Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πώς διαμορφώνεται η επιδότηση στεγαστικών δανείων
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πώς διαμορφώνεται η επιδότηση στεγαστικών δανείων

  • A-
  • A+
Το Δημόσιο θα συμμετέχει σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του δανείου για όλους τους επιλέξιμους δανειολήπτες, ωστόσο το ποσοστό συμμετοχής μπορεί να αλλάξει, καθώς κάθε χρόνο αυτεπαγγέλτως θα επανεξετάζεται η οικογενειακή, εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση των δανειοληπτών ● Προβλέπονται αυστηρές ποινές για όσους δηλώσουν ψευδή στοιχεία.

Τη μισή δόση του στεγαστικού δανείου των νοικοκυριών με πολύ χαμηλά εισοδήματα που θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς θα πληρώνει το κράτος.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες, προβλέπει ότι η επιδότηση του Δημοσίου για τα στεγαστικά, επισκευαστικά και καταναλωτικά δάνεια που έχουν υποθήκη πρώτη κατοικία θα κυμαίνεται από 20% έως και 50% αναλόγως με την οικογενειακή κατάσταση και τα εισοδήματα. Για τα επαγγελματικά/επιχειρηματικά δάνεια που έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη, το ποσοστό επιδότησης είναι ενιαίο για όλους και καθορίστηκε στο 30% της δόσης.

Το Δημόσιο κάθε μήνα θα καταβάλλει το ποσό της επιδότησης σε ειδικό, δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό του οφειλέτη.

Σημειώνεται ότι η δόση που επιδοτεί το Δημόσιο προκύπτει μετά τη ρύθμιση στην οποία έχει προβεί η τράπεζα, δηλαδή επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής, χαμηλότερο επιτόκιο, «κούρεμα» οφειλής.

Η επιδότηση από το Δημόσιο διαρκεί όσο και η ρύθμιση του δανείου για όλους τους επιλέξιμους δανειολήπτες, ωστόσο το ποσοστό επιδότησης μπορεί να αλλάξει καθώς στη λήξη κάθε έτους η ηλεκτρονική πλατφόρμα –που θα υποδέχεται τα αιτήματα υπαγωγής– αυτεπαγγέλτως θα επανεξετάζει την οικογενειακή, εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση των δανειοληπτών.

Ειδικότερα, θα αντλεί στοιχεία από τα ηλεκτρονικά αρχεία φορολογικών δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η επιδότηση, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, θα καταβάλλεται εφόσον ο οφειλέτης: α) κρίθηκε επιλέξιμος για την υπαγωγή στο νέο πλαίσιο προστασίας (4650/2019), β) αποδέχθηκε τη συναινετική ρύθμιση που πρότειναν οι τράπεζες ή πέτυχε τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του, σύμφωνα με τον Ν. 4605/2019, γ) πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια (βλ. πίνακα).

Η αίτηση υποβολής στο νέο πλαίσιο επέχει θέση αίτησης και για τη συνεισφορά του Δημοσίου, το οποίο αποκτά άμεσα πρόσβαση στην ΑΑΔΕ ώστε να ελέγξει το πλήρες φορολογικό προφίλ και η πλατφόρμα καθορίζει το ύψος της επιδότησης. Εντός 15 ημερών ο δανειολήπτης θα γνωρίζει αν είναι επιλέξιμος καθώς και τι δικαιούται.

Ο δανειολήπτης και όλα τα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε έτος φορολογική δήλωση και να δηλώνουν τυχόν μεταβολές σε περιουσία, εισόδημα. Ο οφειλέτης, εξάλλου, όπως ρητά αναφέρεται στην ΚΥΑ, θα πρέπει «να συναινεί στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού».

Και ποινές...

Αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών θα βρεθούν οι οφειλέτες, που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία ή θα αποκρύψουν εισοδήματα προκειμένου να ενταχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νέου νόμου, ενώ θα πρέπει ο οφειλέτης που… τρύπωσε στο νέο πλαίσιο προστασίας να επιστρέψει στο Δημόσιο το σύνολο της επιδότησης που έχει λάβει, με τόκο 5%.

Σημειώνεται ότι αν ο οφειλέτης έχει πετύχει ρύθμιση των οφειλών του μέσω δικαστικής απόφασης, θα πρέπει να μεταφορτώσει ο ίδιος τη δικαστική απόφαση ανά πιστωτή και ανά ρυθμιζόμενη οφειλή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να εισαγάγει σε αυτήν τα στοιχεία της μηνιαίας δόσης που όρισε η δικαστική απόφαση ώστε να λάβει την επιδότηση.

● Χθες εκδόθηκε και η ΚΥΑ, με την οποία προσδιορίζεται η αξία των μεταφορικών μέσων (Ι.Χ., σκάφη, εναέρια μέσα) τα οποία συνυπολογίζονται στα περιουσιακά κριτήρια (έως 80.000 ευρώ). Ειδικότερα καθορίζεται ότι η αξία τους είναι αυτή που δηλώνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Οι ορολογίες του νέου πλαισίου προστασίας

ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: το άθροισμα των εισοδημάτων του αιτούντος, του συζύγου των εξαρτώμενων μελών, μειωμένο κατά τους αναλογούντες φόρους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος. Προσοχή, στο οικογενειακό εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και τα αφορολόγητα, καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων ώς 25 ετών που φοιτούν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, σχολεία, ΙΕΚ κ.ά. στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Εντάσσονται οι σύζυγοι και τα εξαρτώμενα μέλη.

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (άρθρο 11, ν. 4172/2013): σύζυγος που δεν έχει εισοδήματα, άγαμα τέκνα ώς 18 ετών ή ώς 25 ετών που σπουδάζουν, υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, φυσικά πρόσωπα με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία και είναι τέκνα του αιτούντος, αδέρφια των δύο συζύγων, ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με τον φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.

ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΤΕΚΝΑ: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.

Για τις ανάγκες του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και ένα ή περισσότερα τέκνα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα θα πρέπει να είναι ανήλικο.

150 εκατ. ευρώ για επιδότηση δόσεων το 2019

Το ποσό των 150 εκατ. ευρώ θα διαθέσει το 2019 το Δημόσιο για την επιδότηση των «κόκκινων» δανείων που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία, ώστε να προστατευτούν από τον πλειστηριασμό οι οικονομικά ασθενέστεροι αλλά και να εξυγιανθούν οι τραπεζικοί ισολογισμοί. Το νέο πλαίσιο αποτελεί ακόμα ένα τεστ για τη δημόσια διοίκηση, η οποία ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει εμπειρία και τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί σε ακόμα μία πρόκληση, προς όφελος των πολιτών.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε χθες στην… επιχείρηση «Προστασία πρώτης κατοικίας» εμπλέκονται:

1. Η Οικονομική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ως όργανο πληρωμών, ο οποίος επιχορηγείται για τον σκοπό αυτόν κάθε τρίμηνο από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ), στις υποδομές της οποίας φιλοξενείται και λειτουργεί η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας.

3. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, μέσω της ιστοσελίδας της οποίας παρέχεται πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας και η οποία εγκρίνει, ανακαλεί ή μεταρρυθμίζει την απόφαση για τη χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου.

4. Η ΗΔΙΚΑ, η οποία τηρεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την παρακολούθηση της Συνεισφοράς Δημοσίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεκίνησε η επιδότηση δόσεων σε ρυθμισμένα δάνεια α΄ κατοικίας
Οι πρώτες καταβολές επιδότησης δόσεων για δάνεια πρώτης κατοικίας προς τέσσερις πολίτες, που ρύθμισαν τις «κόκκινες» οφειλές τους στο πλαίσιο του νόμου 4605/2019, πραγματοποιήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου.
Ξεκίνησε η επιδότηση δόσεων σε ρυθμισμένα δάνεια α΄ κατοικίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αλλαγές στην πρώτη κατοικία
Βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας αποφάσισε και προωθεί άμεσα το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ωφεληθούν ακόμα περισσότεροι δικαιούχοι.
Αλλαγές στην πρώτη κατοικία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιτάχυνση για την πρώτη κατοικία
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις δύο πρώτες ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων, με επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος. Σχεδόν 3.000 αιτήσεις ήταν «ώριμες» μέχρι τις 18 Αυγούστου.
Επιτάχυνση για την πρώτη κατοικία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεκινά η 9μηνη «Γέφυρα» επιδότησης δόσης στεγαστικών δανείων
Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο πρόγραμμα επιδότησης 300.000 δανειοληπτών που επλήγησαν από την πανδημία, για «κόκκινα» και εξυπηρετούμενα δάνεια ● Ηλεκτρονικά και έως 30/9 οι αιτήσεις.
Ξεκινά η 9μηνη «Γέφυρα» επιδότησης δόσης στεγαστικών δανείων

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας