Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ξεμπλοκάρουν συντάξεις ανέργων
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ξεμπλοκάρουν συντάξεις ανέργων

  • A-
  • A+
Δίνεται δυνατότητα να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με βάση τα νέα όρια ηλικίας, συνεχίζοντας προαιρετικά την ασφάλισή τους, με τους ίδιους όρους που ισχύουν από το 2000 για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση προαιρετικά επί 5 χρόνια της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης οι μακροχρόνια άνεργοι, διευκρινίζει πρόσφατη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές στα όρια ηλικίας και διευκολύνοντας το ξεμπλοκάρισμα πολλών αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων που εκκρεμούσαν από το 2017.

H δυνατότητα να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους οι μακροχρόνια άνεργοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ισχύει από το 2000, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

Βασική προϋπόθεση είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, να υπολείπονται μέχρι πέντε χρόνια προκειμένου να θεμελιώσουν το δικαίωμα αυτό. Η καταβολή των εισφορών βαρύνει το ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση).

Για να υπαχθούν στη ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν:

● Θεμελίωση δικαιώματος, εκτός των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ), στο 62ο έτος (παλαιοί - νέοι).
● Θεμελίωση δικαιώματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΒΑΕ, στο 57ο έτος.
● Να είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας η οποία ανανεώνεται.
● Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση να μην έχουν ασφαλιστική αναπηρία άνω του 67%.
● Ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή πρώην ΙΚΑ-ΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1.500 ήμερες).

Χρόνος ασφάλισης

Στον συνολικά πραγματοποιηθέντα στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΙΚΑ-ΤΕΑΜ χρόνο ασφάλισης, συνυπολογίζονται:

◼ Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα, αρκεί να είναι το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο τελευταίος φορέας.
◼ Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.
◼ Κάθε χρόνος που συνυπολογιζόταν για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 41 του Α.Ν. 1846/1951 (Γεν. Εγγραφο Α23/590/31.1.1984 και Εγκ. 12/1992).

Η ασφάλιση μπορεί να γίνει:

Είτε στον κλάδο σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε στον κλάδο πρώην ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση με τις ίδιες διατάξεις και στον κλάδο σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μόνο σε έναν φορέα είναι δυνατή η προαιρετική ασφάλιση).

Για να είναι το πρώην ΙΚΑ-ΤΕΑΜ αρμόδιος φορέας, πρέπει να είναι και τελευταίος. Προαιρετική ασφάλιση στον κλάδο βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων δεν είναι επιτρεπτή.

Οι εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ΛΑΕΚ. Βάση υπολογισμού των εισφορών είναι η ασφαλιστική κλάση, με βάση τις αποδοχές της ημέρας διακοπής της εργασίας του, προσαυξημένες με την αναλογία Δώρων Πάσχα ή Χριστουγέννων και Επιδόματος Αδείας και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της κλάσης στην οποία εμπίπτει κάθε φορά το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

Ειδικά για τους «νέους» ασφαλισμένους (τα πρόσωπα που υπήχθησαν στην ασφάλιση μετά την 1/1/93), βάση υπολογισμού των εισφορών είναι ο μέσος όρος του μισθού του τελευταίου έτους πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Το άθροισμα δηλ. των αποδοχών του τελευταίου 12μήνου προσαυξημένων με τα Δ.Χ. και Δ.Π. καθώς και Ε.Α. θα διαιρείται με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης του ως άνω 12μήνου, προκειμένου να ευρεθεί το μέσο ημερομίσθιο και αυτό θα πολλαπλασιάζεται επί 25 για να ευρεθεί ο μέσος όρος του μισθού του 12μήνου.

Απαιτείται αίτηση του ανέργου, υποβάλλοντας:

◼ Τα ασφαλιστικά του βιβλιάρια ή και βεβαίωση χρόνου από άλλο φορέα.
◼ Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιέχεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις άλλων φορέων.
◼ Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του επί ένα συνεχές 12μηνο πριν από την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση και ότι κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη (κατά το ίδιο χρονικό διάστημα).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε εξέλιξη το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 5.500 νέους άνεργους επιστήμονες
Αναρτήθηκαν ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων για το πρόγραμμα «5.500 νέοι επιστήμονες για τη θεσμική αναβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών» που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ. Το...
Σε εξέλιξη το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 5.500 νέους άνεργους επιστήμονες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι προϋποθέσεις για το επίδομα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων
​Ενεργοποιήθηκε χθες, ύστερα από αναμονή επτά ετών, η διαδικασία καταβολής του βοηθήματος των 360 ευρώ για 3 έως 9 μήνες στους δικαιούχους. Αφορά μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους κ.ά. που πλήρωναν σχετική...
Οι προϋποθέσεις για το επίδομα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας
Ρύθμιση που θα βάζει τέλος στις περιπτώσεις συντάξεων χηρείας που είναι πολύ χαμηλές προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας, από το βήμα της Βουλής. Η Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε ότι για πρώτη φορά εκπονήθηκε και...
Νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εξαντλείταιη αν(τ)οχή των ναυτεργατών
Με κινητοποιήσεις «κάθε μορφής» προειδοποιεί η ΠΝΟ, αν σύντομα δεν υπάρξουν θετικές λύσεις στα αιτήματα που είχε καταθέσει στην τελευταία εννιαήμερη απεργία της. Οι ναυτεργάτες τονίζουν ότι απολύτως κανένα από...
Εξαντλείταιη αν(τ)οχή των ναυτεργατών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.000, αντί 34, στο κυνήγι της μαύρης εργασίας
​Μπορεί το θέμα που μονοπώλησε το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα να είναι αυτό της λειτουργίας του νέου ΕΦΚΑ αλλά και το τι θα γίνει με τις εισφορές των αυτοαπασχολούμενων, όμως η μεγάλη τομή που προκύπτει από...
1.000, αντί 34, στο κυνήγι της μαύρης εργασίας

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας