Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προτάσεις αναπτυξιακής πολιτικής

Ο πρώην υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης, π. γραμματέας ΠΑΣΟΚ, στέλεχος ΚΙΔΗΣΟ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ, Μιχάλης Καχριμάκης

Προτάσεις αναπτυξιακής πολιτικής

  • A-
  • A+

Σε μια περίοδο που η χώρα μας βιώνει μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, μοναδική ελπίδα για την υποχώρηση της ύφεσης και την έξοδο από την κρίση αποτελεί η ενίσχυση του παραγωγικού μας δυναμικού με στοχευμένες ενέργειες που να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό τους πόρους και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας.

Οι αναπτυξιακές πολιτικές του παρελθόντος, που στόχευαν στη μεγέθυνση της οικονομίας μέσα από την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, που κατευθύνονταν κυρίως στην εγχώρια ζήτηση, δεν έχουν πλέον θέση στην Ελλάδα της κρίσης και της ανέχειας. Η τραγική υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης και η μειωμένη εξωστρέφεια οδήγησαν αναγκαστικά στο κλείσιμο πολλών και μικρών κυρίως επιχειρήσεων που τροφοδοτούσαν αυτού του είδους τη ζήτηση.

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα δίνει προτεραιότητα στις παραγωγικές επενδύσεις σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, οι οποίοι έχουν υποχωρήσει σημαντικά και που ως γνωστόν έχουν τεράστιες θετικές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην οικονομία. Ετσι τους πολύ λίγους οικονομικούς πόρους, που σήμερα διαθέτουμε, οφείλουμε να τους διαχειριστούμε με ιδιαίτερη περίσκεψη.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι κρατικές ενισχύσεις οφείλουν να ενισχύουν επενδύσεις που κατευθύνονται στις παραγωγικές δραστηριότητες, αφού αυτές και ιδιαίτερα η βιομηχανία-βιοτεχνία έχουν υψηλό επιχειρηματικό ρίσκο (μεγάλο ποσοστό παγίων) και επομένως έχουν ανάγκη περισσότερης στήριξης.

Οι πρακτικές του παρελθόντος, όπου ενισχύονταν γενναιόδωρα στον τομέα των υπηρεσιών «επιχειρήσεις ανάγκης» θνησιγενείς ή παρασιτικές, μόνο και μόνο για να απορροφηθούν ευρωπαϊκοί πόροι, δημιούργησαν έναν υπέρμετρο και ευάλωτο τομέα εμπορίας καταναλωτικών αγαθών που πρώτος υπέστη τις συνέπειες της καταστροφικής κρίσης.

Βέβαια για την επενδυτική άπνοια των τελευταίων χρόνων στη χώρα μας τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρει η πολιτική αβεβαιότητα, ο φόβος για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας, η έλλειψη ρευστότητας και τα capital controls, οι καθυστερήσεις στη ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων, η υψηλή φορολογία και πολύ λιγότερο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.

Ομως οφείλουμε να σχεδιάσουμε επιτέλους αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο που όλοι επικαλούνται ως αναγκαιότητα, χωρίς όμως να προτείνουν στόχους και διαδικασίες υλοποίησής του.

Το νέο παραγωγικό μοντέλο θα πρέπει να εστιάσει το ενδιαφέρον του μέσα από ένα πλέγμα κρατικών ενισχύσεων, στη στήριξη κλάδων και δραστηριοτήτων όπου η χώρα μας διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Παράλληλα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί μια σειρά κριτηρίων επιλογής που να τεκμηριώνουν τη βιωσιμότητα των ενισχυόμενων επιχειρήσεων και επί πλέον να αναληφθούν πρωτοβουλίες εκ μέρους του κράτους, επενδυτικές και θεσμικές, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εστιάζοντας στην αναβάθμιση βιομηχανικών υποδομών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα.

Από πλευράς κλάδων προς ενίσχυση, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο κλάδος της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ο κλάδος της παραγωγής τουριστικών ειδών και όχι μόνο υπηρεσιών, ο κλάδος της πληροφορικής και επικοινωνίας όπου υπάρχει υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, ο κλάδος των μη μεταλλικών ορυκτών, η φαρμακοβιομηχανία, οι ενεργειακές επενδύσεις και η πράσινη ανάπτυξη.

Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα μπορούν επίσης να εξετάζονται, εάν υπάρχουν, προτάσεις βιώσιμες και σε άλλους κλάδους ιδιαίτερα αν αυτές συνδέονται με επιχειρήσεις που υποκαθιστούν εισαγωγές ή έχουν εξωστρεφή και καινοτόμο χαρακτήρα.

Επενδύσεις για τη δημιουργία νέων μεγάλων βιομηχανικών μονάδων δεν θα πρέπει να αναμένουμε στη χώρα μας, λόγω του μικρού μεγέθους της εγχώριας αγοράς και της παγκοσμιοποίησης που μερικές δεκαετίες πριν ήταν η βασική αιτία για την κατάρρευση πολλών από αυτές (λιπάσματα, χαλυβουργεία, κλωστοϋφαντουργεία κ.λπ.)

Βασικά κριτήρια στην επιλογή των ενισχυόμενων προτάσεων πρέπει να είναι τα παρακάτω λίγα, απλά και απόλυτα μετρήσιμα κριτήρια:

  • 1. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία (χαρακτηρίζει την ελληνικότητα του προϊόντος).
  • 2. Η προστιθέμενη αξία στην παραγωγή (διακρίνεται ο βιομηχανικός ή εμπορικός χαρακτήρας της επιχείρησης)
  • 3. Η αυξημένη ίδια συμμετοχή (συνδέεται απόλυτα με τη βιωσιμότητα της επένδυσης και την ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου)
  • 4. Ο εξαγωγικός προσανατολισμός (συνδέεται με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και τη διεύρυνση της αγοραστικής βάσης).
  • 5. Οι προβλεπόμενες θέσεις απασχόλησης.

Ισως έτσι μπορέσουμε να επενδύσουμε σε πραγματικά βιώσιμες επιχειρήσεις και όχι στα πολλά αποτυχημένα επενδυτικά σχέδια του παρελθόντος. Ομως σήμερα, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) να μην μπορεί να ενισχύσει παραγωγικές επενδύσεις, με τον νέο αναπτυξιακό νόμο να διαθέτει μόνο 480 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2016-2022, με ένα μεγάλο αριθμό υπερχρεωμένων επιχειρήσεων να αδυνατούν να αξιοποιήσουν αναπτυξιακά προγράμματα και με τα τεράστια προβλήματα που έχει σωρεύσει στην οικονομία η πολιτική των δύο τελευταίων ετών, που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους, δεν διαφαίνεται καμία σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική.

Αυτό που απαιτείται άμεσα τουλάχιστον να γίνει για να προχωρήσει η ανάπτυξη είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί τόσο το ΕΣΠΑ όσο και το ΠΔΕ, αυξάνοντας τα κονδύλια που προορίζονται για παραγωγικές επενδύσεις. Το νέο παραγωγικό μοντέλο, τέλος, είναι ανάγκη να συμπληρωθεί με παρεμβάσεις βελτίωσης των βιομηχανικών υποδομών (οργανωμένα ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) για να διασφαλιστεί φθηνή πολεοδομημένη γη με ευνοϊκούς όρους δόμησης και ελάχιστες γραφειοκρατικές απαιτήσεις κατά την πρώτη εγκατάσταση των επιχειρήσεων.

* Πρώην υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης, π. γραμματέας ΠΑΣΟΚ, στέλεχος ΚΙΔΗΣΟ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΨΕΙΣ
Στήριξη στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές
Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, βίωσε μια πρωτοφανούς μεγέθους κρίση, η οποία επηρέασε το σύνολο της χώρας. Ομως αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι περιοχές ούτε και ότι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας υπέστησαν στον...
Στήριξη στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές
ΑΠΟΨΕΙΣ
Από-παγκοσμιοποίηση του μοντέλου της καπιταλιστικής παραγωγής;
Οι επενδύσεις στα ρομπότ δεν είναι μια νέα εξέλιξη, έχουν ξεκινήσει από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η αυτοκινητοβιομηχανία πρωτοστάτησε σε αυτό.
Από-παγκοσμιοποίηση του μοντέλου της καπιταλιστικής παραγωγής;
ΑΠΟΨΕΙΣ
Μια πορεία που οδηγεί στα βράχια
Το έργο το έχουμε ξαναδεί: χαμηλά επιτόκια, υπερδανεισμός, αβεβαιότητα λόγω ενός ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος, τράπεζες που κινούνται στην κόψη του ξυραφιού.
Μια πορεία που οδηγεί στα βράχια
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τα επιχειρηματικά βραβεία αριστείας και η πραγματικότητα
Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, το τελευταίο διάστημα, από τη διοίκηση του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την προβολή των «αρίστων». Αλήθεια, πόσοι επαγγελματίες ασχολούνται με την κοινωνική εταιρική...
Τα επιχειρηματικά βραβεία αριστείας και η πραγματικότητα
ΑΠΟΨΕΙΣ
Το ελατήριο και οι κλόουν
Η σχέση μου με τη Φυσική παιδιόθεν ήταν αθλία. Το μόνο κομμάτι της που κάπως μου έγινε προσιτό ήταν η Μηχανική. Το οφείλω μάλλον σε έναν εξαίρετο φυσικό στο Γυμνάσιο που έκανε το μάθημα του στο εργαστήριο.
Το ελατήριο και οι κλόουν
ΑΠΟΨΕΙΣ
Η ΛΑΡΚΟ, ο Σκαραμαγκάς και το νέο παραγωγικό μοντέλο
Στόχος της πολιτικής που ακολουθείται δεν είναι η εξυγίανση, αλλά η πλήρης απαξίωση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ώστε είτε να μη λειτουργήσουν ποτέ είτε να δοθούν έναντι συμβολικού τιμήματος σε επιχειρηματίες...
Η ΛΑΡΚΟ, ο Σκαραμαγκάς και το νέο παραγωγικό μοντέλο

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας