Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Το ψήφισαν άρον άρον αψηφώντας το Σύνταγμα
EUROKINISSI/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το ψήφισαν άρον άρον αψηφώντας το Σύνταγμα

  • A-
  • A+
Η κυβέρνηση έσπευσε να εγκρίνει με συνοπτικές διαδικασίες το νομοσχέδιο για την Πολιτική Προστασία, παραβλέποντας τις παρατηρήσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για κενά, ασάφειες και αντισυνταγματικές διατάξεις ● Επίθεση σε υψηλούς τόνους εξαπέλυσε στην Ολομέλεια ο Δ. Τζανακόπουλος στον Μ. Χρυσοχοΐδη, αποκαλώντας τον «εμβρυουλκό της πιο δεξιάς εκδοχής της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Εκπληξη και προβληματισμό προκαλεί η σπουδή της κυβέρνησης να ψηφίσει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες το πολυδιαφημισμένο από την ίδια νομοσχέδιο της Πολιτικής Προστασίας, αφού για να το επιτύχει παρέβλεψε την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής και προχώρησε χθες στην ψήφισή του, παρότι στην έκθεση του ανωτέρω οργάνου του Κοινοβουλίου αναφερόταν πληθώρα παρατηρήσεων για έλλειψη νομοτεχνικής αρτιότητας, κενά και ασάφειες και διατάξεις έντονης αντισυνταγματικότητας.

Χαρακτηριστικότερο δείγμα αντισυνταγματικότητας είναι το άρθρο 33 του νομοσχεδίου όπου, προκειμένου να «βολευτούν οι ημέτεροι», στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι «[σ]τα Γραφεία, Τμήματα και Διευθύνσεις Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας ΠΠ προΐστανται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠΠ, υπάλληλοι οι οποίοι επιλέγονται […] με αποκλειστικό κριτήριο την εμπειρία τους στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης».

Με αυτή τη διάταξη, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας, δημιουργείται προβληματισμός «ως προς την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, οι οποίες θεμελιώνονται σε σειρά συνταγματικών διατάξεων, [...] δεδομένου ότι δεν φαίνεται να καταλείπεται εν προκειμένω πεδίο συνεκτίμησης και των λοιπών προσόντων, γνώσεων και ικανοτήτων που συγκροτούν την προσωπική αξία του υποψηφίου».

Απόκλιση η οποία μπορεί να γίνει, όπως αναφέρεται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή εισάγεται «με τυπικό νόμο ή κανονιστική πράξη κατ’ εξουσιοδότηση τυπικού νόμου και περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο, ενόψει των συγκεκριμένων περιστάσεων, μέτρο, από την άποψη της εντάσεως, της εκτάσεως και της χρονικής των διάρκειας».

Καταλήγει μάλιστα η έκθεση ως εξής: «Συνεπώς, μπορεί ο νομοθέτης να θεσπίζει αποκλίσεις από τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, […] υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι σχετικές ρυθμίσεις δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι πρόσφορες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας».

Αντισυνταγματικότητα παρουσιάζεται όμως και στο εδάφιο α’ της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου (33) όπου αναφέρεται ότι: «Οι αρμοδιότητες, λειτουργικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στα Γραφεία Τμήματα και τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος».

Επισημαίνει, λοιπόν, η υπηρεσία ότι «η διάταξη εγείρει ζήτημα συμβατότητας προς το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος» και πως «γεννάται προβληματισμός ως προς τη συνταγματικότητα της παρεχόμενης σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της Διοίκησης εξουσιοδότηση, προς ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων, ιδίως των αρμοδιοτήτων και λειτουργικών, διοικητικών και οργανωτικών ζητημάτων, τα οποία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως λεπτομερειακά, ειδικότερα ή τεχνικά, κατά τα προαναφερθέντα».

Ο Συνήγορος του Πολίτη

Εκτός Συντάγματος αναφέρεται ότι κινείται και το άρθρο 188 όπου προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν. 3938/2011 και να χορηγούν οι αρμόδιες δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές «κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συνηγόρου του Πολίτη», αντίγραφα εγγράφων της ποινικής διαδικασίας στον Συνήγορο του Πολίτη.

«Συμφώνως προς το άρθρο 96 του Συντάγματος», τονίζεται στην έκθεση, «η τιμωρία των εγκλημάτων και η λήψη όλων των μέτρων που προβλέπουν οι ποινικοί νόμοι ανήκει στα τακτικά ποινικά δικαστήρια. Μετά την έναρξη της ποινικής διαδικασίας, […] αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διερεύνηση των εγκλημάτων έχουν οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Για αυτόν τον λόγο, εξάλλου, διοικητικά όργανα μπορούν να διενεργούν μόνο προκαταρκτική εξέταση. […] Συνεπώς, η ίδρυση παράλληλης αρμοδιότητας διερεύνησης εγκλημάτων από τον Συνήγορο του Πολίτη δεν συνάδει προς τα άρθρα 96 και 26 του Συντάγματος και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαγραφούν οι φράσεις: “Οι αρμόδιοι ανακριτικοί υπάλληλοι και οι αρμόδιες δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές χορηγούν, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συνηγόρου του Πολίτη, αντίγραφα εγγράφων ή εκθέσεων της ποινικής προδικασίας ή διαδικασίας, για υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, προς εφαρμογή του παρόντος άρθρου” και “Η έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας είναι ανεξάρτητη από τυχόν παράλληλη εξέλιξη ποινικής δίκης ή διαδικασίας”».

Μεγάλη έλλειψη καταγράφεται από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής σχετικά με το άρθρο 53 που αναφέρεται στα απόρρητα κονδύλια που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της ΓΓΠΠ με απόφαση του γενικού γραμματέα Π.Π. και τη γνώμη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών της Γενικής Γραμματείας. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να γίνει, αναφέρεται στην έκθεση, εφόσον δεν συμπληρωθεί το άρθρο με τη σχετική διαδικασία που προβλέπεται και έχει ρυθμιστεί στον Κανονισμό της Βουλής για το υπουργείο Εξωτερικών. Ετσι για να περάσει η συγκεκριμένη διάταξη και για την ΓΓΠΠ στα πρότυπα του υπουργείου Εξωτερικών θα πρέπει το άρθρο να συμπληρωθεί, τονίζεται.

Εκτός όμως από τα προβλήματα που εντοπίζει η επιστημονική υπηρεσία στο νομοσχέδιο σε σχέση με την ελληνική νομοθεσία, διαπιστώνει ότι ο «νομοθέτης», δηλαδή η κυβέρνηση, φαίνεται να παραβλέπει και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Συγκεκριμένα, ενίσταται η επιστημονική υπηρεσία με το άρθρο 54 που δίνει τη δυνατότητα στην ΓΓΠΠ «να συνάπτει νέες συμβάσεις ή/και να τροποποιεί ισχύουσες συμβάσεις έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών κατά την απόλυτη κρίση της και προς άμεση αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής κατά παρέκκλιση κάθε πρόβλεψης του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως εκάστοτε ισχύει».

Επισημαίνει λοιπόν η υπηρεσία στην έκθεσή της ότι: «Η διάταξη, εισάγοντας παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικώς με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L 94/65), λαμβανομένων υπόψη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (άρθρο 4 της Οδηγίας), εγείρει ζητήματα συμβατότητας προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόμου».

Αναγνωρίζεται βέβαια στην έκθεση ότι προβλέπεται εξαίρεση όμως, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 54 «δεν φαίνεται να εναρμονίζεται προς τις προϋποθέσεις» της εξαίρεσης.

Γιάννης Ταφύλλης, τέως ΓΓΠΠ στην «Εφ.Συν.»
«Η αντισυνταγματικότητα βγάζει μάτι»

«Η χώρα οδεύει ολοταχώς προς έναν νόμο που δεν θα εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη. Οπως έγινε με τον νόμο του 2014 και δεν εφαρμόστηκε ποτέ για το σκέλος της Πολιτικής Προστασίας. Το μεγαλύτερο πάντως, κατά την άποψή μου, θέμα αντισυνταγματικότητας δεν το ανέφερε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Είναι εκεί που στα πλαίσια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών αναφέρεται ότι ο γ.γ. θα εκδώσει απόφαση η οποία και θα τα ορίζει. Εκεί η αντισυνταγματικότητα βγάζει μάτι, διότι ο γ.γ. δεν μπορεί να βγάλει αποφάσεις που να εμπλέκουν οργανικές μονάδες όλων των υπουργείων, όλων των περιφερειών, όλων των δήμων και να αποδίδει αρμοδιότητες στα στελέχη τους. Ακόμη όμως και έτσι, μένω έκπληκτος από τη σπουδή της κυβέρνησης που, ενώ η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αποφαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα –μεταξύ των άλλων και αντισυνταγματικότητας–, εκείνη συνεχίζει ακάθεκτη και το ψηφίζει».

Ανδριανός Γκουρπάτσης, πρώην υπαρχηγός Π.Υ.
«Σωρεία λαθών και παραλείψεων»

«Επί του σχεδίου νόμου για την αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής επεσήμανε σωρεία λαθών και παραλείψεων, που άλλα από αυτά ανάγονται και θίγουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας διατάξεών του και άλλα αφορούν έλλειμμα νομοτεχνικής αρτιότητας καθώς και σημαντικά ερμηνευτικά προβλήματα, λόγω ελλείψεων, κενών, ασαφειών και λοιπών πλημμελειών. Ολα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με σωρεία άλλων διατάξεων, που δημιουργούν επί της ουσίας αντί να επιλύουν πρόσθετα προβλήματα κατά τη λειτουργία του εθνικού μηχανισμού στην πράξη, καθιστούν το σύστημα πολιτικής προστασίας δυσλειτουργικό και ατελέσφορο και τον εν λόγω Εθνικό Μηχανισμό αναποτελεσματικό, αφού δεν μπορεί υπό αυτές τις προϋποθέσεις και δεδομένα να διασφαλίσει τον επιδιωκόμενο σκοπό, που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και απειλές».

«Είστε ο πλέον αποτυχημένος υπουργός της Ν.Δ.»

Της Ελενας Βαρίνου

Mε σκληρή επίθεση από τον Δημήτρη Τζανακόπουλο στην κυβέρνηση αλλά και στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προσωπικά κατέληξε η χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια, λίγο πριν ψηφιστεί αργά το βράδυ το νομοσχέδιο για την Πολιτική Προστασία. Αναφερόμενος στη λογική «εξαθλιώστε τους για να μην έρχονται» σχετικά με τη διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού, για την οποία είχε μιλήσει και νωρίτερα με αφορμή τα γεγονότα στη Μόρια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως οι δεξιές αγκυλώσεις και οι βαθιά συντηρητικές αντιλήψεις της κυβέρνησης αποκαλύπτονται σε ολόκληρο το φάσμα της πολιτικής της. Ενώ, χαρακτηρίζοντας τις νέες διατάξεις για την Πολιτική Προστασία «νομοσχέδιο καφκικής έμπνευσης», καταφέρθηκε εναντίον του Μιχ. Χρυσοχοΐδη, περιγράφοντάς τον εν πολλοίς ως τον πλέον αποτυχημένο υπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Μέσα από τις ακροδεξιές εμμονές της κυβέρνησης που λειτούργησαν ως αυτοεκπληρούμενες προφητείες, εσείς επιλέξατε να παίξετε τον ρόλο του εμβρυουλκού της πιο δεξιάς εκδοχής της κυβέρνησης» είπε. «Με δεδομένο ότι έχετε καταγραφεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία ως ο υπουργός του δόγματος του νόμου και της τάξης, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με δεδομένο ότι έχετε κριθεί ως ανεπαρκής από τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, με δεδομένο ότι έχετε αποτύχει και στο μεγάλο σας στοίχημα, αφού έχετε μπερδέψει την αστυνόμευση με την αστυνομοκρατία, επιλέξατε να κάνετε πάλι το δικό σας» δήλωσε ο κ. Τζανακόπουλος.

Κατηγόρησε έτσι τον υπουργό ότι αντί να αξιοποιήσει την ομόθυμη στάση της αντιπολίτευσης για την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού των κανόνων Πολιτικής Προστασίας μπροστά στις πρόσφατες τραγωδίες αλλά και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, έφερε αποσπασματικές διατάξεις που στοχεύουν στην πλήρη κατάλυση του αυτοδιοίκητου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έως και στη σκόπιμη παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις. «Ο νόμος αυτός δεν έχει καμία ελπίδα να επιζήσει της βασάνου των δικαστηρίων» τόνισε, προειδοποιώντας την κυβέρνηση πως «η αξιωματική αντιπολίτευση την παρακολουθεί στενά».

«Η πολιτική μου διαδρομή είναι οι περγαμηνές μου σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η ρητορική είναι παλιομοδίτικη και άκαρπη, δεν είναι ούτε παραγωγική για την πολιτική ούτε για εκείνους που την εκπέμπουν» περιορίστηκε να απαντήσει ο υπουργός, σχολιάζοντας την κριτική του κ. Τζανακόπουλου.

Αντιθέτως, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης, Γιώργος Κουμουτσάκος, πέρασε στην αντεπίθεση, χρεώνοντας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την υπόσταση «παράνομων και σκοτεινών» δικτύων, στα οποία όπως είπε, μετείχαν ΜΚΟ, δικηγόροι και γιατροί, που «απομυζούσαν και εκμεταλλεύονταν τη δυστυχία των ανθρώπων» και κατηγορώντας ταυτόχρονα την αξιωματική αντιπολίτευση πως «επενδύει και σε μια απάνθρωπη και συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας για λόγους προπαγάνδας και φτηνού λαϊκισμού».

ΒΟΥΛΗ
Παραίτηση Χρυσοχοΐδη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ
Με τη συνδρομή του ΚΙΝ.ΑΛΛ. και της Ελληνικής Λύσης η Νέα Δημοκρατία προχώρησε το βράδυ στη Βουλή στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις, την ίδια στιγμή που σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε την...
Παραίτηση Χρυσοχοΐδη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ
ΒΟΥΛΗ
Καλωσορίζουν τους επενδυτές και στη... δημόσια εκπαίδευση
Ψηφίζεται σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο εν μέσω καταγγελιών για μετατροπή της Παιδείας σε αρένα ιδιωτικών συμφερόντων και άκρατου ανταγωνισμού.
Καλωσορίζουν τους επενδυτές και στη... δημόσια εκπαίδευση
ΒΟΥΛΗ
Προανακριτική στα μέτρα τους
Ακέραιη την ευθύνη στoν πρωθυπουργό για παρακώλυση της διερεύνησης του σκανδάλου της Novartis επιρρίπτει η αξιωματική αντιπολίτευση, με αφορμή την εξαίρεση των εκπροσώπων της από την προανακριτική επιτροπή για...
Προανακριτική στα μέτρα τους
ΒΟΥΛΗ
Ψήφος αυταρχισμού για τον περιορισμό των διαδηλώσεων
Με τη σύμπηξη ενός αντιδραστικού μετώπου από Ν.Δ., ΚΙΝ.ΑΛΛ. και Ελληνική Λύση, οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης «πέρασαν» το χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο για περιορισμό των συναθροίσεων,...
Ψήφος αυταρχισμού για τον περιορισμό των διαδηλώσεων
ΒΟΥΛΗ
Live από τη Βουλή: Κορυφώνεται η σύγκρουση για το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις
Κορυφώνεται η κοινοβουλευτική σύγκρουση για το νομοσχέδιο-έκτρωμα που περιορίζει τις διαδηλώσεις.  Ψηφίζεται με ονομαστική στην Ολομέλεια εν μέσω δυναμικών διαδηλώσεων.
Live από τη Βουλή: Κορυφώνεται η σύγκρουση για το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις
ΒΟΥΛΗ
Σύγκρουση κορυφής για τις διαδηλώσεις
Κορυφώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το εμβληματικής σημασίας νομοσχέδιο που βάζει όρια και προϋποθέσεις στις διαδηλώσεις.
Σύγκρουση κορυφής για τις διαδηλώσεις

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας