Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΥΠ.ΟΙΚ.: Καμία επεξεργασία νομοσχεδίου για φορολογία αγροτών
ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠ.ΟΙΚ.: Καμία επεξεργασία νομοσχεδίου για φορολογία αγροτών

  • A-
  • A+

«Καμία επεξεργασία νομοσχεδίου ή σχεδιασμός για τα θέματα φορολογίας των αγροτών δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο υπουργείο Οικονομικών. Τα θέματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής πολιτικής».

Αυτό τονίζει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τα προαπαιτούμενα που προβλέπει η συμφωνία με τους δανειστές για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης της εφαρμογής της.

Ειδικότερα, σε ενημερωτικό σημείωμα το υπουργείο παρουσιάζει το καθεστώς που ίσχυε για τη φορολογία των αγροτών μέχρι τη συμφωνία του Ιουλίου του 2015, τις αλλαγές που προβλέπει η συμφωνία και ψηφίστηκαν στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία 221 βουλευτών, καθώς και το τι ισχύει σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη των αγροτών.

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τη σταδιακή εξομοίωση της φορολογικής αντιμετώπισης των αγροτικών εισοδημάτων με τα εισοδήματα των άλλων κατηγοριών φορολογούμενων σημειώνεται ότι θα ξεκινήσει από τα εισοδήματα που αποκτώνται το 2016.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα:

«Τι ίσχυε μέχρι τη συμφωνία (Ν. 4336/2015-ΦΕΚ Α 94/14.8.2015)

1. Ο προσδιορισμός του καθαρού αγροτικού εισοδήματος γίνεται λογιστικά, δηλαδή από τα έσοδα αφαιρούνται τα έξοδα.

2. Το καθαρό αγροτικό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή φόρου εισοδήματος που είναι 13%.

3. Τα έξοδα που αναγνωρίζονται, για να αφαιρεθούν, έχουν καθοριστεί με το Ν. 4172/2013 «για τη φορολογία εισοδήματος» και έχουν διευκρινιστεί με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ πολ. 1116/2015. Περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες (αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές κλπ), εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

4. Δεν φορολογούνται οι αγρότες, για τις επιδοτήσεις που εισπράττουν μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ. Δεν φορολογούνται στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις.

5. Για το πετρέλαιο κίνησης ντίζελ που χρησιμοποιούν, λαμβάνουν επιστροφή φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε 264 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Αλλαγές με τη συμφωνία (Ν. 4336/2015-ΦΕΚ Α 94/14.8.2015). Η συμφωνία ψηφίστηκε από 221 βουλευτές.

1. Από Οκτώβριο 2015 σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ σε δύο ίσα στάδια, από τον Οκτώβριο 2015 και τον Οκτώβριο 2016 . Συγκεκριμένα, από 1/10/2015 μέχρι 30/9/2016, επιστρέφεται ποσό 130 ευρώ και από 1/10/2016 καταργείται η επιστροφή. Νομοθετήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος Δ, Υποπ/φος Δ5 του Νόμου (σελίδα 966 και προαπαιτούμενα σελίδα 1015).

2. Από το έτος 2016 για τα εισοδήματα που αποκτώνται προβλέπεται σταδιακή εξομοίωση των εισοδημάτων των αγροτών με τις άλλες κατηγορίες (στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος) με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017 (προαπαιτούμενα σελίδα 1016).

Αλλαγές με τον Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α 143/9.11.2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».

Στο άρθρο 51 έγινε νομοτεχνική διόρθωση σχετικά με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ. Συγκεκριμένα, συμπληρώθηκε η ημερομηνία 30/9/2016 που είχε παραληφθεί στο κείμενο του Ν. 4336/2015. Δηλαδή με το Ν. 4342/2015 για τους αγρότες δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση.

Σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη των αγροτών και την κατάσχεση των ποσών των τραπεζικών τους λογαριασμών

 

1. Προβλέπεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ακατάσχετο ποσό ύψους 1.250 ευρώ, εφόσον έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο στο taxis ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού.

2. Για όσους φορολογούμενους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και δεν έχουν κάνει ρύθμιση καταβολής τους, στέλνεται εντολή στις τράπεζες να διενεργούν κατάσχεση των οφειλόμενων ποσών και να τα αποδίδουν στο Δημόσιο.

3. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις οφειλές των αγροτών και εφαρμόζονται όσα ισχύουν για όλους τους φορολογούμενους.

4. Για τους αγρότες που είχαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και δεν τις είχαν ρυθμίσει ή δεν είχαν δηλώσει ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έγινε αυτομάτως κατάσχεση των ποσών που κατατέθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ενισχύσεις τους.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, οι γενικές ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος που αφορούν και τους αγρότες είναι οι ακόλουθες:

Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων​

Οι επαγγελματίες υποχρεώνονται να τηρούν λογιστικά βιβλία και να αναγράφουν σε αυτά τα έσοδα και τα έξοδά τους.

Οι αγρότες τηρούν βιβλία, όταν τα έσοδά τους υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ

Προσδιορισμός καθαρών κερδών

Στους επαγγελματίες τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα που έχουν αναγράψει στα βιβλία τους.

Για όλους τους αγρότες ακόμα και αν δεν τηρούν βιβλία, υπολογίζονται τα κέρδη με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα.

Εξοδα που αναγνωρίζονται

Τα έξοδα που αναγνωρίζονται, για να αφαιρεθούν, αφορούν γενικά αγορές εμπορευμάτων και οποιαδήποτε δαπάνη αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα. Απαραίτητο είναι τα έξοδα να αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

Ειδικότερα, για τους αγρότες τα έξοδα που αναγνωρίζονται περιλαμβάνουν τις αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές.

Φορολόγηση

Για τον υπολογισμό του φόρου τα καθαρά κέρδη πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή φόρου που για το έτος 2015 για τους επαγγελματίες είναι από 1 μέχρι 50.000 ευρώ 26% και πάνω από 50.000 ευρώ 33%. Για τους αγρότες ο συντελεστής φόρου είναι 13% για όλα τους τα κέρδη.

Τεκμήρια

Για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος ισχύουν τα τεκμήρια για όλους τους φορολογούμενους. Εάν τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά εισοδήματα, τότε το φορολογητέο εισόδημα είναι το τεκμαρτό.

Προκαταβολή φόρου

1. Για όλους τους επαγγελματίες υπολογίζεται προκαταβολή φόρου έναντι των εισοδημάτων του έτους που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση. Για τα εισοδήματα του έτους 2015, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τους αγρότες, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 75% του ποσού του φόρου εισοδήματος.

2. Η προκαταβολή δεν συνιστά φορολογική επιβάρυνση, γιατί αφαιρείται από το φόρο εισοδήματος κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του επόμενου έτους.

3. Κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής αφαιρούνται ποσά που έχουν παρακρατηθεί.

4. Εάν κατά το έτος που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση έχουν μειωθεί τα εισοδήματα, τότε προβλέπεται διαγραφή της προκαταβολής.

Είναι ενδεικτικό το παρακάτω παράδειγμα:

Φορολογητέα Κέρδη 10.000,00

Φόρος εισοδήματος 2.600,00

Υπολογισμός προκαταβολής

2.600,00 ευρώ Χ 75% = 1.950,00 ευρώ

Εάν έχει παρακρατηθεί από τους πελάτες φόρος 1.500,00 ευρώ, τότε η προκαταβολή είναι 450,00 ευρώ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε 8 δόσεις ο φόρος εισοδήματος και σε 6 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ
Την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις και του ΕΝΦΙΑ σε 6 προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε την Κυριακή στη Βουλή.
Σε 8 δόσεις ο φόρος εισοδήματος και σε 6 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τι περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
Στη Βουλή κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, για φοροαπαλλαγές, κίνητρα για επενδύσεις, ανάπτυξη και...
Τι περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νομοσχέδιο για «γκόλντεν μπόι», περιστασιακά απασχολούμενους και σακούλες
Γενναίες αυξήσεις στις αποδοχές του γενικού διευθυντή και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του ΟΔΔΗΧ προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή. Με το ίδιο...
Νομοσχέδιο για «γκόλντεν μπόι», περιστασιακά απασχολούμενους και σακούλες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολογικό νομοσχέδιο-σκούπα με προαπαιτούμενα
Πρόστιμα από 500 έως και 1.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που συλλαμβάνονται να μην «κόβουν» αποδείξεις προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο-σκούπα της κυβέρνησης με τα εκκρεμή...
Φορολογικό νομοσχέδιο-σκούπα με προαπαιτούμενα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πασχαλινό... (ΔΟΥ)ναι και λαβείν
Τροπολογίες για τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τον χρόνο εξόφλησης του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις και την καταβολή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα κατατέθηκαν, μεταξύ άλλων, χθες...
Πασχαλινό... (ΔΟΥ)ναι και λαβείν

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας