Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

<p>Χιλιάδες άνθρωποι, και όχι μόνο γυναίκες, μετείχαν στις &laquo;πορείες γυναικών&raquo; το σαββατοκύριακο που πέρασε στις ΗΠΑ κυρίως, αλλά και στη Βρετανία, για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική Τραμπ, που κυβερνά έναν ολόκληρο χρόνο, ανατρέποντας μια σειρά από πολιτικές που αφορούν και τις γυναίκες.&nbsp;Οι διοργανωτές καλούσαν τις γυναίκες να μετέχουν περισσότερο στην πολιτική, να βάλουν υποψηφιότητα για θέσεις εξουσίας, αλλά και να μην ξεχνούν ότι ο αγώνα για τα δικαιώματα συνεχίζεται. Από τη Νέα Υόρκη η Μαριλένα Σταυρακίδη έστειλε στην &laquo;Εφ.Συν.&raquo; τη φωτογραφική ανταπόκρισή της.</p>

<p>Χιλιάδες άνθρωποι, και όχι μόνο γυναίκες, μετείχαν στις &laquo;πορείες γυναικών&raquo; το σαββατοκύριακο που πέρασε στις ΗΠΑ κυρίως, αλλά και στη Βρετανία, για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική Τραμπ, που κυβερνά έναν ολόκληρο χρόνο, ανατρέποντας μια σειρά από πολιτικές που αφορούν και τις γυναίκες.&nbsp;Οι διοργανωτές καλούσαν τις γυναίκες να μετέχουν περισσότερο στην πολιτική, να βάλουν υποψηφιότητα για θέσεις εξουσίας, αλλά και να μην ξεχνούν ότι ο αγώνα για τα δικαιώματα συνεχίζεται. Από&nbsp;τη Νέα Υόρκη&nbsp;η Μαριλένα Σταυρακίδη έστειλε στην &laquo;Εφ.Συν.&raquo; τη φωτογραφική ανταπόκρισή της.</p>

<p>Χιλιάδες άνθρωποι, και όχι μόνο γυναίκες, μετείχαν στις &laquo;πορείες γυναικών&raquo; το σαββατοκύριακο που πέρασε στις ΗΠΑ κυρίως, αλλά και στη Βρετανία, για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική Τραμπ, που κυβερνά έναν ολόκληρο χρόνο, ανατρέποντας μια σειρά από πολιτικές που αφορούν και τις γυναίκες.&nbsp;Οι διοργανωτές καλούσαν τις γυναίκες να μετέχουν περισσότερο στην πολιτική, να βάλουν υποψηφιότητα για θέσεις εξουσίας, αλλά και να μην ξεχνούν ότι ο αγώνα για τα δικαιώματα συνεχίζεται. Από&nbsp;τη Νέα Υόρκη&nbsp;η Μαριλένα Σταυρακίδη έστειλε στην &laquo;Εφ.Συν.&raquo; τη φωτογραφική ανταπόκρισή της.</p>

<p>Χιλιάδες άνθρωποι, και όχι μόνο γυναίκες, μετείχαν στις &laquo;πορείες γυναικών&raquo; το σαββατοκύριακο που πέρασε στις ΗΠΑ κυρίως, αλλά και στη Βρετανία, για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική Τραμπ, που κυβερνά έναν ολόκληρο χρόνο, ανατρέποντας μια σειρά από πολιτικές που αφορούν και τις γυναίκες.&nbsp;Οι διοργανωτές καλούσαν τις γυναίκες να μετέχουν περισσότερο στην πολιτική, να βάλουν υποψηφιότητα για θέσεις εξουσίας, αλλά και να μην ξεχνούν ότι ο αγώνα για τα δικαιώματα συνεχίζεται. Από&nbsp;τη Νέα Υόρκη&nbsp;η Μαριλένα Σταυρακίδη έστειλε στην &laquo;Εφ.Συν.&raquo; τη φωτογραφική ανταπόκρισή της.</p>

<p>Χιλιάδες άνθρωποι, και όχι μόνο γυναίκες, μετείχαν στις &laquo;πορείες γυναικών&raquo; το σαββατοκύριακο που πέρασε στις ΗΠΑ κυρίως, αλλά και στη Βρετανία, για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική Τραμπ, που κυβερνά έναν ολόκληρο χρόνο, ανατρέποντας μια σειρά από πολιτικές που αφορούν και τις γυναίκες.&nbsp;Οι διοργανωτές καλούσαν τις γυναίκες να μετέχουν περισσότερο στην πολιτική, να βάλουν υποψηφιότητα για θέσεις εξουσίας, αλλά και να μην ξεχνούν ότι ο αγώνα για τα δικαιώματα συνεχίζεται. Από&nbsp;τη Νέα Υόρκη&nbsp;η Μαριλένα Σταυρακίδη έστειλε στην &laquo;Εφ.Συν.&raquo; τη φωτογραφική ανταπόκρισή της.</p>

<p>Χιλιάδες άνθρωποι, και όχι μόνο γυναίκες, μετείχαν στις &laquo;πορείες γυναικών&raquo; το σαββατοκύριακο που πέρασε στις ΗΠΑ κυρίως, αλλά και στη Βρετανία, για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική Τραμπ, που κυβερνά έναν ολόκληρο χρόνο, ανατρέποντας μια σειρά από πολιτικές που αφορούν και τις γυναίκες.&nbsp;Οι διοργανωτές καλούσαν τις γυναίκες να μετέχουν περισσότερο στην πολιτική, να βάλουν υποψηφιότητα για θέσεις εξουσίας, αλλά και να μην ξεχνούν ότι ο αγώνα για τα δικαιώματα συνεχίζεται. Από&nbsp;τη Νέα Υόρκη&nbsp;η Μαριλένα Σταυρακίδη έστειλε στην &laquo;Εφ.Συν.&raquo; τη φωτογραφική ανταπόκρισή της.</p>

<p>Χιλιάδες άνθρωποι, και όχι μόνο γυναίκες, μετείχαν στις &laquo;πορείες γυναικών&raquo; το σαββατοκύριακο που πέρασε στις ΗΠΑ κυρίως, αλλά και στη Βρετανία, για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική Τραμπ, που κυβερνά έναν ολόκληρο χρόνο, ανατρέποντας μια σειρά από πολιτικές που αφορούν και τις γυναίκες.&nbsp;Οι διοργανωτές καλούσαν τις γυναίκες να μετέχουν περισσότερο στην πολιτική, να βάλουν υποψηφιότητα για θέσεις εξουσίας, αλλά και να μην ξεχνούν ότι ο αγώνα για τα δικαιώματα συνεχίζεται. Από&nbsp;τη Νέα Υόρκη&nbsp;η Μαριλένα Σταυρακίδη έστειλε στην &laquo;Εφ.Συν.&raquo; τη φωτογραφική ανταπόκρισή της.</p>