Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ε.Ε.: Η πανδημία θέτει σε προτεραιότητα την Πράσινη Συμφωνία
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ε.Ε.: Η πανδημία θέτει σε προτεραιότητα την Πράσινη Συμφωνία

  • A-
  • A+

Η περιβαλλοντική προστασία, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και η αναίρεση των κοινωνικών ανισοτήτων που μπορεί να φέρει η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και η κλιματική κρίση είναι στους βασικούς στόχους του φιλόδοξου προγράμματος χρηματοδότησης των οικονομιών της Ευρώπης που ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φέρει τον τίτλο «Next Generation EU».

Είναι το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης που όπως είπε στην ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 27/5 η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της Ε.Ε., έχει στόχο: 

● την αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού στα κράτη-μέλη, 
● την προστασία της ενιαίας αγοράς, 
● την επανεξισορρόπηση των ισολογισμών σε όλη την Ευρώπη, 
● αλλά και την ενίσχυση της πορείας προς ένα πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον. 

«Αυτό είναι το μέλλον της επόμενης γενιάς της Ευρώπης. Της γενιάς αυτής που είναι συνδεδεμένη σε παγκόσμιο επίπεδο και αισθάνεται υπεύθυνη για τον κόσμο μας, για τον πλανήτη μας. Με σαφές όραμα για την προαγωγή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του κράτους δικαίου. Αποφασισμένη να καταστήσει τις κυβερνήσεις περισσότερο υπόλογες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη διάσωση της φύσης μας. Ωθούμενη από ιδεαλισμό για την Ευρώπη και την πεποίθηση ότι η Ενωσή μας πρέπει να προσπαθήσει για το καλύτερο», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας: «Ετσι, πέρα από την αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση της κρίσης τού σήμερα, προτείνω ένα νέο σύμφωνο μεταξύ των γενεών για το αύριο. Ναι, οι επιπτώσεις της παρούσας κρίσης σημαίνουν ότι πρέπει σήμερα να κάνουμε επενδύσεις σε πρωτόγνωρη κλίμακα. Αλλά θα το πράξουμε κατά τρόπο ώστε αύριο, η επόμενη γενιά της Ευρώπης, να δρέψει τα οφέλη. Επενδύσεις που όχι μόνο θα διατηρήσουν τα εξαιρετικά επιτεύγματα των τελευταίων 70 ετών, αλλά θα διασφαλίσουν ότι η Ενωσή μας είναι κλιματικά ουδέτερη, ψηφιακή, κοινωνική και επίσης στο μέλλον ισχυρός παγκόσμιος παράγοντας. Ολα τα κράτη-μέλη χρειάζεται να επενδύσουν σε τεχνολογίες που θα πυροδοτήσουν την ανάκαμψη μέσω νέων καινοτομιών και καθαρών βιομηχανιών. Το μέσο NextGenerationEU ενισχύει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”, ενώ θα επενδύσει σε βασικές υποδομές από το 5G έως την ανακαίνιση κατοικιών», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνοντας το στίγμα για την επόμενη μέρα της Ε.Ε., όπως τουλάχιστον το προσεγγίζει η Κομισιόν. 

Προτάσεις πράσινων επενδύσεων 

Σε σχέση με τα σχέδια που θα υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είναι συνεπή με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίνονται στο πλαίσιο των ταμείων της Ενωσης. 

Ουσιαστικά, οι χρηματοδοτήσεις αυτές που συνολικά (επιχορηγήσεις - δάνεια), με βάση την πρόταση της Επιτροπής, φτάνουν τα 750 δισ. ευρώ, εντάσσονται στη συνολική «πράσινη στρατηγική της Ε.Ε.» που είναι κορυφαία πολιτική επιλογή για την πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν. 

Σημειώνεται ότι όπως έχει αναφερθεί με επίσημη ανακοίνωση, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση του κορονοϊού, παράλληλα συνεχίζει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για μακροπρόθεσμες πολιτικές προτεραιότητες, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

Φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα 

Ηδη η Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση πιο φιλόδοξου ενωσιακού στόχου για το κλίμα ώς το 2030, καθώς και σχετικά με τις δράσεις και τις πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξη μεγαλύτερης μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μαζί με εκτίμηση επιπτώσεων, για την αναθεώρηση προς τα πάνω του στόχου της Ε.Ε. για το κλίμα ώς το 2030, ώστε να προβλέπει μείωση των εκπομπών ρύπων κατά τουλάχιστον 50% με 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Αφού επιτευχθεί συμφωνία επί του νέου στόχου, η Επιτροπή θα προτείνει τη συμπερίληψή του στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα που κατατέθηκε πρόσφατα. 

Βάσει του νέου στόχου για το 2030, ώς το καλοκαίρι του 2021 η Επιτροπή θα εκπονήσει και την αξιολόγηση όλης της σχετικής τομεακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής με την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον επιμερισμό των προσπαθειών και το ενωσιακό σύστημα εμπορίας εκπομπών. 

Χάρη στην αναθεώρηση προς τα πάνω του ισχύοντος στόχου για το 2030, η πορεία της Ε.Ε. προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 θα καταστεί πιο σταδιακή, όπως αναφέρει η Κομισιόν. 

Επίσης, σύμφωνα με την Επιτροπή, η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα εξασφαλίσει τα οφέλη του πρωτοπόρου, θα αποφευχθούν μη αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και θα ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της Ε.Ε. στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Ετσι, η διαδικτυακή διαβούλευση είναι ανοιχτή από τις 31 Μαρτίου και για 12 εβδομάδες, έως τις 23 Ιουνίου 2020.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που προτάθηκε στις αρχές του 2020, θα αποδεσμεύσει βιώσιμες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία για να συμβάλει στη χρηματοδότηση της κλιματικής μετάβασης. Η εγγύηση του InvestEU θα στηρίξει αυτό το σχέδιο μειώνοντας τους κινδύνους για τα ιδιωτικά κεφάλαια, με μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση που θα έχει στόχο τον αναπροσανατολισμό των ροών ιδιωτικών κεφαλαίων σε πράσινες επενδύσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση των βιώσιμων επενδύσεων στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. 

Παράλληλα ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο τον συνοδεύει, που προτάθηκαν στις αρχές του 2020, θα στηρίξουν τις περιφέρειες και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο και, όπως αναφέρεται, θα διασφαλίσουν ότι η μετάβαση είναι δίκαιη και δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο. Θα τους βοηθήσει να εκσυγχρονίσουν και να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, καθώς και να ελαφρύνουν το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της μετάβασης. 

Πολλές άλλες σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα συμβάλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων του νόμου για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής πρότασης για «μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα» για επιλεγμένους τομείς, της δρομολόγησης νέας στρατηγικής προσαρμογής της Ε.Ε. και του ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα. 

«Τώρα, καθώς σχεδιάζουμε να επιστρέψουμε σταδιακά στις εργασίες μας και να επενδύσουμε δισεκατομμύρια ευρώ για να επανεκκινήσουμε την οικονομία μας, θα πρέπει να αποφύγουμε την επιστροφή στις παλιές μας ρυπαντικές συνήθειες. Θα πρέπει να επανέλθουμε καλύτεροι από αυτήν την πανδημία. Μπορούμε να καταστήσουμε την κοινωνία και τον πλανήτη μας υγιέστερους επενδύοντας στην ανανεώσιμη ενέργεια, οδηγώντας καθαρά αυτοκίνητα, ανακαινίζοντας τα σπίτια μας για να βελτιώσουμε την ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Αγοράζοντας βιώσιμα τρόφιμα, ξαναχρησιμοποιώντας τα υλικά αντί να τα πετάμε στα σκουπίδια και παράγοντας χάλυβα χαμηλού άνθρακα. Αυτό είναι το νόημα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν δίνοντας το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων των Βρυξελλών.

ΝΗΣΙΔΕΣ
Η επικίνδυνη αερολογία της επιτελικής κυβέρνησης
Γνωρίζουμε ήδη το επιτελικό κράτος της Δεξιάς και τα πεπραγμένα του. Εδώ θα αναφερθούμε σε μια ιδιαίτερη διάστασή του που είναι η αερολογία συνοδευόμενη συχνά από μια δόση έπαρσης. Αυτό συμβαίνει σε αρκετούς...
Η επικίνδυνη αερολογία της επιτελικής κυβέρνησης
ΝΗΣΙΔΕΣ
Το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε., εργαλείο για την πράσινη μετάβαση
Στον τομέα της βιοποικιλότητας η Ελλάδα βρίσκεται σε απόκλιση, αν όχι σε αντίθεση, με την τωρινή πολιτική της Ε.Ε. όπως αποτυπώνεται ιδίως στον νόμο Χατζηδάκη. Ομοίως στον τομέα της κυκλικής οικονομίας η...
Το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε., εργαλείο για την πράσινη μετάβαση
ΝΗΣΙΔΕΣ
Προς τον δρόμο της μαζικής παραγωγής
Ολοι συμφωνούν ότι εδικά στην εποχή του COVID-19 η μαζική ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάνελ καθίσταται αδήριτη ανάγκη, αφού η παραγωγή ηλιακής ενέργειας είναι κάτι περισσότερο από πολύτιμη για τον ταλαιπωρημένο μας...
Προς τον δρόμο της μαζικής παραγωγής
ΝΗΣΙΔΕΣ
Η δική μας στιγμή στην Ιστορία
Διάχυτη η απογοήτευση για τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και οι πολίτες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο ώστε να μην μετατραπεί η όμορφη χώρα μας σε...
Η δική μας στιγμή στην Ιστορία
ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΑΥΤΑ
Χρειάζονται κι άλλα εκτός από τροφή και νερό
Οι περισσότεροι από μας που υιοθετούν ένα ζωάκι για το σπίτι πιστεύουν ότι εκπληρούν τις υποχρεώσεις απέναντί του φροντίζοντας να του παρέχουν τροφή, νερό, στέγη και ίσως και κάποιες βόλτες. Φτάνουν όμως αυτά...
Χρειάζονται κι άλλα εκτός από τροφή και νερό
ΝΗΣΙΔΕΣ
Μπροστά σε νέες προκλήσεις
Η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή των οικοσυστημάτων, ως αποτέλεσμα της αποδάσωσης και οικειοποίησης της φύσης, θεωρείται ότι ευθύνονται για τη μεγαλύτερη απομείωση των εκτάσεων των οικότοπων παγκοσμίως,...
Μπροστά σε νέες προκλήσεις

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας