Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Διαμαρτυρία των μόνιμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής
EUROKINISSI

Διαμαρτυρία των μόνιμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

  • A-
  • A+
«Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αποκλείουν τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ από τα Τμήματα Ένταξης. Γιατί πρέπει να τιμωρηθούμε;»

Η πρόσφατη τροπολογία (τροπολογία του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου 3699/2008, άρθρο 28 του ν. 4638/2019 , ΦΕΚ Α 181),  που ψηφίστηκε εντελώς αιφνιδιαστικά και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον εκπαιδευτικό κόσμο, θίγει τα έννομα συμφέροντα των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, καθώς στερεί από αυτούς το ισότιμο και δημοκρατικό δικαίωμα αίτησης μετάθεσης/βελτίωσης (εγκύκλιος176269/Ε2, 12-11-2019) στις κενές οργανικές θέσεις που συστήνονται στα Τμήματα Ένταξης, αλλά και σε όλα τα οργανικά κενά των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Κ.Ε.Σ.Υ., κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους επικείμενους διορισμούς στην ειδική αγωγή, όπως επιτάσσει και η ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 28, παρ. 2 αναφέρεται ότι «οι συσταθείσες οργανικές στα Τ.Ε. στελεχώνονται καταρχάς από μόνιμους εκπ/κους ΕΑΕ που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση μετάθεσης κατά το σχολικό έτος 2018-19, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή»(!) Η πρόβλεψη αυτή εγείρει ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας, καθώς κατά την περασμένη σχολική χρονιά δεν είχε πραγματοποιηθεί ακόμη σύσταση οργανικών θέσεων στα Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ενώ η εγκύκλιος μεταθέσεων προέβλεπε ότι «οι εκπαιδευτικοί … μετατίθενται και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ.(πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), των Τ.Ε., σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση (παρ. 2, άρθρο 48 του ν.4415/2016). Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις απέτρεψε πολλούς εκπ/κούς από το να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης. Η παρούσα τροπολογία, όπως είναι διατυπωμένη, αποκλείει αυτόματα τους παραπάνω εκπ/κούς από τη διεκδίκηση μιας οργανικής θέσης σε Τμήμα Ένταξης, καταστρατηγώντας πλήρως το δικαίωμά τους αυτό. Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι «Οι οργανικές θέσεις που θα απομείνουν κενές μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατίθενται για διορισμό». 
Θεωρούμε πως η τροπολογία δεν είναι σύμφωνη με το συνταγματικό και εκπαιδευτικό δίκαιο σε όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν στην αναδρομικότητα των υπηρεσιακών μεταβολών σε σχέση με τους διορισμούς, για τους εξής λόγους:

α. Αντιβαίνει σε θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος (αρχή της ισότητας, αρχή της αξιοκρατίας, αρχή της διαφάνειας - του δικαιώματος στην πληροφόρηση).

β. Δεν ευθυγραμμίζεται με την κείμενη νομοθεσία. Ο ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167, Τεύχος Πρώτο) ορίζει ρητά ότι «οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίζονται […] τοποθετούνται προσωρινά σε κενές θέσεις σχολείων του νομού και […] οριστικά σε θέσεις σχολείων του νομού που απομένουν κενές μετά τις γενικές μεταθέσεις των εκπαιδευτικών […]» (άρθρο 15, Δ΄. Τοποθέτηση διοριζομένων, παράγραφος 1΄), δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών των μόνιμων εκπαιδευτικών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο διορισμός των εκπαιδευτικών ΕΑΕ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά το Μάρτιο, οπότε και θα έχουν λογικά ανακοινωθεί οι μεταθέσεις, και μάλιστα στα εναπομείναντα οργανικά κενά. 

Παρά τα συνεχή αιτήματα μας, ακόμη δεν έχουν δοθεί απαντήσεις ούτε από το Υπουργείο ούτε από τα επίσημα συνδικαλιστικά μας όργανα στα εξής ζητήματα που εγείρουν σειρά ερωτημάτων για τη νομιμότητα των ρυθμίσεων της τροπολογίας:

α. Πώς είναι δυνατόν σε νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ένταξης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. να αποκλείονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, από τη διεκδίκησή τους, στερώντας τους το συνταγματικό δικαίωμα της ίσης συμμετοχής και της αξιοκρατίας, αρχές από τις οποίες διαπνέεται η ελληνική πολιτεία;

β. Πώς είναι δυνατόν να δίνεται το δικαίωμα αίτησης, για τις νεοσυσταθείσες οργανικές στα Τμήματα Ένταξης, μόνο σε μία κατηγορία πολιτών, σε όσους έκαναν αίτηση το 2018-2019, όταν δεν είχαν συσταθεί οι οργανικές στα Τ.Ε και δεν αιτούνταν για αυτές τις θέσεις;

γ. Γιατί θεωρούνται εμπρόθεσμες και έγκυρες οι περσινές αιτήσεις μετάθεσης, ενώ η διαδικασία των περσινών μεταθέσεων έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι ούτε εμπρόθεσμες ούτε έγκυρες, μια και η περσινή εγκύκλιος δεν προέβλεπε μεταθέσεις σε Τμήματα Ένταξης, άρα και τη σύσταση οργανικών για το σχολικό έτος 2019-2020; 

δ. Η μερική αναφορά (μόνο στις επισημάνσεις της εγκυκλίου) σε Τμήματα Ένταξης στην περσινή εγκύκλιο μεταθέσεων, δηλωτικό της μη πρόθεσης δημιουργίας οργανικών θέσεων σε αυτές, για το σχολικό έτος 2019-2020, απέτρεψε την πλειοψηφία των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών από την υποβολή αίτησης μετάθεσης. Πρέπει, λοιπόν, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να τιμωρηθούν, επειδή αναμένουν από τη διοίκηση να ακολουθήσει τη νόμιμη και λογική οδό στις εκπαιδευτικές διαδικασίες: σύσταση οργανικών και μετά μεταθέσεις, διορισμοί, αποσπάσεις; Μάλιστα, σε κανένα σημείο της φετινής εγκυκλίου δεν γίνεται αναφορά στον όρο Τ.Ε. Γιατί γίνεται αυτό, όταν παράλληλα με τις αιτήσεις μετάθεσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ψηφίστηκε η τροπολογία για τη σύσταση των οργανικών θέσεων σε Τ.Ε. της Β/θμιας; 

Σε ανάλογη περίπτωση, μόλις τον περασμένο Μάιο, το Υπουργείο είχε προχωρήσει στη σύσταση οργανικών θέσεων για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) [σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62638/18.4.2019 (ΦΕΚ 1483/Β΄/3.5.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση] και την κατανομή τους σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης [σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73364/Ε4 (ΦΕΚ 1808/Β΄/22.5.2019) Υπουργική Απόφαση]. Το αμέσως επόμενο διάστημα δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος μεταθέσεων για τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., δίνοντάς τους το δικαίωμα να διεκδικήσουν μία οργανική θέση, πριν προχωρήσει η διαδικασία διορισμού νέων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος. Γιατί, λοιπόν, δεν ακολουθείται η ίδια διαδικασία και στην περίπτωση των μόνιμων εκπαιδευτικών ΕΑΕ; Γιατί προσδίδεται αναδρομικός χαρακτήρας στις μεταθέσεις και λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο οι περσινές αιτήσεις μετάθεσης (2018-19) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., που δεν ικανοποιήθηκαν;

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε και απαιτούμε να δοθεί η δυνατότητα αίτησης μετάθεσής /βελτίωσης όλων των μονίμων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για όλα τα οργανικά κενά σε Τμήματα Ένταξης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 και κατά προτεραιότητα, όπως ακριβώς επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία.
 Ως πολίτες, δεν πρέπει να τιμωρούμαστε και να "πληρώνουμε" τις ανακολουθίες των διάφορων πολιτικών, όπως αυτή της αναδρομικότητας, που μας στερεί το δημοκρατικό δικαίωμα συμμετοχής και την ισότητα απέναντι σε όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Βεβαίως και επιβάλλεται να γίνουν οι διορισμοί, πάγιο αίτημα των τελευταίων ετών. Ωστόσο, θα πρέπει να ακολουθηθούν και οι νόμιμες διαδικασίες και να αποφευχθεί μία "διαφορετική ανάγνωση" της τροπολογίας.

Κλείνοντας, εκφράζουμε την έντονη αγανάκτησή μας για τις μεθοδεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και την πρόθεσή μας να προασπίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τα ισότιμα δικαιώματα μας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ρύθμιση για τους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή
Ψηφίστηκε η τροπολογία του υπ. Παιδείας για την Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, που θα διδάσκουν στα τμήματα ένταξης (ΤΕ).
Ρύθμιση για τους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή
ΑΠΟΨΕΙΣ
Το «ξήλωμα» της δημόσιας δωρεάν παιδείας
Είναι προφανές σε όλους μας, μετά και τις αποφάσεις του υπουργείου υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ότι η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας δεν αποτελεί προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση! Οπότε ποια στάση θα...
Το «ξήλωμα» της δημόσιας δωρεάν παιδείας
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
«Όχι» στους αυθαίρετους αποκλεισμούς εκπαιδευτικών
Στις περισσότερες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, τα ραντεβού για αυτοπρόσωπη κατάθεση δικαιολογητικών των αδιόριστων εκπαιδευτικών, έχουν εξαντληθεί (κλείσει) ως τις 4 Μαρτίου 2020.
«Όχι» στους αυθαίρετους αποκλεισμούς εκπαιδευτικών
ΑΠΟΨΕΙΣ
Λεφτά για την παιδεία
Οι εκπαιδευτικοί, όλων των βαθμίδων, πέρα από την αύξηση του μισθού τους, ζητούν παράλληλα και την οικονομική υποστήριξη κάθε δομής της εκπαίδευσης. Το σημαντικότερο όλων είναι η πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών.
Λεφτά για την παιδεία
ΑΠΟΨΕΙΣ
Παιδεία: εκτελούνται κατεδαφίσεις
Το υπουργείο Παιδείας διατρέχει τον κίνδυνο να μετατραπεί, αν δεν έχει ήδη μετατραπεί, σε χώρο καταστροφής και ανακύκλωσης θεσμικών παρεμβάσεων. Κυρίως καταστροφής.
Παιδεία: εκτελούνται κατεδαφίσεις
ΑΠΟΨΕΙΣ
«Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου των μεταθέσεων για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ ή Γιατί Χρειαζόμαστε τον Συνδικαλισμό;»
Ας υποθέσουμε πως παρακολουθούμε το τελευταίο μονόπρακτο του ΥΠΑΙΘ με σαφείς επιρροές από το θέατρο του Παραλόγου (βλ. Ιονέσκο), όπου ο χρόνος, οι κανόνες, ο νόμος, η συνέπεια, η συνέχεια, η λογική έχουν...
«Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου των μεταθέσεων για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ ή Γιατί Χρειαζόμαστε τον Συνδικαλισμό;»

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας