Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αιτήσεις για 1.575 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Αιτήσεις για 1.575 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ

  • A-
  • A+

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 1.575 ατόμων στο ΚΕΕΛΠΝΟ, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, δεκαοκτάμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ώς και έξι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση για έναν κλάδο και ειδικότητα και το πολύ μέχρι δύο υποέργα με ανώτατο όριο τις τρεις θέσεις.

Η υποβολή αίτησης γίνεται σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123).

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, στην ιστοσελίδα του, στο ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης, καθώς και στον χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ως άνω υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης δεκαοκτάμηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης.

Επιπλέον, οι γιατροί μπορούν να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησής τους για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, να εργάζονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οπότε η υπηρεσία τους στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Η υπηρεσία του προσωπικού στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα.

Το μέσο μηνιαίο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών) κάθε ενδιαφερόμενου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αμοιβές των αντίστοιχων ειδικοτήτων κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο.

► Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων το 2018
Αύξηση κατέγραψε η μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου, ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι θετικό...
Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων το 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αλλαγές στα κριτήρια πρόσληψης τριτέκνων στο Δημόσιο
Διευρύνονται τα όρια ηλικίας για διορισμό ή πρόσληψη τρίτεκνοι και μέλη τρίτεκνων οικογενειών προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, σύμφωνα τη νομοθετική...
Αλλαγές στα κριτήρια πρόσληψης τριτέκνων στο Δημόσιο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προσλήψεις στο ΣΕΠΕ
Η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την έγκριση της έκδοσης προκήρυξης από το ΑΣΕΠ για 53...
Προσλήψεις στο ΣΕΠΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο
Το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων προβλέπει καθιέρωση πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, μέτρα για την...
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΑΕΔ: Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους
Στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων και ο πίνακας αποκλειομένων στο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για...
ΟΑΕΔ: Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της αγοράς εργασίας
Με το «μάτι» του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», η αγορά εργασίας στην Ελλάδα ασφυκτιά υπό το βάρος των πολύ μικρών σε μέγεθος επιχειρήσεων που...
Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της αγοράς εργασίας