Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τι αλλάζει και πότε σε Δημόσιο και υπουργεία

Βασικές αλλαγές στο Δημόσιο

Τι αλλάζει και πότε σε Δημόσιο και υπουργεία

  • A-
  • A+

Εως τον Ιούνιο του 2018 θα έχουν αλλάξει όλα τα πρόσωπα στις επιτελικές θέσεις του Δημοσίου, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των υπαλλήλων για την αποδοτικότητά τους κατά το τρέχον έτος.

Αυτό προβλέπει νομοσχέδιο που ανάρτησε χθες σε δημόσια διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χρ. Βερναρδάκης, με το οποίο προτείνει δεσμευτικά χρονικά ορόσημα για την εφαρμογή πλήθους αλλαγών, που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό, την ανασυγκρότηση, την αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας.

«Τα χρονοδιαγράμματα είναι δεσμευτικά και προέκυψαν σε επαφές με πολύ εξειδικευμένα κλιμάκια των Ευρωπαίων εταίρων», αναφέρουν στην «Εφ.Συν.» πηγές από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μη παραλείποντας να σχολιάσουν ότι «πρόκειται για υποχρεώσεις και πολιτικές που θα έπρεπε να έχουν υιοθετηθεί χρόνια πριν, με ελληνική πρωτοβουλία».

Το «χρονοκεντρικό» νομοσχέδιο, με τίτλο «Προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση», θα παραμείνει ανοιχτό σε σχόλια στο opengov.gr έως την Τρίτη 5 Ιουλίου και εκτιμάται ότι θα συμπεριληφθεί στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ψηφιστούν από τη Βουλή στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αναφορικά με την κατάληψη επιτελικών θέσεων του Δημοσίου, έως και αυτές των γενικών γραμματέων των υπουργείων, το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται είναι το εξής:

■ Εως τις 30.6.2016 εκδίδονται οι υπουργικές αποφάσεις συγκρότησης του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων.

■ Εως 31.7.2016 τίθεται σε λειτουργία το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών (όπως προβλέπει και ο Ν. 4369/2016).

■ Εως 30.9.2016 εκδίδεται το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων καθώς και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων.

■ Εως 30.9.2016 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και οι Διοικήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δημοσίου. Η πλήρωσή τους προβλέπεται έως 31.12.2016.

■ Εως 31.12.2016 εκδίδεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις αποδοχές και τα επιδόματα των θέσεων που καλύπτονται από το Μητρώο.

■ Εως 30.9.2017 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων. Η πλήρωσή τους προβλέπεται έως 31.12.2017.

■ Εως 31.12.2017 με απόφαση πρωθυπουργού παύονται οι υπηρετούντες Γενικοί Γραμματείς και οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, εκτός και αν οι θέσεις αυτές έχουν ήδη καταργηθεί.

■ Εως 30.6.2018 με απόφαση πρωθυπουργού παύονται οι υπηρετούντες Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς και οι προϊστάμενοι Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, εκτός και αν οι θέσεις αυτές έχουν ήδη καταργηθεί.

Οσον αφορά την πλήρωση θέσεων ευθύνης, όπως Διευθυντών, Γενικών Διευθυντών και Τμηματαρχών, το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται είναι:

■ Εντός του Γ’ τριμήνου του 2016:

α) Συστήνεται το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ), από όπου θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων υπουργείων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

β) Εκδίδεται η υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την επιστημονική υποστήριξη των μελών του ΕΙΣΕΠ που θα διεξάγουν τις δομημένες συνεντεύξεις, από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

■ Εντός του Γ' τετραμήνου του 2016 προκηρύσσονται οι θέσεις Γενικών Διευθυντών. Η πλήρωσή τους προβλέπεται στο Α’ τετράμηνο του 2017.

■ Εντός του Μαΐου του 2017 εκδίδονται οι υπουργικές αποφάσεις για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) σε επίπεδο Διεύθυνσης, σε κάθε υπουργείο, αυτοτελή Γραμματεία κ.λπ.

■ Εντός του Β' εξαμήνου 2017 προκηρύσσονται οι θέσεις Διευθυντών. Η πλήρωσή τους αναμένεται έως τον Ιούνιο του 2017.

■ Εντός του Α' τριμήνου του 2018 συγκροτούνται τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια και προκηρύσσονται οι θέσεις Τμηματαρχών. Η πλήρωσή τους προβλέπεται στο Β' τρίμηνο του 2018.

Σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, η ολοκλήρωση της διαδικασίας προβλέπεται εντός του α’ τριμήνου του 2017 και στους επόμενους τρεις μήνες προβλέπεται να συσταθεί το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΔΔΑ και να ξεκινήσουν έρευνες (ηλεκτρονικές ή μη) για την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών από τους εξυπηρετούμενους πολίτες.

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα τους τελευταίους τρεις μήνες του 2016, θα έχουν διαμορφωθεί τα έντυπα αξιολόγησης, θα έχει καθοριστεί η στοχοθεσία για το επόμενο έτος αξιολόγησης και θα έχουν καθοριστεί οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των βαθμολογιών των υπαλλήλων.

Ηδη με τον «νόμο Βερναρδάκη» (Ν. 4369/2016) έχουν προβλεφθεί διαδικασίες κοινωνικής λογοδοσίας.

Συνοπτικά, καθιερώνεται ως διαδικασία η Ακρόαση Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, με σκοπό η Δημόσια Διοίκηση να καταγράφει και να απαντά άμεσα στα προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας ή κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τους εξυπηρετούμενους πολίτες.

Ακρόαση κάθε 2 μήνες

Η ακρόαση θα διεξάγεται δημοσίως κάθε δύο μήνες, με τήρηση πρακτικών.

Θα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στα αιτήματα κοινωνικών φορέων, μεμονωμένων ή ομάδων πολιτών.

Μεταξύ άλλων, ο κοινωνικός έλεγχος θα διενεργείται με έρευνες (ηλεκτρονικές και μη), μέσω των οποίων οι εξυπηρετούμενοι θα αξιολογούν τις υπηρεσίες που χρησιμοποίησαν.

Παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν τα αναλυτικά (και οπτικοποιημένα) αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας μέσα από ένα εργαλείο ηλεκτρονικής στοχοθεσίας: το e-goal setting.

Το εργαλείο αυτό θα υλοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ και το νομοθετικό πλαίσιο θα εξειδικευθεί με υπουργικές αποφάσεις (έως τον Οκτώβριο του 2016)

Αρχικά, η πλατφόρμα e-goal setting θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε συγκεκριμένα υπουργεία (όπως το Εσωτερικών, από τον Ιανουάριο του 2017) και ύστερα σε όλο το Δημόσιο.

Σύμφωνα με το πλάνο, σε κάθε δημόσια υπηρεσία, ιδίως σε όσες έχουν έντονη συναλλαγή με τους πολίτες απευθείας, θα υπάρχουν ερωτηματολόγια και δελτία κατάθεσης προτάσεων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο κάθε υπηρεσίας.

Τα αποτελέσματα αλλά και η διαμόρφωση της στοχοθεσίας μέσα από την πλατφόρμα e-goal θα είναι δημόσια και οι πολίτες θα μπορούν να έχουν συνεχή γνώση της λειτουργίας των υπηρεσιών, ενώ θα μπορούν να διατυπώνουν και προτάσεις.

Ακόμη, κάθε οργανόγραμμα υπηρεσίας και φορέα του ελληνικού Δημοσίου προβλέπεται να καταστεί προσβάσιμο στους πολίτες, με τη δημοσίευσή του στον ιστότοπο της υπηρεσίας, αλλά και στο opengov.gr, όπου θα βρίσκονται όλα τα οργανογράμματα συγκεντρωμένα.

Στόχος είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή εμπεριστατωμένης πληροφόρησης στον πολίτη για την εξυπηρέτησή του.

Το κανονιστικό πλαίσιο αναμένεται να θεσπιστεί εντός του Οκτωβρίου του 2016.

Η ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους φορείς από τον Φεβρουάριο του 2017.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αμεσες αλλαγές στον «Κλεισθένη»
Σαρωτικός... με το «καλημέρα» θα είναι ο νέος υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος, προανήγγειλε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση ενός δημαρχοκεντρικού...
Αμεσες αλλαγές στον «Κλεισθένη»
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αλλαγές στις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων και την κινητικότητα
Μεταβολές στο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο και αλλαγές στις άδειες δημοσίων υπαλλήλων φέρνουν διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και οι οποίες θα ενσωματωθούν στο...
Αλλαγές στις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων και την κινητικότητα
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ναυάγιο με τον χρόνο να πιέζει
Η λύση για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους θα αναζητηθεί σήμερα στην τρίτη (πιθανόν και τελευταία) συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής.
Ναυάγιο με τον χρόνο να πιέζει
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Στην «πυρά» η απλή αναλογική
Η αλλαγή της απλής αναλογικής ως εκλογικού νόμου τόσο για τις εθνικές εκλογές όσο και για τις αυτοδιοικητικές συμπεριλήφθηκε σε δύο από τις τρεις προτεραιότητες που ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός...
Στην «πυρά» η απλή αναλογική
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ενας άνθρωπος παντός καιρού
Οι αλλαγές στον εκλογικό νόμο ιεραρχούνται ιδιαίτερα ψηλά στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης, όπως επιβεβαιώνει το νέο σχήμα του υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.
Ενας άνθρωπος παντός καιρού
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ψηφιακή η μετάδοση των αποτελεσμάτων
Οι πιο δύσκολες εκλογές μεν, αλλά με τα πιο σύγχρονα εργαλεία. Εξελιγμένο τεχνολογικά σύστημα για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των επικείμενων...
Ψηφιακή η μετάδοση των αποτελεσμάτων

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας