Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αλλάζει όψη το λιμάνι Θεσσαλονίκης
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΦΑΝΗ ΤΡΥΨΑΝΗ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αλλάζει όψη το λιμάνι Θεσσαλονίκης

  • A-
  • A+
Ξεκινούν άμεσα οι υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προχωρά η αναβάθμιση της σύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, από την πύλη 11 του ΟΛΘ μέχρι τον Εμπορικό Σταθμό, το ΤΧ1 και μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΕΚΟ.

Σε νέα ρότα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα που υπέβαλε στο υπουργείο Ναυτιλίας η ΟΛΘ Α.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΟΛΘ Α.Ε., στο τελικό σχέδιο που υπέβαλε, έλαβε υπόψη και ικανοποίησε όλες τις παρατηρήσεις της γενικής γραμματείας, περιλαμβάνοντας και όσες είχε κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Η όλη διαδικασία, όπως έγινε γνωστό, εξελίχθηκε με πλήρη και απολύτως ομαλή συνεργασία των τριών φορέων.

Το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης (master plan) προβλέπει αφενός μεν την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στον λιμενικό ανταγωνισμό (ως προς την ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία των προσφερόμενων υπηρεσιών) ως σημαντικός λιμένας–πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αφετέρου δε τον σωστό προγραμματισμό της μελλοντικής εξέλιξης και ανάπτυξής του, με γνώμονα τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία από την άποψη τόσο της κατασκευής έργων (λιμενικών ή έργων υποδομής) όσο και προμήθειας κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού/συστημάτων διαχείρισης φορτίων.

Κύριος στόχος της σύνταξης του Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την ΟΛΘ Α.Ε., με ορίζοντα εικοσιπενταετίας (έτος 2040), είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των διάφορων τομέων - εγκαταστάσεων κατά μέγεθος και θέση, έτσι ώστε στον διατιθέμενο χώρο της χερσαίας ζώνης να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα και η μέγιστη δυναμικότητα εξυπηρέτησης.

Οι στρατηγικοί στόχοι της ΟΛΘ Α.Ε., όπως περιγράφονται από την ίδια την εταιρεία, είναι οι:

◼ Ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του Λιμένος Θεσσαλονίκης όσον αφορά τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ), ώστε να καταστεί ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) σημαντικός κόμβος συνδυασμένων μεταφορών για τα Ε/Κ transit στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και τα εγχώρια Ε/Κ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο ΣΕΜΠΟ σχεδιάζεται να επεκταθεί σε βαθύτερα κρηπιδώματα βάθους -16m, ώστε να εξυπηρετεί τα μεγάλα πλοία τακτικών γραμμών.

◼ Ενίσχυση της ανταγωνιστικής του θέσης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης ως λιμένα διακίνησης συμβατικού φορτίου transit και στον ελληνικό χώρο ως κύριου λιμένα διακίνησης συμβατικού φορτίου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, σχεδιάζεται να επεκταθεί το ανατολικό μέρος του προβλήτα 6 σε βαθύτερα κρηπιδώματα βάθους -16m, για την εξυπηρέτηση πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου μεταφορικής ικανότητας μεγαλύτερης των 100.000 τόνων.

◼ Αύξηση της δραστηριότητας διερχόμενης κρουαζιέρας (transit) και ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα της κρουαζιέρας αφετηρίας (home port).

◼ Προσέλκυση διακίνησης Ro-Ro από τουρκικούς λιμένες του Αιγαίου προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

◼ Αξιοποίηση και ανάπλαση των χώρων και διαθέσιμων κτιριακών υποδομών του λιμένα για σύγχρονες λιμενικές δραστηριότητες, καθώς και για επιχειρηματικές και πολιτιστικές – κοινωνικές δραστηριότητες που συνδέουν την πόλη με τον λιμένα.

◼ Ανάπτυξη της ακτοπλοϊκής λειτουργίας από/προς νησιά του Αιγαίου.

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδίου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας, εγκρίθηκαν και τα προαιρετικά σχέδια ανάπτυξης του master plan, την ώρα που ήδη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχουν ξεκινήσει οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Ηδη υπογράφηκε τον περασμένο Φλεβάρη η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης της σύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο και συγκεκριμένα από την πύλη 11 του ΟΛΘ μέχρι τον Εμπορικό Σταθμό και το ΤΧ1, όπως και από το ΤΧ1 μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΕΚΟ. Το έργο είχε δημοπρατηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 και είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός ήταν στα 7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η σύμβαση υπογράφηκε για 3,32 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4,12 εκατ. με ΦΠΑ. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ώς τον Φεβρουάριο του 2021. Από τα τέλη Φλεβάρη σταδιακά παραδίδονται και συναρμολογούνται στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ Α.Ε. τα 12 Οχήματα Στοιβασίας και Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των επενδύσεων που έχουν ανακοινωθεί από τους επενδυτές. Με τα οχήματα αυτά αυξάνεται δραστικά η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών του λιμανιού.

Η επίσημη έναρξη της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε ουσιαστικά στις 18 Μαρτίου, με επιστολή που απέστειλε η διοίκηση της εταιρείας προς το υπουργείο, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να ξεκινήσει τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις, όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Σύμφωνα με αυτήν, πρέπει να πραγματοποιήσει υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνουν:

◼ Επέκταση της λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα με κατασκευή πρόσθετου κρηπιδώματος.

◼ Κατασκευή πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους τουλάχιστον 300 μέτρων, κατά μήκος του παραπάνω νέου κρηπιδώματος.

◼ Κατασκευή όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας του νέου κρηπιδώματος και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης.

◼ Προμήθεια εξοπλισμού του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και του Σταθμού Χύδην Φορτίου, στον 6ο Προβλήτα.

◼ Επενδύσεις γενικής ανάπτυξης λιμένα, περιλαμβανομένων των Εργων Αποκατάστασης του Κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λεφτά υπάρχουν... και στον ΟΛΘ
Η νέα (;) εποχή του λιμανιού άρχισε με απολογισμό της –καλοπληρωμένης– προηγούμενης εποχής και συνεχίζεται με μια άλλη εξίσου καλοπληρωμένων στελεχών.
Λεφτά υπάρχουν... και στον ΟΛΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα έργα προχωρούν με... άλματα στον ΟΛΘ
Το άκρως σημαντικό έργο της επέκτασης του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από τα πέντε χρόνια που ορίζονταν ως συμβατική διορία του νέου ιδιοκτήτη • Χθες...
Τα έργα προχωρούν με... άλματα στον ΟΛΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΛΘ: σε «ομηρία» η παλιά διοίκηση
Πολλαπλά σοβαρά ερωτήματα γεννήθηκαν χθες στην πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. Οι νέοι ιδιοκτήτες και η νέα διοίκηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε μια ενέργεια που μόνο...
ΟΛΘ: σε «ομηρία» η παλιά διοίκηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το λιμάνι της... κερδοσκοπίας
Με εφαρμογή «δημιουργικής λογιστικής» οι νέοι ιδιοκτήτες του λιμανιού Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται για την επόμενη -επιτυχημένη- μέρα του ΟΛΘ, η οποία μοιάζει με αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Οι οικονομικές...
Το λιμάνι της... κερδοσκοπίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εξώδικα για το «αντάρτικο» στο Δ.Σ. του ΟΛΘ
Το ιδιόμορφο «αντάρτικο» που έχει κηρύξει η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης κατέληξε χθες στο πρωτοφανές γεγονός της επίδοσης εξωδίκων από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ προς το Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε....
Εξώδικα για το «αντάρτικο» στο Δ.Σ. του ΟΛΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το Σάββατο υπογράφεται η σύμβαση για τον ΟΛΘ
Υπογράφεται στη Θεσσαλονίκη η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και την κοινοπραξία που θα αποκτήσει το 67% του λιμανιού της πόλης, ενώ ο σχετικός φάκελος βρίσκεται ήδη στην Επιτροπή...
Το Σάββατο υπογράφεται η σύμβαση για τον ΟΛΘ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας