Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέχρι 30 Ιουνίου οι δηλώσεις Ε9

Οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά θα πρέπει πλέον να αποτυπώνονται στο έντυπο Ε9 μέσα σε 30 ημέρες

ΕUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μέχρι 30 Ιουνίου οι δηλώσεις Ε9

  • A-
  • A+

Δεν είναι μόνον ο βραχνάς των φορολογικών δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Είναι και το έντυπο Ε9 που πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι την ίδια ημερομηνία οι φορολογούμενοι που απέκτησαν, πώλησαν ή μεταβίβασαν με γονική παροχή ή δωρεά ακίνητα εντός του 2014 καθώς και όσοι θέλουν να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους από το 2010 και μετά.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά το Ε9 καθώς τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό του φόρου ακινήτων που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος.

Οσοι φορολογούμενοι δεν είχαν καμία μεταβολή πέρυσι στην ακίνητη περιουσία τους δεν έχουν υποχρέωση υποβολής του εντύπου.

Προθεσμίες

Οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά θα πρέπει πλέον να αποτυπώνονται στο έντυπο Ε9 μέσα σε 30 ημέρες από τη μεταβολή αυτή. Εξαίρεση αποτελούν οι κληρονομιές ακινήτων, για τις οποίες ο κληρονόμος πρέπει να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης κληρονομιάς.

Οσοι φορολογούμενοι υποβάλουν αρκετές μέρες νωρίτερα από την προθεσμία της 30ής Ιουνίου διορθωτικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010-2014 και διαπιστώσουν ότι από τις δηλώσεις αυτές προκύπτουν επιπλέον φόροι ακινήτων για πληρωμή (ΦΑΠ 2010-2013 ή ΕΝΦΙΑ 2014) θα μπορούν να ρυθμίσουν μέχρι τις 26/6 τις νέες αυτές χρεώσεις, ώστε να τις εξοφλήσουν είτε εφάπαξ με ολική απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις από 30% έως και 90% στους τόκους και τα πρόστιμα.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή («Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου») για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μπορεί να υποδέχεται όχι μόνο δηλώσεις Ε9 έτους 2015 που θα περιλαμβάνουν τις όποιες μεταβολές επήλθαν το 2014 στην εικόνα της περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων, αλλά και δηλώσεις Ε9 των ετών 2010-2014 –αρχικές ή τροποποιητικές– με τις οποίες θα δηλώνονται για πρώτη φορά ακίνητα που είχαν παραλειφθεί να δηλωθούν τα προηγούμενα έτη ή θα αποκαθίστανται λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία ακινήτων τα οποία είχαν δηλωθεί με προηγούμενα Ε9.

Οι δηλώσεις Ε9 που θα υποβάλλονται για έτη προ του 2015, δηλαδή για έτη από το 2010 έως το 2014, θα συνοδεύονται και από πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής 100 ευρώ ανά δήλωση μόνον εφόσον δεν θα προκύπτει καθόλου υποχρέωση για πληρωμή επιπλέον Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για τα έτη 2010-2013 ή επιπλέον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2014.

Για να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις στην υποβολή των δηλώσεων Ε9 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) διευκρινίζει μεταξύ των άλλων:

Από την υπηρεσία «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου» τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν:

• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και 2016 (διαρκούς ενημέρωσης).

• Τροποποιητική δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2014.

• Αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ.

• Αρχική και τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2010 έως 2013.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για το έτος 2014 εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί και επιπλέον εκτύπωση δόσεων με ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) για τον ΕΝΦΙΑ 2014.

Για το 2015, μπορεί να εκτυπωθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

• Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2014 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

Μεταβολές

• Οσοι είχαν μεταβολές στα ακίνητά τους από 1/1/2014 έως 31/12/2014 μπορούν να τις δηλώσουν εμπρόθεσμα εφόσον υποβάλουν Ε9 έτους 2015 το αργότερο μέχρι 30/6/2015.

• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που από την 1η/1/2015 και μετά έχει μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής αυτής, πλην της κληρονομιάς, για την οποία ο κληρονόμος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.

• Στο Ε9 έτους 2016 (διαρκούς ενημέρωσης) πρέπει να δηλώνεται κάθε είδους μεταβολή, όπως απόκτηση, σύσταση, πώληση κ.τ.λ. που πραγματοποιείται από 1/1/2015 και μετά, η οποία έχει αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου.

• Εάν υποβληθεί αρχική ή τροποποιητική δήλωση Ε9 για τα έτη 2010 έως 2013 και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό ή χρεωστικό η εκκαθάριση πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) σε λίγες ημέρες και ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής κοινοποίησης.

• Εάν από την εκκαθάριση αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για τα έτη 2010 έως 2013 προκύπτει μείωση φόρου, κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για την οριστικοποίησή της όμως ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Κεραμίδα» τα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
Πραγματική «κεραμίδα» θα είναι για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) «τρέχουν» ήδη τις δοκιμαστικές εκκαθαρίσεις του φόρου, ο οποίος, μετά...
«Κεραμίδα» τα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο μικροσκόπιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων
Από «ακτινογραφία» θα περνάει το υπουργείο Οικονομικών το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του κάθε φορολογούμενου με στόχο τον εντοπισμό αφορολόγητου πλούτου. Στο πλαίσιο του εμπλουτισμού του...
Στο μικροσκόπιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
8 απαντήσεις για τα «νέα» Ε9
Το έντυπο Ε9 για τα ακίνητα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 οι φορολογούμενοι που απέκτησαν, πώλησαν ή μεταβίβασαν με γονική παροχή ή δωρεά ακίνητα εντός του 2014. Ωστόσο, οι...
8 απαντήσεις για τα «νέα» Ε9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μέχρι 30 Δεκεμβρίου οι τροποποιητικές δηλώσεις του Ε9
Περιθώριο για διορθώσεις στις δηλώσεις Ε9 για τα ακίνητα μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι, μετά την άτυπη παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.
Μέχρι 30 Δεκεμβρίου οι τροποποιητικές δηλώσεις του Ε9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στο TAXISnet
Σε διαδικασίας ανάρτησης των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ μέσω της υπηρεσίας TAXISnet, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στο TAXISnet
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λογαριασμός 14 δισ. μετά τις εκλογές
Εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τον Ιούλιο μέχρι και το τέλος του χρόνου, δεν θα προλαβαίνουν να παίρνουν ανάσα από τα ειδοποιητήρια πληρωμής φόρων και τελών που θα καταφθάνουν το ένα μετά το άλλο.
Λογαριασμός 14 δισ. μετά τις εκλογές

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας