Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τα συνδικάτα στις γυναίκες, οι γυναίκες στα συνδικάτα
MOTIONTEAM/ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

Τα συνδικάτα στις γυναίκες, οι γυναίκες στα συνδικάτα

  • A-
  • A+

Η Ελλάδα, εξαιτίας των Μνημονίων, που ανέτρεψαν το εργασιακό μοντέλο σταθερής απασχόλησης, βρίσκεται εκτός του πλαισίου των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσον αφορά την προώθηση μέτρων σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων, τα οποία αφορούν την καταπολέμηση του μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών, την παροχή υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών κ.λπ.

Η προαναφερθείσα κατάσταση έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση των γυναικών και γενικά στη ζωή των ζευγαριών, υποβαθμίζεται η οικογενειακή ζωή λόγω της ανεπάρκειας των υποστηρικτικών δομών φύλαξης και φροντίδας των παιδιών, διαλύεται ο οικογενειακός προγραμματισμός για την απόκτηση παιδιών, οξύνονται οι διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα όπως ο ρόλος των φύλων στις οικογενειακές υποχρεώσεις και η φροντίδα των πιο αδύναμων μελών (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες), ενισχύονται οι διακρίσεις λόγω φυλετικής-εθνοτικής καταγωγής κ.λπ., με κίνδυνο όλα αυτά να συμβάλουν στον περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό.

Εν κατακλείδι, αυτό που χαρακτηρίζει την εργασία των γυναικών είναι η προσωρινότητα, η οποία με τη σειρά της καθορίζει τη στάση τους απέναντι στην εργασία, στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην πολιτική, στον εργοδότη, στο συνδικάτο, στην επαγγελματική εξέλιξη.

Αν σε όλα αυτά προστεθούν η χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας (μη καταβολή δεδουλευμένων, εντατικοποίηση χωρίς πρόσθετη αμοιβή, φόβος απόλυσης, έλλειψη σωματείων στους χώρους εργασίας, σεξουαλική παρενόχληση, πίεση που ασκούν οι εργοδότες να μην κάνουν χρήση των γονικών αδειών, έλλειψη χρόνου κ.λπ.), είναι δυνατό να παρατηρήσουμε το ζοφερό τοπίο που βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι και την ακόμη πιο μειονεκτική θέση που βρίσκονται οι γυναίκες. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΣΕΕ, οι βασικοί παράγοντες που κάνουν αποτρεπτική τη συμμετοχή των γυναικών στα συνδικάτα είναι η έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, επειδή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στους πολλαπλούς ρόλους με τους οποίους είναι επιφορτισμένες: της εργαζόμενης, της νοικοκυράς, της μητέρας, της δασκάλας των παιδιών, της νοσοκόμας που φροντίζει τους ηλικιωμένους της οικογένειας ή τα αδύναμα άτομα κ.λπ.

Επιπρόσθετοι παράγοντες είναι οι στερεοτυπικές προκαταλήψεις για τον ρόλο των γυναικών, η αποθαρρυντική έως αρνητική συμπεριφορά από τον σύντροφο ή την οικογένεια, η ανδροκεντρική αντίληψη που επικρατεί στα συνδικάτα και η αποθαρρυντική συμπεριφορά από συναδέλφους.

Κατά συνέπεια, λόγω αυτής της δυσμενούς θέσης των γυναικών, είναι αναγκαίο τα συνδικάτα να προσεγγίσουν τα θέματα αυτά από την οπτική του φύλου.

Υπό αυτή την έννοια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ομάδες ή τμήματα γυναικών σε όλες τις βαθμίδες των συνδικάτων, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κατανόηση της ανάγκης για πιο εξειδικευμένη δουλειά.

Γι’ αυτό ακριβώς η φεμινιστική οπτική του θέματος αυτού έχει διατυπώσει την ανάγκη λήψης μακροπρόθεσμων και άμεσης εφαρμογής μέτρων, τα οποία διευκολύνουν τη συμμετοχή των γυναικών.

Για παράδειγμα, θα μπορούσαν οι συναντήσεις ή οι συνεδριάσεις να λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις και την οικογενειακή κατάσταση των γυναικών (π.χ. να μην έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια, να διακρίνονται από συνέπεια στην προκαθορισμένη ώρα έναρξης και λήξης των συναντήσεων κλπ.), ούτως ώστε να μην είναι απαγορευτικές για την παρουσία τους.

Ενα άλλο μέτρο είναι η εμπλοκή των γυναικών στις ομάδες για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η οποία βοηθά τόσο στη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων στις διεκδικήσεις από την οπτική του φύλου όσο και στην περαιτέρω συμμετοχή των γυναικών, ώστε μαζί με τους άνδρες να προστατεύσουν και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Επίσης, άλλοι τρόποι για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι η συνδικαλιστική εκπαίδευση ανδρών και γυναικών σε ζητήματα που αφορούν τη διάσταση του φύλου και όχι μόνο, η προώθηση καμπανιών μέσα από τη διανομή ενημερωτικού υλικού για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στα συνδικάτα, προγράμματα ευαισθητοποίησης ανδρών και γυναικών στα προβλήματα του φύλου, ο καθορισμός ελάχιστου ποσοστού γυναικών τόσο στην κάλυψη των ψηφοδελτίων όσο και στη συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, η συνεργασία τους με τις δυνάμεις του φεμινισμού, οι διεθνείς επαφές με τις αντίστοιχες γυναικείες συνδικαλιστικές ομάδες και φεμινιστικές οργανώσεις, δίκτυα συνδικαλιστριών, καθώς επίσης η εκπόνηση μελετών, η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ανοιχτών εκδηλώσεων κ.λπ., τα οποία θα αναδεικνύουν και θα προωθούν τα ζητήματα της ισότητας. 

Τέτοιου τύπου διευκολύνσεις και πρακτικές θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παρουσία και συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, συνεπικουρούμενες από την ενθάρρυνση για συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης, ασχέτως αν διαθέτουν μεγάλη εμπειρία ή όχι.

Αντιθέτως, η υποτίμηση αυτών των πρακτικών, το μόνο πρότυπο-στερεότυπο που αναπαράγουν είναι αυτό του άνδρα συνδικαλιστή, το οποίο συνήθως διέπεται από ανταγωνισμό, υποτίμηση της διαφορετικής άποψης, έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου και σε αρκετές περιπτώσεις από σεξιστικές συμπεριφορές.

Τέλος, για να υπάρξει μεταβολή αυτής της νοοτροπίας χρειάζεται να διαμορφωθεί μια νέα κουλτούρα, η οποία θα μετασχηματίσει τις δομές του συνδικαλιστικού κινήματος σε πιο συμμετοχικές, ιδιαίτερα για τις κατηγορίες των ανθρώπων που δεν εκπροσωπούνται από τα συνδικάτα, όπως είναι η πλειονότητα των γυναικών, των νέων, των μεταναστών και των ευέλικτα απασχολούμενων.

Οι επιπτώσεις που έχει στον συνδικαλισμό η εν λόγω πραγματικότητα είναι πλέον πασιφανείς και η ολιγωρία είναι θανάσιμη, διότι επιφέρει διαλυτικά και απαξιωτικά φαινόμενα, τα οποία δεν συμβάλλουν στις διαδικασίες ανασυγκρότησης των συνδικάτων και στην ανακάλυψη νέων πρακτικών.

Αντίθετα, το άνοιγμα σε αυτές τις πολυπληθείς κατηγορίες εργαζομένων θα συμβάλλει στην ανανέωση και αναζωογόνηση των γραμμών του. 

*Επιστημονικός συνεργάτης ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ημέρα της Γυναίκας
ΑΠΟΨΕΙΣ
Πως αποφασίζει να απεργήσει μία γυναίκα;
Πως αποφασίζει να απεργήσει μία γυναίκα; Πρέπει να απευθυνθεί στο σωματείο της; Πρέπει να πάει στο αφεντικό της; Πρέπει να ρωτήσει τον άντρα της ή τον πατέρα της; Παίζει ρόλο ότι είναι τριήμερο; Πως το...
Πως αποφασίζει να απεργήσει μία γυναίκα;
ΑΠΟΨΕΙΣ
Γενική Συνομοσπονδία Εργοδοτών Ελλάδας
Το 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ θα διεξαχθεί σε ένα τουριστικό θέρετρο στην Καλαμάτα, μακριά από τους εργαζομένους και τα προβλήματά τους. Από αυτό οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτε θετικό για τη ζωή τους...
Γενική Συνομοσπονδία Εργοδοτών Ελλάδας
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τα μνημόνια τέλειωσαν διότι έγιναν νόμος του κράτους
Τα «μνημόνια τέλειωσαν», αλλά οι αξιολογήσεις συνεχίζουν. Όσοι εκπλήσσονται από το φαινομενικά παράδοξο αυτό, πρέπει να ενημερωθούν ότι η μνημονιακή περίοδος τελείωσε, διότι τώρα μπήκαμε στη λεγόμενη...
Τα μνημόνια τέλειωσαν διότι έγιναν νόμος του κράτους
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ενας μύθος αξίας… 100-200 δισ.
Οι αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ είχαν φυσικά κάποιο κόστος, το οποίο στη χειρότερη περίπτωση δεν ξεπερνά τα 54 δισ. που συνάγει η διαφορά των δύο αναλύσεων βιωσιμότητας χρέους του ΔΝΤ. Ομως ένας ορθός απολογισμός της...
Ενας μύθος αξίας… 100-200 δισ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τα συνδικάτα και τα εργασιακά δικαιώματα στη «μετα-μνημονιακή εποχή»
Το υποτιθέμενο μετα-μνημονιακό τοπίο στα εργασιακά θα εξακολουθεί να καθορίζεται από το καθεστώς που έχουν δημιουργήσει οι μνημονιακοί νόμοι. Παρ’ όλα αυτά, τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι χρειάζεται κατ’...
Τα συνδικάτα και τα εργασιακά δικαιώματα στη «μετα-μνημονιακή εποχή»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ποιος φτωχοποίησε τους Ελληνες;
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός απ’ όταν η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ., ευρωβουλευτής κ. Σπυράκη, χρέωνε τη φτωχοποίηση των Ελλήνων στον κ. Τσίπρα μιλώντας για τον «πρωθυπουργό των φόρων, που διέλυσε τη μεσαία...
Ποιος φτωχοποίησε τους Ελληνες;

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας