Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δύο χρόνια στην εντατική
EUROKINISSI/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ

Δύο χρόνια στην εντατική

  • A-
  • A+

Στην εντατική βρισκόταν τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ), όπως προκύπτει από την αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης που κατέθεσαν οι τέσσερις πιστώτριες τράπεζες, στα χέρια των οποίων βρίσκεται σχεδόν το 75% των συνολικών υποχρεώσεων του Οργανισμού που ξεπερνούν τα 235 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016.

Σύμφωνα με την αίτηση, η μη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΔΟΛ έχει οδηγήσει σε κλονισμό της εμπορικής πίστης με αποτέλεσμα «ουδείς να πιστεύει ότι η εταιρεία είναι βιώσιμη.

Στον κλονισμό της εμπορικής πίστης συνηγορεί και το γεγονός ότι ήδη έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής σε βάρος της, ενώ έχουν επιβληθεί αναγκαστικές κατασχέσεις σε βάρος της περιουσίας της».

Με την επιβεβαίωση αδυναμίας της εταιρείας να εξοφλήσει τις αναλογούσες τοκοχρεολυτικές δόσεις, αναφέρει η αίτηση, οι δανείστριες τράπεζες κατήγγειλαν το κοινοπρακτικό δάνειο των Alpha-Εθνικής-Πειραιώς ύψους 99 εκατ. ευρώ κάνοντάς το άμεσα απαιτητό, με τον ΔΟΛ να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί, ενώ καταγγέλθηκε και το σύνολο των δανείων ύψους 66 εκατ. ευρώ που έχει χορηγήσει η Alpha Bank.

Πέραν των ληξιπρόθεσμων και άμεσα απαιτητών δανειακών υποχρεώσεων που ξεπερνούν τα 171 εκατ. ευρώ σε σύνολο υποχρεώσεων 235 εκατ. ευρώ, ο ΔΟΛ διατηρούσε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 επιπλέον ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και προς:

Α. το προσωπικό του, ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν δεδουλευμένες αποδοχές για το διάστημα Αύγουστος-Δεκέμβριος 2016

Β. το ελληνικό Δημόσιο, ύψους 6,85 εκατ. ευρώ

Γ. τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ

Δ. τους προμηθευτές του, ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ.

Στην αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης διαπιστώνεται «η γενικότητα και μονιμότητα της παύσης πληρωμών καθ’ ης προκύπτει πέραν των διαρκών αυξανόμενων υποχρεώσεων αυτής», ενώ επισημαίνεται πως τα ληξιπρόθεσμα δάνεια δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ούτε με τις υφιστάμενες απαιτήσεις της εταιρείας έναντι τρίτων (15 εκατ. ευρώ στις 30/6) ούτε από τα διαθέσιμά της (λιγότερα από 2 εκατ. ευρώ).

Με τη ρευστότητα να βαίνει συνεχώς μειούμενη, ο ΔΟΛ δεν ήταν σε θέση να καλύψει ούτε τα λειτουργικά του έξοδα, τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Βρίσκεται δηλαδή, σύμφωνα με την αίτηση, σε μια αναστρέψιμη διαρκή και μόνιμη αδυναμία των πληρωμών του, δεδομένου ότι στις 30.6.2016 είχε συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμα χρέη που υπερβαίνουν τα 166 εκατ. ευρώ, ενώ από τις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά.

Συνεπώς, πληροί το κριτήριο του άρθρου 68, παράγραφος 1 του νόμου 4307/14 (νόμος Δένδια).

Στην αίτηση υπογραμμίζεται ότι ήδη από το 2014 ο ΔΟΛ είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια (-5,499 εκατ. ευρώ) κι αυτό γιατί, σύμφωνα με την Grant Thornton, στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας είχαν καταχωριστεί ποσά που προορίζονταν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ωστόσο από το 2013 μέχρι και τις 30.6.2016 εμφανίζεται ότι από το σύνολο των 8 εκατ. ευρώ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) έχουν μετατραπεί σε μετοχικό κεφάλαιο μόλις 270.000 ευρώ.

Ετσι, αντί να έχει θετικά ίδια κεφάλαια 2,5 εκατ. ευρώ, όπως εμφανιζόταν στον ισολογισμό της, βρέθηκε στην πραγματικότητα να έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια 5,499 εκατ. ευρώ αφού η ΑΜΚ των 8 εκατ. ευρώ ουδέποτε ολοκληρώθηκε.

Αμφισβητούμενα

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις του ορκωτού λογιστή στην έκθεσή του επί των οικονομικών καταστάσεων 31.12.2014 και 31.12.2015 υπάρχουν κονδύλια, όπως τα άυλα πάγια και η συμμετοχή του ΔΟΛ στην «Τηλέτυπος», «η λογιστική αξία των οποίων αμφισβητείται στο ύψος που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Οποιαδήποτε απομείωση αυτής της αξίας θα κατέληγε σε σημαντικές ζημιές που θα επιδείνωνε ισόποσα τα ίδια κεφαλαία στις χρήσεις 2014, 2015».

Στις 30.6.2016 ο ΔΟΛ εξακολουθεί να παρουσιάζει αρνητικά ίδια κεφάλαια 10,757 εκατ. ευρώ, τα οποία παρουσιάζουν επιδείνωση σε σχέση με την τελευταία χρήση, «ενώ δεν προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία που τηρούνται στο ΓΕΜΗ ότι η γενική συνέλευση της εταιρείας έχει λάβει οποιοδήποτε μέτρο για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής», αναφέρει η αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Αίτηση για ειδική διαχείριση

Tην ταχεία πώληση των περιουσιακών στοιχείων του ΔΟΛ «προκειμένου να αποφευχθεί η απαξίωση» του ομίλου επιδιώκουν οι τέσσερις πιστώτριες τράπεζες με την αίτησή τους προς το δικαστήριο να εγκρίνει τον διορισμό ειδικού διαχειριστή (Grant Thornton) με βάση τις διατάξεις του νόμου Δένδια.

Από τη στιγμή που το Μονομελές Πρωτοδικείο εγκρίνει το αίτημα διορισμού ειδικού διαχειριστή, η Grant Thornton θα εγκατασταθεί στον ΔΟΛ αναλαμβάνοντας πλήρως τη διοίκηση της εταιρείας για λογαριασμό των τραπεζών και παράλληλα την υποχρέωση να προκηρύξει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση του ενεργητικού της εταιρείας.

Δεδομένου ότι η εκδίκαση έχει οριστεί για τις 3 Μαρτίου και η απόφαση πρέπει, βάσει νόμου, να εκδοθεί μέχρι και έναν μήνα μετά, η περίοδος της ειδικής διαχείρισης θα ξεκινήσει το αργότερο στις αρχές Μαρτίου.

Ο ειδικός διαχειριστής θα αναλάβει τη διοίκηση, την εκπροσώπησή της έναντι τρίτων, τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και με βάση την αναλυτική απογραφή περιουσιακών στοιχείων που θα κάνει, θα πρέπει να προκηρύξει τον πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός 45 ημερών ο διαχειριστής συγκαλεί συνέλευση πιστωτών και εισηγείται πώληση μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού είτε του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας είτε επιμέρους περιουσιακών στοιχείων.

♦ Αν η συνέλευση των πιστωτών απορρίψει την πρόταση, η διαδικασία λήγει και ο διαχειριστής υποβάλλει αίτηση πτώχευσης.

♦ Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή, δημοσιεύει πρόσκληση δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εντός δέκα ημερών και ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εντός 20 έως 40 ημερών.

♦ Αν υπάρχει μία μόνο προσφορά για το σύνολο του ενεργητικού, συγκαλείται συνέλευση πιστωτών και ενημερώνεται το δικαστήριο.

♦ Αν δεν υπάρχει προσφορά υποβάλλεται αίτημα πτώχευσης.

♦ Αν υποβληθούν προσφορές για επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού η διαδικασία προχωρά μόνο γι' αυτά και μέσα σε 15 ημέρες γίνεται αναγγελία απαιτήσεων των πιστωτών (εντός ενός μήνα) και αποδίδει τα ποσά στους δικαιούχους.

♦ Αν δεν πουληθεί τουλάχιστον το 90% του συνόλου του ενεργητικού ως λογιστική αξία ο διαχειριστής προχωρά στη διαδικασία της πτώχευσης.

Η Grant Thornton δεν... γνωρίζει

Στα 188,517 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκαν οι υποχρεώσεις του ΔΟΛ προς τις τράπεζες στα μέσα Ιανουαρίου 2017 και οι Αlpha Bank, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank αντιπροσωπεύουν πλέον το 74% των πιστωτών του Οργανισμού, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας ελεγκτών Grant Thornton.

Μάλιστα από τα 188,517 εκατ. ευρώ τα 168,21 εκατ. είναι ληξιπρόθεσμα και άμεσα απαιτητά.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ΔΟΛ, στις 30.6.2016, ήταν 235,157 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η ελεγκτική εταιρεία υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την πληρότητα και την ακρίβεια στις συνολικές οφειλές-υποχρεώσεις του ΔΟΛ.

Ενώ, οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έως τις 31.12.2015 είναι ελεγμένες από ορκωτούς λογιστές, οι ενδιάμεσες καταστάσεις που αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση μέχρι 30.6.2016 δεν είναι ελεγμένες, ούτε έχουν δημοσιευθεί δεδομένου ότι η εταιρεία δεν έχει τέτοια υποχρέωση από τον νόμο.

«Επομένως, για τα κονδύλια που απεικονίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ώς 30.6.2016, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ορθότητά τους» αναφέρει η έκθεση της Grant Thornton.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στενεύουν δραματικά τα χρονικά περιθώρια για τα δάνεια του ΔΟΛ
​Σε λίγα εικοσιτετράωρα εκπνέει το 2016 και μαζί η προθεσμία που έχουν δώσει στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη («Τα Νέα», «Το Βήμα» κ.λπ.) οι τρεις συστημικές τράπεζες για την πληρωμή των περίπου 10 εκατ....
Στενεύουν δραματικά τα χρονικά περιθώρια για τα δάνεια του ΔΟΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Τρέχει» η ανακεφαλαιοποίηση των 4 τραπεζών
Στην τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. Μετά τη Eurobank και την Αlpha Bank, που κάλυψαν πλήρως με ιδιωτικά κεφάλαια τις κεφαλαιακές τους...
«Τρέχει» η ανακεφαλαιοποίηση των 4 τραπεζών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αισιόδοξες οι τράπεζες για τα σχέδια αναδιάρθρωσης
Κρίσιμη είνα η αυριανή ημέρα για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθώς θα λάβουν τις απαντήσεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ για τα σχέδια αναδιάρθρωσης που έχουν καταθέσεις. Ο SSM έχει...
Αισιόδοξες οι τράπεζες για τα σχέδια αναδιάρθρωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ζημιές και «κόκκινα» δάνεια πνίγουν τις τράπεζες
Σε ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζουν να βυθίζονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες λόγω των μεγάλων προβλέψεων που είναι υποχρεωμένες να αναλάβουν εξαιτίας της επιδείνωσης των δραστηριοτήτων τους στην...
Ζημιές και «κόκκινα» δάνεια πνίγουν τις τράπεζες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το Σάββατο φθάνει ο λογαριασμός...
Το πρωί του Σαββάτου θα λάβουν τον λογαριασμό των κεφαλαιακών τους αναγκών οι ελληνικές τράπεζες. Η ΕΚΤ θα γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και το βασικό και το ακραίο...
Το Σάββατο φθάνει ο λογαριασμός...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μάχη για την ανακεφαλαιοποίηση
Το πρώτο «προαπαιτούμενο» για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, η άρση της πολιτικής αβεβαιότητας, εκπληρώθηκε το βράδυ της 20ής Σεπτεμβρίου. Τώρα, βασική προτεραιότητα αποτελεί η άρση...
Μάχη για την ανακεφαλαιοποίηση

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας