Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Επιβαρύνσεις για εισοδήματα από ενοίκια και μπλοκάκια

Για εξωπραγματικά τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία θα προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης θα φορολογηθούν όσοι απασχολήθηκαν φέτος περιστασιακά εισπράττοντας μικρά χρηματικά ποσά

Επιβαρύνσεις για εισοδήματα από ενοίκια και μπλοκάκια

  • A-
  • A+

Μεγάλες ανατροπές στο καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων από την ενοικίαση ακινήτων, καθώς και για όσους αμείβονται με «μπλοκάκια» ή απασχολήθηκαν φέτος περιστασιακά σε κάποια δραστηριότητα εισπράττοντας περιορισμένα ποσά, φέρνει από το νέο έτος ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.

Οι ανατροπές συνεπάγονται ουσιαστικά υπερφορολόγηση των συγκεκριμένων κατηγοριών φορολογουμένων, αφού ο φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να καταβάλουν το 2015 θα υπολογίζεται με εξοντωτικούς συντελεστές φόρου 26%-40%.

Φορολογούμενοι που εισέπραξαν φέτος πολύ χαμηλά ποσά ενοικίων και δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές, τότε, εφόσον το συνολικό ποσόν των εισπραχθέντων ενοικίων (δηλαδή το πραγματικό τους εισόδημα) είναι μικρότερο από το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ο φόρος εισοδήματος θα υπολογίζεται επί του τεκμαρτού κι όχι επί του πραγματικού εισοδήματος.

Οι συντελεστές

Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με συντελεστή 11% μέχρι το ύψος του πραγματικού εισοδήματος και με συντελεστή 26% επί του ποσού της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που θα προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Κι αυτό διότι η πρόσθετη αυτή διαφορά θα θεωρείται ως «εισόδημα από επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα» και θα φορολογείται με τον συντελεστή 26% που προβλέπεται για το εισόδημα αυτής της κατηγορίας.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα υποχρεωθούν να καταβάλουν και προσαύξηση 55% επί του ήδη εξοντωτικού κύριου φόρου εισοδήματος. Συνολικά, δηλαδή, θα κληθούν κι αυτοί να πληρώσουν φόρο έως και 40% επί ενός τεκμαρτού –μη πραγματικού– εισοδήματος.

Από το «μακρύ χέρι» της Εφορίας δεν γλιτώνουν ούτε οι μισθωτοί που εργάζονται ταυτόχρονα και ως αμειβόμενοι με «μπλοκάκια», αλλά εισπράττουν χαμηλά ποσά.

Τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος από τα «μπλοκάκια» θα φορολογηθούν υποχρεωτικά από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν και τέλος επιτηδεύματος αυξημένο από τα 500 στα 650 ευρώ. Για τα εισοδήματα του 2013 οι μισθωτοί με έσοδα και από «μπλοκάκια» είχαν τη δυνατότητα για τα εισοδήματα αυτά να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με την κλίμακα των μισθωτών υπό προϋποθέσεις (έως 3 εργοδότες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες όταν τουλάχιστον το 75% των αμοιβών προέρχεται μόνο από έναν εργοδότη) είτε με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιλέγοντας τη φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών γλίτωναν από τη φορολογία εφόσον το συνολικό ποσόν των εισοδημάτων τους από μισθούς και «μπλοκάκια» δεν υπερέβαινε τα 9.550 ευρώ. Ακόμη όμως κι αν το συνολικό εισόδημα από μισθούς και «μπλοκάκια» έφτανε μέχρι τις 25.000 ευρώ, πλήρωναν λιγότερο φόρο εφόσον επέλεγαν τη φορολόγηση των αμοιβών από τα «μπλοκάκια» με την κλίμακα των μισθωτών. Κι αυτό διότι μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 25.000 ευρώ, ο συντελεστής φόρου στην κλίμακα των μισθωτών ήταν 22%, ενώ στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιοδήποτε ποσό αμοιβής, όσο χαμηλό και να είναι, φορολογείται με 26% από το πρώτο ευρώ.

Το 2015 όμως, τα εισοδήματα από τα «μπλοκάκια» θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και ταυτόχρονα θα επιβαρυνθούν και με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.

Επίσης, χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι το 2014 ήταν φοιτητές ή άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και είχαν εισοδήματα πολύ χαμηλά προερχόμενα από περιστασιακή απασχόληση, όπως π.χ. από εργασίες που αφορούσαν την προώθηση ερωτηματολογίων για συμπλήρωση ή από πρακτική άσκηση κ.λπ., καθώς και όσοι απέκτησαν κατά το τρέχον έτος πολύ χαμηλά εισοδήματα από τόκους καταθέσεων θα φορολογούνται για εξωπραγματικά τεκμαρτά εισοδήματα, τα οποία θα προσδιορίζονται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

Ο υπολογισμός

Οι φόροι που θα καλούνται να πληρώσουν θα υπολογίζονται:

■ Με 26% από το πρώτο ευρώ των τεκμαρτών εισοδημάτων, για όσους έχουν αποκτήσει εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση.

■ Με 26% επί της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που θα προσδιορίζουν τα τεκμήρια διαβίωσης, για όσους έχουν δηλώσει μόνο εισοδήματα από τόκους.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι αυτοί θα επιβαρύνονται και με προκαταβολή φόρου που θα προσαυξάνει κατά 55% τον εξωπραγματικό κύριο φόρο εισοδήματος που θα έχει προκύψει με βάση τα τεκμήρια.

Φέτος οι φορολογούμενοι αυτοί γλίτωσαν από τα τεκμήρια και τους υπέρογκους φόρους αφού με μια ρύθμιση, η οποία όμως εφαρμόστηκε μόνο για τα εισοδήματα του 2013 (οικονομικό έτος 2014), φορολογήθηκαν ως μισθωτοί και είχαν αφορολόγητο 9.550 ευρώ με την προϋπόθεση το πραγματικό τους εισόδημα να ήταν έως 5.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 ευρώ και παράλληλα αν δεν είχαν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή από ακίνητα.

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ.

Το μέτρο αφορά 415.000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες και για να απαλλαγούν από τον συγκεκριμένο φόρο θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Μητρώο της Εφορίας.

Οσοι επιλέξουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση που σε μία διαχειριστική χρήση υπερβούν το ποσόν των 10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ. Επίσης όσοι υπαχθούν στο απαλλασσόμενο καθεστώς έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, στα οποία θα αναγράφουν την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας - απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να εκπέσουν τον φόρο εισροών τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανοίγει η εφαρμογή για τις βεβαιώσεις
Με σημαντική καθυστέρηση ξεκινούν οι προκαταρκτικές διαδικασίες υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014, με… ευθύνη και του Εθνικού Τυπογραφείου. Η σχετική απόφαση...
Ανοίγει η εφαρμογή για τις βεβαιώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορο-πέλεκυς στα «μπλοκάκια»
Αντιμέτωποι με το εξοντωτικό φορολογικό καθεστώς του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος θα βρεθούν φέτος χιλιάδες εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», οι οποίοι το 2014 απέκτησαν παράλληλα και εισοδήματα από μισθούς, τα...
Φορο-πέλεκυς στα «μπλοκάκια»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιχειρηματίες οι αγρότες, σύμφωνα με την Εφορία
Τα εισοδήματα του 2014 θα φορολογηθούν με συντελεστή 13% με βάση τα έσοδα και τα έξοδα Με βάση τα παραστατικά για τις πωλήσεις των προϊόντων τους και τις αποδείξεις για τα αγροτικά εφόδια θα φορολογηθούν...
Επιχειρηματίες οι αγρότες, σύμφωνα με την Εφορία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη νέων επιστημόνων
Ενα νέο πρόγραμμα που στοχεύει να κρατήσει εντός Ελλάδας τους επιστήμονες που παράγει το εκπαιδευτικό μας σύστημα ρίχνει στη μάχη κατά της ανεργίας η κυβέρνηση. Πρόκειται για πρόγραμμα επιχορήγησης...
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη νέων επιστημόνων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παράταση στην υποβολή όχι στην πληρωμή
Παράταση έως τις 14 Ιουλίου στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος έως τις 30 Ιουνίου που εκπνέει η νόμιμη διορία, οι...
Παράταση στην υποβολή όχι στην πληρωμή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Καυτά» τα φετινά εκκαθαριστικά φόρου
«Φωτιά» είναι για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας, καθώς οι φόροι που καλούνται να πληρώσουν σε σχέση με πέρυσι είναι αυξημένοι έως και 40%. Το στοιχείο αυτό...
«Καυτά» τα φετινά εκκαθαριστικά φόρου

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας