Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μόνιμα μέτρα υποτίμησης της εργασίας
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ EUROKINISSI
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μόνιμα μέτρα υποτίμησης της εργασίας

 • A-
 • A+
Εννέα έκτακτες ρυθμίσεις των ΠΝΠ της πανδημίας που καταδεικνύουν ότι η κατάσταση εξαίρεσης στο εργατικό δίκαιο θα μας συνοδεύει για αρκετό διάστημα μετά τη λήξη της υγειονομικής κρίσης και ίσως για πάντα.

«Εκτακτα και προσωρινά» χαρακτήριζε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γ. Βρούτσης, τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορονοϊό.

Δυόμισι μήνες μετά την πρώτη δέσμη μέτρων (ΠΝΠ 11.3.2020) που έλαβε η κυβέρνηση, ήρθε το τελευταίο πακέτο ρυθμίσεων που περιλαμβάνει τη διατήρηση των αναστολών των συμβάσεων εργασίας, τη μερική επιδότηση μισθών με το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (SURE) και την παροχή επιδομάτων στους εποχικά εργαζόμενους.

Οι παρεμβάσεις αυτές κινούνται στην ίδια λογική υποτίμησης της εργασίας που ακολουθεί η κυβέρνηση από την αρχή της κρίσης. Ερχονται όμως να σμίξουν με ένα πλαίσιο ρυθμίσεων η ισχύς του οποίου έχει ήδη παραταθεί (!) και διαμορφώνει ένα ζοφερό τοπίο για τους εργαζόμενους. Ετσι:

 1. Η εξ αποστάσεως εργασία με μονομερή απόφαση του εργοδότη, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την από 11.3.2020 ΠΝΠ, παρατάθηκε ήδη μέχρι 31 Μαΐου και είναι βέβαιο ότι, ως καθεστώς, θα μονιμοποιηθεί. Παράλληλα εξετάζεται η περαιτέρω εφαρμογή της τηλεργασίας σε πολλές παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ έχει κατατεθεί αίτηση για ένταξη στο ΕΣΠΑ η εισαγωγή της τηλεργασίας στο Δημόσιο. Στον ιδιωτικό τομέα η τηλεργασία προωθείται δυναμικά, με χιλιάδες επιχειρήσεις να κάνουν χρήση αυτής μετά την επαναλειτουργία τους.
 2. Η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων εκπαίδευσης όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός. Συνεπώς, προστίθεται μια νέου τύπου άδεια, η λήψη της οποίας εφεξής θα εξαρτάται από τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών. Θυμίζουμε, δε, ότι ο νόμος προβλέπει ότι 3 μέρες αδείας χρεώνεται ο εργοδότης και 1 μέρα «καταναλώνεται» από την κανονική άδεια του εργαζόμενου.
 3. Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρίζει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση πριν από την πραγματοποίησή τους, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, παρατάθηκε μέχρι και την 31η Μαΐου. Πρακτικά με τη ρύθμιση αυτήν είναι αδύνατο να ασκηθεί έλεγχος ωραρίων από το ΣΕΠΕ. Η ρύθμιση είναι βέβαιο ότι θα ισχύσει για όλους τους επόμενους μήνες.
 4. H αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται παρατείνεται μέχρι τον Ιούλιο. Η παράταση αφορά τουλάχιστον το 60% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή, με εξαίρεση ορισμένες επιχειρήσεις (εστίαση, τουρισμός, μεταφορές κ.λπ.) που έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή ακόμα και το σύνολο του προσωπικού τους. Οι αναστολές συμβάσεων θα είναι βασικό εργαλείο ευελιξίας για τις πληττόμενες επιχειρήσεις τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022 (βλ. ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου).
 5. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 20.3.2020 ΠΝΠ (δηλαδή μέχρι 20.9.2020), να ορίζουν ως προσωπικό ασφαλείας μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους (μετατρέποντας, εν προκειμένω, την πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση - άρθρο 9). Η ρύθμιση παρατείνεται μέχρι 30.9 μέσω του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με δυνατότητα επιπλέον παράτασης!
 6. Η δυνατότητα που έχει ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του να μεταφέρει προσωπικό από μία επιχείρηση του ομίλου σε άλλη, κατόπιν σχετικής συμφωνίας των επιχειρήσεων και χωρίς συναίνεση του εργαζομένου, ισχύει μέχρι 20.9.2020 με βάση το άρθρο 10 της από 20.3.2020 ΠΝΠ.
 7. Παρατάθηκε ο χρόνος καταβολής του επιδόματος Πάσχα για επιχειρήσεις σε αναστολή και ενταγμένες στους ΚΑΔ που πλήττονται σημαντικά ώς 30.6. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση και για την καταβολή του επιδόματος αδείας.
 8. Για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού, η εξάλειψη του οποίου θα βεβαιωθεί στο μέλλον με απόφαση του υπουργείου Υγείας και πάντως όχι για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την έναρξη ισχύος της από 14.3.2020 ΠΝΠ (δηλαδή μέχρι και την 13.9), επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων με αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Β.Δ. 748/1966 με αυξημένα ωράρια λειτουργίας.
 9. Ομοίως, έως τις 13.9 οι επιχειρήσεις-εργοδότες που εξαντλούν τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά, χωρίς να απαιτείται σχετική έγκριση του υπουργού Εργασίας, η οποία προϋποθέτει σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).

Ολα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι «η μονιμοποίηση της κατάστασης εξαίρεσης στο εργατικό δίκαιο» θα μας συνοδεύει για αρκετό διάστημα μετά τη λήξη της υγειονομικής κρίσης και ίσως για πάντα, εφεξής. Το νέο πλαίσιο υποτίμησης της εργασίας δομήθηκε ακριβώς για την επόμενη μέρα. Είναι ένα πλαίσιο απόλυτης ευελιξίας και επισφάλειας, που θα απορρυθμίσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, δίνοντας τη χαριστική βολή στο εργατικό δίκαιο που τόσο βάναυσα επλήγη την περίοδο των μνημονίων.

* Δικηγόρος - Εργατολόγος

ΑΠΟΨΕΙΣ
Κατεδαφίζουν τις μεγαλύτερες εργατικές κατακτήσεις
Πώς να εξηγήσει κανείς ότι τα επαναλαμβανόμενα ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα των τουριστικών επιχειρήσεων τα 7 προηγούμενα χρόνια δεν μπορούν να καλύψουν μια ολιγόμηνη πτώση του τουρισμού για δύο ή τρεις μήνες;...
Κατεδαφίζουν τις μεγαλύτερες εργατικές κατακτήσεις
ΑΠΟΨΕΙΣ
Οι 1 εκατ. «αόρατοι» του κορονοϊού
Ας δούμε ποιες κατηγορίες φορολογουμένων πολιτών είναι εκείνοι που η κυβέρνηση τούς γύρισε την πλάτη και τους αντιμετωπίζει ως «πολίτες β' κατηγορίας».
Οι 1 εκατ. «αόρατοι» του κορονοϊού
ΑΠΟΨΕΙΣ
Για μια εργατική εναλλακτική απέναντι στην πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ο συνδυασμός της πανδημίας με την οικονομική κρίση παίρνει ζοφερές διαστάσεις. Οι κυβερνήσεις μιλάνε για έξοδο από την καραντίνα, αλλά στην πράξη οδηγούν τον κόσμο στο επόμενο κύμα της πανδημίας, με χιλιάδες...
Για μια εργατική εναλλακτική απέναντι στην πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
ΑΠΟΨΕΙΣ
Μειώσεις μισθών 25% έχει ήδη ψηφίσει η κυβέρνηση!
Η επιλογή της κυβέρνησης να κάνει χρήση των αναστολών των συμβάσεων, σε συνδυασμό με την εκ περιτροπής και τη μερική απασχόληση (ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) τους επόμενους μήνες, είναι πολιτική επιλογή, να φορτώσει το...
Μειώσεις μισθών 25% έχει ήδη ψηφίσει η κυβέρνηση!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Η πανδημική κρίση ως «ευκαιρία»;
Από το 2010 και εντεύθεν, γράφτηκαν πολλά άρθρα γύρω από την ιδέα «η κρίση ως ευκαιρία», καλόβουλα υπονοώντας ότι (τότε) είχαμε την ευκαιρία να επανεκκινήσουμε την οικονομία μας, συνάμα ίσως και τις κοινωνικές...
Η πανδημική κρίση ως «ευκαιρία»;

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας