Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Διαχρονικό πάρτι φοροδιαφυγής

Oι φουσκωμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί «πρόδωσαν» ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, συνταξιούχους και ανεπάγγελτους

Διαχρονικό πάρτι φοροδιαφυγής

  • A-
  • A+

Νέες κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής αποκαλύπτουν οι εντεινόμενοι έλεγχοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), καθώς εκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, με «οδηγό» το Περιουσιολόγιο και κυρίως τους «φουσκωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς.

Από το 2000 και εντεύθεν δεν είναι λίγοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες -ακόμα και οι συνταξιούχοι και ανεπάγγελτοι- που θησαύρισαν από παράνομες δραστηριότητες οι οποίες τους απέφεραν εκατομμύρια «μαύρο» χρήμα που «έκρυψαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς εντός και εκτός της χώρας.

Μόνο που αρκετοί από αυτούς δεν υπολόγιζαν ότι μια 15ετία μετά θα πιαστούν στο δόκανο των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αξιοποιεί πλέον όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αποκάλυψη των οικονομικών εγκλημάτων.

Τα ευρήματα των ελέγχων και των διασταυρώσεων που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο είναι εντυπωσιακά. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρηματιών, ακόμη και συνταξιούχων και ανεπάγγελτων βρέθηκαν αδήλωτα εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ, ενώ την ίδια ώρα η φοροδιαφυγή μέσω μη έκδοσης αποδείξεων και εικονικών τιμολογίων έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Από τη λίστα του ΣΔΟΕ ξεχωρίζουν: μεσίτης ακινήτων με απόκρυψη εισοδήματος ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, ανεπάγγελτος με παράνομο πλουτισμό 3,8 εκατ. ευρώ, γιατρός με φοροδιαφυγή 1,2 εκατ. ευρώ, δικηγόρος με απόκρυψη εισοδήματος 803.000 ευρώ, εργολάβος μηχανικός με 4,1 εκατ. ευρώ, φυσικό πρόσωπο με λαθρεμπόριο τσιγάρων 4,5 εκατ. ευρώ, φορολογούμενος με εικονικές δωρεές σε ιερούς ναούς ύψους 611.000 ευρώ αλλά και μια ξενοδοχειακή μονάδα η οποία δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 4,6 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα:

• Δικηγόρος απέκρυψε εισοδήματα 802.810,76 ευρώ μέσω της μη έκδοσης παραστατικών. Αλλος δικηγόρος με τον ίδιο τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 277.515,60 ευρώ.

• Μεσίτης ακινήτων, για τις χρήσεις 2000 έως 2002 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 8.514.860,60 ευρώ. Επίσης δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 553.966,63 ευρώ.

• Ξενοδοχειακή επιχείρηση απέκρυψε εισοδήματα ύψους 590.387,36 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

• Επιχείρηση του χονδρικού εμπορίου τροφίμων και οπωρολαχανικών καταχώρισε σε 875 περιπτώσεις αγορές χωρίς δικαιολογητικά, συνολικής αξίας 6.796.244,25 ευρώ.

• Τέσσερις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 1.002.448,20 ευρώ.

• Τρεις επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικού ύψους 1.847.175,50 ευρώ.

• Γιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2001 έως 2010 κατά 1.194.988,66 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

• Φυσικό πρόσωπο, μέλος νομικού προσώπου, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2008 και 2009 κατά 718.459,44 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

• Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων δεν εξέδωσε για τις χρήσεις 2008 έως 2012 1.069 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 617.978,59 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2008 και 2009 εξέδωσε 8 αθεώρητα φορολογικά στοιχεία από είσπραξη ενοικίων, συνολικής αξίας 21.411,60 ευρώ.

• Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας και ειδών Η/Υ εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 8.342.447,33 ευρώ, ενώ ζήτησε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 7.426.657,26 ευρώ.

• Ανώνυμη εταιρεία του τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, συνολικής αξίας 4.621.396,27 ευρώ, ενώ δεν απέδωσε τέλη υπέρ τρίτων και λοιπών φορολογιών και ΦΜΥ συνολικής αξίας 497.560,11 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο με αντικείμενο εργασιών την εμπορία επίπλων προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 659.424,86 ευρώ.

• Επιχειρηματίας καφέ-μπαρ προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 492.992,13 ευρώ.

• Συνταξιούχος προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 438.517,64 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο χρησιμοποίησε ευάλωτο άτομο προκειμένου να καλύψει δικές του συναλλαγές με εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 675.717,52 ευρώ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν απέδιδαν ΦΠΑ και απέκρυπταν ισόποσα καθαρά κέρδη.

• Τρεις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 3.971.015,41 ευρώ.

• Εξι επιχειρήσεις έλαβαν μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.924.488,90 ευρώ.

• Λαθρεμπορία τσιγάρων -130.706 κούτες των 10 πακέτων διαφόρων εταιρειών– από φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτο, με διαφυγόντες δασμούς και φόρους 4.461.201,14 ευρώ.

• Τρεις αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για παράνομη επιστροφή ΦΠΑ συνολικής αξίας 662.115 ευρώ.

• Εκατόν εξήντα δύο φορολογούμενοι συμπεριέλαβαν στις φορολογικές τους δηλώσεις εικονικές–πλαστές αποδείξεις είσπραξης ποσών δωρεών προς ιερούς ναούς, προκειμένου να τύχουν μείωσης της φορολογίας. Το συνολικό ύψος των πλαστών-εικονικών αποδείξεων ανέρχεται στο ποσό των 610.650 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.866.144,90 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο απέκρυψε εισοδήματα ύψους 157.666 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

• Εργολάβος–μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και απέκρυψε εισοδήματα ύψους 4.160.815,04 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Επίσης υπέβαλε ανακριβή δήλωση μεταβίβασης συνολικής αξίας 239.340,37 ευρώ.

• Επιχείρηση κατασκευής μηχανημάτων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων για τη χρήση 2006 συνολικής αξίας 14.332.141,87 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2007 έως 2009 έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12.042.296,10 ευρώ.

• Εργολάβος προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 304.575 ευρώ.

• Μεσίτης ακινήτων προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 303.376 ευρώ.

• Επιχείρηση εκσκαφών και γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.200 ευρώ.

• Επιχείρηση γενικών κατασκευαστικών εργασιών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 239.040 ευρώ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μαστίγιο και καρότο για κρυφά εισοδήματα
​Την τακτική του καρότου (απαλλαγή από διώξεις) και του μαστίγιου (φόρος τουλάχιστον 45%) θα ακολουθήσει η κυβέρνηση για όσους απέκρυψαν εισοδήματα από την Εφορία και στη συνέχεια τα «φυγάδευσαν» σε τράπεζες...
Μαστίγιο και καρότο για κρυφά εισοδήματα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο φως το «μαύρο χρήμα» της οικοδομής
Με τα ονόματα πολλών εξ αυτών να βρίσκονται σε διάφορες λίστες οι φορολογούμενοι εναγωνίως αναμένουν την ώρα που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για το πού βρήκαν τα χρήματα που έχουν στους τραπεζικούς τους...
Στο φως το «μαύρο χρήμα» της οικοδομής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μεγάλο... κουκούλωμα
Η αποκάλυψη των Panama Papers τον Απρίλιο του 2016 ανέδειξε πώς μεγιστάνες, μεγάλες επιχειρήσεις, αξιωματούχοι και επικεφαλής κυβερνήσεων, λαθρέμποροι ναρκωτικών και τράπεζες απ’ όλον τον πλανήτη μετέφεραν...
Το μεγάλο... κουκούλωμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Καλοβλέπουν το πλαφόν στα μετρητά
Σε «πλατφόρμα» για τη μείωση της φοροδιαφυγής στην αγορά εξελίσσονται σταδιακά τα capital controls, καθώς τραπεζίτες και αρκετοί στην κυβέρνηση καλοβλέπουν την επιβολή «πλαφόν» στις πληρωμές με μετρητά ακόμη...
Καλοβλέπουν το πλαφόν στα μετρητά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πακτωλός αδήλωτων εισοδημάτων
«Λαβράκια» συνεχίζουν να βγάζουν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ, επιβεβαιώνοντας ότι το πάρτι της φοροδιαφυγής καλά κρατεί στη χώρα μας. Από τη στιγμή που άρχισαν να… μιλάνε οι τραπεζικοί λογαριασμοί αποκαλύπτονται...
Πακτωλός αδήλωτων εισοδημάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Αφεση αμαρτιών» με φόρο 15%
Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση δίνει «άφεση αμαρτιών» σε όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία και στη συνέχεια τα «φυγάδευσαν» σε τράπεζες του...
«Αφεση αμαρτιών» με φόρο 15%

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας