Διαμαρτυρία κατά της αναγόρευσης του Σταϊνμάγερ σε διδάκτορα