• Αθήνα
  Αυξημένες νεφώσεις
  11°C 10.8°C / 15.2°C
  1 BF
  93%
 • Θεσσαλονίκη
  Ελαφρές νεφώσεις
  12°C 11.6°C / 11.6°C
  2 BF
  87%
 • Πάτρα
  Αυξημένες νεφώσεις
  15°C 15.0°C / 15.0°C
  4 BF
  81%
 • Ιωάννινα
  Ασθενείς βροχοπτώσεις
  10°C 9.9°C / 9.9°C
  1 BF
  100%
 • Αλεξανδρούπολη
  Ελαφρές νεφώσεις
  11°C 10.9°C / 10.9°C
  2 BF
  87%
 • Βέροια
  Ελαφρές νεφώσεις
  11°C 11.0°C / 11.0°C
  2 BF
  81%
 • Κοζάνη
  Αυξημένες νεφώσεις
  7°C 7.4°C / 7.4°C
  3 BF
  76%
 • Αγρίνιο
  Αυξημένες νεφώσεις
  18°C 17.6°C / 17.6°C
  1 BF
  95%
 • Ηράκλειο
  Ελαφρές νεφώσεις
  17°C 16.8°C / 16.8°C
  1 BF
  88%
 • Μυτιλήνη
  Αυξημένες νεφώσεις
  18°C 17.9°C / 17.9°C
  5 BF
  77%
 • Ερμούπολη
  Αυξημένες νεφώσεις
  18°C 18.4°C / 18.4°C
  4 BF
  72%
 • Σκόπελος
  Αυξημένες νεφώσεις
  15°C 15.5°C / 15.5°C
  3 BF
  71%
 • Κεφαλονιά
  Αυξημένες νεφώσεις
  17°C 17.4°C / 17.4°C
  4 BF
  71%
 • Λάρισα
  Σποραδικές νεφώσεις
  5°C 4.5°C / 4.5°C
  1 BF
  85%
 • Λαμία
  Αυξημένες νεφώσεις
  4°C 4.5°C / 4.5°C
  1 BF
  81%
 • Ρόδος
  Αραιές νεφώσεις
  20°C 19.8°C / 20.8°C
  2 BF
  88%
 • Χαλκίδα
  Αυξημένες νεφώσεις
  11°C 11.0°C / 15.4°C
  2 BF
  81%
 • Καβάλα
  Σποραδικές νεφώσεις
  10°C 9.8°C / 9.8°C
  1 BF
  86%
 • Κατερίνη
  Αραιές νεφώσεις
  12°C 11.7°C / 11.7°C
  1 BF
  79%
 • Καστοριά
  Αραιές νεφώσεις
  8°C 7.8°C / 7.8°C
  1 BF
  92%

Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο τιτλοποίησης

Advertorial
 • A-
 • A+

Σε συνέχεια της από 11.04.2021 σχετικής χρηματιστηριακής ανακοινώσεως, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 (Τ.Κ. 104 32) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000786301000, (εφεξής «ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι προχωρά, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, στην τιτλοποίηση (μεταβίβαση λόγω πώλησης) απαιτήσεων κατά οικιακών ή ιδιωτικού δικαίου μη οικιακών πελατών από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, που έχουν εμφανίσει ή εμφανίζουν καθυστέρηση πληρωμής τουλάχιστον 90 ημερών και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες  2000, 3000, 6000, 7000, 7500, 7501, 7503, 8000, 9000, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 9910, 9930, 9935, 9940, 9950, 9960, 9980, 9999, D1, D2 (εφεξής «Απαιτήσεις»). Οι Απαιτήσεις θα μεταβιβαστούν σε διαδοχικά χαρτοφυλάκια, το πρώτο των οποίων θα μεταβιβαστεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2021 και τα επόμενα εντός δυο ετών από την μεταβίβαση του πρώτου χαρτοφυλακίου.

Οι Απαιτήσεις θα πωληθούν και μεταβιβαστούν στην εταιρεία ειδικού σκοπού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία PPC ZEUS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (Τέταρτος Όροφος, 3 George’ s Dock, IFSC, Δουβλίνο 1) και με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 671216 (εφεξής «Εταιρία Ειδικού Σκοπού»), η οποία θα αναθέσει την διαχείριση των Απαιτήσεων στην ΔΕΗ με σύμβαση διαχείρισης με την ΔΕΗ. Καταχώρηση της μεταβίβασης και της ανάθεσης της διαχείρισης θα γίνει στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003.

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των Απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών, ούτε τους όρους αποπληρωμής των Απαιτήσεων, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής, που εξακολουθεί να πραγματοποιείται με όλους τους τρόπους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ (https://www.dei.gr).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω τιτλοποίησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων και προς συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωσή της δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 1, 9, 10, 21, και 22 του Ν. 3156/2003, η ΔΕΗ θα διαβιβάσει στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις Απαιτήσεις, περιλαμβανομένων των πελατών, νόμιμων εκπροσώπων, διαχειριστών, εκπροσώπων, εταίρων και μελών διοίκησης νομικών προσώπων, των πληρεξουσίων δικηγόρων, αντικλήτων, ειδικών και καθολικών διαδόχων και τυχόν άλλων εμπλεκόμενων τρίτων που αφορούν και συνδέονται με τις Απαιτήσεις. Ειδικότερα, η ΔΕΗ θα διαβιβάσει προς την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι αναγκαία για τον σκοπό της τιτλοποίησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων και της δικαστικής ή εξωδικαστικής διεκδίκησης των οφειλομένων, τα οποία δύνανται να περιλαμβάνουν τον αριθμό συμβολαίου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση (πλήρη), αριθμό παροχής, ΑΦΜ ή/και αρ. ταυτότητας, στοιχεία οφειλής, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμών  (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»).

Η ΔΕΗ, ως Διαχειριστής των Απαιτήσεων, θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τις Απαιτήσεις κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού,  για σκοπούς είσπραξης των Απαιτήσεων, ως Εκτελών την Επεξεργασία. Συγχρόνως, η ΔΕΗ θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα ως αντισυμβαλλομένη των πελατών στις σχετικές Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος Χαμηλής Τάσης, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Ως εκ τούτου, μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων  θα είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και η ΔΕΗ ως Ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, η καθεμία ενεργώντας αυτοτελώς, ως προς τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τις Απαιτήσεις και της σχετικές Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος αντιστοίχως.  

Ως προς την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για τις Απαιτήσεις, η ΔΕΗ θα είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία με εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση. Για αναλυτικότερη πληροφόρηση ως προς την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τη ΔΕΗ  υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας παρακαλούμε δείτε για τη ΔΕΗ εδώ: https://www.dei.gr/el/titlop/t90

Περαιτέρω, η ΔΕΗ, ως Διαχειριστής των Απαιτήσεων, θα αναθέσει κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού συγκεκριμένες υπηρεσίες διαχείρισης των Απαιτήσεων στην ανώνυμη εταιρία συστημάτων πληροφορικής με την επωνυμία «QUALCO Α.Ε.» (εφεξής η «Qualco»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αγίου Κωνσταντίνου 40, 15124) δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών.  Για τους σκοπούς των εν λόγω συγκεκριμένων υπηρεσιών διαχείρισης των Απαιτήσεων, η Qualco θα είναι Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία.

Στο πλαίσιο της ως άνω διαχείρισης, η ΔΕΗ και η Qualco δύνανται να διαβιβάσουν τα Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009 (όπως ισχύει) και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για συγκεκριμένες υπηρεσίες (ενδεικτικά, παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και  καταστροφής αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους, παρόχους προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης και αποστολής γραπτών επικοινωνιών, παρόχους ελεγκτικών, λογιστικών/φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών -ενδεικτικά, ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές κ.λπ.), καθώς και σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφους ή εταιρείες συμβολαιογράφων και δικαστικούς επιμελητές, με σκοπό την δικαστική ή εξωδικαστική επιδίωξη των οφειλομένων.

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/EΕ και του Ν.4624/2019, ως ισχύει), η άσκηση και ικανοποίηση των οποίων τελεί υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτήν, ιδίως: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα διαγραφής και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τη ΔΕΗ ως εκτελούσα την επεξεργασία απευθυνόμενοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [[email protected]].

Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την QUALCO (Υπο-εκτελούσα την Επεξεργασία) μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.qualco.eu/privacy-policy, ενώ μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθυνόμενοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 15.06.21.

 

Ακολουθήστε μας στο Google news
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Νέα έρευνα: Η έγκυρη ενημέρωση των καπνιστών όπλο στη μάχη κατά του τσιγάρου
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τη νέα διεθνή έρευνα της ανεξάρτητης εταιρείας Povaddo που έγινε για λογαριασμό της Philip Morris International...
Νέα έρευνα: Η έγκυρη ενημέρωση των καπνιστών όπλο στη μάχη κατά του τσιγάρου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Black Friday στην Κωτσόβολος: Με τέτοιες κολασμένες προσφορές…αμαρτία να τις χάσεις!
Η τεράστια ποικιλία προϊόντων, οι φανταστικές τιμές, το πλούσιο απόθεμα και οι νέες ταχύτητες στις παραδόσεις και στις παραλαβές από τα καταστήματα Κωτσόβολος, είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους για να κάνεις...
Black Friday στην Κωτσόβολος: Με τέτοιες κολασμένες προσφορές…αμαρτία να τις χάσεις!
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γραμμή 1555 Μια νέα φιλοσοφία εξυπηρέτησης του πολίτη
Μπορεί ένας πολίτης να επικοινωνήσει και να βρει άκρη με τον ΕΦΚΑ, χωρίς να χάσει ώρες περιμένοντας στο τηλέφωνο ή σε μια ουρά; Μέχρι πρότινος οι περισσότεροι θα απαντούσαν ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο....
Γραμμή 1555 Μια νέα φιλοσοφία εξυπηρέτησης του πολίτη
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ανακάλυψε τη νέα συσκευή Θερμαινόμενου Καπνού PULZE & τις ράβδους καπνού iD
Είναι αλήθεια ότι οι καλύτερες εμπειρίες κρύβονται πέρα από τα συνηθισμένα! Μια βόλτα στη θάλασσα τον χειμώνα, μια συνάντηση με φίλους από τα παλιά, ένα δώρο σε κάποιον αγαπημένο χωρίς να γιορτάζει…
Ανακάλυψε τη νέα συσκευή Θερμαινόμενου Καπνού PULZE & τις ράβδους καπνού iD
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Η Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε., που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφ. Ικάρου 5) (η Τράπεζα) ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της ανάθεσης προς την εταιρία QQUANT Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης...
Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μεταπτυχιακές Σπουδές και απασχόληση: Κριτήριο επιλογής και επαγγελματικής εξέλιξης
Οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν αναμφισβήτητα μια ιδιαίτερη βαθμίδα με προοπτικές επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εξέλιξης των αποφοίτων. Η συμβολή των μεταπτυχιακών σπουδών στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου...
Μεταπτυχιακές Σπουδές και απασχόληση: Κριτήριο επιλογής και επαγγελματικής εξέλιξης

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας