων των ευρωπαϊκών «θεσμών», το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φαίνεται για άλλη μια φορά να υπερβαίνει θετικά τον ναρκοθετημένο πολιτικό χώρο της τραπεζικής κρίσης.

Εν πολλοίς, τα προδικαστικά ερωτήματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σλοβενίας έδωσαν την ευκαιρία στην ευρωπαϊκή πολιτική τάξη να συνεχίσει να υπερασπίζετε αποφάσεις και όταν οι συνέπειές τους έχουν σοβαρό αντίκτυπο και απειλούν με ρήγματα, τότε να τις καθιστά επίδικο μιας νομικής ερμηνείας.

Στην περίπτωση της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 6.320 Ελλήνων μικρο-ομολογιούχων που υποχρεώθηκαν να συμμετάσχουν στο ελληνικό PSI με την ανταλλαγή ομολόγων τους και έχασαν σημαντικό ποσό περιουσίας, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε παραβίαση των άρθρων για την προστασία της ατομικής περιουσίας. Θα λέγαμε ότι το PSI είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για την Ε.Ε. για να αμφισβητηθεί μέσα από ατομικά δικαιώματα.

Ομως έχουμε και εμείς να περιμένουμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πολύ κρίσιμη.

Αφορά την υπόθεση με «την αίτηση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως της Ανώνυμης Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων Ηρακλής (ΑΓΕΤ Ηρακλής) κατά του υπουργού Εργασίας με θέμα τη διαφορά που ανέκυψε μετά την άρνηση των ελληνικών αρχών να επιτρέψουν στην προσφεύγουσα της κύριας δίκης -θυγατρική της Lafarge Holcim Ltd, επιχειρήσεως που δραστηριοποιείται σε πολλά κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας- να προβεί σε ομαδικές απολύσεις».

Στις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα για την υπόθεση περιλαμβάνεται και η θέση ότι, «συναφώς, η υπό εξέταση υπόθεση πρέπει άρα να διακριθεί από τις περιστάσεις των αποφάσεων της [...] Alemo-Herron κ.λπ.

Σε αυτή την τελευταία υπόθεση το Δικαστήριο έκρινε -σε σχέση με παρόμοια οδηγία για την προστασία της απασχολήσεως- ότι τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διακριτική ευχέρεια του κράτους-μέλους, καθ’ υπέρβαση της εφαρμογής του Δικαίου της Ενωσης, πρέπει να συμμορφώνονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης»[2].

Φαίνεται ότι εδώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θέλει να παραπέμψει σε προηγούμενες αποφάσεις που συνδέονται με τον σεβασμό στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Δεν χρειάζονται οι Ελληνες εργαζόμενοι τη φροντίδα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μάλλον θα πρέπει μόνοι τους να τα κατοχυρώσουν. Εδώ δεν παίζονται τα συμφέροντα των τραπεζών και των κυβερνήσεων. Εδώ είναι οι άνθρωποι και το Δίκαιο που έχει μια μονομέρεια. Είναι η ίδια η παραγωγή του. Η βία της ταξικής κοινωνίας.

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181842&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=91948
[2] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5ff26efafc61c466d9054956c54ce9558.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTahn0?text=&docid=179722&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=975655

*πολιτική επιστήμων, δρ Επιστήμης της Πληροφορίας

ΑΠΟΨΕΙΣ
Το δίκαιο που γεννήθηκε από τις Συνθήκες
Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας στη νέα αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο κυρίως κείμενο των Συνθηκών αφαιρείται η αναφορά σχετικά με την υπεροχή του δικαίου της Ενωσης.
Το δίκαιο που γεννήθηκε από τις Συνθήκες
ΑΠΟΨΕΙΣ
Η Αριστερά δεν προδίδει, δεν μασάει τα λόγια της
Πέντε μήνες τώρα, η κυβέρνηση της Αριστεράς δεν αποφασίζει να χρησιμοποιήσει στα διεθνή fora το πιο σημαντικό της όπλο: μνημόνια και δανειακές συμβάσεις είναι ανίσχυρα για την εσωτερική έννομη τάξη, έωλα...
Η Αριστερά δεν προδίδει, δεν μασάει τα λόγια της
ΑΠΟΨΕΙΣ
Γιατί ο λογιστικός έλεγχος του χρέους της Ελλάδας
Ο λογιστικός έλεγχος θα καταδείξει ότι ένας πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους είναι άνομο, παράνομο, απεχθές και δυσβάσταχτο. Θα καταδείξει επίσης τις ευθύνες εκείνων που ωφελήθηκαν τόσο στην Ελλάδα, όσο...
Γιατί ο λογιστικός έλεγχος του χρέους της Ελλάδας
ΑΠΟΨΕΙΣ
Πόλωση
Η μανιχαϊστική διαίρεση του πολιτικού διακυβεύματος με το απόλυτο χάος και την επίγεια κόλαση, από τη μία, και την αόριστη υπόσχεση του μονόδρομου της σωτηρίας, από την άλλη, επινοήθηκε κατ’ αρχήν από τους...
Πόλωση
ΑΠΟΨΕΙΣ
Περί Δικαιοσύνης και άλλων δαιμονίων
Είναι αυτή η εικόνα ευρωπαϊκού κράτους δικαίου; Και είναι τόσο χαμένοι οι κυβερνώντες στον υπέροχο κόσμο της εικονικής τους πραγματικότητας, ώστε αδυνατούν να αντιληφθούν πως η κατάσταση αυτή είναι θέμα χρόνου...
Περί Δικαιοσύνης και άλλων δαιμονίων
ΑΠΟΨΕΙΣ
Υφεση και βαρβαρότητα
Είναι ανησυχητικό να διαπιστώνεις από τη μία πλευρά την πλειοδοσία προς τους «επενδυτές» και από την άλλη την ανερυθρίαστη επίδειξη παντογνωσίας και την αμεριμνησία για το γεγονός ότι ο χειμώνας του 2020...
Υφεση και βαρβαρότητα

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας