Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΟΣΥΑΠΕ: Δεν θα δεχτούμε την δημιουργία «παραελεγκτικού» μηχανισμού ημέτερων

ΟΣΥΑΠΕ: Δεν θα δεχτούμε την δημιουργία «παραελεγκτικού» μηχανισμού ημέτερων

  • A-
  • A+

H Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάς (ΟΣΥΑΠΕ) χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» το σχέδιο νόμου που θέλουν να προωθήσουν οι περιφερειάρχες με τίτλο «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων Επιθεώρησης στις Περιφέρειες» μέσα στο οποίο «αποτυπώνονται οι προθέσεις τους να συγκροτήσουν έναν ''παραελεγκτικό'' μηχανισμό από ημέτερους, ένα σώμα «πραιτοριανών» με ιδιαίτερες αμοιβές, που θα δίνει λόγο μόνο στους Περιφερειάρχες.

Σύμφωνα με την ΟΣΥΑΠΕ κατέθεσαν στην ΕΝΠΕ το σχετικό κείμενο «προκειμένου να νομιμοποιούν τις πολιτικές τους παρεμβάσεις σε κρίσιμες ελεγκτικές αρμοδιότητες και στην οικονομική διαχείριση επιχειρούν ''διάσπαση'' του έργου των υπηρεσιών και ένταξή του σε έναν ελεγκτικό μηχανισμό ''φερετζέ'', με φωτογραφικές διαδικασίες, χωρίς επιστημονικά κριτήρια και αρχές».

Αναλυτικά

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Ένα απαράδεκτο Σχέδιο Νόμου θέλουν να προωθήσουν οι Περιφερειάρχες με τίτλο «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων Επιθεώρησης στις Περιφέρειες».

Κατέθεσαν στην ΕΝΠΕ το σχετικό κείμενο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται οι προθέσεις τους να συγκροτήσουν έναν «παραελεγκτικό» μηχανισμό από ημέτερους, ένα σώμα «πραιτοριανών» με ιδιαίτερες αμοιβές, που θα δίνει λόγο μόνο στους Περιφερειάρχες.

Προκειμένου να νομιμοποιούν τις πολιτικές τους παρεμβάσεις σε κρίσιμες ελεγκτικές αρμοδιότητες και στην οικονομική διαχείριση επιχειρούν «διάσπαση» του έργου των υπηρεσιών και ένταξή του σε έναν ελεγκτικό μηχανισμό «φερετζέ», με φωτογραφικές διαδικασίες, χωρίς επιστημονικά κριτήρια και αρχές.

Συγκεκριμένα όπως προβλέπεται η προτεινόμενη «Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης» θα παρεμβαίνει:

α) σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας,

β) στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα που ασκούν δραστηριότητες στην Περιφέρεια και εποπτεύονται από τον Περιφερειάρχη, και

γ) σε όλους τους φορείς κάθε είδους παροχής υπηρεσιών ή/και διάθεσης προϊόντων του ιδιωτικού τομέα που εποπτεύονται από τον Περιφερειάρχη.

Με ελεγκτική αρμοδιότητα σε όλη την έκταση της κάθε Περιφέρειας θα διαρθρώνεται σε τρεις Δ/νσεις - Τομείς δραστηριότητας :

α) Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Ελέγχου.

β) Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας.

γ) Διεύθυνση Ελέγχου Περιβάλλοντος, Έργων και Υποδομών.

Σε κάθε Δ/νση δεν θα ενταχθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των υπαρχόντων Δ/νσεων/τομέων αρμοδιοτήτων, αλλά μόνο οι πιο «ενδιαφέρουσες»…. και γι αυτό δεν θα μεταφερθεί σε κάθε Δ/νση της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού, παρά μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός, χωρίς κριτήρια, με απόφαση του κάθε Περιφερειάρχη και εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή, ο οποίος θα «επιλέγεται και θα διορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη για πενταετή θητεία», μακριά από κάθε θεσμοθετημένη διαδικασία «αντικειμενικής κρίσης». Και ο επιλεγείς από τον Περιφερειάρχη Γενικός Επιθεωρητής θα επιλέγει τους τρεις Προϊσταμένους Διευθυντές Επιθεώρησης!!!

Οι προβλεπόμενες θέσεις και για τις τρεις Δ/νσεις είναι μία (1) θέση Γενικού Επιθεωρητή, τρεις (3) θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης Επιθεώρησης, πενήντα επτά (57) θέσεις Επιθεωρητών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), και τριάντα (30) θέσεις Επιθεωρητών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται με αποσπάσεις υπαλλήλων απ΄όλο το δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή τους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, μετά από συνέντευξη σε τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή, που θα συγκροτεί ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, για διάστημα τεσσάρων (4) ετών που μπορεί να ανανεώνεται, αλλά και να ανακαλείται με απόφαση Περιφερειάρχη.

Κι όσο για τις αποδοχές;

Σε αυτούς θα δίνουν και μόνον σε αυτούς το λεγόμενο «ελεγκτικό επίδομα». Αναφέρεται συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου «Οι Επιθεωρητές λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα τα, με οποιαδήποτε ονομασία επιδόματα και οποιεσδήποτε λοιπές παροχές και πάγιες αποζημιώσεις της οργανικής τους θέσης, πλην εφημεριών. Επιπλέον, στους Επιθεωρητές καταβάλλεται, ελεγκτική αποζημίωση ύψους τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως η οποία δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων…».

Γιάννης θα κερνάει, Γιάννης θα πίνει… και με το καρότο του «ελεγκτικού επιδόματος» μόνο στη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης θέλουν να φτιάξουν ένα μικρό ελεγχόμενο σώμα, υπάκουο στις επιλογές του κάθε Περιφερειάρχη…

Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει επίσης ότι «για την ελεγκτική αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι Επιθεωρητές θεωρούνται ιεραρχικά ανώτεροι των προϊσταμένων των ελεγχόμενων υπηρεσιών και φορέων και έχουν δικαιώματα και καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου», ότι οι ίδιοι «δεν έχουν πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη», αλλά μπορούν να εισηγούνται την διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή την παραπομπή στην αρμόδια εισαγγελική αρχή των υπαλλήλων των άλλων Διευθύνσεων. Επιπλέον ο Γενικός Επιθεωρητής «δεν έχει πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη» ούτε καν για «καταγγελίες ή αναφορές ή αιτήματα που υποβάλλονται και δεν τις διερευνά ή τις θέτει στο αρχείο»!!!

Κι όπως πάντα προκειμένου να προωθηθούν αντιλαϊκές – αντεργατικές αναδιαρθρώσεις στο δημόσιο «ντύνονται» οι επιλογές αυτές με αναφορές σε «δυσλειτουργίες και παθογένειες», για «φαινόμενα αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας, κακής ποιότητας υπηρεσιών, σπατάλης πόρων και μέσων, για ανάγκη καταστολής φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς, για ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού ελέγχου σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.»

Να σημάνει συναγερμός! Οι Περιφερειακές Αρχές αντί για επίλυση των χρόνιων αιτημάτων των εργαζομένων ετοιμάζονται για παραπέρα επίθεση σε ότι έχει απομείνει.

Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους. Αξιοποιούμε όλους τους τρόπους, όλες τα μέσα. Ξεσκεπάζουμε τις όποιες αυταπάτες υπήρχαν. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Απαντάμε μαζικά, ενωτικά, βάζοντας στην πρώτη γραμμή τις δικές μας διεκδικήσεις, για δουλειά, ζωή με δικαιώματα, για υπηρεσίες που υπηρετούν τις ανάγκες του λαού κι όχι των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων και του μηχανισμού κάθε Περιφερειάρχη.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ξανά διά ζώσης τα περιφερειακά συμβούλια Αττικής
Τη δια ζώσης σύγκληση του επόμενου περιφερειακού συμβουλίου Αττικής προκάλεσε η αντιπολίτευση καθώς εξι περιφερειακές παρατάξεις απείχαν από τη χθεσινή συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Ξανά διά ζώσης τα περιφερειακά συμβούλια Αττικής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Ετοιμοπόλεμοι» οι κάτοικοι στα νησιά
Μπορεί οι δήμαρχοι της Χίου και της Δυτικής Λέσβου να θεωρούν θετική την προσωρινή αναστολή των επιτάξεων, καλούν εντούτοις σε γενικές συνελεύσεις και προτείνουν κινητοποιήσεις κατά της δημιουργίας υπερ-δομών...
«Ετοιμοπόλεμοι» οι κάτοικοι στα νησιά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διαμαρτυρία-παρωδία από τους αιρετούς Λέσβου και Χίου
Συνεχίζουν το θέατρο των δήθεν αντιδράσεων για τα νέα ΚΥΤ οι αιρετοί σε Λέσβο και Χίο. Η απεργία των υπηρεσιών σε δήμους και Περιφέρεια χάρισε απλώς μια επιπλέον μέρα ξεκούρασης στους υπαλλήλους, αλλά δεν...
Διαμαρτυρία-παρωδία από τους αιρετούς Λέσβου και Χίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μάθημα συγκεντρωτισμού στην Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής
Αν και είθισται στα συλλογικά αυτοδιοικητικά όργανα να συγκροτούνται διαπαραταξιακά προεδρεία, ασχέτως της δύναμης της πλειοψηφίας σε έδρες, στην Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) φρόντισαν να...
Μάθημα συγκεντρωτισμού στην Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θέλει να σβήσει τις «Ακροδεξιές Μουτζούρες»
Με επιστολή του ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Βορείου Αιγαίου Νικόλαος Ταλλάς επιχειρεί να αντικρούσει δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» που τον χαρακτήριζε ακροδεξιό ● Τι απαντά ο συντάκτης μας Γ. Παγουδής
Θέλει να σβήσει τις «Ακροδεξιές Μουτζούρες»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο «Φιλόδημος» φέρνει μποναμάδες
Νέα αύξηση στους πόρους που μπορούν να αξιοποιήσουν οι δήμοι της χώρας μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος» ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλ. Χαρίτσης, με τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού...
Ο «Φιλόδημος» φέρνει μποναμάδες

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας