Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λαθροχειρίες με τα υδατοδρόμια στα Ιόνια
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Λαθροχειρίες με τα υδατοδρόμια στα Ιόνια

  • A-
  • A+
Πώς ο υπουργός Ανάπτυξης και η περιφερειάρχης ματαίωσαν τον σχεδιασμό για την αδειοδότησή τους, προκειμένου να τα αναθέσουν στο ιδιωτικό και κερδοσκοπικό Δίκτυο ΔΕΠΑΝ με τετραπλάσιο προϋπολογισμό ● Μπλόκο στην αυθαίρετη παρέμβαση από Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δέχτηκε την προσφυγή του πρώην περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτου ● Εναν χρόνο πίσω πηγαίνει το έργο η ολέθρια υπουργική παρέμβαση.

Καλό… 2021 για τα υδροπλάνα, καλώς εχόντων των πραγμάτων και χωρίς να φταίει ο κορονοϊός, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα Ιόνια νησιά. Οι αιτίες των νέων καθυστερήσεων θα πρέπει να αναζητηθούν στα πισωγυρίσματα –και μάλιστα ακριβά– που επιχείρησε η Περιφερειακή Αρχή Ιονίων Νήσων.

Οπως καταγγέλλει ο πρώην περιφερειάρχης –και νυν περιφερειακός σύμβουλος– Θόδωρος Γαλιατσάτος, η διάδοχός του, Ρόδη Κράτσα, που προέρχεται από το κόμμα της... φιλοεπενδυτικής κυβέρνησης, «άγνωστο» για ποιους λόγους αποφάσισε να βάλει στο συρτάρι όλη την προετοιμασία αδειοδότησης πέντε υδατοδρομίων στο Ιόνιο –είχε γίνει η χωροθέτηση και εκκρεμούσε η έκδοση περιβαλλοντικών όρων– και να τα αναθέσει με το αζημίωτο στο ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη) που ιδρύθηκε το 2015 και είναι αποτέλεσμα είκοσι τριών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, ο Θόδωρος Γαλιατσάτος και η παράταξη «ΑΝΑΣΑ» της οποίας ηγείται προσέφυγαν στην Επιτροπή –άρθρο 68 του Π.Δ. 30/1996 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων–, κατά της νομιμότητας της σχετικής απόφασης (42/2020) του Π.Σ. Ιονίων Νήσων. Η απόφαση της επιτροπής αποτρέπει το «πισωγύρισμα» στις διαδικασίες αδειοδότησης των υδατοδρομίων, ενώ αποκάλυψε, όπως τονίζει η «ΑΝΑΣΑ», τη λαθροχειρία που επιχείρησαν από κοινού ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης και η περιφερειάρχης κ. Κράτσα στην υπόθεση αδειοδότησης και κατασκευής των πέντε υδατοδρομίων.

Προγραμματική σύμβαση

Η Επιτροπή του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 έκρινε ότι το ΔΕΠΑΝ δεν μπορεί να είναι αναθέτουσα αρχή καθώς σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (στο οποίο έχουν ενσωματωθεί σειρά κοινοτικών οδηγιών) ως αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου κ.ά. και γενικότερα οι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το ΔΕΠΑΝ δεν υπάρχει σε αυτό το Μητρώο και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Επιπρόσθετα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, επειδή τα Λιμενικά Ταμεία –που είναι ΝΠΔΔ– δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια, μπορούν να αναθέτουν τα έργα τους με προγραμματική σύμβαση στο υπουργείο Ναυτιλίας, στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, είτε σε άλλη τεχνική υπηρεσία της Γενικής Κυβέρνησης. Το ΔΕΠΑΝ, όμως, δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω και δεν δύναται με προγραμματική σύμβαση να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ενώ τα Λιμενικά Ταμεία και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως Φορέας Χρηματοδότησης αποβλέπουν μέσω της προγραμματικής σύμβασης στην επίτευξη της νόμιμης αποστολής τους –εν προκειμένω του έργου «ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»– «το αντισυμβαλλόμενο ΔΕΠΑΝ, το οποίο μετέχει στη σύμβαση ως ιδιωτικός φορέας […] επιδιώκει την επίτευξη κέρδους μέσω του ανταλλάγματος που προβλέπεται στη σύμβαση για τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. Η δε επίτευξη κέρδους από το ΔΕΠΑΝ προκύπτει σαφώς από τη σύγκριση του ανταλλάγματος της προγραμματικής με το αντάλλαγμα των προηγούμενων προγραμματικών συμβάσεων που είχαν συναφθεί επίσης από την Περιφέρεια για το ίδιο έργο».

Για το τι εστί ΔΕΠΑΝ, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι «ανεξαρτήτως του εάν αναφέρεται στο καταστατικό του ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του άρθρου 101 του ν. 3852/2010, από το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών του και από τους καταστατικούς σκοπούς του [...] προκύπτει ότι ασφαλώς λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, κι επιδιώκει την επίτευξη κέρδους μέσω των έργων που αναλαμβάνει. Συνεπώς, το ΔΕΠΑΝ, και για τους ανωτέρω λόγους, δεν δύναται με προγραμματική σύμβαση να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο».

Προβληματικό είναι και το περιεχόμενο του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, καθώς δεν προβλέπεται καμία απολύτως ποινική ρήτρα για την περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο ΔΕΠΑΝ παραβεί κάποιον όρο της σύμβασης, που σημαίνει ότι δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα των κυρίων του έργου –δηλαδή των Λιμενικών Ταμείων–, ούτε του φορέα χρηματοδότησης που είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το γεγονός ότι ορίζεται στην προγραμματική όργανο παρακολούθησης, στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι και της Περιφέρειας και των Λιμενικών Ταμείων «δεν θεραπεύει την ανωτέρω έλλειψη πρόβλεψης ποινικής ρήτρας».

Ετσι, με βάση το πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής, η οποία συνήλθε στις 10/6/2020 στην Κέρκυρα, η «ΑΝΑΣΑ» και ο επικεφαλής της, πρώην περιφερειάρχης Θόδωρος Γαλιατσάτος, σημειώνουν ότι πέραν πάσης αμφιβολίας προκύπτει η συνειδητή προσπάθεια του υπουργού (είχε στείλει τον σύμβουλό του στην κρίσιμη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου) και της περιφερειάρχη να παραπλανήσουν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΔΕΠΑΝ.

«Στόχος τους δεν ήταν η ταχεία αδειοδότηση και λειτουργία των υδατοδρομίων. Αν επιθυμούσαν αυτό, ο δρόμος υπήρχε και ήταν η συνέχιση του σχεδιασμού της ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ, με εγκεκριμένες χωροθετήσεις, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και με την άδεια ίδρυσης σε τελική φάση. Στόχος τους ήταν η παροχή ευκαιρίας κερδοσκοπίας στον ιδιωτικού χαρακτήρα φορέα, ιδιαίτερα μέσω της εκτίναξης του προϋπολογιζόμενου κόστους του έργου κατά 404%!» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ΑΝΑΣΑ.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης με το ΔΕΠΑΝ, που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου, οριζόταν στους 18 μήνες. Παρ’ όλα αυτά ο ειδικός σύμβουλος του υπουργού Ανάπτυξης, Κυπραίος–Στυλιανός Αποστολάκης, που παρευρέθηκε σε εκείνη τη συνεδρίαση μιλώντας εκ μέρους του Αδ. Γεωργιάδη, μετέφερε «την επιβεβαίωση της υπόσχεσής του ότι φέτος το καλοκαίρι τα υδροπλάνα θα εκτελούν μεταφορικό έργο στα Ιόνια Νησιά»!

Τελικώς, οι χειρισμοί υπουργού και περιφερειάρχη καθιστούν αμφίβολο αν αυτό θα μπορεί να γίνει ακόμη και του χρόνου το καλοκαίρι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ταμείο για τη διευκόλυνση έκδοσης εγγυητικών επιστολών
Τη δημιουργία νέου Ταμείου με στόχο τη διευκόλυνση της έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες, προκειμένου να ξεκινήσει ένα εγκεκριμένο έργο με επιδότηση ΕΣΠΑ, προανήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και...
Ταμείο για τη διευκόλυνση έκδοσης εγγυητικών επιστολών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε ρόλο «Ρομπέν των επιχειρηματιών» ο Αδωνις
Αντιστρόφως ανάλογη των τηλεοπτικών επιδόσεων είναι οι υπουργικές επιδόσεις του Αδώνιδος Γεωργιάδη. Αυτή είναι η εκτίμηση πέριξ του Μαξίμου, ωστόσο κυβερνητικό σχήμα χωρίς τον υπουργό Ανάπτυξης δεν… γίνεται.
Σε ρόλο «Ρομπέν των επιχειρηματιών» ο Αδωνις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Αδωνις και τα... θετικά του φόβου για διεθνή υφεσιακό κύκλο
«Ο φόβος για διεθνή υφεσιακό κύκλο έχει και θετικά για εμάς χαρακτηριστικά» υπογράμμισε ο Αδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας τον δικό του τόνο… αισιοδοξίας στους συμμετέχοντες του Athens Investment Forum.
Ο Αδωνις και τα... θετικά του φόβου για διεθνή υφεσιακό κύκλο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βαρύ το «κανόνι» της Thomas Cook
Στα 315 εκατ. ανέρχονται οι άμεσες ζημιές του 2019 για τους ξενοδόχους, κοντά στο 1 δισ. ευρώ οι άμεσες απώλειες για το 2020, τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ είναι οι δυνητικές απώλειες για την πραγματική οικονομία.
Βαρύ το «κανόνι» της Thomas Cook
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κι άλλα χατίρια στον ΣΕΒ
Παράθυρο εξαιρέσεων στην εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων και μαζικών απολύσεων ετοιμάζεται να ανοίξει η κυβέρνηση με διατάξεις που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Κι άλλα χατίρια στον ΣΕΒ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας