Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελεγχος δικαιολογητικών για τις 8.166 προσλήψεις

Ελεγχος δικαιολογητικών για τις 8.166 προσλήψεις

  • A-
  • A+

«Καλό Ιούνιο» θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πότε θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες για την προκήρυξη-μαμούθ του ΑΣΕΠ, που αφορά 8.166 προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων τους.

Οπως έχει ήδη γράψει το ένθετο «Καριέρα+Εργασία» της «Εφ.Συν.», με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο οκτώ μήνες μετά την ανακοίνωση των προσωρινών, άρα έως την 30ή Νοεμβρίου 2018.

Κι αυτό γιατί οι διοριστέοι με βάση τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 δεν μπορούν να απασχοληθούν για χρονικό διάστημα πέραν των οκτώ μηνών.

Τα 2+1 στάδια του ελέγχου

Σύμφωνα με πληροφορίες του ένθετου «Καριέρα+Εργασία» της «Εφ.Συν.», τα στάδια ελέγχου των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων των προκηρύξεων (άρα και της 3Κ/2018) του ΑΣΕΠ είναι 2+1.

Συγκεκριμένα:

Πρώτο στάδιο:  Η ταυτοποίηση των αποσταλθεισών έντυπων αιτήσεων με τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές αιτήσεις από τον μηχανισμό παραλαβής αιτήσεων του ΑΣΕΠ στον οποίο συμμετέχουν, κυρίως, στελέχη της Διεύθυνσης Διοικητικού. Πρόκειται στην ουσία για τον έλεγχο ότι και οι 128.851 υποψήφιοι που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν αποστείλει και τις σχετικές έντυπες μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα όσα περιέχει η ηλεκτρονική δήλωσή τους, μέσω φακέλου που είναι υποχρεωμένοι να ταχυδρομήσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή.

Αν για παράδειγμα ένας υποψήφιος έχει υποβάλει μόνο ηλεκτρονική αίτηση και όχι έντυπη ή το αντίστροφο (σ.σ. κι όμως υπάρχουν περιπτώσεις που υποψήφιοι έχουν στείλει έντυπη αίτηση και δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική!), τότε αυτομάτως απορρίπτεται.

Το συγκεκριμένο στάδιο έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου.

Δεύτερο στάδιο:  Πρόκειται για διαδικασία που εξελίσσεται (σχεδόν) παράλληλα με το προηγούμενο στάδιο και αφορά τον έλεγχο των παραβόλων των υποψηφίων. Καθώς το πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής είναι σε διαλειτουργικότητα με αυτό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), τα στελέχη του ΑΣΕΠ μπορούν να ελέγξουν αυτόματα αν έχει πληρωθεί το παράβολο των τριών ευρώ από τους υποψηφίους. Σε περίπτωση που αυτό δεν έχει γίνει, τότε η συμμετοχή του υποψηφίου στην προκήρυξη απορρίπτεται.

Τρίτο στάδιο: Μετά την ολοκλήρωση των δύο, σχεδόν παράλληλων σταδίων, τα στελέχη του ΑΣΕΠ έχουν αυτό που ονομάζεται «καθαρή ύλη ελέγχου», δηλαδή τους υποψηφίους που διαθέτουν όλες τις βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην προκήρυξη.

Σε αυτή τη φάση, που, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου, πραγματοποιείται ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι, δηλαδή ο «αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος».

Οπως έχει γράψει το ένθετο «Καριέρα+Εργασία» της «Εφ.Συν.», ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από εξειδικευμένα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής (σ.σ. 80 με 90 στο σύνολό τους) τα οποία κάνουν φύλλο και φτερό τα δικαιολογητικά που έχουν σταλεί με τους φακέλους από τους υποψηφίους και στη συνέχεια εισηγούνται σε τριμελή επιτροπή που αποτελείται από συμβούλους του ΑΣΕΠ, με πλήρως αιτιολογημένο σκεπτικό, ποιες αιτήσεις εγκρίνουν και ποιες απορρίπτουν.

Η συγκεκριμένη επιτροπή εξετάζει τις σχετικές εισηγήσεις και με βάση τις αποφάσεις της καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων.

Προβλέψεις ακόμη και για 8.000 ενστάσεις

Στο πλαίσιο του ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018 (αλλά και κάθε προκήρυξης), τα στελέχη του ΑΣΕΠ ελέγχουν και τις ενστάσεις που υποβάλλονται κυρίως από τους επιλαχόντες των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων.

Στην περίπτωση της προκήρυξης 3Κ/2018 και αυτή η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ένθετου «Καριέρα+Εργασία» της «Εφ.Συν.», οι ενστάσεις έχουν ήδη προσεγγίσει τον αριθμό-ρεκόρ των 6.000, ενώ, με δεδομένο ότι συνεχίζουν να φτάνουν με όλους τους τρόπους στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής (με συστημένες επιστολές και, κυρίως, με φαξ και με e-mail), έμπειρα στελέχη του ΑΣΕΠ εκτιμούν ότι είναι πιθανό να ξεπεράσουν ακόμη και τις 8.000.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ενστάσεις αφορούν, κυρίως, συγκεκριμένες περιπτώσεις επιτυχόντων των προσωρινών πινάκων που οι ενιστάμενοι γνωρίζουν ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Για παράδειγμα οι ενστάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, υποψηφίους ΥΕ που κατέχουν απολυτήριο Δημοτικού μετά το 1980 αλλά και άλλους, τόσο ΥΕ όσο και ΔΕ, που δεν έχουν εντοπιότητα.

Ο μεγάλος αριθμός των ενστάσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι στη συγκεκριμένη προκήρυξη, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στις υπόλοιπες, οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν μόνο με την ηλεκτρονική δήλωση των υποψηφίων και χωρίς κανέναν προέλεγχο των δικαιολογητικών, με αποτέλεσμα να παρατηρείται πληθώρα λαθών ή «λαθών».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2.190 μόνιμες θέσεις μέσα στο καλοκαίρι, σε 11 προκηρύξεις
Στις 2.190 θα φτάσουν οι μόνιμες προσλήψεις τους επόμενους μήνες σε μια σειρά από δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Ορισμένες από τις προκηρύξεις έχουν ήδη ξεκινήσει ή ξεκινούν τις επόμενες μέρες, άλλες...
2.190 μόνιμες θέσεις μέσα στο καλοκαίρι, σε 11 προκηρύξεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο
Το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων προβλέπει καθιέρωση πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, μέτρα για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων από το ΑΣΕΠ,...
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της αγοράς εργασίας
Με το «μάτι» του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», η αγορά εργασίας στην Ελλάδα ασφυκτιά υπό το βάρος των πολύ μικρών σε μέγεθος επιχειρήσεων που λειτουργούν στη χώρα, των χαμηλών αμοιβών, που σημαίνει και...
Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της αγοράς εργασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αναστέλλεται η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τα νοσοκομεία
Αναστέλλεται προσωρινά η έκδοση της προκήρυξης του 11Κ/2018 που αφορά την κάλυψη 1.116 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Η αναστολή έγινε γνωστή με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, με την...
Αναστέλλεται η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τα νοσοκομεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προσλήψεις σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες μέρες, ορίζεται η σύσταση μερικών εκατοντάδων οργανικών θέσεων Δημοσίου καθώς και η αύξηση των μελών Δ.Σ. των Κέντρων Κοινωνικής...
Προσλήψεις σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από το 2020 μέσω ΑΣΕΠ οι 10.000 προσλήψεις στη θέση ιερέων
Σταδιακά, από το 2020 και μετά και μέσω ΑΣΕΠ, θα πραγματοποιηθεί η πλήρωση των 10.000 θέσεων στο Δημόσιο, που θα μείνουν κενές όταν οριστικοποιηθεί η συμφωνία της κυβέρνησης με την Εκκλησία, σύμφωνα με την...
Από το 2020 μέσω ΑΣΕΠ οι 10.000 προσλήψεις στη θέση ιερέων

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας