Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αναλυτικές οδηγίες για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών

Η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, και ο υφυπουργός, Τάσος Πετρόπουλος, στην παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη ρύθμιση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία

ΕUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αναλυτικές οδηγίες για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών

  • A-
  • A+
Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή για αιτήσεις η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ για ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία σε ώς και 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ μηνιαίως ή 30 ευρώ για τους αγρότες.

Πρεμιέρα χθες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα υποδεχθεί τα αιτήματα ρύθμισης οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Αίτημα για αποπληρωμή των οφειλών τους σε ώς και 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ μηνιαίως (30 ευρώ για τους αγρότες), μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε δύο στάδια:

Αρχικά, οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για τις ατομικές τους εισφορές, όπου λαμβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισμός και ακολούθως η διαδικασία συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ για την επιλογή των δόσεων.

Οι εργοδότες (ΙΚΑ) που δεν οφείλουν και ατομικές εισφορές, μπορούν να μπουν κατευθείαν στην πλατφόρμα του ΚΕΑΟ και να ρυθμίσουν, αφού πιστοποιηθούν ως χρήστες.

1ο στάδιο

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται από την πλατφόρμα του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr με κλειδιά taxisnet και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων ταυτότητας, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να απευθυνθεί στις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ.

Εμφανίζονται τα Μητρώα ασφάλισης των π. φορέων, ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, στα οποία ο οφειλέτης έχει πραγματοποιήσει εγγραφή (στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος διαφωνεί ή επιθυμεί συμπλήρωση, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια τοπική υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ).

Ανάλυση οφειλών

Οι ασφαλιστικές οφειλές μη μισθωτών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων περιόδου 1/1/2002 έως 31/12/2016 μπορούν να επανυπολογιστούν μετά από επιλογή του οφειλέτη. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31/12/2018 (586,08 €).

Οι νέες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται ανά κλάδο ως εξής:

α. Σύνταξη 117,22 €

β. Ασθένεια 40,73 €

Αντίστοιχα, η επαναπροσδιοριζόμενη μηνιαία εισφορά για το ΕΤΕΑEΠ είναι:

α. Επικουρική ασφάλιση 41,03 €

β. Εφάπαξ παροχές 23,44 €

Στις περιπτώσεις οφειλών που μπορούν να επανυπολογιστούν, εμφανίζονται δύο πίνακες ανά φορέα ασφάλισης.

Αντίστοιχα, για οφειλές που δεν επανυπολογίζονται, εμφανίζεται ένας πίνακας ανά φορέα. Οι πίνακες περιλαμβάνουν στοιχεία χρόνου ασφάλισης υπολογιζόμενου σε μήνες, βασική οφειλή, επιβαρύνσεις και σύνολα.

Στις επιβαρύνσεις έχει υπολογιστεί η έκπτωση που προβλέπεται, ανά περίπτωση (85% ή 100%). Τυχόν οφειλές που δεν περιλαμβάνονται ή θα προκύψουν, θα ενταχθούν και αυτές στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Οι οφειλές προς όλους τους φορείς ενδέχεται να μην εμφανίζονται ταυτόχρονα, όταν εκτελούνται εργασίες προσδιορισμού τους. Ο ασφαλισμένος μπορεί να οριστικοποιήσει το αίτημά του με τις ήδη αναρτημένες οφειλές.

Οταν αναρτηθούν οι υπόλοιπες οφειλές, θα προωθηθούν προς ένταξη στη ρύθμιση σύμφωνα με την αρχική του επιλογή. Εάν επιθυμεί να προχωρήσει σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών του, θα πρέπει να αναμένει την ανάρτηση των υπόλοιπων οφειλών.

Υποβολή αίτησης

Με την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος:

α. επιλέγει τον υπολογισμό των οφειλών του, ρυθμισμένων ή μη, με επανυπολογισμό ή χωρίς επανυπολογισμό,

β. αποδέχεται την προώθηση των οφειλών του στο ΚΕΑΟ ή την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων (εάν έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης που εκκρεμεί).

2ο στάδιο

Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματος στο 1ο στάδιο, οι οφειλές προωθούνται κατά περίπτωση:

• Στο ΚΕΑΟ. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης πρέπει να επισκεφθεί την πλατφόρμα του ΚΕΑΟ μέσω του www.efka.gov.gr στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήματος ένταξης στη ρύθμιση και προσδιορισμού των δόσεων.

Παρέχεται δυνατότητα υπολογισμού ρύθμισης (αριθμού δόσεων, ποσού δόσης), έκδοσης απόφασης ρύθμισης κ.λπ.

• Στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων, εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεμεί.
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

■ Οφειλέτης πρώην ΟΑΕΕ με συνολική οφειλή 64.800 ευρώ, μετά τη ρύθμιση με «κούρεμα» προσαυξήσεων κατά 85% και επανυπολογισμό της βασικής οφειλής, θα οφείλει 18.041 ευρώ, δηλαδή θα έχει μείωση 46.759 ευρώ ή 72,2%.

■ Οφειλέτης πρώην ΟΑΕΕ με συνολική οφειλή 52.040 ευρώ, μετά τη ρύθμιση με «κούρεμα» προσαυξήσεων κατά 85% και επανυπολογισμό της βασικής οφειλής, θα οφείλει 15.910 ευρώ, δηλαδή θα έχει μείωση 36.130 ευρώ ή 69,4%.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για ρύθμιση από φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

1. Ποια φυσικά πρόσωπα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4611/2019;

Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, συμπεριλαμβανομένων ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης, το οποίο εκκρεμεί. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με ενεργή ή μη επαγγελματική δραστηριότητα.

2. Ποιες οφειλές των ανωτέρω φυσικών προσώπων ρυθμίζονται;

Ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών προς ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν έως 31/12/2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

3. Η οφειλή μου έχει ενταχθεί σε ρύθμιση που είναι ενεργή. Μπορώ να μεταπέσω στη νέα ρύθμιση;

Ναι, μπορεί να ενταχθεί το ανεξόφλητο υπόλοιπο ενεργής ρύθμισης στις νέες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, δικαιώματα και ευεργετήματα που απορρέουν από την προηγούμενη ρύθμιση θα απολεσθούν.

4. Οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης;

Μπορούν να ενταχθούν, υπό την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση.

5. Οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός) μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης;

Ναι, μπορούν να ενταχθούν, εφόσον ο οφειλέτης το επιλέξει. Η ρύθμιση του Ν. 469/2017 δεν επηρεάζεται ως προς τους υπόλοιπους πιστωτές και εξακολουθεί να ισχύει.

6. Οφειλές από επικουρική ασφάλιση ή πρόνοια (εφάπαξ παροχές) μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης;

Ναι. Στη νέα ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές προς ΕΤΕΑΕΠ. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.eteaep.gov.gr/web/.

7. Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται οφειλές από προαιρετική συνέχιση ασφάλισης και αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης;

Οχι, δεν εντάσσονται.

8. Εχω οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο από την ατομική μου ασφάλιση όσο και από την απασχόληση εργαζομένων. Θα υποβάλω μία αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση;

Οι οφειλές για κάθε ιδιότητα ρυθμίζονται αυτοτελώς. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Για τις εργοδοτικές σας υποχρεώσεις, θα συνδεθείτε στο σύνδεσμο «ΚΕΑΟ».

9. Ποιες οφειλές επανυπολογίζονται;

Το σύνολο των οφειλών κύριας ασφάλισης (κλάδου σύνταξης και περίθαλψης) ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (πλην αγροτών) από 1/1/2002 έως 31/12/2016 δύναται να επανυπολογιστεί, μετά από επιλογή του οφειλέτη.

10. Εχω οφειλές σε διαφορετικούς π. φορείς. Επανυπολογίζονται συνολικά;

Ναι. Η επιλογή σας για επανυπολογισμό αφορά το σύνολο των οφειλών που εμπίπτουν σε επανυπολογισμό.

11. Μπορώ να ρυθμίσω την οφειλή που έχει αναρτηθεί μέχρι να εμφανισθούν οι υπόλοιπες οφειλές μου;

Ναι, μπορείτε. Θα οριστικοποιήσετε το αίτημά σας με τις ήδη αναρτημένες οφειλές. Οταν αναρτηθούν οι λοιπές οφειλές, θα ενημερωθείτε με email. Οι νέες οφειλές θα διαβιβασθούν στο ΚΕΑΟ σύμφωνα με την αρχική σας επιλογή.

Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε το σύνολο των οφειλών σας, θα πρέπει να αναμένετε την ανάρτηση των υπολοίπων οφειλών.

12. Εχω υποβάλει αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και δεν έχουν εμφανισθεί ακόμη οι οφειλές μου. Θα χάσω την προθεσμία που έχει δοθεί προκειμένου να ενταχθώ στην παρούσα ρύθμιση;

Οχι. Εφόσον έχετε ζητήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να προσδιοριστούν/επανυπολογιστούν οι οφειλές προκειμένου να διαβιβαστούν στο ΚΕΑΟ προς ρύθμιση, το αίτημά σας θεωρείται εμπρόθεσμο.

13. Οι οφειλές μου για το έτος 2018 δεν εμφανίζονται. Πώς θα τις εντάξω στη ρύθμιση;

Οι οφειλές έτους 2018 (δόσεις εκκαθάρισης) θα αναρτηθούν μετά την εκκαθαριστική διαδικασία ασφαλιστικών εισφορών. Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση των λοιπών οφειλών, θα διαβιβασθούν στο ΚΕΑΟ σύμφωνα με την αρχική σας επιλογή.

14. Με ποιους όρους ρυθμίζονται οι οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων;

Η αποπληρωμή της οφειλής πραγματοποιείται σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50,00 ευρώ.

Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Για τους αγρότες το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 30 ευρώ και επιπλέον παρέχεται έκπτωση 100% σε τόκους και προσαυξήσεις.

15. Πότε χάνεται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση χάνεται όταν:

α) το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της ρύθμισης υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις.

β) δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019.

Ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά την ετήσια εκκαθάριση.

16. Τι θα συμβεί με την οφειλή μου, εάν χάσω τη ρύθμιση;

Μετά την απώλεια της ρύθμισης, η οφειλή αναβιώνει με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, στην κατάσταση που ήταν πριν από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

17. Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος κατά τη διάρκεια της ρύθμισης;

Ναι, εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, με την καταβολή των δόσεων παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργοδότες που οφείλουν εισφορές μισθωτών

 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Εγκύκλιο Ρύθμισης Οφειλών προς ΕΦΚΑ Ν. 4611/2019

1. Ποιες κατηγορίες εργοδοτών εντάσσονται στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης;

Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων ή/και Οικοδομοτεχνικών έργων, που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει προσωπικό.

2. Ποιες οφειλές εργοδοτών μπορεί να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση;

Οφειλές από την απασχόληση εργαζομένων μισθολογικών περιόδων έως τον 12/2018, συμπεριλαμβανομένων του δώρου Χριστουγέννων 2018 και επιδομάτων αδείας.

3. Μπορούν να ενταχθούν εργοδότες που έχουν προχωρήσει σε οριστική διακοπή εργασιών;

Ναι, μπορούν, εφόσον οι οφειλές τους ανάγονται στη χρονική περίοδο έως 12/2018.

4. Μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές που τελούν σε δικαστική αναστολή είσπραξης;

Ναι, μπορούν, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στο ΚΕΑΟ.

5. Εχω κάνει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό Ν. 4469/2017. Μπορώ να υπαχθώ στην παρούσα ρύθμιση;

Ναι, μπορείτε, για το ποσό οφειλής προς τον ΕΦΚΑ. Η οφειλή προς τους υπόλοιπους πιστωτές διαχωρίζεται και παραμένει ενεργή για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

6. Εχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής μου στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα). Μπορώ να υπαχθώ στην παρούσα ρύθμιση;

Οχι, δεν μπορείτε, όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μόνο στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση παραίτησής σας από τη διαδικασία αυτή, για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση.

7. Διατηρώ επιχείρηση με οφειλές που εκτείνονται τη χρονική περίοδο από 1/2015 έως 3/2019. Πώς μπορώ να εντάξω στη ρύθμιση τις οφειλές μου;

Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 εντάσσονται οι οφειλές έως 31/12/2018. Για τις οφειλές από 1/1/2019, παρέχεται η δυνατότητα είτε να τις εξοφλήσετε (εφάπαξ) είτε να τις εντάξετε σε άλλη ρύθμιση (πάγια).

8. Εχω οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο από απασχόληση εργαζομένων όσο και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Θα υποβάλω μία αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση;

Οχι, οι οφειλές για κάθε ιδιότητα ρυθμίζονται αυτοτελώς.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Για τις εργοδοτικές σας υποχρεώσεις, θα συνδεθείτε στον σύνδεσμο «ΚΕΑΟ». Για τις ατομικές σας οφειλές, στην πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο.

9. Εχω υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (100 δόσεων) και τηρώ τους όρους της. Μπορώ να εντάξω τις ρυθμισμένες οφειλές μου στη νέα ρύθμιση του Ν. 4611/2019;

Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης των ρυθμισμένων οφειλών στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019, με απώλεια των διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης (εκπτώσεις).

10. Εχω υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και τηρώ τους όρους της. Μετά από έλεγχο, μου καταλογίστηκαν οφειλές αναγόμενες στην περίοδο της ρύθμισης. Μπορούν να ενταχθούν στην ήδη υπάρχουσα ρύθμιση;

Βεβαίως, οι οφειλές αυτές μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή, με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων. Παρέχεται και η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης.

11. Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται οφειλές από προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης;

Οχι, δεν εντάσσονται.

12. Πότε χάνω τη ρύθμιση;

Η απώλεια της παρούσας ρύθμισης επέρχεται, εάν δεν καταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις ρύθμισης και δεν καταβληθούν (ή ρυθμιστούν) βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019.

Επίσης, η ρύθμιση χάνεται, εάν σε χρονικό διάστημα (3) μηνών από την άρση αναστολής ή αμφισβήτησης δεν καταβληθούν (ή ρυθμιστούν) βεβαιωμένες οφειλές, που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης ή αμφισβητούνταν.

13. Εχω οφειλές από απασχόληση εργαζομένων, αλλά πλέον έχω κλείσει την επιχείρησή μου και δεν έχω κωδικούς για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Πού θα απευθυνθώ για την υποβολή αίτησης για ένταξη στην παρούσα ρύθμιση;

Θα απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

14. Εάν ενταχθώ στην παρούσα ρύθμιση με τμηματική εξόφληση του ποσού της οφειλής (με δόσεις), θα έχω έκπτωση 100% από τις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη;

Η έκπτωση 100% παρέχεται μόνο στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής. Οταν η εξόφληση γίνεται τμηματικά, παρέχεται έκπτωση 50%.

15. Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος κατά τη διάρκεια της ρύθμισης;

Ναι, εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσας ρύθμισης, με την καταβολή των δόσεων και την εξόφληση (ή ρύθμιση) των βεβαιωμένων οφειλών μετά την 1/1/2019, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, διμηνιαίας ισχύος.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εξωδικαστικός για τους αγρότες
Ανοιξε και για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ώστε να ρυθμίσουν οφειλές έναντι της ΑΑΔΕ, των ασφαλιστικών ταμείων, ΕΦΚΑ και κυρίως ΟΓΑ, καθώς και των...
Εξωδικαστικός για τους αγρότες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε δόσεις οι αναδρομικές εισφορές επικούρησης και εφάπαξ
Οι εισφορές 7% για την επικουρική ασφάλιση και 4% για το εφάπαξ ισχύουν ήδη, αφού έχουν θεσμοθετηθεί με τον ν. 4387/2016, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα στους υπόχρεους να αποπληρώσουν σε πολλές δόσεις αυτές τις...
Σε δόσεις οι αναδρομικές εισφορές επικούρησης και εφάπαξ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παράταση μέχρι το 2025 για αγρότες
Μετά το 2025 θα ενταχθούν στις δυσμενείς διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου όσοι συνταξιούχοι έλαβαν τη σύνταξή τους πριν από τις 12/5/2016 (ημερομηνία θέσης σε ισχύ του νόμου 4387)! Ετσι, σύμφωνα με εγκύκλιο,...
Παράταση μέχρι το 2025 για αγρότες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Και το χωράφι «χορτάτο» και τη σύνταξη ολάκερη
Για το 2025 μετατίθεται η μείωση κατά 60% των συντάξεων των αγροτών που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν και εξακολουθούσαν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα δώρο προς τους αγρότες – οι...
Και το χωράφι «χορτάτο» και τη σύνταξη ολάκερη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Ραβασάκια» σε αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Σε έσοδα 200 εκατ. ευρώ προσβλέπει ο ΕΦΚΑ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, καθώς χθες άρχισαν να αποστέλλονται τα πρώτα «ραβασάκια» με τις νέες εισφορές προς τους αυτοπασχολούμενους και τους αγρότες. Σύμφωνα με τις...
«Ραβασάκια» σε αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι 10 μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα
Μπορεί κάλλιστα να ονομαστεί το 2017 «έτος του Προκρούστη», αφού ασφαλισμένοι αλλά και συνταξιούχοι ετοιμάζονται να δουν δραστικές περικοπές στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Ο λόγος βέβαια...
Οι 10 μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας