Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πότε διακόπτεται η επιδότηση του Δημοσίου
EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΦΩΤ.: ΑΡΧΕΙΟΥ)
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πότε διακόπτεται η επιδότηση του Δημοσίου

  • A-
  • A+
Οι προϋποθέσεις και το ποσό της κρατικής συνεισφοράς επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, γι’ αυτό οι δανειολήπτες οφείλουν να είναι απολύτως συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Τύπος και υπογραμμός θα πρέπει να είναι οι δανειολήπτες που θα μπουν στο προστατευτικό πλαίσιο για την πρώτη κατοικία, καθ’ όλη τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Οπως ρητά αναφέρεται στην ΚΥΑ, οι προϋποθέσεις και το ποσόν της συνεισφοράς του Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας να έχει τη δυνατότητα να ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης τα ετησίως δηλωθέντα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και εισοδημάτων του οφειλέτη.

Αυτό λειτουργεί υπέρ του δανειολήπτη, καθώς μπορεί στη διάρκεια της επιδότησης να αυξηθούν τα προστατευόμενα μέλη ή και να μειωθούν τα εισοδήματά του και άρα να δικαιούται μεγαλύτερη επιδότηση.

Αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο και συνεπώς το ποσοστό επιδότησης της δόσης του στεγαστικού του δανείου πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δικαιούται μεγαλύτερη συνεισφορά Δημοσίου (επιδότηση), μέχρι την αποδοχή της αίτησης για αναπροσαρμογή της Συνεισφοράς Δημοσίου και την έκδοση νέας εγκριτικής απόφασης, ο οφειλέτης υποχρεούται να συνεχίζει να καταβάλλει το ποσόν που τον βαρύνει σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση περί συνεισφοράς.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ελάμβανε μεγαλύτερο ποσόν συνεισφοράς Δημοσίου υπολογίζεται το επιπλέον ποσόν και συμψηφίζεται με μελλοντικές καταβολές συνεισφοράς Δημοσίου, εκτός εάν δεν υφίστανται μελλοντικές καταβολές, οπότε και επιστρέφεται ατόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Πέραν της αναπροσαρμογής, προβλέπεται και η διακοπή της συνεισφοράς του Δημοσίου σε έξι περιπτώσεις. Ειδικότερα:

1. Οταν διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας, ενώ δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (υπόλοιπο δανείου, αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας, εισοδηματικά κριτήρια).

2. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εφόσον αποτελεί μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Ωστόσο, όπως προβλέπεται στο βασικό νομοθέτημα, αν ο κληρονόμος χρησιμοποιεί την κληρονομιαία κύρια κατοικία ως δική του κύρια κατοικία και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, μπορεί να ζητήσει κατά τον παρόντα νόμο τη συνέχιση της ρύθμισης και την εκ νέου χορήγηση της συνεισφοράς του, ακόμα και μετά την πάροδο της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

3. Οταν έπειτα από τρεις διαδοχικές εντολές πίστωσης δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά Δημοσίου σε τουλάχιστον έναν τραπεζικό λογαριασμό, με υπαιτιότητα του οφειλέτη.

4. Σε περίπτωση που κατόπιν του ετήσιου επανελέγχου διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης συνεισφοράς Δημοσίου.

5. Οταν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία τριών μηνιαίων δόσεων, ο πιστωτής (τράπεζα) μπορεί σε διάστημα ενός μήνα να ασκήσει τα δικαιώματά του (καταγγελία δανείου, διαταγή πληρωμής, πλειστηριασμό) και να ενημερώσει την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

Ωστόσο, ακόμα ο πιστωτής – τράπεζα παραλείψει να ενημερώσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα και ασκήσει τα δικαιώματα του, τότε έχει υποχρέωση να επιστρέψει στο Δημόσιο με τον νόμιμο τόκο τα ποσά που αυτό κατέβαλε από τον χρόνο κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε ενημερώσει το Δημόσιο.

6. Αν ο οφειλέτης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, δηλαδή δεν υποβάλλει κάθε χρόνο φορολογική δήλωση, δεν δηλώνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάθε μεταβολή στοιχείων που επηρεάζουν την καταβολή της επιδότησης κ.ά.

Εντός δεκαπέντε ημερών

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις διακοπής ή αναπροσαρμογής της συνεισφοράς Δημοσίου, «οι έννομες συνέπειες εκκινούν με την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης ή με την τροποποίηση αυτής, στην περίπτωση της αναπροσαρμογής προς την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ».

Η σχετική απόφαση γνωστοποιείται εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών στον οφειλέτη και τους πιστωτές μέσω ηλεκτρονικού αρχείου, το οποίο αποστέλλεται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση υπαγωγής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στροφή Eurobank στην αξιοποίηση ακινήτων
Από το χαρτοφυλάκιο των 6.000 ακίνητων, η τράπεζα έχει επιλέξει περίπου 1.200 στα οποία θα επενδύσει σε βελτιώσεις προσδοκώντας σημαντικά έσοδα -μέσω μίσθωσης ή πώλησης- μελλοντικά.
Στροφή Eurobank στην αξιοποίηση ακινήτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεκίνησε η επιδότηση δόσεων σε ρυθμισμένα δάνεια α΄ κατοικίας
Οι πρώτες καταβολές επιδότησης δόσεων για δάνεια πρώτης κατοικίας προς τέσσερις πολίτες, που ρύθμισαν τις «κόκκινες» οφειλές τους στο πλαίσιο του νόμου 4605/2019, πραγματοποιήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου.
Ξεκίνησε η επιδότηση δόσεων σε ρυθμισμένα δάνεια α΄ κατοικίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα γενιά στεγαστικών δανείων
Την επανεκκίνηση της αγοράς στεγαστικών δανείων σηματοδοτεί η απόφαση της Εurobank για παροχή νέων προϊόντων στεγαστικής πίστης, εκτιμώντας ότι η παρούσα χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή.
Νέα γενιά στεγαστικών δανείων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Κουρεύει» ώς 37% τα «κόκκινα» δάνεια η ΕΤΕ
Νέο πρόγραμμα, που προβλέπει «κούρεμα» του μη εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου, ακόμα και κάτω από την εμπορική αξία του ακινήτου, ετοιμάζει η Εθνική Τράπεζα χωρίς όμως να δημιουργηθεί ηθικός κίνδυνος
«Κουρεύει» ώς 37% τα «κόκκινα» δάνεια η ΕΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από τα μέσα Μαΐου η επιδότηση στεγαστικών δανείων
Στα μέσα Ιουνίου εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα του οι «κόκκινοι» δανειολήπτες που θέλουν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο...
Από τα μέσα Μαΐου η επιδότηση στεγαστικών δανείων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πώς διαμορφώνεται η επιδότηση στεγαστικών δανείων
Το Δημόσιο θα συμμετέχει σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του δανείου για όλους τους επιλέξιμους δανειολήπτες ● Πιθανές αλλαγές του ποσοστού συμμετοχής του αυτεπάγγελτα ● Αυστηρές ποινές για όσους δηλώσουν...
Πώς διαμορφώνεται η επιδότηση στεγαστικών δανείων

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας