8 Μάρτη 2018: Οι γυναίκες ακόμα αγωνίζονται για ισότητα και σεβασμό