Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από αριστερά, ο αναπληρωτής υπουργός Στέργιος Πιτσιόρλας, ο υπουργός Γιάννης Δραγασάκης και ο υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης

EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις

  • A-
  • A+

Νέο θεσμικό πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων, που έρχεται να αντιμετωπίσει τις δυστοκίες του υφιστάμενου νόμου και να δώσει αναπτυξιακή ώθηση, θα έχει η Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2019.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας, που θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τη μεθεπόμενη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, προβλέπει ταχεία αδειοδότηση εντός 45 ημερών, επιδότηση μισθολογικού κόστους, φορολογικές απαλλαγές, σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 έτη από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αλλά και φοροαπαλλαγές και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

Προβλέπεται, εξάλλου, ότι όλες οι απαραίτητες άδειες των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να εκδίδονται εντός 3 ετών. Ωστόσο, τα κίνητρα αίρονται σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι υλοποίησης της επένδυσης και υπάρξει οριστικός αποχαρακτηρισμός της ως «στρατηγικής».

Με το σχέδιο νόμου εξάλλου οι επενδύσεις κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες με βάση το ύψος της επένδυσης αλλά και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. Ειδικότερα:

1) Στρατηγικές επενδύσεις 1: δημιουργούν τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ.

2) Στρατηγικές επενδύσεις 2: δημιουργούν τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 40 εκατ. ευρώ. Ωστόσο αν πρόκειται για τον τομέα της βιομηχανίας οι θέσεις εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 ή ο προϋπολογισμός άνω των 30 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση που οι επενδύσεις γίνονται εντός Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) ο πήχης χαμηλώνει σε τουλάχιστον 50 θέσεις εργασίας ή σε τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ συνολικό προϋπολογισμό.

3) Εμβληματικές επενδύσεις: υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους.

4) Στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης: δημιουργούν τουλάχιστον 20 νέες θέσεις εργασίας, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 20 εκατ. ευρώ.

5) Αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις: οι επενδύσεις του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του Ν. 4271/2014 για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Εργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI)».

Τα φορολογικά κίνητρα

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα και ειδικότερα τα φορολογικά:

Το δικαίωμα χρήσης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την υλοποίηση του 25% της επένδυσης, ενώ ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της φορολογικής απαλλαγής που δικαιούται εντός 15 ετών και όχι σε λιγότερο των 5 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.

Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως εξής: για συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 7,5 εκατ. ευρώ ευρώ. Για το μέρος του προϋπολογισμού από 30 - 35 εκατ. ευρώ το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 80% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου. Για το μέρος του προϋπολογισμού από 35 - 40 εκατ. ευρώ το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 60% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου και φτάνει στο 10% για το μέρος του προϋπολογισμού από 50 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ. Για το μέρος του προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.

Επίσης προβλέπεται σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 έτη από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες προβλέπεται η χορήγηση ενισχύσεων δαπανών για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, καθώς και δαπανών για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και χορήγηση ενίσχυσης μισθολογικού κόστους.

Στόχος οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης

Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να τρέξει με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια ώστε να αυξηθεί το ΑΕΠ, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, να υπάρξει ουσιαστική μείωση της ανεργίας και αναστροφή του brain drain. Ωστόσο, για να μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και μάλιστα βιώσιμη και όχι απλά για μεγέθυνση, το αναπτυξιακό μοντέλο δεν μπορεί να στηριχτεί απλώς στην κατανάλωση αλλά σε επενδύσεις, με ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Οι στρατηγικές επενδύσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές τις Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη. Ετσι, ο νέος νόμος που φέρνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στοχεύει στο να είναι πιο ελκυστικός και αποτελεσματικός για τους επενδυτές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφαλή, διαφανή και ταχύτερη διαδικασία.

Αλλά και να διασφαλίσει με τον μέγιστο δυνατό τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την προσέλκυση επενδύσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας που θα εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των ωφελειών στην κοινωνία και την οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζεται διαδικασία οργανωμένης ψηφιακής διαβούλευσης, ώστε να μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους όλοι οι έχοντες έννομο συμφέρον σχετικά με την υλοποίηση τέτοιας μεγάλης βαρύτητας επενδύσεων.

Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι στα 8 χρόνια εφαρμογής του υφιστάμενου νόμου (Ν. 3894/2010) έχουν υπαχθεί μόλις 15 επενδυτικά σχέδια. Τα 10 από αυτά «μπήκαν» στον νόμο στο διάστημα 2010-2015, όμως μόλις 2 βρίσκονται σε εξέλιξη την τελευταία τριετία. Από το 2015 και μετά τα περισσότερα έργα βρίσκονται στη φάση της αδειοδότησης.

Εξαλλου η «αρχιτεκτονική» του νόμου αφορούσε στην πράξη συγκεκριμένους κλάδους (τουριστικό και εμπορικό estate, ενέργεια).

Ο νέος νόμος έρχεται να αντιμετωπίσει την αοριστία και την ασάφεια σε πολλές διατάξεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που παρείχε περιορισμένη θεσμική ασφάλεια τόσο στους υποψήφιους επενδυτές όσο και στη διοίκηση.

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
H Emirates δεσμεύεται να μειώσει τα πλαστικά μιας χρήσης εν πτήσει
Η Emirates ανακοίνωσε δέσμευση για το διεθνές δίκτυο προορισμών της, να μειώσει τα πλαστικά μίας χρήσης στα αεροσκάφη της. Από την 1η Ιουνίου,...
H Emirates δεσμεύεται να μειώσει τα πλαστικά μιας χρήσης εν πτήσει
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
H επιστήμη των πολιτών παίρνει μορφή στη Αθήνα στο πλαίσιο της τελικής επίδειξης scent
Το έργο Scent αποκαλύπτει μια σειρά νέων περιβαλλοντικών εφαρμογών για τη βελτίωση της χαρτογράφησης των πλημμυρικών φαινομένων. Μια νέα σειρά...
H επιστήμη των πολιτών παίρνει μορφή στη Αθήνα στο πλαίσιο της τελικής επίδειξης scent
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ούζο ΜΙΝΙ roadshow στην Ελλάδα
Το Ούζο ΜΙΝΙ Μυτιλήνης, αυτό το καλοκαίρι, ταξιδεύει σε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας και μας κερνάει ούζο και τοπικούς μεζέδες, παρέα με...
Ούζο ΜΙΝΙ roadshow στην Ελλάδα
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ζήστε πρώτοι την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης στην Autohellas Hertz
Τα ηλεκτρικά BMW i3 και Smart ForTwo είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση, για αρχή σε όλους τους σταθμούς της Autohellas Hertz στην Αθήνα και στη Μύκονο,...
Ζήστε πρώτοι την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης στην Autohellas Hertz
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Βράβευση της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ για την Εταιρική Υπευθυνότητα
Έχοντας ήδη συμπληρώσει 70 χρόνια από την ίδρυσή της, η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ συνεχίζει να συνδέει έμπρακτα την επιχειρηματική της στρατηγική με την...
Βράβευση της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ για την Εταιρική Υπευθυνότητα

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας