• Αθήνα
  Σποραδικές νεφώσεις
  14°C 13.3°C / 15.8°C
  2 BF
  76%
 • Θεσσαλονίκη
  Σποραδικές νεφώσεις
  9°C 6.4°C / 11.9°C
  2 BF
  81%
 • Πάτρα
  Αραιές νεφώσεις
  13°C 12.0°C / 14.0°C
  4 BF
  74%
 • Ιωάννινα
  Αραιές νεφώσεις
  9°C 8.9°C / 8.9°C
  1 BF
  81%
 • Αλεξανδρούπολη
  Σποραδικές νεφώσεις
  12°C 11.9°C / 14.1°C
  3 BF
  87%
 • Βέροια
  Αυξημένες νεφώσεις
  9°C 5.8°C / 11.0°C
  2 BF
  95%
 • Κοζάνη
  Αραιές νεφώσεις
  4°C 4.4°C / 6.8°C
  5 BF
  87%
 • Αγρίνιο
  Αυξημένες νεφώσεις
  11°C 11.3°C / 12.4°C
  2 BF
  85%
 • Ηράκλειο
  Αραιές νεφώσεις
  14°C 13.8°C / 15.3°C
  4 BF
  72%
 • Μυτιλήνη
  Σποραδικές νεφώσεις
  13°C 11.9°C / 12.9°C
  3 BF
  94%
 • Ερμούπολη
  Αραιές νεφώσεις
  14°C 12.8°C / 15.6°C
  4 BF
  77%
 • Σκόπελος
  Αυξημένες νεφώσεις
  12°C 12.3°C / 13.6°C
  4 BF
  69%
 • Κεφαλονιά
  Αυξημένες νεφώσεις
  13°C 12.6°C / 12.6°C
  5 BF
  84%
 • Λάρισα
  Αυξημένες νεφώσεις
  13°C 12.5°C / 12.5°C
  2 BF
  69%
 • Λαμία
  Αυξημένες νεφώσεις
  13°C 11.1°C / 13.4°C
  2 BF
  100%
 • Ρόδος
  Αραιές νεφώσεις
  16°C 13.8°C / 16.8°C
  3 BF
  61%
 • Χαλκίδα
  Σποραδικές νεφώσεις
  15°C 13.6°C / 16.0°C
  4 BF
  54%
 • Καβάλα
  Αυξημένες νεφώσεις
  12°C 10.3°C / 12.1°C
  3 BF
  92%
 • Κατερίνη
  Αυξημένες νεφώσεις
  9°C 6.5°C / 9.4°C
  3 BF
  84%
 • Καστοριά
  Αυξημένες νεφώσεις
  5°C 4.8°C / 4.8°C
  2 BF
  95%
Dreamstime.com

Σφάλματα στις δαπάνες της ΕΕ εντόπισαν οι ελεγκτές

 • A-
 • A+
Αν και οι λογαριασμοί της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020 απεικονίζουν εύλογα την οικονομική κατάστασή της και κρίθηκε ότι τα έσοδα δεν περιείχαν σφάλμα, οι πληρωμές εξακολουθούν να περιέχουν υπερβολικά πολλά σφάλματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2020 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), την οποία δημοσιεύσαμε σήμερα. Για δεύτερο συναπτό έτος, οι ελεγκτές διατύπωσαν αρνητική γνώμη σχετικά με τις δαπάνες. Εντόπισαν επίσης κινδύνους και προκλήσεις σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κεφαλαίων της ΕΕ που διατίθενται για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το συνολικό επίπεδο των παρατυπιών στην εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ παρέμεινε σταθερό στο 2,7 % το 2020 (έναντι 2,7 % το 2019). Το 2020, περισσότερο από το ήμισυ των δαπανών που υποβλήθηκαν σε έλεγχο (59 %) θεωρούνταν δαπάνες υψηλού κινδύνου, ποσοστό που παρουσιάζει περαιτέρω αύξηση σε σύγκριση με το 2019 (53 %) και προηγούμενα έτη. Οι κανόνες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που διέπουν αυτού του είδους τις δαπάνες είναι συχνά πολύπλοκοι, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος. Οι δαπάνες υψηλού κινδύνου εξακολουθούν να περιέχουν ουσιώδη σφάλματα, με το επίπεδό τους να εκτιμάται σε 4,0 % (έναντι 4,9 % το 2019). Ως εκ τούτου, όπως και τα προηγούμενα έτη, οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σφάλμα σε αυτό το σημαντικό είδος δαπανών είναι διάχυτο και διατύπωσαν αρνητική γνώμη σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020.

Το 2020, παραπέμψαμε έξι περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης, οι οποίες προέκυψαν από τις ελεγκτικές εργασίες μας και είναι σαφώς λιγότερες από τις εννέα που παραπέμψαμε το 2019. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) κίνησε διαδικασίες έρευνας για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.

«Ενόψει των σημαντικών προκλήσεων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, πρέπει να επαγρυπνούμε ακόμη περισσότερο για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κεφαλαίων της ΕΕ», δήλωσε ο Klaus-Heiner Lehne, Πρόεδρος του ΕΕΣ. «Την προσεχή επταετία, η ΕΕ θα δαπανήσει πολύ περισσότερους πόρους από ό,τι κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Τα 27 κράτη μέλη συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με την έκδοση δημόσιου χρέους. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή για τα οικονομικά της ΕΕ και συνεπάγεται προφανώς την ανάγκη για αποτελεσματικούς ελέγχους όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης των πόρων της ΕΕ και το κατά πόσον επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.»

H απόκριση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στα οικονομικά της: για τη δημοσιονομική περίοδο 2021‑2027, η συνδυασμένη χρηματοδότηση από το μέσο «Next Generation EU» (NGEU) και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα ανέλθει σε 1 824 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό σχεδόν διπλάσιο των δαπανών υπό το ΠΔΠ της προηγούμενης περιόδου. Δεδομένου αυτού, οι ελεγκτές επισημαίνουν τον κίνδυνο καθυστερημένης έναρξης της εκτέλεσης των υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμείων κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2021‑2027. Καθυστέρηση στην έναρξη της εκτέλεσης των ταμείων είχε σημειωθεί και κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2014‑2020.

Όπως επισημαίνει το ΕΕΣ, η απορρόφηση των κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) από τα κράτη μέλη εξακολούθησε να είναι βραδύτερη από την προβλεπόμενη. Έως το τέλος του 2020, τελευταίο έτος της τρέχουσας επταετούς δημοσιονομικής περιόδου, είχε εκταμιευθεί μόλις το 55 % της ενωσιακής χρηματοδότησης που είχε εγκριθεί για την περίοδο 2014‑2020. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, οι οποίες στο τέλος του 2020 ανέρχονταν σε 303,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με τον προϋπολογισμό σχεδόν δύο ετών. Οι ελεγκτές σημειώνουν ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Παραδείγματος χάριν, στα τέλη του 2020, η Φινλανδία είχε απορροφήσει το 79 % των συνολικών κονδυλίων της, ενώ τα τρία κράτη μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό απορρόφησης (Ιταλία, Κροατία και Ισπανία) είχαν απορροφήσει μόλις το 45 % περίπου των ποσών για τα οποία είχε αναληφθεί δέσμευση.

Από 1ης Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο έπαυσε να αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ. Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, στους λογαριασμούς της ΕΕ εμφανιζόταν απαίτηση έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου ύψους 47,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, βάσει των αμοιβαίων υποχρεώσεων που καθορίζονταν στη συμφωνία αποχώρησης.

Ακολουθήστε μας στο Google news
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ραντεβού... τον Σεπτέμβριο
Με σειρά προτεραιότητας έγκρισης οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης ● Από τον Ιούλιο θα αρχίσει να δανείζεται η Κομισιόν από τις αγορές ποσό περίπου 800 δισ. ευρώ, αλλά εκταμίευση προς τα κράτη-μέλη δεν...
Ραντεβού... τον Σεπτέμβριο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συμφωνία στο ECOFIN για αλλαγή των κανόνων ΦΠΑ
Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Η σημερινή ομόφωνη συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τους συντελεστές ΦΠΑ είναι εξαιρετική είδηση».
Συμφωνία στο ECOFIN για αλλαγή των κανόνων ΦΠΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αναθεωρημένες κατευθύνσεις Κομισιόν για κρατικές ενισχύσεις
Οι ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου αποτελούν σημαντικό μέσο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για τη στήριξη, ιδίως, καινοτόμων και προσανατολισμένων στην ανάπτυξη νεοφυών...
Αναθεωρημένες κατευθύνσεις Κομισιόν για κρατικές ενισχύσεις
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΚΤ: Επανασχεδιάζονται τα χαρτονομίσματα του ευρώ
Η ΕΚΤ σχεδιάζει να καταγράψει τη γνώμη των πολιτών για τη νέα μορφή των χαρτονομισμάτων, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιοποιήσει την οπτική ομάδας εμπειρογνωμόνων από διάφορους τομείς.
ΕΚΤ: Επανασχεδιάζονται τα χαρτονομίσματα του ευρώ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συνεδριάζει η G7 λόγω της νέας μετάλλαξης
Οι υπουργοί Υγείας των χωρών της G7 συνεδριάζουν σήμερα για να συντονίσουν τη δράση τους για τον περιορισμό της εξάπλωσης της «Όμικρον», της νέας παραλλαγής του κορονοϊού που προκαλεί ανησυχία.
Συνεδριάζει η G7 λόγω της νέας μετάλλαξης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ηχηρή ήττα της Google στην Ε.Ε.
Η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου που απορρίπτει την έφεση της Google και επικυρώνει το πρόστιμο 2,4 δισ. ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ενισχύει τη θέση της Κομισιόν και την προσπάθεια να περιορίσει την...
Ηχηρή ήττα της Google στην Ε.Ε.

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας