Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κρίσιμη η μελέτη βιωσιμότητας
EUROKINISSI

Κρίσιμη η μελέτη βιωσιμότητας

  • A-
  • A+

Οπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Οικονομίας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, στις 3 Αυγούστου ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, καταρτίστηκε, επίσης, το Μητρώο των Συντονιστών, που είναι απαραίτητοι για την υποβοήθηση και καθοδήγηση της αιτούμενης επιχείρησης κατά τις διαδικαστικές λειτουργίες του νόμου.

Το ενδιαφέρον υπήρξε μεγάλο από την πρώτη στιγμή. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα περίπου 5.000 οφειλέτες-επιχειρήσεις ενεργοποίησαν τη διαδικασία, πάνω από 500 διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής καθώς προχωρούσαν στα βήματα της διαδικασίας, ενώ 15 έφτασαν στην τελική υποβολή της αίτησής τους.

Αριθμοί ιδιαίτερα υψηλοί, δεδομένης και της καλοκαιρινής περιόδου. Λογικό είναι το ενδιαφέρον να ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες και ήδη στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εργαζόμαστε πυρετωδώς για να είμαστε απολύτως έτοιμοι να αντεπεξέλθουμε σε αυξημένο φόρτο εργασίας.

Στόχος είναι, αφενός, να ρυθμιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρέη και έτσι να διασωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και να διασφαλιστούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, αφετέρου να διασωθεί το τραπεζικό σύστημα από το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων, για να μπορεί να παίξει τον ρόλο του, δηλαδή την τόνωση της οικονομίας και την προώθηση της ανάπτυξης.

Στην ομαλή λειτουργία του Μηχανισμού και κυρίως στην επιτυχή χρήση του μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά και οι ίδιοι οι οφειλέτες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας είναι να δηλώσουν το σύνολο των χρεών τους κατά τη στιγμή της αίτησης, είτε αυτά είναι ρυθμισμένα είτε όχι.

Η εμπειρία των πρώτων ημερών έδειξε ότι αρκετοί ερωτούν ποια χρέη να δηλώσουν και εστιάζουν σ’ αυτά που δημιουργήθηκαν το 2016, για τα οποία προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις, πλην όμως προβλέψεις ρυθμίσεων υπάρχουν και για τα υπόλοιπα χρέη.

Η καταγραφή των χρεών αυτών κατά τη στιγμή της αίτησης δεν πρέπει να συγχέεται με τα στοιχεία που απαιτούνται για την υπαγωγή στον Μηχανισμό, όπου απαιτείται να αποδείξει η επιχείρηση ότι είχε χρέη κατά το 2016 σε κάποιον πιστωτή.

Εξίσου σημαντικό είναι να συμπεριληφθούν τα χρέη καθώς και η περιουσία των συνδεδεμένων προσώπων (π.χ. συνοφειλέτες), ειδικά εφόσον αυτοί είναι εγγυητές και άλλων δανείων. Οσο πιο ολοκληρωμένη εικόνα υπάρχει για το σύνολο των χρεών και της περιουσίας της επιχείρησης και του επιχειρηματία, τόσο βελτιώνει τη θέση του στη διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση των παλαιών χρεών.

Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδεικνύεται ότι είναι η μελέτη βιωσιμότητας, που συνδέεται με την παρούσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, την αναμενόμενη πορεία της τα επόμενα 3-5 χρόνια και τον τρόπο που αυτή μπορεί να βελτιωθεί.

Είναι κρίσιμο να γίνει εκτίμηση και καταγραφή των χρεών που θα προκύψουν κατά τα επόμενα έτη, έτσι ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα χρήματα για να αποπληρώνει η επιχείρηση τα νέα χρέη της, διότι αλλιώς θα «χάσει» την ευνοϊκή ρύθμιση που γίνεται μέσω του παρόντος Μηχανισμού.

Στον πυρήνα λειτουργίας του Μηχανισμού βρίσκεται η λογική της ελάφρυνσης υπερχρεωμένων, αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων. Εκείνων, δηλαδή, που αν δεν είχαν συσσωρεύσει οφειλές τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, θα μπορούσαν να έχουν κέρδη. Πώς πιστοποιείται αυτό;

Για τις μεν επιχειρήσεις που λειτουργούν διπλογραφικό σύστημα απαιτείται, σε μία χρήση τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες, να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση. Οι δε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό σύστημα θα πρέπει, σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις, να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων.

Αυτά είναι τα κριτήρια για να μπορεί να υπαχθεί μια επιχείρηση στον Μηχανισμό. Προκειμένου, όμως, να τον αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο, θα πρέπει να πείσει τους πιστωτές ότι ρυθμίζοντας τις υφιστάμενες οφειλές θα είναι βιώσιμη τα επόμενα χρόνια.

Για τον σκοπό αυτό είναι χρήσιμο να υπάρχει μια μελέτη βιωσιμότητας, όπου καταγράφονται τα έσοδα και οι δαπάνες των επόμενων ετών (τουλάχιστον της επόμενης τριετίας).

Στις δαπάνες προφανώς περιλαμβάνονται οφειλές που θα προκύψουν στο μέλλον, δηλαδή φόροι, ασφαλιστικές εισφορές, τραπεζικά δάνεια κ.λπ. Ο λογιστής ή ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος προφανώς μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος για τη σύνταξη της μελέτης αυτής.

Εξίσου χρήσιμος είναι ένας πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων, συνήθως μηχανικός, ο οποίος θα αποτιμήσει τη σημερινή εμπορική αξία των ακινήτων και της περιουσίας της επιχείρησης. Στη βάση αυτή, ενδεχομένως με τη βοήθεια ενός δικηγόρου, υπολογίζεται και η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας της επιχείρησης.

Οσο χαμηλότερη είναι αυτή, τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το «κούρεμα» ή το πλήθος των δόσεων που θα προβλέπει η τελική ρύθμιση. Και αυτό γιατί ο νόμος προβλέπει ότι οι πιστωτές δεν μπορεί να καταλήξουν τελικά σε χειρότερη θέση από εκείνη που θα βρίσκονταν αν αντί για ρύθμιση προχωρούσαν σε καταγγελία των δανείων και εκποίηση των ενεχύρων μέσω πλειστηριασμού.

Μια τρίτη μελέτη, που μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, αφορά το σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα ακολουθηθεί, προκειμένου αυτές να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές.

Στο σχέδιο αυτό θα περιγράφονται διαρθρωτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης, που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή την επέκταση της επιχείρησης.

Αναφέρομαι στις λύσεις λειτουργικής αναδιάρθρωσης, δηλαδή τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό της, την οργάνωση και βελτίωση των διαδικασιών, τον σχεδιασμό νέων προϊόντων, καθώς και το άνοιγμα νέων αγορών και την προώθηση των εξαγωγών κ.λπ. Δηλαδή λύσεις που θα βελτιώσουν τα έσοδα της επιχείρησης, ώστε να μην εστιάζει η αναδιάρθρωση της επιχείρησης μόνο στη ρύθμιση των χρεών της.

Αλλωστε η επιτυχής χρήση του Μηχανισμού ανοίγει τον δρόμο πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για τράπεζες, είτε για επιδοτούμενα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, μέσω του ΕΣΠΑ.

* Ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μόνιμη εξωδικαστική ρύθμιση για όλα τα χρέη
Μόνιμο πλαίσιο εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς Δημόσιο και τράπεζες και για τα φυσικά πρόσωπα ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας, διευρύνοντας το υφιστάμενο πλαίσιο, αυτό του εξωδικαστικού μηχανισμού που...
Μόνιμη εξωδικαστική ρύθμιση για όλα τα χρέη
ΑΠΟΨΕΙΣ
Οι πολιτικές της βίαιης απαξίωσης της κοινωνικής ασφάλισης
Τα χαρακτηριστικά της βίαιης προσαρμογής που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία από τις ασκούμενες από τις ελληνικές κυβερνήσεις και τις πολιτικές από τους δανειστές και το ΔΝΤ, διευρύνονται με...
Οι πολιτικές της βίαιης απαξίωσης της κοινωνικής ασφάλισης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανάσα για «κόκκινους» δανειολήπτες
Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης -που θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη- για την προστασία της πρώτης κατοικίας, οπότε και αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να...
Ανάσα για «κόκκινους» δανειολήπτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εγκρίθηκε από τη ΔΕΗ η συμφωνία εξόφλησης των χρεών της ΛΑΡΚΟ
Η ΔΕΗ «δεν έβγαλε από την πρίζα» τη ΛΑΡΚΟ, αλλά κατέληξε σε μια δεσμευτική συμφωνία με την επιχείρηση νικελίου που επιτρέπει στην τελευταία να...
Εγκρίθηκε από τη ΔΕΗ η συμφωνία εξόφλησης των χρεών της ΛΑΡΚΟ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Προεκλογικοί διάλογοι για την τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση
Ο δημόσιος λόγος εδώ και λίγο καιρό κινείται στο πλαίσιο των απαιτήσεων των εκλογών. Εκεί όμως που κάθε λογικός άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται για το αν οι πρωταγωνιστές έχουν συνειδητοποιήσει σε ποια χώρα...
Προεκλογικοί διάλογοι για την τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εξ αποστάσεως συνεχίζεται η διαβούλευση
Νέα προσπάθεια προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το διάδοχο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, που προστατεύει την πρώτη κατοικία από πλειστηριασμούς, αλλά και για το ποσοστό αύξησης στον κατώτατο μισθό θα...
Εξ αποστάσεως συνεχίζεται η διαβούλευση

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας