• Αθήνα
  Αραιές νεφώσεις
  22°C 20.3°C / 24.0°C
  4 BF
  41%
 • Θεσσαλονίκη
  Ελαφρές νεφώσεις
  21°C 19.3°C / 23.2°C
  3 BF
  44%
 • Πάτρα
  Αίθριος καιρός
  24°C 22.7°C / 26.5°C
  1 BF
  38%
 • Ιωάννινα
  Ελαφρές νεφώσεις
  23°C 21.9°C / 23.3°C
  1 BF
  24%
 • Αλεξανδρούπολη
  Ελαφρές νεφώσεις
  22°C 21.9°C / 21.9°C
  3 BF
  33%
 • Βέροια
  Αίθριος καιρός
  21°C 20.1°C / 21.0°C
  2 BF
  42%
 • Κοζάνη
  Ελαφρές νεφώσεις
  17°C 17.3°C / 19.2°C
  2 BF
  32%
 • Αγρίνιο
  Αίθριος καιρός
  24°C 23.5°C / 23.5°C
  2 BF
  30%
 • Ηράκλειο
  Ελαφρές νεφώσεις
  23°C 22.2°C / 24.9°C
  4 BF
  46%
 • Μυτιλήνη
  Ελαφρές νεφώσεις
  21°C 20.9°C / 21.8°C
  4 BF
  49%
 • Ερμούπολη
  Ελαφρές νεφώσεις
  22°C 21.6°C / 22.8°C
  6 BF
  46%
 • Σκόπελος
  Σποραδικές νεφώσεις
  17°C 16.7°C / 17.9°C
  1 BF
  82%
 • Κεφαλονιά
  Ελαφρές νεφώσεις
  25°C 24.9°C / 24.9°C
  4 BF
  50%
 • Λάρισα
  Σποραδικές νεφώσεις
  23°C 19.5°C / 22.9°C
  2 BF
  35%
 • Λαμία
  Σποραδικές νεφώσεις
  21°C 21.2°C / 21.6°C
  3 BF
  55%
 • Ρόδος
  Ελαφρές νεφώσεις
  24°C 23.8°C / 24.3°C
  4 BF
  40%
 • Χαλκίδα
  Αραιές νεφώσεις
  21°C 19.7°C / 23.8°C
  3 BF
  37%
 • Καβάλα
  Ελαφρές νεφώσεις
  21°C 21.0°C / 21.3°C
  3 BF
  49%
 • Κατερίνη
  Αίθριος καιρός
  21°C 20.8°C / 21.7°C
  3 BF
  55%
 • Καστοριά
  Αίθριος καιρός
  20°C 19.6°C / 19.6°C
  2 BF
  44%
Photo 54699668 © Cosmin Iftode | Dreamstime.com

Επιβεβαιώνεται η επιβολή στην Ελλάδα δημοσιονομικών διορθώσεων από την Κομισιόν

 • A-
 • A+
Τα ποσά ύψους 17.869.131,75 ευρώ αφορούν την ανεπαρκή εφαρμογή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ και 588.103,59 ευρώ στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ

Η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στη χρηματοδότηση των δαπανών που υπάγονται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) με δύο ταμεία: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τις δαπάνες για τον τομέα των αγορών και το ΕΓΤΑΑ τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Η Κομισιόν, κατόπιν ερευνών που διενήργησε τον Απρίλιο και το Νοέμβριο του 2015, διαπίστωσε ανεπάρκειες όσον αφορά την εφαρμογή στην Ελλάδα του καθεστώτος των μέτρων που εντάσσονταν στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού 2007‑2013. Κατά την Επιτροπή, οι επίμαχες ανεπάρκειες αφορούσαν τα μέτρα 125A, με τίτλο «Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» και 123A «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων».

Επιπλέον, η Επιτροπή διεξήγαγε έρευνα τον Οκτώβριο του 2015 σχετικά με τo σύστημα χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ δυνάμει του κανονισμού 1306/2013.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/304, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της ΕΕ ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

Εν συνέχεια, η Ελλάδα προσέφυγε ενώπιον του ΓΔΕΕ ζητώντας να ακυρωθεί η ως άνω απόφαση κατά το μέρος που αποκλείονται από την χρηματοδότηση της ΕΕ δαπάνες της Ελλάδας, συνολικού (ακαθάριστου) ποσού 17.869.131,75 ευρώ (δημοσιονομική επίπτωση 14.857.076,98 ευρώ) για τα οικονομικά έτη 2010 - 2015, σχετικά με τα μέτρα 125A, 321 και 322 (ακαθάριστου ποσού 15.631.043,52 ευρώ) και το μέτρο 123 Α (ύψους 2.238.088,23 ευρώ) καθώς και ποσού 588 103,59 ευρώ στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ κατά τα οικονομικά έτη 2011 – 2014.

Με απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2019, το ΓΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή στο σύνολό της (T-295/18 Ελλάδα κατά Επιτροπής). Η Ελλάδα άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΔΕΕ κατά της απόφασης του ΓΔΕΕ.

Με την σημερινή του απόφαση, το ΔΕΕ απορρίπτει στον σύνολό της την αίτησης αναίρεσης της Ελλάδας και επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής.

Aρχικά, το ΔΕΕ επιβεβαιώνει την κρίση του ΓΔΕΕ κατά την οποία είναι δυνατή η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης για όλες τις δαπάνες που αφορούν προγράμματα του ΕΓΤΑΑ τα οποία εκτείνονται σε περισσότερα έτη και τα οποία οδήγησαν σε πληρωμή ή, σε περίπτωση προκαταβολής ή ενδιάμεσων πληρωμών, σε τελική πληρωμή εντός του εικοσιτετραμήνου που προηγείται της ανακοίνωσης των διαπιστώσεων της Επιτροπής.

Έπειτα, ως προς την προβαλλόμενη παραβίαση της αρχής ne bis in idem, το ΔΕΕ τονίζει ότι η αιτιολογία της απόφασης του ΓΔΕΕ παρείχε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να γνωρίσει τους λόγους για τους οποίους δεν έγιναν δεκτά τα επιχειρήματά της. Κατά το μέτρο που το ΓΔΕΕ δεν χαρακτήρισε ως «κύρωση» τη διόρθωση που επέβαλε η Επιτροπή, δεν μπορεί να του προσαφθεί ότι παρέλειψε να εξετάσει την προβαλλόμενη παραβίαση της εν λόγω αρχής, η οποία εφαρμόζεται μόνο στις κυρώσεις ποινικού χαρακτήρα.

Επίσης, το ΓΔΕΕ δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν διατύπωσε ειδική επιχειρηματολογία για την φερόμενη παραβίαση από την Επιτροπή των αρχών της ασφάλειας δικαίου, της χρηστής διοίκησης, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας.

Εν συνεχεία, το ΔΕΕ υπενθυμίζει ότι το ΓΔΕΕ ορθώς έκρινε ότι ο εκ μέρους της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών (ΔΤΜΚ) έλεγχος προεπιλογής των έργων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο μέτρο 125A ήταν αντίθετος προς τον κανονισμό 1698/2005, καθόσον συνιστούσε επί της ουσίας έλεγχο της επιλεξιμότητας των έργων βάσει κριτηρίων που γνώριζε μόνον η διεύθυνση αυτή και τα οποία δεν είχαν καθοριστεί από το αρμόδιο όργανο.

Το ΔΕΕ απορρίπτει, επίσης, το επιχείρημα της Ελλάδας περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 296 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό 908/2014, καθώς δεν προκύπτει υποχρέωση λεπτομερέστερης αιτιολόγησης. Πράγματι, ο κανονισμός αυτός εξειδικεύει, αφενός, τον ρόλο του οργάνου συμβιβασμού και, αφετέρου, τις συνέπειες της αποτυχίας της διαδικασίας συμβιβασμού, χωρίς ωστόσο να καθιερώνει πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά την αιτιολογία εκτελεστικής απόφασης για την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης.

Όσον αφορά τη δημοσιονομική διόρθωση που εφάρμοσε η Επιτροπή στο πλαίσιο των μέτρων 321, 322 και 123A, το ΓΔΕΕ δεν υπέπεσε σε νομικό σφάλμα, παραλείποντας να αποφανθεί επί των αιτιάσεων της Ελλάδας περί παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας.

Τέλος, σχετικά με την επιβολή της διόρθωσης της χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ, το ΔΕΕ απορρίπτει την προβαλλόμενη εσφαλμένη εφαρμογή της κατ' άρθρο 296 ΣΛΕΕ υποχρέωσης αιτιολόγησης.

Ακολουθήστε μας στο Google news
Google News
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των αγροτών από την Κομισιόν
Tα κράτη μέλη θα μπορούσαν να παράσχουν πρόσθετη οικονομική στήριξη στους γεωργούς για να συμβάλουν στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.
Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των αγροτών από την Κομισιόν
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
H Κομισιόν ενέκρινε το χάρτη της Ελλάδας για περιφερειακές ενισχύσεις το 2022-2027
12 περιφέρειες συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ε.Ε., με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 75 % του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
H Κομισιόν ενέκρινε το χάρτη της Ελλάδας για περιφερειακές ενισχύσεις το 2022-2027
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανοίγει ο δρόμος για εκταμίευση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα
Σύμφωνα με διαρροές, η έκθεση τονίζει ότι οι περισσότερες συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις προχώρησαν παρά την πανδημία, ενώ έχει συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα και για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις.
Ανοίγει ο δρόμος για εκταμίευση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο τραπέζι το γενικό πλαφόν στο αέριο
Συμφωνία υπουργών Ενέργειας για πλαφόν στα υπερέσοδα, εξοικονόμηση και φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ορυκτών καυσίμων, αλλά με «παράθυρα» για χρονική μετάθεση ή «ισοδύναμα» μέτρα • Στη σύνοδο κορυφής την...
Στο τραπέζι το γενικό πλαφόν στο αέριο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Δυναμικό πλαφόν» στο αέριο προτείνει η Κομισιόν
Ο στόχος ενός τέτοιου πλαφόν είναι να ηρεμήσουν οι αγορές, οι οποίες επιτάσσουν παράλογα υψηλές τιμές -έως και 10πλάσιες της τιμής στις ΗΠΑ και υπερδιπλάσιες της τιμής στην Ασία.
«Δυναμικό πλαφόν» στο αέριο προτείνει η Κομισιόν

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας