Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
2.444 θέσεις εποχικού προσωπικού σε δήμους, Δημόσιο, ΔΕΗ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

2.444 θέσεις εποχικού προσωπικού σε δήμους, Δημόσιο, ΔΕΗ

 • A-
 • A+

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 411 ατόμων προχωράει η ΔΕΗ ● 200 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ζητά το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ● 967 οι συμβάσεις για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές και σε παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ ● Προσλήψεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και σε δήμους σε όλη τη χώρα.

411 συμβάσεις στη ΔΕΗ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων έντεκα (411) ατόμων προχωράει η ΔΕΗ.

Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 65 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
 • 12 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
 • 8 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
 • 22 Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
 • 10 Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • 30 Δ.Ε. Τεχνίτες Ορυχείων
 • 30 Δ.Ε Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
 • 30 Δ.Ε. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων)
 • 30 Δ.Ε. Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγών)
 • 23 Δ.Ε. Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
 • 1 Δ.Ε. Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Εργων Χειριστής Σαρώθρου (Σκούπας)
 • 3 Δ.Ε. Χειριστές Γεωτρυπάνων
 • 20 Δ.Ε. Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
 • 4 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
 • 30 Δ.Ε. Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
 • 30 Δ.Ε. Τεχνίτες Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση)
 • 4 Π.Ε. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • 2 Π.Ε. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • 1 Π.Ε. Μεταλλειολόγος, Μεταλλουργός Μηχανικός
 • 1 Π.Ε. Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 • 2 Π.Ε. Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές-Προγραμματιστές (Μηχανικοί Η/Υ- HARDWARE
 • 1 Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός
 • 3 Π.Ε. Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • 1 Π.Ε. Δασολόγος
 • 2 Π.Ε. Γεωλόγοι
 • 1 Τ.Ε. Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος
 • 1 Τ.Ε. Τεχνολόγος Τοπογράφος
 • 1 Τ.Ε. Γεωπόνος
 • 1 Τ.Ε. Τεχνολόγος Μηχανικός Οχημάτων
 • 1 Π.Ε. Δ/κοί Πληροφορικής (SOFTWARE)
 • 1 Π.Ε. Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί (Οικονομικού)
 • 40 Δ.Ε. Φύλακες

ΑΣΕΠ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΔΕΗ A.E./Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 50200 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας Σεβεντεκίδου Βαλασία ή κας Θεοχάρη Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 24630-52437).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι 23/5/2018.

200 συμβάσεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προχωράει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 3 Π.Ε. Πληροφορικής
 • 2 Π.Ε. Αρχαιολόγων
 • 1 Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών
 • 1 Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 1 Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • 4 Π.Ε. Γλυπτών
 • 8 Π.Ε. Οικονομικού
 • 5 Π.Ε. Ζωγράφων
 • 1 Τ.Ε. Πληροφορικής (Hardware)
 • 1 Τ.Ε. Γραφιστών
 • 8 Τ.Ε. Λογιστών
 • 4 Τ.Ε. Συντηρητών Εργων Τέχνης (ειδίκευση Λίθου)
 • 9 Δ.Ε. Συντηρητών Εργων Τέχνης
 • 150 Δ.Ε. Πωλητών (Εκμαγείων)
 • 2 Υ.Ε. Εργατών

ΑΣΕΠ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 10564, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722500).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.).

967 συμβάσεις σε δήμους και ΝΠΔΔ

967 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες ή έως 9 για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές ή έως 11 μήνες για απασχόληση σε παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

56 συμβάσεις στον Δήμο Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου θα προσλάβει 56 άτομα για τις ανάγκες πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

Συγκεκριμένα, θα προσλάβει 35 άτομα ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας, 18 άτομα ειδικότητας Δ.Ε. Οδηγών, ένα άτομο ειδικότητας Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (Καλαθοφόρο) και 2 άτομα ειδικότητας Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (Σύνθετων σκαπτικών μηχανημάτων - JCB).

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, για την ειδικότητα που απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας αυτού από αρμόδια αρχή
 4. Φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή μηχανημάτων, της άδειας οδήγησης, του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και της κάρτας ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, για την ειδικότητα που απαιτείται.
 5. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας όπου απαιτείται (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή φορέα δημόσιου τομέα).
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007) (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
 7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν έχουν απασχοληθεί στον Δήμο Περιστερίου ως προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Δήμο Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1 και ειδικότερα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου έως και την Παρασκευή 25/5/2018.

562 συμβάσεις σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ

Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου δήμοι της χώρας να συνάψουν 562 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Οι συμβάσεις αυτές εγκρίθηκαν μετά τις εισηγητικές Εκθέσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τις οποίες εισηγούνται θετικά για την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η σύναψη πεντακοσίων εξήντα δύο (562) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές, σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

79 συμβάσεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών, συνολικά 79 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Αθήνα και Πειραιά, προχωράει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ειδικότητες:

 • Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού (Διοικητικού),
 • Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού (Οικονομικού),
 • Π.Ε. Κοινωνιολόγων, Π.Ε. Πληροφορικής,
 • Π.Ε. Στατιστικής,
 • Π.Ε. Μεταφραστών Διερμηνέων,
 • Π.Ε. Ψυχολόγων,
 • Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού,
 • Τ.Ε. Πληροφορικής,
 • Τ.Ε. Δομικών Εργων,
 • Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού,
 • Δ.Ε. Διοικητικού,
 • Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων,
 • Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ,
 • Δ.Ε. Τεχνικών (Υδραυλικού),
 • Δ.Ε. Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου).

ΑΣΕΠ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως κατά τις ώρες 09.00-13.00, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής - Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ.10563, Αθήνα, 6ος όροφος, υπόψη Αν. Προϊσταμένου κ. Τζωρτζάκη Κωνσταντίνου, τηλ. επικοινωνίας: 213-1361255.

40 συμβάσεις υδρονομέων στον Δήμο Αλμωπίας

O Δήμος Αλμωπίας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 17/5/2018 έως και τις 23/5/2018.

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

Α) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι 1) γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, 2) ότι πληροί τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).
Γ) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο.
Δ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας] και επιπλέον όποιο άλλο δικαιολογητικό αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης που θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου.

Πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλ.: 23843-50206 και 50282.

45 συμβάσεις εμπειρογνωμόνων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προχωρά στην πρόσληψη 45 εμπειρογνωμόνων, για την ανάπτυξη μέρους του Προγράμματος Σπουδών ή/και του επιμορφωτικού υλικού ή/και του υλικού πιστοποίησης για το ειδικό μέρος της Εκπαίδευσης Επιμορφωτών και της Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., στους παρακάτω εργασιακούς τομείς:

 • 13 θέσεις εμπειρογνωμόνων σε Επαγγέλματα Γης (ΑΔΑ: 6ΣΙΖΟΞΛΔ-Ψ3Τ)
 • 5 θέσεις εμπειρογνωμόνων σε Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΔΑ: ΩΖΞΨΟΞΛΔ-Α66)
 • 9 θέσεις εμπειρογνωμόνων Μηχανικών (ΑΔΑ: ΩΟΤΘΟΞΛΔ-69Χ)
 • 7 θέσεις εμπειρογνωμόνων Φυσικής Αγωγής και Υγείας (ΑΔΑ: Ψ91ΙΟΞΛΔ-5Ε7)
 • 6 θέσεις εμπειρογνωμόνων σε Μουσική-Καλλιτεχνικά Γραφιστικά-Αισθητική (ΑΔΑ: 6Δ03ΟΞΛΔ-1ΜΑ)
 • 5 θέσεις εμπειρογνωμόνων σε Ξένες Γλώσσες (ΑΔΑ: 73ΑΕΟΞΛΔ-079)

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα, τηλ.: 213-1335100, fax: 213-1335111, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

13 συμβάσεις στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

O Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 2 Δ.Ε. Οδηγών (Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας, με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
 • 1 Δ.Ε. Οδηγών (Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας, με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
 • 10 Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας

ΑΣΕΠ: Αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και υποβολή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Δεκελείας 97, Τ.Κ. 14341, Νέα Φιλαδέλφεια, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Ειρήνης Δημητριάδη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2049065).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Δ.Ε. ή Υ.Ε.).

13 συμβάσεις στον Δήμο Ερμιονίδας

Ο Δήμος Ερμιονίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13 ) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 2 Δ.Ε. Οδηγών Απορριμματοφόρων (Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
 • 1 Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (Καλαθοφόρο)
 • 1 Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (Εκσκαφέας-Φορτωτής )
 • 9 Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον Δήμο Ερμιονίδας, Μ. Μερκούρη 11 Κρανίδι, Τ.Κ. 21300, στο Γραφείο Προσωπικού, όπου αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κα Πολυξένη Γκούμα (τηλ. επικοινωνίας: 27543-60019, 27543-60000) εντός επτά (7) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ερμιονίδας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, δηλαδή από 17/5/2018 έως και 23/5/2018.

16 συμβάσεις υδρονομέων στον Δήμο Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης καλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν σε θέση υδρονομέα των κατωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων και ειδικότερα σε μία από τις κατωτέρω θέσεις:

 • 1 θέση στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, της Δ.Ε. Μυστρά
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Μυστρά, της Δ.Ε. Μυστρά
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Λογγάστρας, της Δ.Ε. Μυστρά
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Σουστιάνων, της Δ.Ε. Μυστρά
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Τρύπης, της Δ.Ε. Μυστρά
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Παρορείου, της Δ.Ε. Μυστρά
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Αγίας Ειρήνης, της Δ.Ε. Μυστρά
 • 2 θέσεις στην Τ.Κ. Καστορείου, της Δ.Ε. Πελλάνας
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Γκοριτσάς, της Δ.Ε.Θεραπνών
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Πλατάνας, της Δ.Ε.Θεραπνών
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Σκούρας, της Δ.Ε. Θεραπνών
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Καμινίων - Ξηροκαμπίου, της Δ.Ε. Φάριδος
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Ποταμιάς, της Δ.Ε. Φάριδος
 • 1 θέση στην Τ.Κ. Τραπεζοντής, της Δ.Ε. Φάριδος
 • 1 θέση στη Δ.Ε. Καρυών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, μέχρι και την 23η Μαΐου 2018.

10 συμβάσεις εργατών στον Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης θα προσλάβει 10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών, για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Βόλβης, με αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων και τα ακόλουθα: Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Επίσης, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 22 Μαΐου 2018 και ώρα 12.00.

14 συμβάσεις στον Δήμο Λοκρών

O Δήμος Λοκρών στην Αταλάντη ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 3 μηνών, συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας 2018.

 • 3 Δ.Ε. Οδηγών Πυροπροστασίας με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας
 • 2 Δ.Ε. Οδηγών Πυροπροστασίας με άδεια οδήγησης Ε’ κατηγορίας
 • 9 Υ.Ε. Εργατών Πυροπροστασίας

Για τους οδηγούς, εκτός από ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, απαιτείται και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Στην ανακοίνωση (ΑΔΑ: 7ΤΛΚΩΛΤ-ΠΡΗ) η οποία είναι αναρτημένη στα Δημοτικά Καταστήματα, στις δημοτικές ενότητες και στην ιστοσελίδα του Δήμου, καταγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα (κύρια και επικουρίας). Πρόσθετο προσόν η ειδικότητα τεχνικού ή εκπαιδευτή, για τους οδηγούς.

Υποβολή αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ή εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (υπόψη κ. Δημητρίου Κων/νου και κ. Ματθαίου Ιωάννη, τηλέφωνα επικοινωνίας 22333-50338 & 22374 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

18 συμβάσεις στον Δήμο Κεφαλονιάς

Ο Δήμος Κεφαλονιάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Υποβολή αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου Κεφαλονιάς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κεφαλονιάς, Π. Βαλλιάνου 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100 απευθύνοντάς την στo Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κυρίας Ε. Κυριακάτου (τηλ. επικοινωνίας: 26710-22933, εσωτ. 26).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2.741 προσλήψεις σε Δημόσιο, δήμους
Σε προσλήψεις 1.280 ατόμων θα προχωρήσουν δήμοι της χώρας το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι θέσεις αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ορισμένες από τις προκηρύξεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ άλλες...
2.741 προσλήψεις σε Δημόσιο, δήμους
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προς έγκριση 6.667 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους δήμους
Ενα «πακέτο» 6.667 προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας διαμορφώνουν τα αιτήματα που έχουν στείλει δήμοι και αυτοδιοικητικοί σύνδεσμοι, μέσω της ρύθμισης που συνέταξε η κυβέρνηση για τη...
Προς έγκριση 6.667 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους δήμους
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ηχηρή προειδοποίηση της ΓΕΝΟΠ για την «Πτολεμαΐδα 5»
Ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς στη διάρκεια επίσκεψής του χθες στις μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους της υπό ιδιωτικοποίηση επιχείρησης ότι «ο ΑΗΣ Μελίτης θα επανέλθει στα...
Ηχηρή προειδοποίηση της ΓΕΝΟΠ για την «Πτολεμαΐδα 5»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι εργοδότες προσγειώνουν το υπ. Εργασίας
Οι προθέσεις των επιχειρήσεων για προσλήψεις στην Ελλάδα το Δ’ τρίμηνο του 2019 παραμένουν σταθερές χωρίς να εμφανίζουν, έναντι του αντίστοιχου του 2018, τη βελτίωση που ευαγγελιζόταν η ηγεσία του υπουργείου.
Οι εργοδότες προσγειώνουν το υπ. Εργασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Κόκκινες» κάρτες στον... Χατζηδάκη για τη ΔΕΗ
Ευθύνες στις κυβερνήσεις 2012-2014 από τους εργαζόμενους της. Χαρακτηρίζουν «βαρύτατα αρνητική» την επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου να μην εξασφαλίσει δωρεάν δικαιώματα ρύπων για τις λιγνιτικές μονάδες.
«Κόκκινες» κάρτες στον... Χατζηδάκη για τη ΔΕΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αντιδρά η ΓΕΝΟΠ στη μείωση εκπτώσεων για εργαζομένους στη ΔΕΗ
Η ΓΕΝΟΠ κάνει λόγο για αιφνιδιασμό και επισημαίνει ότι από το 2010 οι εργαζόμενοι στον όμιλο ΔΕΗ έχουν υποστεί μειώσεις μισθών που φτάνουν αθροιστικά στα έξι δισ. ευρώ.
Αντιδρά η ΓΕΝΟΠ στη μείωση εκπτώσεων για εργαζομένους στη ΔΕΗ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας