Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων
EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων

  • A-
  • A+

Σήμερα που τα δομικά αίτια της χρεοκοπίας του τόπου είναι ομολογημένα και γνωστά τοις πάσι, η ανάγκη για μια στέρεα πολιτική ανάπτυξης μετά από την επιτροπεία εμφανίζεται ακόμη πιο πιεστική. Η διαχείριση των απορριμμάτων, ως ένας από τους τομείς άσκησης της αναπτυξιακής πολιτικής που χρειάζεται ο τόπος, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν από τους κινητήριους μοχλούς για να γυρίσουμε σελίδα. Γιατί μπορεί να είναι πρόκληση και ευκαιρία μαζί.

Ειδικότερα το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση μπορεί να κινηθεί προς αυτή τη διπλή κατεύθυνση.

Να λειτουργήσει δηλαδή ως πρόκληση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Αττική προς όφελος των πολιτών, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Και παράλληλα ως ευκαιρία για την προώθηση και την εφαρμογή του νέου μοντέλου διαχείρισης που μπορεί να συμβάλλει και σε μια νέα τύπου ανάπτυξη με επενδύσεις στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή και με αφετηρία ορισμένες ασάφειες του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου (ειδικά σε ό,τι αφορά τα άρθρα 1 και 19 που δημιουργούν σύγχυση αναφορικά με την Περιφέρεια Αττικής), θεωρώ χρήσιμο να καταθέσω στον δημόσιο διάλογο ορισμένες παρατηρήσεις.

Παρατήρηση πρώτη

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έβαλε τέλος στους σχεδιασμούς της προηγούμενης Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, για υπερδιαστασιολογημένες μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ που θα δέσμευαν τους ΟΤΑ για 3 δεκαετίες τουλάχιστον, σχεδιασμούς κατάφωρα αντι-οικολογικούς, που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της ex ante αιρεσιμότητας για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Παρατήρηση δεύτερη

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής προχώρησε στην αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων (που εκκρεμούσε από το 2006), ευθυγραμμιζόμενη τόσο με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία όσο και με το νέο ΕΣΔΑ. Με σεβασμό στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της αποκέντρωσης, της εγγύτητας, της μικρής κλίμακας, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης, προχώρησε στην έγκριση του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ). Του μόνου σχεδιασμού που μπορεί να οδηγήσει στο τέλος της πρακτικής της ταφής των σύμμεικτων απορριμμάτων και στο τέλος της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής.

Δεν είναι άλλωστε τυχαία η παρατήρηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Καρμένου Βέλλα, κατά τη συνάντησή μας πέρσι τον Ιούνιο, ότι οι δήμοι ευθύνονται στη συντριπτική τους πλεινότητα για τη συνέχιση της ταφής των απορριμμάτων. Σήμερα πλέον η συμμετοχή των δήμων στο ΠΕΣΔΑ αποτυπώνεται στα Τοπικά Σχέδια της Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) που έχουν καταρτίσει και που αποτελούν συστατικό τμήμα του ΠΕΣΔΑ.

Παρατήρηση τρίτη

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι ΟΤΑ έχουν πλέον κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των ΑΣΑ μέσα από τον εκσυγχρονισμό των ΦοΔΣΑ. Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, είναι καθοριστικής σημασίας η δυνατότητα των δήμων να δύνανται να συστήνουν ΦοΔΣΑ, στη βάση συγκεκριμένων (χωροταξικών, πληθυσμιακών) προϋποθέσεων -ειδικά μάλιστα στην Αττική- για τη διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων τους.

Παρατήρηση τέταρτη

Ενδεχόμενη σύσταση περισσότερων του ενός ΦοΔΣΑ στην Αττική είναι βέβαιο πως θα συμβάλλει στην πραγματική αποκέντρωση, την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, τη δίκαιη κατανομή στις εγκαταστάσεις διαχείρισης και τελικής διάθεσης σε όλη την Αττική, με στόχο να μπει τέλος στην πρακτική της ταφής τεράστιων ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων σε έναν χώρο (Φυλή) και όλα αυτά με πιο χαμηλό οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και με τη μέγιστη δυνατή ανταποδοτικότητα.

Η σύσταση ΦοΔΣΑ στην Αττική είναι βέβαιο πως θα λειτουργήσει καταλυτικά στην κατεύθυνση ανάληψης της ευθύνης από τους δήμους, ειδικά σήμερα που η υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ προϋποθέτει τη δημιουργία Πράσινων Σημείων, τοπικών υποδομών ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή και αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης βάζοντας τέλος στο πλήρως (από κοινωνικό, οικονομική, περιβαλλοντική, υγειονομική άποψη) αποτυχημένο συγκεντρωτικό μοντέλο της Φυλής.

Τελική παρατήρηση

Η εξέλιξη που περιγράφω προϋποθέτει να επιστρέψει ο Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος (ΕΔΣΝΑ) στην προτεραία κατάσταση, στο status δηλαδή του φορέα της πρωτοβάθμιας ΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2011 σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα και την αποτελεσματικότερα του νέου φορέα.

Μια εξέλιξη που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να απειλήσει το καθεστώς των εργαζομένων του αντιθέτως θα συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών της εργασίας τους.

Η σύσταση ΦοΔΣΑ με χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια στην Αττική μπορεί να αποτελέσει τον καταλυτικό εκείνο παράγοντα που θα συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του ΠΕΣΔΑ, στόχων δίκαιης και βιώσιμης οικονομικής και οικολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής.

* περιφερειάρχης Αττικής

ΑΠΟΨΕΙΣ
«Όχι» στην αύξηση του κόστους των μεταφερόμενων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ
Νέοι καιροί και νέα ήθη στη λειτουργία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Εν αγνοία των Δήμων της Αττικής και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) αποφάσισε «δια περιφοράς»...
«Όχι» στην αύξηση του κόστους των μεταφερόμενων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Παιχνίδια πίσω από τη διαχείριση απορριμμάτων
Οφείλουμε όλοι να καταλαβαίνουμε τι παίζεται πίσω από τη συζήτηση που άνοιξε σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Αφορμή η παρουσίαση του «προγράμματος» του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, μετά...
Παιχνίδια πίσω από τη διαχείριση απορριμμάτων
ΑΠΟΨΕΙΣ
Επικινδυνότητα του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα στη ΒΑ Χαλκιδική
Κλασική περίπτωση παραβάσεων είναι η κατασκευή και λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, που αποτελεί μία από τις πλέον επικίνδυνες δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός στη...
Επικινδυνότητα του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα στη ΒΑ Χαλκιδική
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι έπρεπε να γνωρίζει ο κ. Πατούλης για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Ετσι λοιπόν ο κ. Πατούλης φαίνεται να πιστεύει ότι τα κρίσιμα θέματα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων είναι ή μπορούν να γίνουν προνομιακό πεδίο για άσκηση αντιπολιτευτικής πολιτικής.
Τι έπρεπε να γνωρίζει ο κ. Πατούλης για τη διαχείριση των απορριμμάτων
ΑΠΟΨΕΙΣ
Διαχείριση απορριμμάτων Αττικής - SOS
Η διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας γίνεται κάτω από Εθνικό Πλαίσιο, που κάθε φορά ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Πρέπει επομένως να είναι εντός του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (εγκρίθηκε...
Διαχείριση απορριμμάτων Αττικής - SOS
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ε.Ε. και απορρίμματα
Σήμερα η υπεράσπιση του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης, της μοναδικής αυτής ειρηνικής προσπάθειας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία των λαών της Ευρώπης, όπως την οραματίστηκαν οι Σουμάν,...
Ε.Ε. και απορρίμματα

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας