Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ποινικές ευθύνες σε εταίρους ΙΚΕ

Θα απαιτείται δεκαετής διαμονή στην Ελλάδα για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού σε πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον αυτοί δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις διατάξεων για αναγνωρισμένους πρόσφυγες, δικαιούχους ανθρωπιστικού καθεστώτος ή ανιθαγενείς που προστατεύονται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954, και θα δίνεται μόνο για όσα παιδιά δεν μένουν από απουσίες

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ποινικές ευθύνες σε εταίρους ΙΚΕ

  • A-
  • A+

Με φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο θα τιμωρούνται και οι διαχειριστές και οι εταίροι των εταιρειών που έχουν τη νομική μορφή των ΙΚΕ, εφόσον δεν αποδίδουν τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν παρακρατήσει.

Ταυτοχρόνως το υπουργείο Εργασίας προωθεί ρύθμιση με την οποία βελτιώνει την ένταξη στις 120 δόσεις, περιλαμβάνοντας στις εκπτώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους οφειλέτες και δεν είχαν υπολογιστεί στα πρόσθετα τέλη.

Με το ίδιο νομοθέτημα προβλέπεται διαδικασία διαγραφής χρεών μικρού ύψους στον ΕΦΚΑ, εφόσον έχει περάσει 20ετία, ενώ σοβαροί περιορισμοί τίθενται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ποινική ευθύνη για μη καταβολή ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών θα έχουν και οι εταιρείες μορφής Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ).

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής και απόδοσης εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών θα φέρει ποινική ευθύνη, ως αυτουργός των αδικημάτων του Αναγκαστικού Νόμου 86/1967, ο διαχειριστής. Σε περίπτωση που απουσιάζει ο διαχειριστής, την ποινική ευθύνη θα έχουν όλοι οι εταίροι.

Επίσης, σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής και απόδοσης των εισφορών, αυτουργός των αδικημάτων, εκτός από τον διαχειριστή, θα θεωρείται και ο μοναδικός εταίρος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Α.Ν. 86/1967, εάν ο εργοδότης δεν καταβάλει μέσα σε έναν μήνα αφότου έχουν καταστεί απαιτητές εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και με χρηματική ποινή.

Επιπλέον, όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ και δεν τις καταβάλει μέσα σε έναν μήνα αφότου έχουν καταστεί απαιτητές, τιμωρείται για υπεξαίρεση με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και με χρηματική ποινή.

Να σημειωθεί ότι για τους εταίρους αυτής της εταιρικής μορφής η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ. Διαχειριστές μπορεί να είναι περισσότερα πρόσωπα, εταίροι ή τρίτα πρόσωπα. Ως εταιρική μορφή γνώρισε μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια για μια σειρά από πλεονεκτήματα που διαθέτει.

Σε αυτά περιλαμβάνεται το ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται και που μπορεί να φτάσει… έως 1 ευρώ. Επίσης το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή συμβολαιογράφων.

Σημαντικές εκπτώσεις και στα πρόσθετα τέλη των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, που προκύπτουν από τα διοικητικά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις και παρέμενε αδιευκρίνιστο εάν εντάσσονται στο ευνοϊκό καθεστώς των 120 δόσεων του νόμου 4611/2019, προωθεί το υπουργείο Εργασίας με ρύθμιση που θα κατατεθεί αμέσως μετά τις γιορτές.

Με τη νέα διάταξη θα αποσαφηνίζεται ότι η έκπτωση 100%, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, αλλά και 50%, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, θα ισχύει επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τόκων και πρόσθετων τελών λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ν. 4611/19 αφορά την ένταξη των οφειλετών-εργοδοτών στη ρύθμιση για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31.12.2018 από την απασχόληση εργαζομένων.

Η θέσπιση της νέας ρύθμισης κρίθηκε σκόπιμη διότι ο νόμος 4611/19 δεν διακρίνει εάν στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι πρόσθετες οφειλές (ανεξάρτητα από το εάν έχουν οριστικοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε λόγω μη άσκησης ένδικου βοηθήματος ή μέσου, είτε λόγω έκδοσης τελεσίδικης ή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και ανεξάρτητα από το εάν δημιουργήθηκαν κατά το στάδιο ρύθμισης).

Με το ίδιο νομοθέτημα καθιερώνεται μια πάγια διαδικασία διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών, που θα υλοποιείται κάθε χρόνο από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ με στόχο την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου του ΕΦΚΑ από ληξιπρόθεσμες οφειλές πολύ μικρού ύψους.

Ειδικότερα προβλέπεται η διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την πάροδο 20 ετών από τον χρόνο βεβαίωσης, εφόσον το συνολικό ύψος δεν υπερβαίνει τα 200 ευρώ ανά οφειλέτη και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά τον χρόνο της διαγραφής.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενιαία εισφορά για μισθωτούς με μπλοκάκι
Σήμερα αναμένεται να αναρτηθεί για διαβούλευση το νέο ασφαλιστικό, με το οποίο αυξάνονται κατά 99,5 ευρώ οι υψηλές συντάξεις και ψαλιδίζεται στο 30% η «ποινή» για όσους συνταξιούχους εργάζονται.
Ενιαία εισφορά για μισθωτούς με μπλοκάκι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Παγωμένες» παραμένουν οι συντάξεις παράλληλης ασφάλισης
Η «Εφημερίδα των Συντακτών» έχει κατακλυστεί από μηνύματα και κλήσεις αναγνωστών που αγωνιούν γιατί ουδείς αρμόδιος μπορεί να απαντήσει αν και πότε θα λάβουν τη σύνταξη με παράλληλες εισφορές.
«Παγωμένες» παραμένουν οι συντάξεις παράλληλης ασφάλισης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μείωση εισφορών για επικούρηση
Μειώνονται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης για 2 εκατομμύρια μισθωτούς και 220.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.
Μείωση εισφορών για επικούρηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές των νέων από ΕΦΚΑ
Είναι η διαφορά μεταξύ της νεοφιλελεύθερης λογικής που πρέσβευαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις λόγω των αρτηριοσκληρωτικών απόψεων των δανειστών και ενός άλλου μοντέλου που δίνει έμφαση στην κοινωνία και τις...
Επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές των νέων από ΕΦΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εκκαθάριση παράλληλων ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ
Οσοι ασκούν παράλληλη εργασία (ως μισθωτοί και ως αυτοαπασχολούμενοι ή ως αγρότες) και άρα έχουν διπλή ασφάλιση, από αύριο ή το αργότερο το Σάββατο θα γνωρίζουν τι πρέπει να πληρώσουν για το 2017 και αν...
Εκκαθάριση παράλληλων ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παράταση καταβολής εισφορών για αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες
Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2018 για τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους...
Παράταση καταβολής εισφορών για αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας