Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
«Ριφιφί» από την Εφορία σε 816.721 τραπεζικούς λογαριασμούς το 2018
ΕUROKINISSI / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ (ΦΩΤ.: ΑΡΧΕΙΟΥ)

«Ριφιφί» από την Εφορία σε 816.721 τραπεζικούς λογαριασμούς το 2018

 • A-
 • A+

Ποσό που υπερβαίνει τα 5,5 δισ. ευρώ συγκέντρωσε πέρυσι το δημόσιο από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιουσιακών στοιχείων, προγράμματα πλειστηριασμών σύμφωνα με το απολογιστικό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).         

Το 2018 η εφορία «άδειασε» 816.721 τραπεζικούς λογαριασμούς από αντίστοιχο αριθμό οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη. Πρόκειται για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων οι οποίες εμφανίζουν μείωση κατά 52,5% σε σχέση με το 2017 αλλά οι εισπράξεις είναι αυξημένες, που σημαίνει ότι οι κατασχέσεις ήταν στοχευμένες.

Από τον απολογισμό της ΑΑΔΕ για το περασμένο έτος και τον προγραμματισμό της για το τρέχον, προκύπτει ακόμα ότι μόλις 3,5 στα 100 ευρώ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το δημόσιο έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις σταδιακής εξόφλησης ενώ εντυπωσιακό είναι το στοιχείο πως από το συνολικό ύψος των 104,365 δισ. ευρώ παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων το πλέον εισπράξιμο μέρος του περιορίζεται σε μόλις 8,464 δισ. ευρώ.

Το 2018, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε :

 • 816.721 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων με μείωση 52,5% σε σχέση με τις 1.719.733 παρεμβάσεις του 2017
 • 15.884 προγράμματα πλειστηριασμού με μείωση 13,6% σε σχέση με 18.792 το 2017
 • 22.298 παραγγελίες κατάσχεσης με μείωση 5,6% έναντι 23.620 το 2017
 • 8.350 υποθήκες με αύξηση 97,8% έναντι των 4.222 του 2017.

Συνολικά, με βασικό όπλο τα στοχευμένα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης η ΑΑΔΕ κατάφερε να βάλει πέρυσι στο ταμείο του δημοσίου 5,517 δισ. ευρώ το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από άμεσους φόρους. Το 2017, διπλάσιος αριθμός κατασχέσεων είχε οδηγήσει σε εισπράξεις 5,1 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019 διαμορφώθηκε σε 104, 365 δισ. ευρώ και από αυτά σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό 3,698 δισ. ευρώ ήτοι ποσοστό 3,5%.

Το πραγματικό, αφαιρούμενων των χαρακτηρισμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019, ανέρχεται σε 86,255 δισ. ευρώ αλλά «το συνολικό «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το πλέον εισπράξιμο μέρος αυτού, ανήλθε την 01/01/19 σε 8,484 δισ. ευρώ και αποτελεί το 8,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου» .

Από την ανάλυση του χρόνου δημιουργίας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το δημόσιο, προκύπτει ότι από τα 104,3 δισ. ευρώ ένα ποσοστό της τάξεως του 83,3% δημιουργήθηκε έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 και ένα ποσοστό 16,7% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο 01/12/2016 έως 01/01/2019.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι άλλωστε τα στοιχεία που δείχνουν ότι πρόστιμα, δάνεια και λοιπά μη φορολογικά έσοδα αντιστοιχούν σε περίπου 1 στα 2 ευρώ των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Από τα στοιχεία προκύπτει  ότι από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019 ποσοστό:

 • 47,7% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.)
 • 27,5% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.)
 • 22,0% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.)
 • 2,8% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι περίπου 43.000 οφειλέτες χρωστούν περισσότερα από 93 δισ. ευρώ ενώ περίπου 3,5 εκατομμύρια μικροοφειλέτες χρωστούν μόλις 2,5 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις κατανομές, ανά κατηγορία ποσού οφειλής, του πλήθους των οφειλετών και του ποσού των αντίστοιχων οφειλών τους, του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου την 1η Ιανουαρίου 2019 παρατηρείται ότι:

 • ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ, διακρατούν το 2,4% (2,465 δισ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου,
 • ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ διακρατούν το 89,5% (93.378 δισ. ευρώ)
 • στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ποσοστό 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακρατούν το 8,2% (8,521 δισ. ευρώ) .

Ο συνολικός αριθμός οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2018 ανήλθε σε 4.064.750, έναντι 4.068.857 το 2017. Ο συνολικός αριθμός οφειλετών για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα ανήλθε το 2018 σε 1.821.736 (έναντι 1.744.115 το 2017).

Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους λήφθηκαν μέτρα το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%.

Ο συνολικός αριθμός των νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που λήφθηκαν το έτος 2018 από τα τμήματα δικαστικού και νομικής υποστήριξης των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων ανήλθε σε 880.824 έναντι 1.786.121 νέων μέτρων τα οποία λήφθηκαν το 2017, με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.) να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (92,7%).

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η  μείωση του πλήθους των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων περιόδου 2018 σε σχέση με το 2017, οφείλεται στην αξιοποίηση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών (ΔΕΙΣΠΡ Γ 1182437/ 05.12.2017) με το οποίο πραγματοποιείται αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση των ανωτέρω μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεψαχνίζει η ΑΑΔΕ τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών 2015-2018 όλων των οφειλετών
Από το μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πρόκειται να περάσουν οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών φορολογουμένων-οφειλετών που πραγματοποιήθηκαν την τετραετία 2015 - 2018, σύμφωνα με...
Ξεψαχνίζει η ΑΑΔΕ τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών 2015-2018 όλων των οφειλετών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μερική αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για τους συνεπείς
Ρύθμιση-ανάσα για χιλιάδες φορολογουμένους με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω των οφειλών που έχουν απέναντι στην Εφορία προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ρύθμιση, όπως ανέφερε χθες ο...
Μερική αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για τους συνεπείς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περικυκλώνει μικρούς ή μεσαίους οφειλέτες η ΑΑΔΕ
Σε φορολογούμενους με χρέη από 1 έως 300.000 ευρώ θα στοχεύουν τα δύο νέα κέντρα είσπραξης οφειλών που θα δημιουργηθούν τους επόμενους μήνες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αφαιρεί...
Περικυκλώνει μικρούς ή μεσαίους οφειλέτες η ΑΑΔΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μικρή παράταση για τον «επαγγελματικό» τραπεζικό λογαριασμό
​Παράταση έως τις 15/1/2019, για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν δήλωσαν στο σύστημα TAXISnet τον «επαγγελματικό» τραπεζικό τους λογαριασμό, εξετάζει το υπ. Οικονομικών. Η προθεσμία...
Μικρή παράταση για τον «επαγγελματικό» τραπεζικό λογαριασμό
Θυρίδα τράπεζας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε θυρίδες και δάνεια στοχεύει η Εφορία
Στο στόχαστρο της Εφορίας μπαίνουν 200.000 τραπεζικές θυρίδες και δάνεια των φορολογουμένων. Οι τράπεζες θα πρέπει να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για όλους τους τύπους τραπεζικών προϊόντων.
Σε θυρίδες και δάνεια στοχεύει η Εφορία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μάτι της εφορίας σε μετόχους και στελέχη
Τον... μεγάλο αδελφό που θα παρακολουθεί τις κινήσεις των «golden boys» όλων των Ανώνυμων Εταιρειών στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε συνεργασία με τις τράπεζες, με σκοπό την καταπολέμηση του...
Μάτι της εφορίας σε μετόχους και στελέχη

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας