Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βιαστικοί πανηγυρισμοί για το δεύτερο «όχι» στη Θάνου

Άδωνις Γεωργιάδης

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Βιαστικοί πανηγυρισμοί για το δεύτερο «όχι» στη Θάνου

  • A-
  • A+

Mε πανηγυρισμούς για συνεχόμενα «χαστούκια» στη Βασ. Θάνου ανακοινώθηκε χθες από φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ η απόρριψη της αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της κυβέρνησης και του υπουργού Αδωνη Γεωργιάδη να εκπαραθυρώσουν την πρόεδρο, την αντιπρόεδρο και τους δύο εισηγητές της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Κάπως απερίσκεπτα και σε κάθε περίπτωση πρόωρα αντιδρούν η κυβέρνηση και οι δημοσιογράφοι της, δεδομένου ότι συνήθως, όταν πρόκειται για δημόσιες υπηρεσίες και «ξαφνικές» αλλαγές, υπάρχει πάγια νομολογία του ΣτΕ που προτάσσει τη διαφύλαξη της συνέχειας του κράτους και τις περισσότερες φορές σε ανάλογες περιπτώσεις απορρίπτει τα ασφαλιστικά μέτρα και τις αιτήσεις αναστολής.

Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι αργά χθες το μεσημέρι και μετά από όσα διθυραμβικά αλλά και παραπλανητικά σχόλια κυκλοφορούσαν στο Διαδίκτυο, το ΣτΕ έδωσε στους δικαστικούς συντάκτες την περίληψη της απόφασης. Ξεκαθαρίζει το ΣτΕ «ότι δεν μπορεί να κινδυνέψει η ομαλή λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη αρχή με σημαντικές αρμοδιότητες ως προς την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, και δεν υπόκεινται κατ’ αρχήν σε αναστολή εκτελέσεως για λόγους δημοσίου συμφέροντος».

Η απόφαση

«Η επιτροπή αναστολών του ΣτΕ με πρόεδρο την Αικ. Σακελλαροπούλου απέρριψε τις αιτήσεις αναστολής κατά των αποφάσεων του Αδ. Γεωργιάδη με τις οποίες επήλθε η έκπτωση των τεσσάρων μελών της Ε.Α. ύστερα από το ασυμβίβαστο που θεσπίστηκε με το άρθρο 101 του ν. 4623/2019».

Το βέβαιο είναι ότι το περιεχόμενο των αιτήσεων προσφυγής των έκπτωτων μελών της Ανεξάρτητης Αρχής, της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και της πολυσέλιδης γνωμοδότησης του ΔΣΑ συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό στην ουσία των επιχειρημάτων τους περί μη προστασίας της ανεξαρτησίας της Αρχής με αναδρομικά ασυμβίβαστα, με διατάξεις που αντίκεινται όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο ενωσιακό Δίκαιο και παραβιάζουν ευθέως την κοινοτική οδηγία.

Ηδη υπάρχει προηγούμενο καταδίκης της κυβέρνησης Ορμπαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όταν έπαυσε με παρόμοιο τρόπο πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής. Μια οδηγία που απομένει να ενσωματωθεί, με τον Αδ. Γεωργιάδη να θεωρεί ότι εφόσον δεν έχει ακόμα γίνει νόμος του κράτους, μπορεί η κυβέρνηση να την παραβιάζει. Εκείνο που διαφεύγει ακόμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ότι μέχρι να γίνει νόμος μια ευρωπαϊκή οδηγία, δεν μπορούν -σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο- χώρες της Ε.Ε. να πράττουν αντίθετα με ό,τι προβλέπει.

Κατά συνέπεια προς το παρόν, σύμφωνα και με το περιεχόμενο της απόφασης του ΣτΕ, μπορεί να ελήφθησαν βάσει νομολογίας οι αποφάσεις της απόρριψης πολύ γρήγορα και λίγες ώρες μόνο μετά την κατάθεση των υπομνημάτων και της πολυσέλιδης γνωμοδότησης του ΔΣΑ («Εφ.Συν.», 2/9/2019), ωστόσο η ουσία της υπόθεσης θα κριθεί στην κύρια δίκη στις 6 Δεκεμβρίου, ενώ στο μεταξύ θα έχουν εκδηλωθεί και οι όποιες αντιδράσεις του αρμόδιου Ευρωπαίου επιτρόπου, ο οποίος αναμένεται μέχρι τότε να έχει οριστεί.

Τα 5+1 βασικά σημεία της περίληψης της απόφασης

Η Βασιλική Θάνου

EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

1 Εξακολουθεί να υπάρχει πεδίο δικαστικής προστασίας των έκπτωτων μελών της Ανεξάρτητης Αρχής. Αυτή είναι μια επισήμανση που ασφαλώς δεν περνάει απαρατήρητη.

Συγκεκριμένα «δέχθηκε ότι εξακολουθεί να υπάρχει πεδίο προσωρινής δικαστικής προστασίας παρά το γεγονός ότι ήδη διορίσθηκαν νέα μέλη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού».

2 «Εκρινε ότι, κατά πάγια νομολογία, οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τον διορισμό ή τη συγκρότηση οργάνων διοίκησης, όπως είναι οι ανεξάρτητες αρχές, συνάπτονται από τη φύση τους με την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και η άμεση εκτέλεσή τους επιβάλλεται κατ’ αρχήν από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Δεν υπόκεινται, συνεπώς, οι πράξεις αυτές σε αναστολή εκτελέσεως, εκτός εάν ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οπότε είναι κατ’ εξαίρεση δυνατόν να χορηγηθεί αναστολή».

3 «Περαιτέρω, ανεξάρτητα από την πρόκληση βλάβης στον αιτούντα από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, η Επιτροπή Αναστολών χορηγεί την αιτουμένη αναστολή, αν ο λόγος ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμος». Δηλαδή όταν ο λόγος αυτός βασίζεται σε παραβίαση πάγιας νομολογίας και δεν στηρίζεται σε πιθανολογία. Για τον λόγο αυτό το ΣτΕ εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν πράξεις που να επέφεραν τη βλάβη στους προσφεύγοντες αλλά η νομοθετική ρύθμιση του άρ. 101 (ν. 4623/2019), επαναλαμβάνοντας και στο σημείο αυτό ότι «η Επιτροπή Αναστολών, κατά πάγια νομολογία, δεν δύναται να αναστείλει την εφαρμογή νομοθετικής διάταξης».

4 Το ΣτΕ σημειώνει ακόμα ότι εφόσον δεν υπάρχει προσωπική μομφή στα ήδη υπηρετούντα (νέα) μέλη, δεν συντρέχει ηθική βλάβη των αιτούντων, δεδομένου άλλωστε ότι η αυτοδίκαιη έκπτωσή τους δεν συνδέεται με οποιαδήποτε υποκειμενική συμπεριφορά τους, σε κάθε δε περίπτωση η ηθική βλάβη είναι επανορθώσιμη. Επανορθώσιμη έκρινε και την οικονομική βλάβη που προέβαλαν ορισμένοι από τους προσφεύγοντες.

5 Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους για την πορεία σημαντικών αποφάσεων που προέβαλαν οι προσφεύγοντες, η Επιτροπή Αναστολών έκρινε ότι δεν αποτελούν βάσιμη αιτία, δεδομένου ότι «δεν προσδιορίζονται με συγκεκριμένα στοιχεία οι επείγουσες και ιδιαιτέρως σοβαρές εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες κινδυνεύουν να καθυστερήσουν υπερβολικά ή να παραγραφούν, ενώ, εξάλλου, ήδη έχουν διορισθεί και νέα μέλη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τα οποία οφείλουν κατά νόμο να αντιμετωπίσουν τις εκκρεμότητες αυτές».

6 Τέλος, κρίθηκε ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως δεν παρίστανται ως προδήλως βάσιμοι, διότι αφορούν διατάξεις του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίες δεν έχουν τύχει επεξεργασίας από τη νομολογία.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αναβολή με πολλά ερωτήματα
Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαπιστωθεί το πώς ακριβώς θα ενσωματωθεί από την κυβέρνηση η επίμαχη Οδηγία στο ελληνικό δίκαιο, δεδομένου ότι η ίδια η ουσία και οι διατάξεις της οδηγίας απαγορεύουν...
Αναβολή με πολλά ερωτήματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Eπιλεκτικές απαντήσεις από τη Βεστάγκερ
Με μεγάλη καθυστέρηση δόθηκε χθες η απάντηση της αντιπροέδρου και αρμόδιας επιτρόπου Ανταγωνισμού Μ. Βεστάγκερ στον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη σχετικά με τη βίαιη αποπομπή των μελών...
Eπιλεκτικές απαντήσεις από τη Βεστάγκερ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Σήμερα στο ΣτΕ η πρώτη πράξη στην πορεία της προσφυγής Θάνου
Στην Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ αναμένεται σήμερα να κριθεί η προσφυγή της έκπτωτης προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ανταγωνισμού, Bασιλικής Θάνου.
Σήμερα στο ΣτΕ η πρώτη πράξη στην πορεία της προσφυγής Θάνου
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΣτΕ – Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκοινωνούντα δοχεία;
Φαίνεται ότι πλέον έχει εμπεδωθεί στα δημοσιογραφικά /κυβερνητικά γραφεία το πόσο ακραία αντιδημοκρατικό και αντιδεοντολογικό είναι να κρίνεται και να συκοφαντείται δημόσια κάποιος λόγω μιας συγγένειας,...
ΣτΕ – Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκοινωνούντα δοχεία;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Πόρτα» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στον Αθ. Ράντο
Απόφαση προσωρινής ανατροπής στον διορισμό του ως γενικού εισαγγελέα μετά από προσφυγή της Βρετανίδας κατόχου της θέσης, που επικαλείται αδικαιολόγητη παρέμβαση στην ανεξαρτησία του Δικαστηρίου.
«Πόρτα» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στον Αθ. Ράντο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι αθέμιτες πρακτικές του κυρίου υπουργού
Τη στιγμή που εκκρεμεί η προσφυγή της Βασιλικής Θάνου και της Αννας Νάκου στο ΣτΕ, για την αντιθεσμική αποπομπή τους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι αντικαταστάτες τους και αντίδικοι, Ι. Λιανός και Καλλιόπη...
Οι αθέμιτες πρακτικές του κυρίου υπουργού

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας