Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
2.741 προσλήψεις σε Δημόσιο, δήμους
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

2.741 προσλήψεις σε Δημόσιο, δήμους

 • A-
 • A+

Σε προσλήψεις 1.280 ατόμων θα προχωρήσουν δήμοι της χώρας το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρόκειται τόσο για μόνιμες θέσεις εργασίας όσο και για σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Υ.Ε., Δ.Ε., Τ.Ε., Π.Ε.). Ορισμένες από τις προκηρύξεις των θέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ άλλες αναμένεται να ξεκινήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στον στρατό

Παράλληλα, τις επόμενες εβδομάδες, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα προχωρήσει στην πρόσληψη 746 εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, ενώ η ΕΑΒ θα προσλάβει 90 άτομα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της στην Τανάγρα με σύμβαση ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και μέχρι 5 έτη. Επίσης, σε 251 προσλήψεις προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και σε 25 η ΑΕΜΥ.

Τέλος, από το ΑΣΕΠ αναμένεται τις επόμενες ημέρες η ανακοίνωση της προκήρυξης 4Κ/2018 για 103 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ και σε άλλους φορείς, έως την ερχόμενη Πέμπτη 3 Μαΐου «τρέχει» η προκήρυξη 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ για 209 θέσεις επίσης στην ΕΥΔΑΠ, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σε ΦΕΚ και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή η προκήρυξη 5Κ/2018, που αφορά 37 μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό προλήψεων στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ σε 2.741.

Μπαράζ προσλήψεων στους ΟΤΑ μέσω ΑΣΕΠ

► 524 μόνιμοι σε δήμους

Εντός Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 524 ατόμων σε μόνιμες θέσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 468 προσλήψεις σε 56 δήμους και ΝΠΔΔ, με βάση τα συμπληρωματικά αιτήματα που είχαν στείλει όσοι δεν είχαν προλάβει την προκήρυξη 3Κ/2018.

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Νάσου Ηλιόπουλου, κατανέμονται 36 από τις 524 θέσεις προστατευόμενων προσώπων (του ν. 2643/1998) που προκηρύσσονται μέσω ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις είναι:

 • Υ.Ε. Εργατών καθαριότητας
 • Δ.Ε. Οδηγών
 • Υ.Ε. Εργατών Γενικών Καθηκόντων
 • Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων)
 • Δ.Ε. Οδηγών (Απορριμματοφόρων)

Διαδικασία:

● Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (μόρια), όπως και στην 3Κ/2018.

● Θα προβλέπεται ειδική εμπειρία (17 μόρια ανά μήνα) για όλες τις κατηγορίες και βαθμίδες εκπαίδευσης (τόσο για τις θέσεις με εμπειρία όσο και για αυτές χωρίς εμπειρία).

● Ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός θέσεων θα διατεθεί στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

● Το ΑΣΕΠ θα χρησιμοποιήσει για την υποβολή των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων την ίδια ακριβώς πλατφόρμα που είχε χρησιμοποιήσει για την 3Κ/2018.

● Βασικό κριτήριο επιλογής για νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές θα είναι η εντοπιότητα.

Στη νέα διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και υποψήφιοι που περιμένουν τα οριστικά αποτελέσματα της 3Κ/2018.

Προσλήψεις 347 συμβασιούχων σε δήμους

Τη σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ Α΄βαθμού ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

 
► Δήμος Χερσονήσου: Πρόσληψη 12 ατόμων

Στην πρόσληψη δώδεκα Εργατών Καθαριότητας ΥΕ16, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωράει ο Δήμος Χερσονήσου, Ν. Ηρακλείου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΔήμουΧερσονήσου, Γούρνες Ν. Ηρακλείου (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 70014, Λιμ. Χερσονήσου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Ελμας Σπανάκη και κ. Ειρήνης Σαρρή (τηλ. επικοινωνίας: 2813-404663 και 2813-404628 αντίστοιχα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 2/5/18.

► Δήμος Θάσου: 70 εποχικοί σε Καθαριότητα-Αρδευση

Ο Δήμος Θάσου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στους τομείς της καθαριότητας και της άρδευσης.

Αναλυτικά θα προσληφθούν:

✔ 40 Υδρονομείς. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια, να είναι ηλικίας 23-60 ετών και να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 7 ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15/5/2018 έως 15/10/2018, χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε αυτό της επίσημης αρδευτικής περιόδου.

✔ 30 άτομα στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Οι 3 θέσεις αφορούν Οδηγούς Απορριμματοφόρων και 27 Εργάτες Καθαριότητας και Συνοδούς Απορριμματοφόρων. Οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας 18 έως 65 χρόνων, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο προσωπικού του δήμου (τηλ.: 25933-50133) από τις 2 έως και 7 Μαΐου 2018.

► Δήμος Βόλου: 30 εποχικοί για την καθαριότητα

Την πρόσληψη 30 υποψηφίων ηλικίας 18 έως 65 χρόνων ανακοίνωσε ο Δήμος Βόλου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα είναι διάρκειας 2 μηνών και αφορούν σε 5 Οδηγούς οχημάτων καθαριότητας με άδεια Γ΄ κατηγορίας (Δ.Ε.) και 25 Εργάτες Καθαριότητας (Υ.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου από τις 2 έως τις 4 Μαΐου 2018 από τις 08.00 έως τις 14.00.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, λεωφόρος Ειρήνης 131, στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53122, 53124, 53130).

► Κεντρική Μακεδονία: 78 στον ΦΟΔΣΑ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310-508800).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Εντυπα - Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ·
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

► Δήμος Θάσου: 40 υδρονομείς

Στην πρόσληψη 40 υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2018 πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Θάσου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να είναι από 23 μέχρι 60 ετών και να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Υποβολή αιτήσεων στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου, τηλ. επικοινωνίας: 25933-50140.

► Ηράκλειο Αττικής: 8 στην καθαριότητα

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο μηνών, για οκτώ άτομα Υ.Ε. - Προσωπικό Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας) ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Δ/κΏν Υπ/σιών, στο Δημαρχείο, οδός Στ. Καραγιώργη 2, 2ος όροφος, Τ.Κ. 141 21 από 25/4/18 έως και 30/4/18.

► Ηράκλειο: Προσλήψεις 14 άτομων στη ΔΕΥΑ

H ΔΕΥΑ Ηρακλείου θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού 14 ατόμων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Αίτησεις στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ/νση: Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, τηλ.: 2810-529388). Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μαρία Παπαδάκη και Αρτεμη Σκανδαλάκη – κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 2/5/18.

► Δήμος Αθηναίων: Προσλήψεις 137 ατόμων στις κατασκηνώσεις

Στην πρόσληψη 137 ατόμων για τις παιδικές κατασκηνώσεις στον Αγιο Ανδρέα πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν) από σήμερα έως και 15/05/2018. Η αποζημίωση για την εθελοντική κοινωνική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική προσφορά των ως άνω στελεχών θα καθοριστεί για κάθε κατασκηνωτική περίοδο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Θέσεις

 • 100 Ομαδάρχες/ισσες ηλικίας 18-30 ετών
 • 18 Κοινοτάρχες/ισσεςηλικίας 18-30 ετών
 • 12 Βοηθοί παιδαγωγικού προγράμματος ηλικίας 18-30 ετών
 • 4 Υπαρχηγοί κατασκήνωσης (ηλικίας 25-45 ετών)
 • 2 Βοηθοί αρχηγοί κατασκήνωσης (ηλικίας 25-45 ετών)
 • 1 Αρχηγός κατασκήνωσης (ηλικίας άνω των 30 ετών)
► Ερχονται προσλήψεις 746 Εθνοφυλάκων

Εκδόθηκε ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται ο αριθμός Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2018 και η ημερήσια αποζημίωση αυτών.

Ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στους 746.

Το ποσό της ημερησίας αποζημίωσης που παρέχεται στους Εθνοφύλακες μόνον για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής τους, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.1295/1982 (ΦΕΚ 126 Α΄), καθορίζεται στα 15 ευρώ.

Οι προκηρύξεις για υποβολή αιτήσεων θα εκδοθούν από το ΓΕΣ σταδιακά για τις μονάδες που θα κριθεί αναγκαίο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

α. Να ανήκουν στην Εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.
β. Να έχουν σωματική ικανότητα Ι1 ή Ι2.
γ. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
δ. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από Πολιτικό ή Στρατιωτικό Δικαστήριο.
ε. Να μην υπερβαίνουν το 60ό έτος.

► Προσλήψεις 90 ατόμων στην ΕΑΒ

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. θα προσλάβει 90 άτομα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της στην Τανάγρα με σύμβαση ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και μέχρι 5 έτη.

Ειδικότητες: 30 Τ.Ε. Μηχανικοί Α/Φ, 20 Τ.Ε. Τεχνικοί Δομής Α/Φ, 20 Τ.Ε. Ηλεκτρονικοί Α/Φ, 15 Δ.Ε. Τεχνικοί Δομής Α/Φ, 5 Δ.Ε. Ελεγκτές Παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού., Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 Τανάγρα, Σχηματάρι Βοιωτίας, υπόψη κ. Δημήτριου Γκότση (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52030) ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., Μεσογείων 2-4, 11527, Αθήνα.

► 37 μόνιμοι στο ΕΚΑΒ

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σε ΦΕΚ και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 5Κ/2018, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικά οι θέσεις:

► Σε ΕΥΔΑΠ και διάφορους φορείς: 103 + 209 μόνιμες θέσεις

Ξεκινά σήμερα και λήγει στις 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, η προθεσμία για την προκήρυξη 4K/2018 που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου - ΑΕΔΙΚ (υπουργείο Οικονομικών), στο Ελεγκτικό Συνέδριο (υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και στον Οίκο του Ναύτου (υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής), που στάλθηκε στις αρχές Απριλίου στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Οι θέσεις ανά υπηρεσία κλάδο/ειδικότητα είναι:

► 209 μόνιμοι στην ΕΥΔΑΠ

Την ερχόμενη Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018 και ώρα 1400, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις στην προκήρυξη 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/9-2-2018, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της προκήρυξης

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε εξέλιξη το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 5.500 νέους άνεργους επιστήμονες
Αναρτήθηκαν ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων για το πρόγραμμα «5.500 νέοι επιστήμονες για τη θεσμική αναβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών» που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ. Το...
Σε εξέλιξη το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 5.500 νέους άνεργους επιστήμονες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εκρηξη προσλήψεων
Αν το θετικό ισοζύγιο των ροών απασχόλησης (προσλήψεις μείον αποχωρήσεις) για τον μήνα Μάιο, που ανήλθε στις 108.725, δημιουργεί αισιοδοξία, τότε το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι σε σχέση με τον Μάιο 2017 η...
Εκρηξη προσλήψεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2.444 θέσεις εποχικού προσωπικού σε δήμους, Δημόσιο, ΔΕΗ
Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 411 ατόμων προχωράει η ΔΕΗ ● 200 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ζητά το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και...
2.444 θέσεις εποχικού προσωπικού σε δήμους, Δημόσιο, ΔΕΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
35.066 θέσεις εργασίας σε δήμους, περιφέρειες, δασαρχεία
Προσλήψεις 35.066 ανέργων μέσα από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σε περιφέρειες, δήμοι και Δασαρχεία της χώρας. Πρόκειται για δύο προκηρύξεις που θα δημοσιευτούν από τον ΟΑΕΔ και αφορούν τις προσλήψεις...
35.066 θέσεις εργασίας σε δήμους, περιφέρειες, δασαρχεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κοινωφελής... επούλωση για τις πληγές της κρίσης
Το υπουργείο Εργασίας υλοποίησε μέχρι τώρα σε συνεργασία με τους δήμους προγράμματα συνολικού ύψους 342 εκατομ. ευρώ, προκειμένου να υποστηρίξουν με προσωρινή εργασία, σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα έργα, τους...
Κοινωφελής... επούλωση για τις πληγές της κρίσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από αύριο αιτήσεις για προσλήψεις 24.251 ανέργων
Με νέα φιλοσοφία που στοχεύει στο να οπλίσει τον άνεργο με νέες δεξιότητες ώστε να καταφέρει να εξεύρει εργασία με τη λήξη του προγράμματος, ξεκινάει αύριο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη τρίτη φάση της...
Από αύριο αιτήσεις για προσλήψεις 24.251 ανέργων

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας