Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Η συμβολή του ευρώ στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
AP Photo/Frank Rumpenhorst
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η συμβολή του ευρώ στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

  • A-
  • A+

Το 2019 συμπληρώνονται 20 χρόνια αφότου το ευρώ αντικατέστησε τα νομίσματα έντεκα χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και υιοθετήθηκε ως το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Πράγματι η 1η Ιανουαρίου 1999 αποτέλεσε ορόσημο στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μια πορεία που συνεχίζεται παρά τις δυσκολίες. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, η ζώνη του ευρώ σταδιακά διευρύνθηκε, φθάνοντας σήμερα τα 19 κράτη, με πληθυσμό περίπου 340 εκατομμύρια. Σήμερα, η οικονομία της ζώνης του ευρώ αντιπροσωπεύει το 11% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν προϊόν της καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, αντανακλώντας το σχετικά υψηλό επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της. Το ενιαίο νόμισμα, παρά τις σημαντικές ατέλειές του, παραμένει σοβαρό ενοποιητικό στοιχείο στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Στα 20 έτη της πορείας του το ευρώ έχει διευκολύνει σημαντικά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωζώνη, η οποία εξάλλου αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό του ευρωσύστηματος (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών). Η σταθερότητα των τιμών προστατεύει την πραγματική αξία των εισοδημάτων, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των φτωχότερων συμπολιτών μας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη, νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Στα είκοσι χρόνια ζωής του ευρώ, ο μέσος πληθωρισμός στις χώρες της ευρωζώνης ήταν περίπου 1,7%, αισθητά χαμηλότερος από ό,τι τις δεκαετίες του 1970, του 1980 και του 1990. Η υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος διευκόλυνε επίσης τη συλλογική αντιμετώπιση προκλήσεων που απορρέουν από το παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και από τις διαρθρωτικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες στις χώρες της ευρωζώνης.

Ωστόσο, η πορεία του ευρώ δεν ήταν πάντα ανέφελη. Συχνά ανέκυπταν προβλήματα και ανισορροπίες, που δυσκόλευαν την κοινή πορεία. Ιδιαίτερα η πρόσφατη οικονομική κρίση έθεσε σε δοκιμασία την ομαλή λειτουργία της ευρωζώνης και κατέδειξε ενδογενείς αδυναμίες και ελλείψεις στη θεσμική αρχιτεκτονική της. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, χωρίς να παραβλέπονται εσωτερικές αδυναμίες και στρεβλώσεις, βρέθηκε στη «δίνη του κυκλώνα» για μεγάλο χρονικό διάστημα, με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την κρίση. Οι κυβερνήσεις και οι αρμόδιες αρχές στη ζώνη του ευρώ αντέδρασαν σε πολλά επίπεδα, λαμβάνοντας σημαντικά μέτρα.

Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), το οποίο αντικαταστάθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) το 2012, έθεσε τις βάσεις προκειμένου να λαμβάνουν στήριξη οι χώρες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, ενώ η δημιουργία της τραπεζικής ένωσης και των δυο προς το παρόν πυλώνων της, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, ενίσχυσαν την ικανότητα των αρχών της ευρωζώνης να παρεμβαίνουν πιο αποφασιστικά σε μελλοντικές κρίσεις. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις (πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης, στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης κ.α.) με σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά και την αποτροπή αρνητικών εξελίξεων όσον αφορά τη σταθερότητα του ενιαίου νομίσματος.

Παρά τα σημαντικά βήματα, πολλά μπορούν ακόμη να γίνουν σε επίπεδο ενίσχυσης των θεσμών και εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ώστε να ενισχυθούν τα οφέλη από την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος. Το επόμενο σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, που θα καθιστά δυνατή τη συνεπή εφαρμογή ενιαίων τραπεζικών κανόνων στα κράτη της ευρωζώνης, και η ένωση των κεφαλαιαγορών (capital markets union). Το τελευταίο κομμάτι της τραπεζικής ένωσης, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο, είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS). Μετά την εμπειρία της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η προστασία των καταθετών μέσα από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα συνιστά ένα ακόμη σημαντικό βήμα που πρέπει να υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα, δεδομένου ότι η αμοιβαιοποίηση των κινδύνων θα αποκαταστήσει τις χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ των κρατών-μελών και θα ενισχύσει τη σταθερότητα στον τραπεζικό τομέα, περιορίζοντας τους κινδύνους για το σύνολο της ευρωζώνης.

Η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνεχιστεί, στηριζόμενη στις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού προς τον άνθρωπο και της αλληλεγγύης. Σήμερα αποκομίζουμε τα οφέλη του ευρώ και επιθυμούμε οι μελλοντικές γενιές των Ευρωπαίων πολιτών να επωφεληθούν ακόμη περισσότερο από την ολοκλήρωση μιας πορείας που ξεκίνησε πριν από δυο δεκαετίες και οδηγεί στην προαγωγή της ευημερίας του συνόλου των πολιτών της.

*Yποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος

ΑΠΟΨΕΙΣ
Διάλεξε το μέλλον σου σε μια δημοκρατική, προοδευτική Ευρώπη
Κεντρικό ατόπημα της ευρωπαϊκής στρατηγικής ήταν η μη εμβάθυνση της πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης της Ε.Ε. με κοινωνικούς όρους και βιώσιμη ανάπτυξη. Η αιτία έχει πολιτικό πρόσωπο και ευθύνη και αφορά...
Διάλεξε το μέλλον σου σε μια δημοκρατική, προοδευτική Ευρώπη
ΑΠΟΨΕΙΣ
Η Αριστερά στην Εποχή των Τεράτων
Πόσο «φιλοευρωπαίοι» είναι αυτοί που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, ώς εκεί που βολεύει τα συμφέροντά τους, όπως το τραπεζικό τους σύστημα ή τις επενδύσεις τους και μόνο; Πόσο «αντιευρωπαίοι» είναι αυτοί...
Η Αριστερά στην Εποχή των Τεράτων
ΑΠΟΨΕΙΣ
Η πολιτική οικονομία της ανάπτυξης και η Ε.Ε.
Τα σημάδια της νέας εποχής αποτυπώνονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου «οι συσσωρευτές (μπαταρίες) θα είναι για την αυτοκινητοβιομηχανία του 21ου αιώνα, την καθαρή ενέργεια και την καινοτομία,...
Η πολιτική οικονομία της ανάπτυξης και η Ε.Ε.
ΑΠΟΨΕΙΣ
Οι τρεις παγκόσμιες κρίσεις και η ανάπτυξη
Ο δρόμος προς το μέλλον δεν είναι ανοιχτός, δεν θα χαραχθεί με τη νομοτελειακή συσσώρευση παραγωγικού δυναμικού και πλούτου, δεν περνάει από τη συνέχιση της παγκοσμιοποίησης, αλλά από τη δυνατότητα των εθνικών...
Οι τρεις παγκόσμιες κρίσεις και η ανάπτυξη
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τα «Συμβόλαια» και η μεταφυσική
Το απόγευμα του Σαββάτου, σε ένα μικρό χωριό της ενδοχώρας της Τήνου, ογδόντα νησιώτες άκουγαν με προσοχή τις εισηγήσεις για τους κινδύνους που κρύβει η μονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, αρκετά...
Τα «Συμβόλαια» και η μεταφυσική
ΑΠΟΨΕΙΣ
Προκλήσεις των καιρών, μικρές και μεγάλες
Για τη νομισματική ένωση, οι προτάσεις από τον «γαλλογερμανικό άξονα» δεν είναι αυτές που θα έπρεπε: η μετατροπή του ESM σε «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο» και η εισαγωγή ενός «επενδυτικού» προϋπολογισμού στη...
Προκλήσεις των καιρών, μικρές και μεγάλες

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας