Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΖΕΒ ΑΕΕΥ: Έλεγχος εγκαταστάσεων κλιματισμού για περιορισμό της διασποράς ιογενών παραγόντων

ΖΕΒ ΑΕΕΥ: Έλεγχος εγκαταστάσεων κλιματισμού για περιορισμό της διασποράς ιογενών παραγόντων

  • A-
  • A+
Με την άρση των περιορισμών, αναδεικνύεται μια άμεση ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι οι εγκαταστάσεις των κτηρίων που εργάζεται το προσωπικό . Υπάρχουν κινήσεις που μπορούν να γίνουν και περιορίζουν τη μετάδοση ιογενών παραγόντων ώστε το προσωπικό να αισθάνεται ασφάλεια στο χώρο εργασίας του;

Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ενός κτηρίου για τον περιορισμό της πανδημίας μέχρι τώρα βασίζεται στην μέχρι τώρα ενημέρωση για τον τρόπο μετάδοσης του συγκεκριμένου ιού και τις γενικότερες οδηγίες για την αντιμετώπιση μετάδοσης παθογόνων οργανισμών.

Η ΖΕΒ ΑΕΕΥ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να σας υποστηρίξει στην ανάγκη αυτή. Διαθέτει υψηλή εξειδίκευση σε θέματα κλιματισμού και άμεση ενημέρωση και συνεργασία με οργανισμούς όπως η ASHRAE, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ειδικές ομάδες δράσης για τη μελέτη των επιπτώσεων του ιού και τις προσπάθειες για την αντιμετώπισή του.

Υποστηρίζει  τους χρήστες και λειτουργούς ενός κτηρίου, παρέχει συμβουλευτικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες και κατευθύνσεις για τον περιορισμό εξάπλωσης της ασθένειας COVID-19 και τη μετάδοση λοιπών παθογενών παραγόντων.

Οι υπηρεσίες αυτές ξεκινούν από την αρχική προσέγγιση του κτηρίου και των εγκαταστάσεών του και διαμορφώνονται ανάλογα με την κατάστασή του και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη και των χρηστών.

Η μεθοδολογία προσέγγισης εφαρμόζεται σε 4 βήματα  :

Τεχνική έκθεση αξιολόγησης εγκαταστάσεων

Αρχικά, παραλαμβάνονται  τα κατασκευαστικά σχέδια του κτηρίου (από τον ιδιοκτήτη του κτηρίου, ενοικιαστή κλπ )  και οι τεχνικές περιγραφές των Η/Μ συστημάτων .

Διενεργείται αρχική επιθεώρηση για τη διαπίστωση της ακρίβειας των σχεδίων, των όποιων αλλαγών έχουν πραγματοποιηθεί και της υφιστάμενης κατάστασης του εξοπλισμού.

Σκοπός της επιθεώρησης είναι ο εντοπισμός των σημείων των συστημάτων που απαιτείται παρέμβαση ώστε να περιορίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αερομεταφερόμενη διάδοση των ιογενών παραγόντων. Οι παρεμβάσεις αυτές θα λειτουργήσουν συνδυαστικά για την εφαρμογή των  γενικών  κατευθύνσεων και οδηγιών των αρμόδιων εθνικών και διεθνών φορέων και οργανισμών (ΠΟΥ, Υπουργείο Υγείας, CDC, ASHRAE, REHVA κλπ).

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης θα υποβληθεί τεχνική έκθεση στην οποία θα παρουσιαστούν οι προτάσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και το αρχικό κόστος υλοποίησής τους. Οι προτάσεις αυτές θα ομαδοποιηθούν ανάλογα με το βαθμό σημαντικότητας και αναγκαιότητάς τους.

Εφόσον ο πελάτης αποφασίσει την υλοποίηση όλων ή μέρους των προτάσεων αυτών, ακολουθούν οι επόμενες  φάσεις όπου η ΖΕΒ μπορεί να υποστηρίξει το έργο αυτό με:

Υποβολή μελετών εφαρμογής

Υποβολή των απαιτούμενων μελετών εφαρμογής για την υλοποίηση των προτάσεων και υποστήριξη στην ανάπτυξη ενός πλήρους σχεδίου ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημιών (Pandemic Preparedness Plan). Το σχέδιο θα ελέγχεται και αναθεωρείται με κάθε νέα αλλαγή στις διεθνείς οδηγίες και κατευθύνσεις.

Υλοποίηση παρεμβάσεων

Ολοκληρωμένη πρόταση για υλοποίηση των παρεμβάσεων και διασφάλιση της εκτέλεσης των εργασιών και παράδοσης του τελικού αντικειμένου σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις κάθε πρότασης.

Ψηφιακή παρακολούθηση εγκαταστάσεων

Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου  για τη συνεχή παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και αυτόματη ειδοποίηση (συναγερμός) σε περίπτωση απόκλισης μέσω εξειδικευμένου λογισμικού και παρακολούθηση στοχευμένων δεικτών λειτουργίας.(KPIs).

Είναι αυτονόητο ότι οι όποιες προτάσεις σκοπό θα έχουν την μείωση της πιθανότητας μετάδοσης του ιού εντός του κτηρίου αλλά παράλληλα θα λαμβάνονται υπόψη και πρόσθετα κριτήρια, όπως η δυνατότητα υλοποίησης, ο περιορισμός της αύξησης της κατανάλωσης, η διατήρηση των συνθηκών άνεσης των χώρων κλπ.

Είναι, για παράδειγμα, κοινώς αποδεκτό ότι η απενεργοποίηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού δεν αποτελεί λύση αφενός γιατί πλέον δεν υπάρχει έλεγχος στις συνθήκες των χώρων και αφετέρου η μη επίτευξη συνθηκών άνεσης δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας και δυσφορίας στους χρήστες και επομένως τους καθιστά πιο ευαίσθητους στην μόλυνση από παθογόνους παράγοντες.

Αντίστοιχα μπορεί να είναι αποδοτικές λύσεις οι οποίες βοηθούν στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των χρηστών ως προς την αίσθηση ασφάλειας για το χώρο εργασίας τους.

Η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κτηρίων και των επιχειρήσεων απαιτεί μια προσεγμένη και σοβαρή προσέγγιση η οποία θα περιλαμβάνει τα εφικτά εκείνα μέτρα που θα βασίζονται στη διεθνή εμπειρία παρόμοιων καταστάσεων και θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται με βάση την ανανέωση της πληροφορίας η οποία θα διαχέεται αναφορικά με το ιό και τα χαρακτηριστικά του.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ: Εγκαινιάζει σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα καταστήματά της και αποσπά διπλή διάκριση για ενέργειες ΕΚΕ
Συγκεκριμένα, έχοντας προηγουμένως υποβληθεί σε αξιολόγηση βάσει διεθνών προτύπων, απέσπασε τη Silver διάκριση στο CR Index στη γενική κατάταξη, ως...
ΠΛΑΙΣΙΟ: Εγκαινιάζει σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα καταστήματά της και αποσπά διπλή διάκριση για ενέργειες ΕΚΕ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Πώληση του αιολικού πάρκου Mountain Air στις ΗΠΑ
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά κέρδη (US GAAP) του έργου ανήλθαν το 2019 σε 17,6 εκατ. δολάρια (ΕΒΙΤDA 2019). Από την εν λόγω πώληση...
Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Πώληση του αιολικού πάρκου Mountain Air στις ΗΠΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η IKEA ανάμεσα στου πρώτους του ελληνικού λιανεμπορίου στα Retail Business Awards 2020
H ΙΚΕΑ, εταιρία του Ομίλου FOURLIS, κατέκτησε τρεις μεγάλες διακρίσεις  στα φετινά Retail Business Awards 2020, στις κατηγορίες «RETAIL...
Η IKEA ανάμεσα στου πρώτους του ελληνικού λιανεμπορίου στα Retail Business Awards 2020
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Με διαδικτυακή αποφοίτηση ολοκληρώθηκε το ακαδημαϊκό έτος του Πανεπιστημίου Frederick στην Κύπρο
Με την πραγματοποίηση Διαδικτυακής Τελετής Αποφοίτησης σηματοδότησε την επιτυχή και χωρίς καθυστέρηση ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους και των...
Με διαδικτυακή αποφοίτηση ολοκληρώθηκε το ακαδημαϊκό έτος του Πανεπιστημίου Frederick στην Κύπρο
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Για 12η Συνεχή Χρονιά το Καταφύγιο Άγρια Ζωής του Nogal Βραβεύεται με Μπλε Σημαία
Για 12η συνεχή χρονιά, το Οικολογικό Πρόγραμμα Μπλε Σημαίας βράβευσε την Chiquita στην κατηγορία Φυσικές Περιοχές, αναδεικνύοντας τις προσπάθειες της...
Για 12η Συνεχή Χρονιά το Καταφύγιο Άγρια Ζωής του Nogal Βραβεύεται με Μπλε Σημαία
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου :Τα 6 πράγματα που χρειάζεται ένας νέος φοιτητής που φεύγει από το “σπίτι” του  
Δήλωσε συμμετοχή ΕΔΩ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τι πρόκειται να συναντήσεις στο εξωτερικό και πώς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) σε...
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου :Τα 6 πράγματα που χρειάζεται ένας νέος φοιτητής που φεύγει από το “σπίτι” του  

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας