Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
«Πραγματικός ρόλος του ΟΑΕΔ είναι να βρίσκει δουλειά στους ανέργους»
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

«Πραγματικός ρόλος του ΟΑΕΔ είναι να βρίσκει δουλειά στους ανέργους»

  • A-
  • A+

Η Μαρία Καραμεσίνη ανέλαβε τον δύσκολο ρόλο της επικεφαλής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού τον Μάρτιο του 2015, όταν η χώρα βούλιαζε στην οικονομική κρίση και ήταν δυσθεώρητα τα ποσοστά ανεργίας.

Η καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αποφάσισε να αναμορφώσει το οργανωτικό μοντέλο του Οργανισμού, ώστε να επιτελέσει τον πραγματικό του στόχο, να βρίσκει δουλειά στους ανέργους, αντί απλά να μοιράζει επιδόματα ανεργίας.

Η διοικήτρια του ΟΑΕΔ εξηγεί στην «Εφ.Συν.» με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

● Τι είναι αυτό που άλλαξε τα τελευταία χρόνια στον ΟΑΕΔ για να μειωθεί επί της ουσίας η ανεργία;

Από το 2015 και ύστερα άλλαξε το μείγμα των προγραμμάτων. Τα προγράμματα που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό των θέσεων, περίπου το 60%, είναι τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή τα ειδικά προγράμματα για τον δημόσιο τομέα. Είναι προγράμματα με πολύ μεγάλη απορρόφηση, διότι αντιστοιχούν σε πραγματικές ανάγκες του Δημοσίου.

Από την άλλη, ο Οργανισμός ανέπτυξε προγράμματα που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα και στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας και αφορούν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν νέες θέσεις στις οποίες προσλαμβάνουν ανέργους συγκεκριμένων κατηγοριών.

Την περίοδο 2015-2016, κατά την οποία η οικονομία παρουσίαζε στασιμότητα ή οριακή ύφεση, η ανταπόκριση των επιχειρήσεων ήταν αρκετά περιορισμένη λόγω του γενικότερου οικονομικού κλίματος και της έλλειψης προθυμίας να δημιουργήσουν νέες θέσεις.

Οσο όμως μπαίνουμε σε διαδικασία ανοδικής πορείας της οικονομίας, από το 2017 και μετά, τα προγράμματα αυτά έχουν αυξανόμενη ανταπόκριση. Και συνδυάζονται με μια σειρά ανασχεδιασμούς και βελτιώσεις, με στόχο να αρθούν τα γραφειοκρατικού χαρακτήρα αντικίνητρα που είχαν οι επιχειρήσεις για να προσλαμβάνουν προσωπικό από τα δικά μας μητρώα.

● Σε τι συνίστανται αυτές οι αλλαγές;

Αλλαγές στη διαδικασία των πληρωμών των επιχειρήσεων και των διαδικασιών ελέγχου αλλά και στην ευελιξία που δίνουν τα προγράμματα. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα που αφορά μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους, για περίοδο εννέα μηνών, και ύστερα να ανανεώσει το ενδιαφέρον της ώστε να προσεγγίσει τους 18 μήνες συνεχούς απασχόλησης. Υστερα, έχει το περιθώριο να διατηρήσει το προσωπικό με δικά της χρήματα, όπως ορίζει το πρόγραμμα.

● Η αντιστροφή του brain drain αποτελεί βασικό στόχο της κυβέρνησης. Με ποιον τρόπο συνεισφέρει ο ΟΑΕΔ;

Υλοποιούμε δύο προγράμματα. Το πρώτο απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους οι οποίοι έχουν προσληφθεί σε φορείς του δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα δίνει αμοιβές ικανοποιητικές σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και λίγο χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του Δημοσίου. Διαρκεί 12 μήνες, διάστημα επαρκές για να αποκτήσουν οι απασχολούμενοι εμπειρία στο αντικείμενό τους, κάτι που θα τους επιτρέψει στη συνέχεια να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι πάλι για πτυχιούχους, αλλά αυτή τη φορά ο Οργανισμός επιχορηγεί επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων μέχρι 39 ετών.

Οι επιχειρήσεις ανήκουν σε κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας συναφείς με την έξυπνη εξειδίκευση, δηλαδή σε τομείς προτεραιότητας της αναπτυξιακής πολιτικής: μεταποίηση, κατασκευές, μεταφορές/αποθηκεύσεις (logistics), τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας.

Το πρόγραμμα είναι αρκετά ελκυστικό για τις επιχειρήσεις, διότι τους δίνει τη δυνατότητα να απασχολήσουν προσωπικό για 12 μήνες και με δικά τους έξοδα αναλαμβάνουν άλλους 3 μήνες να συνεχίσουν την απασχόληση μετά τη λήξη της επιχορήγησης. Αυτά είναι προγράμματα που ειδικεύονται στους πτυχιούχους και συμβάλλουν στη διατήρηση του επιστημονικού δυναμικού εγχωρίως. Δεν είναι τόσο αντιμετώπιση του brain drain όσο ανάσχεση του φαινομένου.

● Πότε ξεκινούν αυτά τα προγράμματα και πόσοι προβλέπεται να απασχοληθούν σε αυτά;

Αυτά τα δύο προκηρύχθηκαν τους τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους. Το πρόγραμμα του δημόσιου τομέα έχει κλείσει από τον Νοέμβριο και απασχόλησε 5.500 πτυχιούχους. Το δεύτερο πρόγραμμα ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι για 6.000 πτυχιούχους.

Σχεδιάζουμε και ένα τρίτο πρόγραμμα, που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 29 ετών να υποστηριχθούν για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, από τα οποία χρηματοδοτούνται αυτά που έχουν καλύτερες προϋποθέσεις βιωσιμότητας.

Θα επιχορηγηθούν 2.500 επιχειρήσεις και συνολικά 5.000 άτομα. Αυτό υπολογίζεται να ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

● Ποιο είναι το ποσοστό των ανέργων που τελικά παίρνει επίδομα ανεργίας;

Αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 15% των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο μας ως αναζητούντες εργασία. Το ποσοστό ακολουθεί τα τελευταία χρόνια ανοδική πορεία, με χαμηλότερη επίδοση το 2014.

Η μείωση του βαθμού κάλυψης κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού της μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο των ανέργων.

Οι μακροχρόνια άνεργοι καλύπτονται από βοηθήματα μακροχρόνιας ανεργίας ανάλογα με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Αυτό έχει αποτέλεσμα ένα μικρό ποσοστό να παίρνει κάποια εισοδηματική στήριξη από την πλευρά του ΟΑΕΔ.

Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μετά την ολοκλήρωσή τους, δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει επίδομα ανεργίας περίπου το 90% όσων συμμετέχουν. Εντέλει, αυξάνεται ο βαθμός κάλυψης λόγω της επικέντρωσης των προγραμμάτων μας στους μακροχρόνια ανέργους.

● Η συμβουλευτική για τους ανέργους, τα σεμινάρια που λέμε, είναι προς την κατεύθυνση μιας ουσιαστικής βοήθειας των ανέργων ή αποτελούν απλώς έναν τρόπο να απασχολούνται;

Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αποτελέσματα, γιατί δεν έχει γίνει κάποια έρευνα. Η συμβουλευτική όμως είναι από τις πρακτικές που έχουν αξιολογηθεί θετικά από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Είναι ένας θεσμός που έχει συνεχή ροή γιατί έχει συνεχή ζήτηση.

EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

● Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος επαναπροσδιορισμού του επιχειρησιακού μοντέλου του Οργανισμού μιλήσατε για «νέα εποχή». Με ποια έννοια;

Θέλουμε να δώσουμε στον οργανισμό τη δυνατότητα να επιτελέσει τον πραγματικό του ρόλο, να βρίσκει δουλειά στους ανέργους.

Η κατεύθυνση στην οποία πηγαίνουμε είναι να μη βρίσκει δουλειά απαραιτήτως μέσα από προγράμματα ο άνεργος, αλλά να παρέχει ο ΟΑΕΔ καλύτερες υπηρεσίες υποστήριξης των ανέργων για να βρίσκουν οι ίδιοι δουλειά, και να διατηρήσει τα προγράμματά του μόνο για όσους συναντούν αντικειμενικές δυσκολίες, επειδή οι επιχειρήσεις δεν προσλαμβάνουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η αναδιάρθρωση γίνεται για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε τους ανέργους να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να τους παράσχουμε τα κανάλια αναζήτησης εργασίας, να τους υποδείξουμε ευκαιρίες και να κάνουμε διάγνωση αν χρειάζονται επιπλέον δεξιότητες στην επαγγελματική ειδικότητά τους, ώστε μέσα από την κατάρτιση να μπορέσουν να διεκδικήσουν τις θέσεις εργασίας για τις οποίες έχουν βλέψεις.

● Πρακτικά πώς γίνεται αυτό;

Πρέπει να αξιοποιήσουμε καινούργια εργαλεία και να αναγνωρίσουμε τις διαφορετικές ανάγκες των ανέργων. Αυτό γίνεται μέσα από τους εργασιακούς συμβούλους, τους οποίους μάλιστα έχουμε διακρίνει και σε εργασιακούς συμβούλους εργοδοτών.

Οι δεύτεροι είναι επιφορτισμένοι να συλλέγουν και να διευρύνουν τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις, χωρίς απαραίτητα να είναι επιχορηγούμενες θέσεις. Αρα, από τη μια, προσπαθούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων και, από την άλλη, να ενδυναμώσουμε τους ανέργους και να τοποθετήσουμε όσους μπορούμε στις προσφερόμενες θέσεις.

Παράλληλα, επανασχεδιάζουμε τα προγράμματα ώστε για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες να προσφέρουν θέσεις οι επιχειρήσεις έναντι οικονομικής ενίσχυσης.

Ουσιαστικά, λοιπόν, αλλάζει η φύση της διαμεσολάβησης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Από έναν οργανισμό που παρείχε απλώς επιδόματα ή βοηθήματα ανεργίας, επιχειρούμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που προσπαθεί να διαγνώσει τις ανάγκες σε ατομική βάση και να υποστηρίξει τους ανέργους στη διαδικασία εργασιακής τους ένταξης, από τα πιο απλά, όπως η πληροφόρηση και οι τεχνικές αναζήτησης, μέχρι τα πιο απαιτητικά, όπως τα προγράμματα κατάρτισης.

● Στο νέο μοντέλο του ΟΑΕΔ που πρόσφατα παρουσιάσατε υπάρχει η λεγόμενη «Μονάδα Μεγάλων Εργοδοτών». Ποιες επιχειρήσεις έχουν έρθει σε επαφή με τον ΟΑΕΔ;

Από το 2016 λειτουργεί κεντρικά η Μονάδα Μεγάλων Εργοδοτών, που συνεργάζεται με το δίκτυο των εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων εργοδοτών των 118 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης του οργανισμού πανελλαδικά. Η Μονάδα συμμετείχε ενεργά σε 60 περίπου συναντήσεις με μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ανέπτυξε συνεργασίες με 30 μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι το 2018. Επιχειρήσεις όπως οι JCB, ΕΒΓΑ, GRECOTEL, Παπαστράτος, Motor Oil κ.ά.

Η Μονάδα Μεγάλων Εργοδοτών υποδέχεται αιτήματα μαζικών προσλήψεων. Οι μεμονωμένες προσλήψεις μπορούν να διεκπεραιωθούν από τους εργασιακούς συμβούλους στις κατά τόπους υπηρεσίες.

Η Μονάδα κάνει μια διαδικασία προεπιλογής, έρχεται σε επαφή με τις επιχειρήσεις για να πάρει περισσότερα στοιχεία για το ακριβές προφίλ των ανέργων, κάνει συνεντεύξεις και ενδελεχή αναζήτηση του κατάλληλου υποψηφίου από το μητρώο και προτείνει για συνέντευξη συγκεκριμένα άτομα.

Μέχρι τώρα ο ΟΑΕΔ εξυπηρετούσε τις ανάγκες κυρίως μικρών επιχειρήσεων. Πλέον κάνει σαφή στροφή και δέχεται μαζικές αιτήσεις και επιπλέον χωρίς χρηματική διαμεσολάβηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την εμπιστοσύνη ότι μέσα από τις υπηρεσίες μας μπορούν να βρουν το κατάλληλο εργατικό δυναμικό, χωρίς να έχουν επιχορήγηση για νέες θέσεις εργασίας.

● Στην παρουσίαση για την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ ήταν παρόντες και εκπρόσωποι του υπουργείου Παιδείας. Υπάρχει σκέψη για κάποια συνεργασία;

Εκπονούμε από κοινού το πλαίσιο ποιότητας της μαθητείας. Ο ΟΑΕΔ έχει 50 σχολές μαθητείας, που παρέχουν επαγγελματική εξειδίκευση σε 35 επαγγελματικές ειδικότητες. Τα προγράμματα τα δικά μας είναι διετή, ενώ του υπουργείου είναι η Μεταλυκειακή Τάξη Μαθητείας.

Επειδή λοιπόν δεν θέλαμε να υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο, εκπονήσαμε από κοινού ένα πλαίσιο ποιότητας, το οποίο προσδιορίζει τα εργασιακά δικαιώματα των σπουδαστών αλλά και το περιεχόμενο της μάθησης μέσα στους χώρους εργασίας.

● Είναι νωρίς να μιλήσουμε για ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα μετά την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ;

Εχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αποτελέσματα γιατί έγινε μια ποιοτική έρευνα σε μεγάλο αριθμό ανέργων και στους εργαζόμενους του Οργανισμού. Ισως το πιο ενδιαφέρον ήταν τα αποτελέσματα από την πλευρά των ανέργων, τα οποία δείχνουν πολύ θετική αξιολόγηση για όλες τις αλλαγές που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη (ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τηλεφωνικό κέντρο, ιστοσελίδα, υπηρεσίες υποδοχής). Το ίδιο και οι νέοι εργασιακοί μας σύμβουλοι που έχουν προσωποποιημένη επαφή με τους ανέργους και τους εξυπηρετούν πλέον σε ατομική βάση. Σε βαθμό ικανοποίησης ο ΟΑΕΔ πήρε 3,5 στα 5.

Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε επίσης το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που ήδη δρομολογούμε συμπίπτουν με τις ανάγκες που δηλώνουν ότι έχουν οι άνεργοι σε σχέση με τον Οργανισμό. Αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι η εικόνα του Οργανισμού αλλάζει απέναντι στους ανέργους.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
«Ανάσα» για τους εργαζομένους του Athens Ledra
​Ενα μικρό πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των περίπου 150 εργαζομένων του Athens Ledra, που ανέστειλε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία του την 1η Ιουνίου 2016, αποτελεί η υπογραφή της απόφασης για την καταβολή του...
«Ανάσα» για τους εργαζομένους του Athens Ledra
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας
Έως τις 12 Νοεμβρίου παρατείνεται το πρόγραμμα διατήρησης νέων θέσεων εργασίας. Η παράταση αφορά το «Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της...
Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη νέων επιστημόνων
Ενα νέο πρόγραμμα που στοχεύει να κρατήσει εντός Ελλάδας τους επιστήμονες που παράγει το εκπαιδευτικό μας σύστημα ρίχνει στη μάχη κατά της ανεργίας η κυβέρνηση. Πρόκειται για πρόγραμμα επιχορήγησης...
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη νέων επιστημόνων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιταγές επανένταξης για 10.000 ανέργους
Υπό την προϋπόθεση μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την...
Επιταγές επανένταξης για 10.000 ανέργους
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εκτακτο βοήθημα 1.000 ευρώ στους εργαζομένους της «Καρυπίδης»
Σύντομα και πάντως μέσα στον Ιανουάριο θα λάβουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας «Καρυπίδης» το έκτακτο βοήθημα των 1.000 ευρώ μέσω του ΟΑΕΔ. Οπως πληροφορηθήκαμε, πρόκειται για τους εργαζομένους των γνωστών στη...
Εκτακτο βοήθημα 1.000 ευρώ στους εργαζομένους της «Καρυπίδης»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.000, αντί 34, στο κυνήγι της μαύρης εργασίας
​Μπορεί το θέμα που μονοπώλησε το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα να είναι αυτό της λειτουργίας του νέου ΕΦΚΑ αλλά και το τι θα γίνει με τις εισφορές των αυτοαπασχολούμενων, όμως η μεγάλη τομή που προκύπτει από...
1.000, αντί 34, στο κυνήγι της μαύρης εργασίας

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας